โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

"สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Awards 2018" ด้านทักษะอาชีพ

โรงเรียน : พุทธชินราชพิทยา สพม.39

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : การงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : 14 ม.ค. 2562 โดย : จารุวรรณ ขันธพิน จำนวนผู้เข้าชม 36 คน


นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง "สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Awards 2018" ด้านทักษะอาชีพ