โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40

ระดับ : ระดับจังหวัด

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 4 ธ.ค. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 36 คน


1. เด็กหญิงเบญจพร  สุรัตนศิลป
2. เด็กหญิงอนุตตรา  คำเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีไทย