โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เหรียญทอง เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ รุ่น ม.ปลาย

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 27 ม.ค. 2561 โดย : สุลีพร ศุภสิริวิทยา จำนวนผู้เข้าชม 36 คน


ผู้เข้าแข่งขัน
นายภานุวัฒน์  อินทพงษ์

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายธรรมนูญ  ทัดภู่
นางสาวภัชราภรณ์  ขุนสงคราม