โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม

โรงเรียน : หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40

ระดับ : ระดับจังหวัด

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 32 คน


เด็กหญิงกานติมา  บัวพันธ์