โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียน : อำนาจเจริญ สพม.29

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 8 ก.พ. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 43 คน


1. เด็กหญิงวิจิตรา  สุยะทา
2. เด็กหญิงวิสาร์กร  ชาญบรรยง