โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การแข่งขันผลการปฏิบัติานที่เป็นเลิศ(Best Pratice)

โรงเรียน : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.42

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : การงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : 2 ก.พ. 2560 โดย : นางสาวอัจฉราพรรณ ปานศิลา จำนวนผู้เข้าชม 23 คน