โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นม.1-ม.3

โรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.18

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 15 มี.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 19 คน


การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นม.1-ม.3 ประจำปี 2561 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1. เด็กหญิงปนัดดา วงค์พระจันทร์ 2. เด็กหญิงลดาพร สารวงษ์ ครูผู้ฝึกซ้อม 1. คุณครูสุมาลี วังทรายทอง 2. คุณครูสุภาภรณ์ มุสิกวงศ์