โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลเหรียญทอง ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

โรงเรียน : ดงเจนวิทยาคม สพม.36

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : อื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : 28 ธ.ค. 2559 โดย : ณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล จำนวนผู้เข้าชม 18 คน