โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

กิจกรรมบูรณาการโรงเรียนธนาคารเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน : นบพิตำวิทยา สพม.12

ระดับ : ระดับจังหวัด

กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : 30 พ.ย. 542 โดย : พนิดา อินณรงค์ จำนวนผู้เข้าชม 12 คน


การบูรณาการสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์  กับการจัดตลาดนัดเสรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน และโรงเรียนธนาคาร