โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เหรียญเงิน การแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 1 ก.ย. 2561 โดย : สุลีพร ศุภสิริวิทยา จำนวนผู้เข้าชม 25 คน


ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงเวรุวรรณ  เมยแล
เด็กหญิงธิติมา  สิทธิคุณ

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายธรรมนูญ  ทัดภู่
นางสาวจุรีรัตน์  เล็กจินดา