โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

สพม. 41 กำแพงเพชร วันที่ 10 ก.ย. 61

ประเภท : กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ

เริ่มกิจกรรม : 10 กันยายน 2561 08:30:00

สิ้นสุดกิจกรรม : 10 กันยายน 2561 16:30:00

เผยแพร่เมื่อ : 5 ก.ย. 2561 โดย : พิธพงศ์ ยิ้มเปรม จำนวนผู้เข้าชม 395 คน