โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง /รางวัลระดับเหรียญเงิน

โรงเรียน : น่านประชาอุทิศ สพม.37

ระดับ : ระดับสหวิทยาเขต

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 8 พ.ย. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 13 คน


ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา โรงเรียนส่วนภูมิภาค 2561