โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 24 ส.ค. 2561 โดย : สุลีพร ศุภสิริวิทยา จำนวนผู้เข้าชม 18 คน


ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงณิชารีย์ ชาตรี

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวมรกต  ก้อนทอง