โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองแดง

โรงเรียน : อำนาจเจริญ สพม.29

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 8 ก.พ. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 47 คน


1. นางสาวคุณากร  กลิ่นส่ง
2. นางสาวนงค์นุช  ทองพรม
3. นางสาวรัตน์ติกาล  บุญเพ็ง