โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6/รางวัลเหรียญเงิน

โรงเรียน : ปราจีนกัลยาณี สพม.7

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 6 ม.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 21 คน


ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายอนุพงษ์  ศรีโสภา
2. นางสาวนพรัตน์  สิงห์ธรรม