โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.40 กลุ่ม 2

โรงเรียน : หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 7 ธ.ค. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 13 คน


นางสาวบัณฑิตา  แก้วครอง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.40 กลุ่ม 2