โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ผลการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียน : ทัพทันอนุสรณ์ สพม.42

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : 9 ก.ย. 2556 โดย : สมชาย ปานหลุมข้าว จำนวนผู้เข้าชม 115 คน