โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

สพม.36 เชียงราย วันที่ 3 ก.ย.61

ประเภท : กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ

เริ่มกิจกรรม : 3 กันยายน 2561 08:00:00

สิ้นสุดกิจกรรม : 3 กันยายน 2561 16:30:00

เผยแพร่เมื่อ : 4 ก.ย. 2561 โดย : ชัดสกร พิกุลทอง จำนวนผู้เข้าชม 117 คน