โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การแข่่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ (Multi Skills) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2561

โรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.18

ระดับ : ระดับจังหวัด

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 15 มี.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 21 คน


การแข่่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ (Multi Skills) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2561 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ได้รับรางวัล เหรีียญทอง จาก สพม 18 ด.ช.เหนือเมฆ ชาวไทย ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวธนาภรณ์ พรชัยกุล