โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การใช้วงจรแห่งการเตรียมความพร้อม (DPAR).ในการพัฒนาพัฒนารบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพิชัย

โรงเรียน : พิชัย สพม.39

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 15 ก.ย. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 4 คน