โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

จิตสาธารณะสร้างได้ เยาวชนพิชัย จิตอาสา

โรงเรียน : พิชัย สพม.39

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : อื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : 20 ก.ค. 2557 โดย : ๋จินตนา  พูลภิรมย์ จำนวนผู้เข้าชม 5 คน


ดีเยี่ยม