โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 24 ส.ค. 2561 โดย : สุลีพร ศุภสิริวิทยา จำนวนผู้เข้าชม 28 คน


ผู้เข้าแข่งขัน
นายณัฐพล  วิลัยพิศ
นายอนันตชัย  สิงใส

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์
นางสาวดุษณี  ทองประศรี