โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เหรียญเงิน “ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 – ม.3 ” ระดับเขตพื้นที่ มัธยมศึกษา เขต 26

โรงเรียน : กุดรังประชาสรรค์ สพม.26

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 9 พ.ย. 2560 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 108 คน


ปีการศึกษา 2558   เด็กหญิงกันยารัตน์ ตาวิง,  เด็กหญิงปรารถนา   ธุระทำ,เด็กชายภูวดล ศรีภักดี,เด็กหญิงวิภาวี   บกน้อย,

เด็กหญิงศิรินภา บุรีนอก   และเด็กหญิงสุจิตรา   กางเกต