โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลเหรียญทองแดง

โรงเรียน : ช้างกลางประชานุกูล สพม.12

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : 30 พ.ย. 542 โดย : รังสิยา นรินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 8 คน