โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 24 ส.ค. 2561 โดย : สุลีพร ศุภสิริวิทยา จำนวนผู้เข้าชม 20 คน


ผู้เข้าแข่งขัน
นายปุริม  น้อยพยัคฆ์
นางสาวพรลภัส  อัศวเหล่าวรพงศ์
นางสาวพฤกษา  ดาวผ่อง

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายวรากร  สุขสกุลวัฒน์
นางสาวลลิตา  บุญโยค