โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.ปลายโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียน : วัดราชโอรส สพม.1  (กทม.1)

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 11 มี.ค. 2562 โดย : นายพัชรพล  ชลกาญจน์ จำนวนผู้เข้าชม 32 คน


นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.ปลายโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์