โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.18

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 4 ส.ค. 2561 โดย : สุทธิมาศ ศรีบ้าน จำนวนผู้เข้าชม 35 คน


นางสำลี นราธาวา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ในการแข่งขันเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง