โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

โรงเรียน : สันติวิทยาสรรพ์ สพม.19

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 1 พ.ย. 2561 โดย : นางสาวธิดารัตน์ วงเวียน จำนวนผู้เข้าชม 92 คน


รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒