โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ชนะเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : การงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : 23 ส.ค. 2561 โดย : ณีรนุช หวานตลอด จำนวนผู้เข้าชม 22 คน