โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

กิจกรรมรักการอ่าน เสริมสร้างคลังปัญญา

โรงเรียน : มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม.9

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ : 17 ส.ค. 2561 โดย : น.ส.วาทินี  ชูคันหอม จำนวนผู้เข้าชม 87 คน