โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแก้ไขพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนแบบ “QR-Learning”

โรงเรียน : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม.18

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาฯ

เผยแพร่เมื่อ : 23 พ.ย. 2561 โดย : Krisana Ngasan จำนวนผู้เข้าชม 186 คน


รางวัลเหรียญทอง Best Practice ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายกฤษณะ  งาสาร   ตำแหน่งครูผู้ช่วย 


งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561