โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2561

โรงเรียน : ทวีธาภิเศก สพม.1  (กทม.1)

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 15 มี.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 33 คน


ครูเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
ได้รับรางวัล "ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2561"