โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6/รางวัลเหรียญทองแดง

โรงเรียน : ปราจีนกัลยาณี สพม.7

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 6 ม.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 29 คน


นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นายนิธิกร  บุญเรือง
2. นายพลพล  ไพเราะ
3. นายสหัสวรรษ  เวียงปฏิ