โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 งานศิลปหัถกรรม ครั้งที่ 68

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : การงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : 23 ส.ค. 2561 โดย : ณีรนุช หวานตลอด จำนวนผู้เข้าชม 26 คน