โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 /รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง

โรงเรียน : ทุ่งขนานวิทยา สพม.17

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 15 ก.ย. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 5 คน