โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลรวมโรงเรียนหน้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 8 ก.ค. 2560 โดย : สุลีพร ศุภสิริวิทยา จำนวนผู้เข้าชม 22 คน


ครูผู้ฝึกซ้อม
นายธรรมนูญ  ทัดภู่
นางสาวภัชราภรณ์  ขุนสงคราม