โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

กิจกรรมค่าย R.O. Camp 2019

โรงเรียน : วัดราชโอรส สพม.1  (กทม.1)

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : อื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : 11 มี.ค. 2562 โดย : นายพัชรพล  ชลกาญจน์ จำนวนผู้เข้าชม 92 คน


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะวิชาการ R.O. Camp ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเครือข่าย MOU ความร่วมมือทางการศึกษาเป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน ในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคมนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 8 โรงเรียน