โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน : นบพิตำวิทยา สพม.12

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : อื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : 30 พ.ย. 542 โดย : พนิดา อินณรงค์ จำนวนผู้เข้าชม 23 คน


การจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันอังคารแรกของทุกเดือน  เพื่อให้นักเรียนผลิตสินค้าหรือนำผลผลิตจากชุมชน/ท้องถิ่นมาจำหน่าย  และนำเงินที่ได้มาออมกับโรงเรียนธนาคาร