โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6

โรงเรียน : นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.42

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 4 ม.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 31 คน