โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้พจนานุกรมภูไทห้องแซงโกอินเตอร์PuthaiHongsaeng Go Inter

โรงเรียน : ห้องแซงวิทยาคม สพม.28

ระดับ : ระดับภาคฯ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ย. 2558 โดย : Tanida Chaiyaphum จำนวนผู้เข้าชม 20 คน