โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

อันดับที่ 29 จาก 100 ทีม เอแม็ท เกมต่อเลขรุ่นคำนวณ รุ่น ม.1-2 หญิง

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 2 ก.ย. 2560 โดย : สุลีพร ศุภสิริวิทยา จำนวนผู้เข้าชม 23 คน


ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงชาลินี  สร้อยมณี

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายธรรมนูญ  ทัดภู่
นางสาวภัชราภรณ์  ขุนสงคราม