โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Multi Skills) งานศิลปหัตถกรรม ระดับ ม.ปลาย

โรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.18

ระดับ : ระดับจังหวัด

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 15 มี.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 12 คน


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Multi Skills) งานศิลปหัตถกรรม ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก สพม 18 นายสุวาวี อาดัม ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์