โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

สพม.37 แพร่ วันที่ 5 ก.ย.61

ประเภท : กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ

เริ่มกิจกรรม : 5 กันยายน 2561 08:30:00

สิ้นสุดกิจกรรม : 5 กันยายน 2561 16:30:00

เผยแพร่เมื่อ : 4 ก.ย. 2561 โดย : ชัดสกร พิกุลทอง จำนวนผู้เข้าชม 125 คน