โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลคุรุคุณธรรม

โรงเรียน : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : 9 พ.ย. 2560 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 657 คน


ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ประสิทธิ์  ชาญศิริ ได้รับรางวัล คุรุคุณธรรม