โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ได้รับรางวัลคุณภาพการประเมินโรงเรียนในฝันมาตรฐานสู่สากลระดับ SCQA ในกลุ่มภาคที่ 8 (ภาคเหนือตอนล่าง)

โรงเรียน : ทัพทันอนุสรณ์ สพม.42

ระดับ : ระดับภาคฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 5 ธ.ค. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 31 คน