โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6/รางวัลเหรียญเงิน

โรงเรียน : ปราจีนกัลยาณี สพม.7

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 6 ม.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 15 คน


นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวชุติกาญจน์  จำปาทอง
2. น.ส.ธันยากานต์ กุลจารุชัยพัฒน์
3. นางสาววิศัลย์ศยา  นาละคร