โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปข้อมูล

จำนวน 2,358
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อภาษาอังกฤษ ปีที่ตั้งโรงเรียน เขตพื้นที่ฯ สหวิทยาเขต ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ email facebook website จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนครูและบุคลากร ขนาดโรงเรียน จำนวนห้องเรียน ระยะห่างจากเขตพื้นที่ฯ(ก.ม.) เวลาเดินทางถึงเขตพื้นที่ฯ(นาที) ระยะห่างจากอำเภอ(ก.ม.) เวลาเดินทางถึงอำเภอ(นาที) ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ติดต่อ Action
1 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย Suankularbwittayalai 2425 สพม.1  (กทม.1) 88 วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 022255605 suankularb@sk.ac.th http://www.sk.ac.th 3,109 159 ขนาดใหญ่พิเศษ 82 10.00 20.00 3.00 10.00 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง 084-652-3336
2 10012019 เทพศิรินทร์ สพม.1  (กทม.1) วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022239756 0 202 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 0.00 0.00 0.00 0.00 นายสุพจน์ หล้าธรรม
3 10012026 สามเสนวิทยาลัย Samsenwittayalai School สพม.1  (กทม.1) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022791992 http://samsenwit.ac.th 3,015 110 ขนาดใหญ่พิเศษ 83 0.00 0.00 0.00 0.00
4 10012030 วัดสุทธิวราราม WatSuthiwararam School สพม.2 (กทม.2) ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022114192 www.suthi.ac.th 2,899 164 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 23.49 29.10 1.33 4.72 นายอารีย์ วีระเจริญ
5 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ Sainampeung สพม.2 (กทม.2) คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022583348 http://www.sainampeung.ac.th 2,547 96 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 18.83 27.73 1.69 6.62 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
6 10012039 ศรีอยุธยา Sriayudhya Shool สพม.1  (กทม.1) ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022451717 http://www.sriayudhay.ac.th 3,005 153 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 18.93 30.75 2.73 9.58
7 10012043 สิริรัตนาธร Sirirattanathorn สพม.2 (กทม.2) บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 023961984 http://www.srt.ac.th 2,761 92 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 20.02 28.03 3.35 8.23
8 10022009 พรตพิทยพยัต protpitayapayat สพม.2 (กทม.2) ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 022364050 http://www.prot.ac.th 2,829 184 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 36.46 41.27 1.92 6.92 นายประทีป ไชยเมือง 023269997
9 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ Bodindecha(Sing Singhaseni) 2 School สพม.2 (กทม.2) คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 029479161 http://www.bodin2.ac.th 3,882 188 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 14.23 26.90 2.77 8.62 นายเกษม สมภักดี
10 10022018 สารวิทยา sarawithaya สพม.2 (กทม.2) ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 025793646 http://www.srv.ac.th 2,812 126 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 9.22 23.05 6.38 12.42 นายประวัติ สุทธิประภา
11 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Triamudomsuksapattanakarn สพม.2 (กทม.2) สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027227970 http://www.tup.ac.th 4,210 286 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 14.13 24.35 2.32 7.13 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ 081-892-6569
12 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า NAWAMINTRACHINUTHIT TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO สพม.2 (กทม.2) สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 http://www.ntun.ac.th 2,981 140 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 13.79 41.45 9.62 21.87 นายประภาส พริพล
13 10032009 โพธิสารพิทยากร Potisarn Pittayakorn สพม.1  (กทม.1) บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024486130 http://www.ps.ac.th 2,633 96 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 8.93 15.95 2.93 4.90
14 10032028 บางปะกอกวิทยาคม Bangpakok Wittayakom School 2492 สพม.1  (กทม.1) 51 บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 02-428-8980-4 bangpakok2492@gmail.com http://www.bpk.ac.th 2,934 146 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 10.80 25.35 2.13 8.07 นายวิเชียร ชุติมาสกุล
15 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon สพม.1  (กทม.1) ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 024413591 http://school.bed.go.th/sw3 0 105 ขนาดใหญ่พิเศษ 80 18.24 23.35 2.18 4.42
16 10032038 ศึกษานารีวิทยา SUKSANAREEWITTAYA 2521 สพม.1  (กทม.1) 1122 - - บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 0245035014 - https://www.facebook.com/ศึกษานารีวิทยา http://www.snws.ac.th 2,792 132 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 31.04 32.87 10.23 17.68 นายนฤภพ ขันทับไทย 0876970243
17 10032041 วัดราชโอรส WATRATCHAOROT SCHOOL สพม.1  (กทม.1) บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 http://www.ro.ac.th/ 2,796 91 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 11.86 20.17 3.84 12.68 นายบุญชู กล้าแข็ง
18 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.1  (กทม.1) ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 024968322 3,123 148 ขนาดใหญ่พิเศษ 83 27.86 33.87 4.56 8.20 นางสาวประทินพร แก้วศรี
19 12012001 วัดเขมาภิรตาราม Khemapirataram สพม.3 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025250470 http://www.kma.ac.th 3,179 148 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 10.97 19.32 17.75 23.32
20 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี Debsirin Nonthaburi สพม.3 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130 029851995 http://www.tsn.ac.th 3,063 182 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 14.86 19.85 17.75 23.32 นางสาวมณฑา จงศิริโชค 089-2053389
21 12022004 ปากเกร็ด PAKKRED SCHOOL สพม.3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 029606060 http://www.pk.ac.th 3,175 135 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 14.61 21.23 17.75 23.32 นางเนตรนภา บุญศิริ 0833055603
22 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี Suankularb Wittayalai Nonthaburi 2521 สพม.3 51/4 5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025838311ต่อ311 nam_1528@hotmail.com http://www.skn.ac.th 0 183 ขนาดใหญ่พิเศษ 93 14.10 28.00 2.50 14.00
23 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี Nawamintharachinutit Horwang Nonthaburi สพม.3 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025836158 http://www.hwn.ac.th 3,032 164 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 22.53 27.43 17.75 23.32 นายไพฑูรย์ จารุสาร
24 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ Chomsurang Upatham School 2460 สพม.3 117 5 - หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035252269 chomsurang@chomsurang.ac.th - http://www.chomsurang.ac.th 3,172 179 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 75.81 74.70 17.75 23.32 ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ 0899375399
25 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม Angthongpattamarojwittayakom 2414 สพม.5 97/2 4 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 035612643 apwschool@apw.ac.th http://gg.gg/kp3iv www.apw.ac.th 2,861 152 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 40.65 30.32 17.75 23.32 บันลือ พลมาลา 089-540255
26 67012002 วิทยานุกูลนารี Wittayanukulnaree 2553 สพม.40 208 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 056711454 WKphetchabun@gmail.com facebook.com/wk.sec40/ http://www.wk.ac.th 2,794 133 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 13.00 18.68 0.00 5.00 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ 0817587801
27 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย Samutsakhonwittayalai school 1916-07-19 สพม.10 1200 0 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034411885 sksc@gmail.com https://www.facebook.com/picturesksc http://www.skwittayalai.ac.th 2,910 155 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 0.00 0.00 0.00 0.00 นายประพจน์ แย้มทิม
28 74012002 สมุทรสาครบูรณะ samutsakhonburana school สพม.10 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034411787 http://skburana.ac.th 2,682 111 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 90.95 72.15 0.00 0.00
29 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ Mahavachirawut Changwatsongkhla 2439 สพม.16 19 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 074311006 decha2856@gmail.com https://th-th.facebook.com/mahavajiravudhschool/ http://www.mvsk.ac.th 0 184 ขนาดใหญ่พิเศษ 94 4.01 10.55 0.10 5.00 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ 0819576700
30 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา HATYAIWITTAYALAISOMBOONKULKANYA 2467 สพม.16 2/1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 074253272 yorsor54@hotmail.com http://www.yorsor.ac.th 3,518 184 ขนาดใหญ่พิเศษ 80 34.18 45.03 0.00 0.00 นายสมเกียรติ แสงหว้า 0887825048
31 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Satreewatmahapruttaram School สพม.2 (กทม.2) มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 022365758 http://www.mps.ac.th 2,034 113 ขนาดใหญ่ 56 15.53 29.53 18.75 23.05 นางสาวเสาวภาคย์ ช่างสาน 062-3137070
32 10012010 วัดราชบพิธ watrajabopit สพม.1  (กทม.1) พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0222630712 http://www.rb.ac.th 1,789 77 ขนาดใหญ่ 58 13.70 19.00 1.76 6.13 นายมนัส ปิ่นนิกร
33 10012013 ราชวินิต มัธยม RAJAVINIT MATHAYOM สพม.1  (กทม.1) สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022820117 http://www.rnm.ac.th 0 100 ขนาดใหญ่ 58 15.33 21.58 2.11 6.52
34 10012023 นนทรีวิทยา Nonsi withaya สพม.2 (กทม.2) ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022862105 http://www.nonsi.ac.th 1,648 87 ขนาดใหญ่ 63 19.49 21.98 7.04 13.63 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา
35 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย SATRI SI SURIYOTHAI SCHOOL สพม.2 (กทม.2) ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022110383 www.SURIYOTHAI.NET 1,817 87 ขนาดใหญ่ 52 23.50 29.12 1.35 4.73
36 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย สพม.1  (กทม.1) ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023544990 http://www.str.ac.th 1,828 78 ขนาดใหญ่ 60 17.38 28.50 3.23 10.42 นายอารีย์ วีระเจริญ
37 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน Ratanakosinsomphodbangkhen สพม.2 (กทม.2) ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029480621 http://www.rsb.ac.th 2,303 93 ขนาดใหญ่ 58 19.91 25.22 5.81 14.58 นางเตือนใจ ปิ่นนิกร
38 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง Rattanakosinsompojladkhabang สพม.2 (กทม.2) คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 025439521 http://www.rsl.ac.th 2,343 156 ขนาดใหญ่ 64 32.33 38.27 11.74 20.60 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ 0915253619
39 10032004 วัดอินทาราม Watintharam School สพม.1  (กทม.1) บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024653310 http://www.ir.ac.th 1,502 71 ขนาดใหญ่ 49 6.70 18.33 3.68 10.68 นายบุญชู กล้าแข็ง
40 10032014 สตรีวัดระฆัง Stri Wat Rakhang สพม.1  (กทม.1) ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024129103 http://www.sr.ac.th 1,730 72 ขนาดใหญ่ 48 3.75 14.55 3.55 14.15
41 10032022 วัดนวลนรดิศ Watnuannorradit Secondary School สพม.1  (กทม.1) ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 024672817 http://www.nd.ac.th 2,349 93 ขนาดใหญ่ 70 8.63 14.55 4.39 11.22 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
42 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ RAJWINITBANGKAEPANKHUM SCHOOL 2522 สพม.1  (กทม.1) 253 - ซอยหมู่บ้านเศษฐกิจ 22-7 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 024210119 pankhumsarabun@rnp.ac.th ้http://www.facebook.com/โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ้http://www.rnp.ac.th 0 78 ขนาดใหญ่ 48 14.30 23.72 6.96 16.95 นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ 089-7033119
43 10032042 บางมดวิทยา bangmodwittaya สพม.1  (กทม.1) บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024683877 http://www.thai.net/bmv 2,100 68 ขนาดใหญ่ 51 13.65 24.77 1.18 4.92 นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
44 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา worrarachatinaddamadvittaya 2536 สพม.4 59 2 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 020110991 james0909bond@gmail.com http://school.obec.go.th/woraracha 2,142 109 ขนาดใหญ่ 56 17.34 23.40 17.75 23.32 นายสาคร ไปด้วย
45 16012012 บ้านหมี่วิทยา Banmiwittaya 2465 สพม.5 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110 036471031 combanmi4@gmail.com http://www.banmi.ac.th 1,523 80 ขนาดใหญ่ 0 38.00 35.00 2.00 5.00 นายวีระวัฒน์ ระนาท
46 19022003 ประเทียบวิทยาทาน prateabwittayatan 2504 สพม.4 259 1 หนองสรวง หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 18150 036377456 - โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน prateab.ac.th 0 100 ขนาดใหญ่ 48 80.66 70.18 0.18 2.32 เชิดพงษ์ ชูพันธ์
47 37012003 ปทุมราชวงศา PATHUMRATCHAVONGSA สพม.29 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 37110 045459229 http://www.patum.ac.th 1,559 100 ขนาดใหญ่ 49 88.38 87.70 0.00 0.00
48 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร Prachaksilapakarn 35-11-25 สพม.20 99 4 nongkam หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042223279 prajak.school@gmail.com http://school.obec.go.th/prajakschool 2,392 136 ขนาดใหญ่ 67 9.31 15.07 6.60 17.00 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ 0813803184
49 71032004 อุดมสิทธิศึกษา Udomsittisuksa 2519 สพม.8 161/1 3 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 034595027 Parintorn.pan@gmail.com www.uds.ac.th 0 77 ขนาดใหญ่ 46 292.99 264.60 0.00 0.00 นายเจริญ พรหมมา
50 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Banharn Jamsai Wittaya 1 School สพม.9 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 035591012 http://www.banhan1.ac.th/ 0 125 ขนาดใหญ่ 57 30.02 28.58 0.00 0.00
51 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) Krathumbaen wisetsamuthakhun 2494 สพม.10 422/30 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 034471902 supattra-pho@hotmail.com http://www.wsk.ac.th 2,010 115 ขนาดใหญ่ 57 104.18 94.03 0.00 0.00
52 75012002 ถาวรานุกูล Thawaranukul 2462 สพม.10 34/9 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 034711238 thawaraweb@yahoo.com http://web.school.net.th/thawara 2,232 103 ขนาดใหญ่ 60 58.29 49.42 0.00 3.00 นางสาวปนัดดา เพชรฉวี 0922696626
53 77012006 บางสะพานวิทยา bangsaphanvitaya สพม.10 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 032691385 http://www.bspwit.ac.th 2,113 94 ขนาดใหญ่ 55 240.06 189.67 0.00 0.00 นายประสงค์ กลิ่นบรม 0624165940
54 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ Klongtomratrungson School 2507 สพม.13 207 หมู่ที่ 2 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 81120 075699209 ktsschool@kts.ac.th.com https://www.facebook.com/klongtomratrangsan/ http://www.kts.ac.th 0 117 ขนาดใหญ่ 50 90.14 80.60 5.30 5.00 นายโกศล อุ่นชู 0865947460
55 84032006 พระแสงวิทยา praseangwittaya สพม.11 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210 077369121 http://www.psv.ac.th 1,701 86 ขนาดใหญ่ 43 80.01 71.47 0.00 0.00 นายนภศูล ตุลยกุล 0803852531
56 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี BENJAMARACHUTHIT PATANI 2455 สพม.15 2 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 073336575 benjamapn@gmail.com http://www.bengamapn.ac.th 0 124 ขนาดใหญ่ 60 95.12 89.12 0.05 2.00 นายจุมพล ทองใหม่
57 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา Kanarassadornbumroong Yala School 2542 สพม.15 125 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 073212820 - - http://www.kbyala.ac.th/ 2,322 123 ขนาดใหญ่ 0 77.70 100.00 2.20 6.00 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล
58 96012001 นราธิวาส narathiwat 2456 สพม.15 143/45 13 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 073541771 narathiwat@hotmail.com https://www.facebook.com/nts.ac.th/ http://school.obec.go.th/narathiwat 2,154 114 ขนาดใหญ่ 0 3.34 6.93 3.34 6.93 นายนิกร เซ้งเถียร
59 96022005 สุไหงโกลก SUNGAIKOLOK สพม.15 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 073611053 office@sungaikolok.ac.th www.sungaikolok.ac.th 1,511 86 ขนาดใหญ่ 52 7.00 59.60 0.20 0.03 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ 080-648852
60 10012005 วัดราชาธิวาส Rajadhivas สพม.1  (กทม.1) วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022432159 http://www.rajadhivas.net 789 52 ขนาดกลาง 42 15.90 23.68 2.95 9.03
61 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Saipanya School สพม.1  (กทม.1) ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022210196 www.saipanya.ac.th 1,300 74 ขนาดกลาง 48 9.75 28.23 2.03 7.22 นางสุภาณี ธรรมาธิคม
62 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย trimitwitayalai สพม.1  (กทม.1) ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 026230904 http://www.trimitschool.com 919 72 ขนาดกลาง 37 9.21 28.00 1.36 5.50 นางสาวบุษกร เขียวมั่น 0859781534
63 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 RATCHANANTHACHARN SAMSENWITAYALAI 2 SCHOLL สพม.1  (กทม.1) บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 029593747 http://samsen2.th.edu 0 87 ขนาดกลาง 45 18.96 27.33 5.08 11.23
64 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ CHANHUNBUMPHEN SCHOOL 2509 สพม.2 (กทม.2) 568 สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 022772653 chanhun http://www.chanhun.ac.th/ 771 45 ขนาดกลาง 38 5.00 30.00 2.00 15.00 นายธงชัย อินทรพาณิชย์ 0814078232
65 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2540 สพม.2 (กทม.2) 818 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 023647335 sukumbook@gmail.com http://www.bps.ac.th/ 1,180 70 ขนาดกลาง 39 11.63 30.35 8.88 15.67 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ 0896114591
66 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม Suwanplubplapittayakom 2492 สพม.1  (กทม.1) บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024182911 plubpla23@gmail.com https://www.swpp.ac.th/ 671 0 ขนาดกลาง 24 1.82 5.45 6.75 642.00
67 10032008 ฤทธิณรงค์รอน Ritthinarongron 2510 สพม.1  (กทม.1) 554 - - วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 024654580 ritthi_school@hotmail.com https://www.facebook.com/ritthinarongron.school http://www.nr.ac.th 0 41 ขนาดกลาง 22 0.00 0.00 0.00 0.00 นายวีระชัย บุญอยู่
68 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ Thnoburiworatapeepalark School สพม.1  (กทม.1) ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024657753 http://school.obec.go.th/thonbure 501 32 ขนาดกลาง 27 10.57 16.17 3.31 10.38 นายชนินทร์ คะอังกุ 0942812695
69 10032012 มหรรณพาราม MAHANNAPARAM สพม.1  (กทม.1) ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024486258 http://www.mh.ac.th 1,200 47 ขนาดกลาง 36 6.51 9.68 3.72 6.02 นายวุฒิชัย วรชิน
70 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม Suwannaramwittayakom สพม.1  (กทม.1) ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024241671 http://school.bed.go.th/suwannaram 1,474 80 ขนาดกลาง 47 3.79 14.15 3.59 13.75 นายจงจัด จันทบ 813691163
71 10032017 มัธยมวัดนายโรง Matthayomwatnairong สพม.1  (กทม.1) อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0922826530 http://www.nairong.ac.th 1,124 34 ขนาดกลาง 36 9.20 13.90 11.18 18.88
72 12012006 นนทบุรีพิทยาคม Nonthaburipittayakom 2525 สพม.3 15 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025882826 ืnonpit_2@hotmail.com http://www.npschool.ac.th 515 27 ขนาดกลาง 23 9.71 16.52 17.75 23.32 นายบุญเลิศ คำกล่อม 081-886464
73 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม POTINIMITWITTAYAKOM สพม.3 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025843878 http://www.potinimit.ac.th 1,095 59 ขนาดกลาง 34 18.33 31.02 17.75 23.32 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
74 14012009 บางปะหัน BANGPAHAN 2502 สพม.3 บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035381630 bangpahan_bp@hotmail.com https://www.facebook.com/BP-fanpage-236068856557350/ http://www.bangpahan.ac.th/ 0 58 ขนาดกลาง 28 87.10 74.32 1.24 3.92 นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย 0635969597
75 14012013 อุทัย Uthaischool สพม.3 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035356502 http://www.uthaischool.ac.th 0 48 ขนาดกลาง 24 74.87 77.98 17.75 23.32 นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
76 14022004 บางปะอิน Bang pain 2499 สพม.3 121 3 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035270400 bangpainhs@gmail.com http://www.facebook.com/boschool http://www.bo.ac.th 506 32 ขนาดกลาง 15 57.33 56.80 9.74 15.87 ดร.กชกร ยิ้มแฉล้ม
77 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา LATBUALUANGPAIROTEWITTAYA 2500 สพม.3 54/15 5 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 035951542 lpwschool@hotmail.com http://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา http://www.lpw.ac.th 0 31 ขนาดกลาง 24 51.52 51.18 17.75 23.32 นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม
78 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) Phothong Jindamanee สพม.5 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 035691828 1,047 44 ขนาดกลาง 27 0.00 0.00 17.75 23.32
79 15012014 สามโก้วิทยาคม samkowittayakom 2514 สพม.5 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160 035631425 samko.wittaya@gmail.com http://school.obec.go.th/samkw 0 36 ขนาดกลาง 18 56.07 52.63 17.75 23.32 นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ
80 16022012 หนองม่วงวิทยา Nongmuangwittaya สพม.5 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 15170 036431737 Thun_ge@hotmail.com http://www.school.obec.go.th/nm_wittaya 0 63 ขนาดกลาง 27 64.34 64.88 17.75 23.32 นางชูศรี คำกัน 0879944785
81 19012001 สุธีวิทยา SUTEEWITTAYA SCHOOL 2502 สพม.4 50 5 - พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120 036239314 atom@gmail.com โรงเรียนสุธีวิทยา http://www.sutheewittaya.ac.th 0 63 ขนาดกลาง 33 112.75 103.87 17.75 23.32 นายมนูญ ชัยสูงเนิน
82 26012003 นวมราชานุสรณ์ nawamaracharnusorn 2515 สพม.7 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 26000 037311467 nawama@hotmail.com - http://www.nawama.ac.th 0 37 ขนาดกลาง 28 24.62 29.87 17.75 23.32 สมโภช อินทปัญญา -
83 31012002 ภัทรบพิตร Phattharaborpitr สพม.32 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044611984 http://www.phatthara.ac.th 1,369 74 ขนาดกลาง 44 8.80 16.12 0.00 0.00 ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล 0652479652
84 31022007 ไพศาลพิทยาคม phaisan pittayakhom สพม.32 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044110113 http://school.obec.goo.th/paisan_br2 601 43 ขนาดกลาง 15 62.93 60.52 0.00 0.00 นายสมคิด สิทธิสาร 0851569153
85 31042001 คูเมืองวิทยาคม Khumuangwittayakhom สพม.32 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 044699055 http://www.kmu.ac.th 1,035 49 ขนาดกลาง 33 35.12 35.08 0.00 0.00 นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า
86 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ Princess Chulabhorn s college สพม.32 สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150 044 681 947 www.pccbr.ac.th 719 118 ขนาดกลาง 30 43.62 45.05 0.00 0.00 นางสาวสมพิศ ผาดไธสง 081-265250
87 31042015 แคนดงพิทยาคม kandong pittayakom 2527 สพม.32 275 11 อนามัย แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 31150 044193064 kandong_p@hotmail.com https://www.facebook.com/kaendonpit/ www.kd-p.ac.th 706 43 ขนาดกลาง 24 45.49 50.07 0.00 0.00 นายวิรัตน์ แสงกุล 0872395333
88 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม Donmoddangvitayakhom. สพม.29 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000 045308005 http://www.donmoddang.com 0 33 ขนาดกลาง 16 22.20 31.47 0.00 0.00 นายวิเชียร พลพวก 0905356701
89 34032004 โขงเจียมวิทยาคม Khongchiamwittayacom สพม.29 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 045351005 http://www.area/school.go.th/khongschool 0 49 ขนาดกลาง 22 69.39 61.18 0.00 0.00 นายถนอม หลุมทอง 0619744774
90 34052009 น้ำยืนวิทยา Namyuenwittaya School สพม.29 สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260 045371105 http://www.norwor.com 1,442 96 ขนาดกลาง 43 111.49 105.57 0.00 0.00 นายปัญจพล โคตรคันทา
91 37012002 ชานุมานวิทยาคม chanumanwitthayakom สพม.29 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210 080 334 0630 http://203.172.138.186/chanu.ac.th 0 78 ขนาดกลาง 36 127.44 117.00 0.00 0.00 นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
92 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ NONSAATPITTAYASAN สพม.20 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 41240 042392090 http://www.udesa2.go.th/nonsa_adpit/ 739 53 ขนาดกลาง 25 56.36 49.30 0.00 0.00 เนตรชนก ชมภูธร 0885728491
93 67022011 แคมป์สนวิทยาคม campsonewittayakom 2519 สพม.40 13 เหล่าหญ้า แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280 056750334 cswk@gmail.com www.cswk.ac.th 519 37 ขนาดกลาง 16 71.51 81.28 0.02 20.00 นายธีรวิชญ์ เข็มมี 0936901949
94 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร Srinagarindrathe Princess mother school samutsakhon สพม.10 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034839201 WWW.SWSAKHON.TH.GS 1,287 47 ขนาดกลาง 40 76.58 59.07 0.00 0.00 นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0860747173
95 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา Phanthainorasingwitthaya สพม.10 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034869663 http://www.phanthai.ac.th 0 25 ขนาดกลาง 20 102.34 88.38 0.00 0.00 นายจรินทร์ ฤทธิเดช 0833119065
96 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย SAMUTSAKHONWUTICHAI สพม.10 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034468043 1,144 48 ขนาดกลาง 30 96.64 83.07 0.00 0.00 นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย 0894465118
97 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ Watthumjariyapirom สพม.10 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 034481468 http://www.wd.ac.th/ 851 36 ขนาดกลาง 27 87.63 73.62 0.00 0.00 นายอภิเชษฐ์ วันทา
98 77022003 เมืองปราณบุรี MUANGPRANBURI 2502 สพม.10 73 2 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032621773 muangpran@gmail.com https://www.facebook.com/pg/mb.school.official/about/?ref=page_internal http://www.muangpran.ac.th 604 23 ขนาดกลาง 23 90.80 77.93 10.64 17.40 นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
99 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม Plaiprawitthayakhom สพม.13 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 81160 075687020 http://www.pv.ac.th 996 75 ขนาดกลาง 35 190.55 166.03 0.00 0.00 นายกฤษณกันต์ เปาะทอง 0869581949
100 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี Mattayompatcharakitiyapha 3 suratthani สพม.11 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84100 077211439 http://www.mpp3.ac.th 571 58 ขนาดกลาง 24 17.91 24.17 0.00 0.00 นางณัฐนันท์ เครือรัตน์ 0905205945
101 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก Thasae Ratchadapisake 2514 สพม.11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140 077599179 trp@rachada.ac.th http://www.rachada.ac.th 1,142 71 ขนาดกลาง 30 220.00 180.00 3.00 0.00 นายกิตติ พีรฉัตรปกรณ์ 0810089650
102 86022004 เมืองหลังสวน Mounglangsuan สพม.11 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 077582153 http://school.obec.go.th/mounglangsuan 830 39 ขนาดกลาง 29 123.80 108.65 0.00 0.00 นางพรศรี ยอดสุดา 0878933865
103 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา Srinagarindra The Princess Mother School Yala 2539 สพม.15 135 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา 95000 073288015 admin@swyl.ac.th https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.swyl.ac.th 736 104 ขนาดกลาง 30 77.00 77.00 4.50 11.00 นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา 0897354420
104 95022001 เบตง Betong Wiraratprasan School 2500 สพม.15 19 ถนนรวมวิทย์ เบตง เบตง ยะลา 95110 073230449 ws.wirarat@gmail.com www.wirarat.ac.th 0 116 ขนาดกลาง 41 190.45 12,350.00 1.50 10.00 นพปฎล มุณีรัตน์
105 96012005 ร่มเกล้า ROMKLAO SCHOOL 2518 สพม.15 106/9 4 บูเกะปาลัส ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 96180 073591519 vichakanromklao@gmail.com www.rkschool.ac.th 1,014 89 ขนาดกลาง 29 11.00 20.00 3.00 10.00 นายสัญญา สุขเพชร 0841944646
106 96012006 ตันหยงมัส tanyongmas 2503 สพม.15 161 1 ตันหยงมัส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 073671083 tanyongmas1@hotmail.co.th - http://www.tanyongmas1.com 589 48 ขนาดกลาง 21 19.57 25.35 4.94 8.70 นางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล 0630812959
107 96022007 มัธยมสุไหงปาดี mattayomsungaipadi 2512 สพม.15 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 073651151 msd878@hotmail.com www.msdschool.ac.th 610 74 ขนาดกลาง 0 48.00 1.00 1.20 0.03 นายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์
108 96022008 สวนพระยาวิทยา suanprayawithaya 2524 สพม.15 304 1 ดุซงญอ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 96220 073589009 nadai.aewea@gmail.com www.facebook.com/โรงเรียนสวนพระยาวิทยา-883492968372975/ http://www.sys.ac.th 0 95 ขนาดกลาง 38 56.86 73.07 0.01 10.00 นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม 0935838470
109 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร benjamaborpit สพม.1  (กทม.1) ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022814050 www.mwbb.ac.th 458 13 ขนาดเล็ก 22 0.00 0.00 0.00 0.00
110 10012006 พุทธจักรวิทยา buddhajak wittaya สพม.2 (กทม.2) สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 026371178 www.buddhajak.ac.th 227 18 ขนาดเล็ก 12 14.65 29.38 1.82 7.57 นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์
111 10012018 วัดสระเกศ Watsaket สพม.1  (กทม.1) บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022216028 http://www.watsaket.ac.th 275 16 ขนาดเล็ก 15 14.86 21.07 1.64 5.03 นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก
112 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.1  (กทม.1) บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 025852901 http;//silacharn.com 426 28 ขนาดเล็ก 27 0.00 0.00 0.00 0.00
113 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ํYOTHINBURANA 2 (SUWANSUTTHARAM) SCHOOL 2522 สพม.1  (กทม.1) 279/1 - - บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 025870978 Sarabanyotin2@gmail.co.th - http://www.ssw.ac.th 322 40 ขนาดเล็ก 19 19.54 27.08 5.66 10.97 นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์ 0833778571
114 10012041 มักกะสันพิทยา Makkasanphitaya school สพม.1  (กทม.1) มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10320 022528642 makkasan.ac.th 300 21 ขนาดเล็ก 20 56.03 54.18 61.19 60.03 นางคนึงนาถ จันทวงษ์
115 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม Watprodunaisongtham สพม.1  (กทม.1) วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 024574430 http://school.bed.go.th/prado 420 22 ขนาดเล็ก 19 9.09 15.58 2.45 8.72
116 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง Mathayomwatdaokhanong สพม.1  (กทม.1) บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024682163 http://school.obec.go.th/dndao 366 18 ขนาดเล็ก 18 9.38 24.88 3.41 9.57 นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
117 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม Pittayalongkornpittayakom สพม.1  (กทม.1) ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 024524740 www.pittayalongkorn.ac.th 313 20 ขนาดเล็ก 15 35.16 41.12 11.86 15.43
118 10032023 วัดรางบัว Wat Rangbua School สพม.1  (กทม.1) บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 http://www.watrangbua.ac.th 411 17 ขนาดเล็ก 36 0.00 0.00 0.00 0.00 นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล 0814941663
119 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม CHAICHIMPLEEWITTAYACOM 2498 สพม.1  (กทม.1) 40 บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 024101662 admin@chaichimplee.ac.th https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Chaichimpleewittayakom-school-377607905770736/ WWW.CHAICHIMPLEE.AC.TH 0 29 ขนาดเล็ก 17 6.97 13.22 2.80 7.50 ชัยเดช ไสยเดช 0917120057
120 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี Triamudomsuksanomklao nonthaburi school สพม.3 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025017463 http://www.tunn.ac.th 0 37 ขนาดเล็ก 31 10.75 15.52 17.75 23.32 นางนันทนา ชมชื่น
121 14012008 ท่าช้างวิทยาคม THACHANGWITTHAYAKOM 2521 สพม.3 112 3 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260 035761274 thachangwittayakom@gmail.com https://th-th.facebook.com/thachangwittayakom/ www.tcw.ac.th. 374 26 ขนาดเล็ก 0 92.74 88.45 17.75 23.32 อภิรักษ์ กงทอง 0832221789
122 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม nongnumsomwittayakom สพม.3 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035255237 http:// 0 15 ขนาดเล็ก 6 77.17 76.70 17.75 23.32 นายผไท อุทุมสกุลรัตน์
123 14012016 มหาราช(ประชานิมิต) maharatprachanimit 2494 สพม.3 60/10 2 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 035389131 maharatprachanimit@hotmail.com http://www.maharach.ac.th 120 15 ขนาดเล็ก 8 97.10 85.33 7.42 12.30 นายสมชาย คำรักษ์ 0870792887
124 14022005 อุดมศีลวิทยา Udomseelwittaya 2521 สพม.3 52 5 ตลาดเกรียบ ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035264100 udomseel@gmail.com https://www.facebook.com/udhomseelschool.witthaya www.udomseel.ac.th 209 19 ขนาดเล็ก 10 62.34 59.23 17.75 23.32 วิชัย นาคสิงห์ 0958217851
125 14022007 ลาดชะโดสามัคคี Ladchadosamakkhi School 2519 สพม.3 6 จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13280 035740102 Ladchado_2007@hotmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี lsk.ac.th 157 10 ขนาดเล็ก 6 102.16 88.22 11.13 18.53 ณพงศ์ เลื่อมใส
126 14022008 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) Watphophukhai Wetchaphunanusorn school 2499 สพม.3 11 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035355320 wetchaphan2499@gmail.com https://www.facebook.com/wetchaphan/ 277 17 ขนาดเล็ก 13 82.35 85.08 17.75 23.32 นางวาสนา มะณีเรือง 0967173407
127 14022012 ลาดงาประชาบำรุง Lardngaprachabumrung School สพม.3 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035720063 0 18 ขนาดเล็ก 6 75.61 82.68 17.75 23.32 นายชอบ ธาระมนต์ 911415599
128 15012006 บางเสด็จวิทยาคม BANGSADETVITHAYAKOM สพม.5 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 14130 035868395 http://school.obec.go.th/bangsadej 273 22 ขนาดเล็ก 11 57.29 49.98 17.75 23.32 นายบรรจบ เฉลยมรรค
129 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม phothongpittayakom สพม.5 โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 035861471 79 16 ขนาดเล็ก 7 38.09 38.50 17.75 23.32 นายวิชาญ กิ่งก้าน
130 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม wisetchaichanwitayakom สพม.5 ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 035631503 132 9 ขนาดเล็ก 6 46.58 46.28 17.75 23.32 นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา
131 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม banberk สพม.5 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 036655403 venich82@gmail.com http:// 205 13 ขนาดเล็ก 0 31.60 27.65 17.75 23.32 นายสมบูรณ์ สุขเกษ 0868031157
132 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร Sabotwittayakan 2518 สพม.5 1 1 สระโบสถ์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240 036439077 sabotschool@gmail.com www.sabotschool.ac.th 391 34 ขนาดเล็ก 16 95.00 95.00 3.00 6.00 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
133 16022010 ยางรากวิทยา YANGRAK WITTAYA 2536 สพม.5 124 12 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 15250 036796477 yrw_school36@hotmail.com https://www.facebook.com/Yangrak-wittaya-298624777431929/ https://www.facebook.com/Yangrak-wittaya-298624777431929/ 0 16 ขนาดเล็ก 10 109.00 110.00 23.20 30.00
134 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม KAIBANGRACHANWITTAYAKOM สพม.5 26/2 4 - บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 036699353 kbws35@gmail.com www.kbws.ac.th 314 24 ขนาดเล็ก 15 19.74 25.32 17.75 23.32 นางนัฐวรรณ ศรีทอง 0898012293
135 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก promburiratchadapisek สพม.5 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120 prp.singburi@gmail.com 144 19 ขนาดเล็ก 8 20.40 16.87 17.75 23.32 นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ 0895075364
136 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา Khokgratornkittiwutwittaya School สพม.4 งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี 18160 036301023 http://www.kratorn.ac.th 364 27 ขนาดเล็ก 0 93.89 85.15 17.75 23.32 อรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
137 31022003 ชุมแสงพิทยาคม chumsang pittayakom 2536 สพม.32 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044029327 admin@chumsangpit.ac.th http://school.obec.go.th/chumsang 317 26 ขนาดเล็ก 15 46.41 57.37 15.00 15.00 นายสุรศักดิ์ พะประโคน
138 31022009 แสลงโทนพิทยาคม salangtonpittayakom สพม.32 แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 http://school.obec.go.th/salangtonpit 339 25 ขนาดเล็ก 12 25.18 29.90 0.00 0.00
139 31032007 ถนนหักพิทยาคม TANONHAKPITTAYAKOM สพม.32 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 31110 044634639 http://www.tnhpit.com 0 30 ขนาดเล็ก 16 57.51 52.95 0.00 0.00 นายสุรธี เครือบคนโท
140 31042003 มัธยมพรสำราญ Mattayomphonsamran สพม.32 พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 0817256856 www.mprschool.net 275 13 ขนาดเล็ก 9 21.14 24.07 0.00 0.00 นายศักดิ์ ซารัมย์
141 33012027 บัวเจริญวิทยา Buajareanwittaya 2540 สพม.28 ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 045821015 bjwsc28@gmail.com www.bjwsc28.thai.ac 150 20 ขนาดเล็ก 6 0.02 30.00 0.02 23.00 นายไสว มีสติ
142 34012012 หนองขอนวิทยา Nongkornwittaya สพม.29 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 http://nongkornschool.com 219 12 ขนาดเล็ก 8 30.25 33.72 0.00 0.00 นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
143 34012022 ดงยางวิทยาคม Dongyangwittayakom 2538 สพม.29 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 045857242 http://www.dongyang.ob.tc 189 15 ขนาดเล็ก 9 57.35 57.82 0.00 0.00
144 34022007 ขุมคำวิทยาคาร khumkhamvithtayakhan สพม.29 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 0914720588 http://ubon.obec.go.th/school/khumkham 0 24 ขนาดเล็ก 11 72.36 62.90 0.00 0.00 นายคารม ช่วยสุข
145 34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา Dompraditwittaya 2536 สพม.29 5 หนองขอน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260 045859649 dompraditwittaya@gamil.com โดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 461 34 ขนาดเล็ก 0 120.00 120.00 15.00 15.00 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา 0817251985
146 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม BUNGKAWITAYACHOM สพม.28 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 35120 045584890 http://www.bw.ac.th 0 25 ขนาดเล็ก 15 162.70 153.82 0.00 0.00 นางวัชรินทร์ ภูมลี 0814896272
147 35022013 เมืองกลางประชานุกูล Maungklangprachanukul สพม.28 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140 0813898581 n_kchuenta@hotmail.com www.mkp.ac.th 138 14 ขนาดเล็ก 0 149.70 135.45 14.50 20.00 นายชาญวิทย์ หมุนอุดม 0813898581
148 37012009 นาวังวิทยา NAWUNGWITTHAYA สพม.29 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045525774 krooduang1977@gmail.com 318 28 ขนาดเล็ก 12 105.07 97.33 19.00 28.45 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย 821497684
149 37012020 ศรีเจริญศึกษา SRICHAROENSUKSA สพม.29 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240 045469910 www.amnated.go.th/srecharoen 90 18 ขนาดเล็ก 6 85.16 77.72 0.00 0.00 นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี 821164486
150 40022010 มัธยมโพนเพ็ก Mattayomponpek สพม.25 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 101 14 ขนาดเล็ก 6 32.98 31.07 0.00 0.00 นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี 0857383447
151 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ สพม.25 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180 043245365 2000402 221 15 ขนาดเล็ก 6 59.98 60.80 0.00 0.00 นายวัชระ คงแสนคำ
152 40032005 โนนข่าวิทยา Nonkhawittaya สพม.25 โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 043418240 http://203.172.162.118/nonkhawit/index.htm 249 18 ขนาดเล็ก 12 88.44 79.60 0.00 0.00 นายวุฒิชัย แสงสุดตา
153 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา SANTIPATTANAKITVITAYA สพม.25 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110 043622027 110 16 ขนาดเล็ก 6 0.00 0.00 0.00 0.00 นายสุธรรม โพธิ์งาม
154 40052008 ชุมแพพิทยาคม chumphaepittayacom 2539 สพม.25 407 9 นาดี วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130 043210096 chumphaepit@cpp.ac.th https://www.facebook.com/โรงเรียนชุมแพพิทยาคม-912518035464274/ www.cpp.ac.th 304 23 ขนาดเล็ก 11 76.27 65.42 5.07 7.97 นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 0817494873
155 41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม Thatpontongwitayakom สพม.20 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042219930 140 14 ขนาดเล็ก 8 17.86 22.47 0.00 0.00 นางจิรกานต์ สุภสร 0872480745
156 41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา supudom 2537 สพม.20 1 1 บ้านจันทน์ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190 042138457 sup-udom@chaiyo.com https://th-th.facebook.com/pages/category/Publisher/ http://www.supudom.udonthani3.net 0 17 ขนาดเล็ก 10 106.23 5,845.00 17.90 1,219.00 นายบัณฑิต วรรณราม 0887439058
157 50042007 สันติสุข santisuk 2536 สพม.34 89 6 ใหม่หนองหอย สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160 053106871 santisukschoolcm@gmail.com โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่ http://www.santisuk.ac.th 0 30 ขนาดเล็ก 15 65.00 71.08 12.00 60.00 ศราวุฒิ ขันยา 0819527677
158 50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.34 053317626 0 21 ขนาดเล็ก 10 143.15 204.95 0.00 0.00 อุดร พุทธโส 0987911939
159 67032008 เมืองศรีเทพ Muangsrithep สพม.40 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 056784072 http://www.mstpbn3.com 0 17 ขนาดเล็ก 15 128.47 100.35 0.00 0.00
160 70012005 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ Dantubtako Ratupatham 2523 สพม.8 888 2 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150 032265300 dantubtako8@gmail.com http://Dantubtako1.th.gs 0 35 ขนาดเล็ก 16 52.59 60.37 2.40 30.00 นายคม พิริยวุฒิกรอุดม 0815708539
161 71022007 นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ Nivitratupatum 2519 สพม.8 222 2 - สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 70190 034691166 Krudada59@gmail.com www.niwit.ac.th 409 28 ขนาดเล็ก 17 78.00 81.75 0.00 0.00 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ 0941919895
162 75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย Mateechuhawanwittayalai 2481 สพม.10 52 5 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120 034703043 mateechunhawan@hotmail.com http://www.matee.sskedarea.net/ 60 14 ขนาดเล็ก 6 60.00 45.00 3.50 5.00 นางสุชาดา นิลศรี 0895483579
163 75012005 สกลวิสุทธิ skolwisuth สพม.10 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม 75120 034702829 http://www.skolwisuth.sskedarea.net 120 11 ขนาดเล็ก 6 57.43 59.50 0.00 0.00 นายวชิระ อาจเอื้อม
164 76022007 หนองชุมแสงวิทยา Nongchumseangwittaya school 2521 สพม.10 318 4 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032772333 venusbee2009@hotmail.com http://www.ncsv.at.ch 354 34 ขนาดเล็ก 0 32.83 33.07 0.02 20.00 นายยอดเพชร งามคง
165 77012003 หว้ากอวิทยาลัย Whakhor Wittayalai 2538 สพม.10 177 7 บ้านดอนซอ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 032820105 whakhor@hotmail.com http://school.obec.go.th/whakhor 0 16 ขนาดเล็ก 6 133.48 107.57 26.50 22.00 นายสมชาย ประสงค์ดี 081-3783147
166 77012005 ห้วยยางวิทยา สพม.10 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 032906106 http://www.hws.ac.th 162 21 ขนาดเล็ก 6 179.31 140.35 0.00 0.00 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ
167 77012007 ธงชัยวิทยา Thongchaiwittaya สพม.10 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 032816253 446 28 ขนาดเล็ก 15 222.99 174.13 0.00 0.00 ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา
168 77012008 ชัยเกษมวิทยา CHAIKASEMWITTAYA 2534 สพม.10 33 7 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 0864786523 chaikasem@hotmail.com ดูรูปภาพ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา http://www.chaikasemwit.ac.th 398 28 ขนาดเล็ก 15 213.27 167.03 0.00 0.00 นายสุชาติ หูทิพย์ 0899272139
169 77022004 ปากน้ำปราณวิทยา PAKNAMPRANWITTAYA สพม.10 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220 032631270 http://www.paknampranwittaya.com 302 21 ขนาดเล็ก 12 92.32 77.75 0.00 0.00 นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
170 77022009 หนองพลับวิทยา Nongplubwittaya school สพม.10 516 2 หนองพลับ หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032571200 nwa_huahin@hotmail.com โรงเรียนหนองพลับวิทยา http://www.nongplub.ac.th 445 23 ขนาดเล็ก 15 80.20 67.25 0.00 0.00 นายจงรัก จันทวงศ์
171 84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม Bansadet Pittayakom School สพม.11 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 84260 077403338 http://www.bansadet.com 187 18 ขนาดเล็ก 10 68.12 62.75 0.00 0.00 นางสาวอรชพร มีพัฒน์
172 86022003 ชลธารวิทยา chollatarnwithaya สพม.11 บ้านควน หลังสวน ชุมพร 86110 077596058 http://school.bed.go.th/chontanwit 33 18 ขนาดเล็ก 44 114.15 102.13 0.00 0.00
173 90032009 ปาดังติณสูลานนท์ Padang Tinsulanonda School 2500 สพม.16 15 5 - ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 90240 074521022 padangtin@gmail.com โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ - 280 18 ขนาดเล็ก 9 80.43 97.15 0.00 0.00 นายสุริยา สัมภาวนะ 0816090735
174 94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี siriratsamakkee 2514 สพม.15 119/2 1 ดูวา ถนน มายอ ปัตตานี 94140 073497021 naratip.school@gmail.com 2000402 400 22 ขนาดเล็ก 14 76.00 70.00 5.00 15.00 นายอดุลย์ สะมาแอ
175 94022008 สะนอพิทยาคม Sanorpittayakhom 2525 สพม.15 1 สะนอ สะนอ ยะรัง ปัตตานี 94160 073719709 sanor-pit@hotmail.com https://www.facebook.com/sanorpittayakhom/ www.sanorpit.ac.th 340 36 ขนาดเล็ก 13 90.84 84.70 7.00 0.20 นายยาการียา อาแว
176 95022006 กาบังพิทยาคม Kabangpittayakom 2538 สพม.15 3 หมู่ที่ 5 ลาแล กาบัง กาบัง ยะลา 95120 073239309 kabang_pit@hotmail https://www.facebook.com/kabangpitschool/ www.kabang.ac.th 348 34 ขนาดเล็ก 12 113.30 121.02 14.29 20.58 นายพนา อรัญภาค 0950879559
177 96012009 ศรีวารินทร์ sriwarin 2519 สพม.15 50 3 คลองหงส์ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 96210 073554532 sriwarin2557@gmail.com https://web.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 394 40 ขนาดเล็ก 0 49.53 57.55 15.93 21.73
178 96022006 ธัญธารวิทยา Thanyatarn Wittaya 2539 สพม.15 90 ม.6 บ้านควน สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 0902141904 tts2539@gmail.com http://nara2.homeip.net/~thanyathan/news.php 194 13 ขนาดเล็ก 17 0.04 44.00 0.01 11.00 นายไพโรจน์ หมีนหวัง 0801377972
179 96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์ Bukitprachaupathum 2519 สพม.15 ปีแนมูดอ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130 073515250 bukitpracha@gmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 0 37 ขนาดเล็ก 12 0.35 36.00 0.57 9.00 นางกานต์ชนก มางัดสาเระ 0937628558
180 44012001 สารคามพิทยาคม Sarakhampittayakhom 1913-07-08 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 462 0 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043711585 mail@mail.com https://www.facebook.com/sarakhampittayakhom/ http://www.spk.ac.th/ 3,820 154 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 5.98 10.68 0.56 1.72 นายนิพนธ์ ยศดา 086-223332
181 44012003 มหาวิชานุกูล Mahawichanukool 1956-05-17 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 12 บ้านโนนสำราญ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043777981 mahawichanukool@gmail.com โรงเรียนมหาวิชานุกูล http://mahawicha.ac.th 80 14 ขนาดเล็ก 6 0.01 3.00 5.00 5.00 นายกษม บุญบรรจง 0956681492
182 44012005 มหาชัยพิทยาคาร Mahachaipitthayakharn 1985-04-10 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 - - ท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043758125 mahachaipit.p@gmail.com โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร www.mhc.ac.th 227 22 ขนาดเล็ก 11 15.82 20.48 10.00 20.00 นายอธิการ สุขศรี 0973430692
183 44012025 กุดรังประชาสรรค์ kudrangprachasan 1976-04-20 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 168 7 ดอนโมง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130 043728186 plangpin2551@gmail.com https://www.facebook.com/ http://www.kudrang.net 84 15 ขนาดเล็ก 6 44.09 37.92 5.90 9.00 นายเชิดชัย พลกุล 0973070386
184 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ื์์ืืNaphophitthayasan 1984-03-02 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 84 13 ปทุมทอง นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 44130 043706888 naphopittayasan@hotmail.com โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ www.naphonps.ac.th 436 35 ขนาดเล็ก 15 49.78 39.52 8.94 9.08 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร 0822295841
185 32022012 รัตนบุรี rattanaburi 2493 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 138 12 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044599249 rattanaburi_school@hotmail.com RB School http://www.rattanaburi.ac.th 0 98 ขนาดใหญ่ 66 76.20 75.08 1.23 2.10 นางสาวอุไรวรรณ ผันลา 089844202
186 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ Berdphitthayason 2525 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 133 14 เบิด เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044144065 berdphittayasan@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0 http://www.berdphit.ac.th/ 541 39 ขนาดกลาง 22 87.40 81.00 10.54 13.62 นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงิน 0878166538
187 32022020 สนมวิทยาคาร Sanomwittayakarn 2516 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 190 1 สนม สนม สนม สุรินทร์ 32160 044589043 sanomwittayakarnschool@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100012004606834 http://www.sanomwitt.ac.th 831 63 ขนาดกลาง 33 56.07 57.72 3.75 6.70 นายสมโภชน์ นอบน้อม 0895847999
188 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา Naraikhamphongwitthaya 2520 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 5 12 อีแฮด คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 0885908851 admin@nkw.ac.th โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา www.nkw.ac.th 0 37 ขนาดกลาง 18 79.15 75.47 10.64 19.73 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข 0955452529
189 32022013 ดอนแรดวิทยา DONRAEDWITTAYA SCHOOL 2522 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 - 8 หนองตอ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 0819676796 Donraedwittaya@gmail.com http://www.facebook.com/donreadwit/ http://www.drvschool.org 251 18 ขนาดเล็ก 12 103.85 98.33 23.30 26.60 นายสุพินทร์ พุฒตาล
190 32022015 ธาตุศรีนคร thatsrinakorn 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 29 หมู่ 1 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044598016 thartsrinakorn@gmail.com www.facebook.com/โรงเรียนธาตุศรีนคร www.thatsrinakorn.ac.th 310 24 ขนาดเล็ก 11 92.50 86.22 11.95 14.47 ยุทธศาสตร์ แก้วดี 044599564
191 32022016 แกศึกษาพัฒนา Kaesuksapattana School 2537 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 - 9 หนองบัวน้อย แก รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044590190 kaesuksapattana2537@gmail.com โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 241 18 ขนาดเล็ก 9 75.44 78.38 9.22 13.93 นางพรสวรรค์ พนัส 0898478413
192 32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ tapphopattanawit school 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 1 10 โพธิ์ ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044590128/08298 thapphopattanawit@gmail.com https://www.facebook.com/thapphopattanawit http://tpw.thai.ac 149 13 ขนาดเล็ก 6 87.84 90.00 12.85 16.37 นายวีรเดช มะแพทย์ 0933569534
193 32022018 หนองอียอวิทยา NongEyor Vittaya 2533 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 0 1 หนองอียอ หนองอียอ สนม สุรินทร์ 32160 0895732990 lamai2710@gmail.com http://www.neyschool.sesao33.net 140 18 ขนาดเล็ก 6 44.66 45.98 9.12 9.27 นายสุชาติ สุจินพรัหม 0899474307
194 32022019 หนองขุนศรีวิทยา NongKhunSriWittaya 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 100 11 แคน สนม สุรินทร์ 32160 044590145 khunsriwit@hotmail.com khunsiwit.hopto.org 0 20 ขนาดเล็ก 11 62.91 64.77 10.60 14.23 นายฉัตรนพดล คงยืน 087-874445
195 32022022 โนนเทพ nonthep 2535 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 138 2 nongthep หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 0623864901 jaiklamakmak@hotmai.co.th http://m.facebook.com/nonthepschool?ref=content_filter www.nonthep.ac.th 0 17 ขนาดเล็ก 12 69.04 70.62 2.86 6.85 นายวีรพงศ์ หมายสุข 09-8457-79
196 32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์ pradookaewprachasan 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 81 8 ปลาเดิด ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 044ุุ069753 pradookaew@gmail.com โรงเรียน ประดู่แก้วประชาสรรค์ www.pdk.ac.th 178 20 ขนาดเล็ก 7 70.89 73.13 3.08 8.25 นายเจษฎา ลาภจิตร 0887069539
197 32032001 ประสาทวิทยาคาร Prasatwittayakarn 2513 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 424 1 ปะอาว กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140 044551245 webmaster@pwk.ac.th https://www.facebook.com/pwksurin https://www.pwk.ac.th/ 0 175 ขนาดใหญ่พิเศษ 81 29.39 26.20 5.71 8.95 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต 0885116134
198 32032003 ตานีวิทยา Taneewittaya 2531 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 - 9 บ้านเดื่อพัฒนา ตานี ปราสาท สุรินทร์ 32140 044146206 sirikiat2020@gmail.com http://www.taneewit.ac.th 0 43 ขนาดกลาง 20 45.75 41.73 20.78 22.50 นายนิเวศ ทิวทอง 0857693753
199 32032008 กาบเชิงวิทยา Kapchoeng Wittaya School 2519 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 43 17 กาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044559120 Wasankg280@gmail.com https://www.facebook.com/kapchengwittaya/?fb_dtsg_ag=AdwcWzBZgeOh3iblCITi3gh2iJXNXn1Fx9WNGSbQappQiA% http://www.kwit.ac.th 821 50 ขนาดกลาง 0 57.57 58.00 0.85 3.00 นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์ 093056979
200 32032009 แนงมุดวิทยา NANGMUDWITTAYA 2532 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 153 9 แนงมุด แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069765 nmw_50@nangmud.ac.th http://school.obec.go.th/nangmudwittaya 625 36 ขนาดกลาง 20 54.62 47.93 30.62 32.20 สาโรจน์ พฤษภา 0819768674
201 32032010 โคกตะเคียนวิทยา Koktakean Wittaya 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 44 2 หินโคน โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069951 koktakean33@gmail.com www.facebook.com/koktakean www.koktakean.ac.th 504 33 ขนาดกลาง 0 45.02 38.70 16.27 17.82 นางจุไรวรรณ หนุนชู 0833853072
202 32032021 พนมดงรักวิทยา Phanomdongrakwittaya 2527 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 101 หมู่ 10 บ้านสายกุหลาบ จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ 32140 044558953 04263.84@gmail.com พนมดงรักวิทยา http://www.dongrak.ac.th 828 54 ขนาดกลาง 0 60.68 57.10 10.95 16.05 นายธรรมนูญ มีเสนา 0848343441
203 32032002 โคกยางวิทยา Khokyangwittaya 2529 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 197 7 ผักหว้า โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ 32140 044512190 khokyangwittaya@gmail.com http://school.obec.go.th/khokyangwittaya/ 0 26 ขนาดเล็ก 12 35.00 35.03 22.75 28.40 อนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
204 32032004 ไทรแก้ววิทยา SAIKAEWWITTHAYA 2533 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 - 3 ตาแก้ว กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ 32140 044558794 saikaewschool@hotmail.com http://www.saikaewschool.ac.th 276 18 ขนาดเล็ก 0 46.44 43.98 21.36 24.07 นายบุญเกิด กองสุข 0890030815
205 32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร THUNGMONWITTAYAKARN 2535 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 2 โชคบรันพัฒนา สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140 044712069 thungmonwit@gmail.com http://www.thungmonwit.ac.th 342 24 ขนาดเล็ก 0 43.44 42.18 22.55 27.27 นายธานินท์ ชินวงษ์ 0902942139
206 32032006 เชื้อเพลิงวิทยา Chuaploengwittaya 2535 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 108-111 7 เสม็ด เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 32140 044042552 chpw.๒๗๗๘@hoitmail.com http://www.chpw.ac.th 325 23 ขนาดเล็ก 0 23.17 20.98 13.45 15.43 นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ 0956204092
207 32032007 ตาเบาวิทยา Tabaowitthaya 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 99 10 ละเบิก ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 32140 044069950 admin@tabaowitthaya.ac.th https://www.facebook.com/tbw2015/ tabaoschool.sesao33.net 0 15 ขนาดเล็ก 10 33.92 34.62 13.94 17.50 ประจักษ์ เงางาม 0985636974
208 32032011 ปราสาทเบงวิทยา prasatbengwittaya 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 1 19 ปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069767 prasatbeng33@gmail.com www.pbwschool.ac.th 287 25 ขนาดเล็ก 10 52.45 44.75 8.02 10.37 นางพิจิตรา คำมันตรี
209 32032012 สังขะ Sangkha 2514 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 422 ขวาว สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150 044571126 sangkha_sk@sangkha.ac.th https://www.facebook.com/sangkaschool http://www.sangkha.ac.th 0 94 ขนาดใหญ่ 58 51.01 51.37 15.27 20.55 นายสมชัย นามสว่าง
210 32032019 บัวเชดวิทยา Buachedwittaya 2523 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 457 4 หมื่นสังข์ บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 32230 044579107 buachedwittaya@buached.ac.th http://th-th.facebook.com/buachedwittaya2559 http://www.buached.ac.th 1,848 123 ขนาดใหญ่ 59 68.52 68.95 8.96 13.90 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 0948042994
211 32032013 กระเทียมวิทยา Krathiamwittaya 2524 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 240 2 กระเทียม สังขะ สุรินทร์ 32150 044060537 - 979 55 ขนาดกลาง 29 41.97 45.55 15.40 24.67 นางอุดมพร สิงห์ชัย
212 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม Knardmonphithayakom 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 - 16 ขนาดมอญ ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 32150 0885909597 kanardmon@monpit.ac.th - www.monpit.ac.th 0 47 ขนาดกลาง 28 64.46 68.85 13.33 18.03 นายอายุ คิดดี
213 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก Takongwittaya Rajamungklapisake 2531 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 95 4 ตาคง ตาคง สังขะ สุรินทร์ 32150 0902548845 tossaporn.chan@gmail.com https://fb.me/sctakongwit http://tkw.ac.th 369 17 ขนาดเล็ก 0 72.22 68.67 34.25 33.53 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร 0833846776
214 32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 muttayomtubtimsiam 04 2539 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 - 6 ลันแต้ เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ 32150 044712061 matrixserverx@gmail.com https://web.facebook.com/tubtimsiam04 http://www.tubtimsiam04.com 0 26 ขนาดเล็ก 11 70.85 74.90 25.04 29.42 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 0894134886
215 32032017 พระแก้ววิทยา prakeawittaya 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 13 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 32150 044558800 prakaewwit@gmail.com sites.google.com/site/prakaewwitschool/ 0 19 ขนาดเล็ก 12 60.97 60.73 22.99 25.60 นายเพียว พรหมแก้ว 0894250105
216 32032018 เทพอุดมวิทยา Thepudomwittaya 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 13 11 เทพอุดมวิทยา ดม สังขะ สุรินทร์ 32150 044148293 admin@thepudom.ac.th https://www.facebook.com/theptuv http://www.thepudom.ac.th 283 23 ขนาดเล็ก 11 60.98 62.35 22.98 26.63 บุญสมชัย ฟองนวล 0624645698
217 32032020 มัธยมศรีสำเภาลูน MATAYOMSRISOMPAOLOON 2537 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 301 3 ไทยเดิม สำเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ 32230 044060248 msl.vk33@gmail.com https://www.facebook.com/sumpaoloonschool?hc_ref=ARTauSijgwwPZ3E5QR6SCDHUYL2vD5qsHRlheMbhWASsg8-t5AE http://school.obec.go.th/msl/ 201 20 ขนาดเล็ก 9 69.48 69.68 13.55 19.10 นายขันติ จารัตน์
218 32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย SRINARONGPITTHAYALAI 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 96 หมู่ 1 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150 044558634 srinarongpittayalai@gmail.com https://www.facebook.com/srinarongpit http://www.snl.ac.th 401 27 ขนาดเล็ก 0 47.76 55.82 13.94 20.80 นายสุพิน บุญเยี่ยม
219 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร PATHUMTEP WITTAYACARN 4-05-10 สพม.21 1 - - - โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042411203 school-ptk@hotmail.com - http://www.schoolptk.ac.th 0 179 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 4.00 5.00 2.00 3.00 นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี
220 43012019 น้ำสวยวิทยา NUMSUAYWITTAYA SCHOOL 2520 สพม.21 1 72 14 โนนอุดม สระใคร สระใคร หนองคาย 43100 042419880 namsuaywit59@gmail.com น้ำสวยวิทยา http://www.namsuaywit.ac.th 0 46 ขนาดกลาง 20 20.00 30.00 5.00 10.00 นายชนาวุธ ประทุมชาติ 0615589795
221 43012002 หินโงมพิทยาคม HINNGOMPITTAYAKOM 2521 สพม.21 1 123 4 ศาลาคำ หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042 414 805 anucha813@gmail.com http://www.hinngompittakom.ac.th 0 22 ขนาดเล็ก 9 31.95 31.45 31.95 31.45 นายนิมิตร กวีกรณ์
222 43012007 ค่ายบกหวานวิทยา khaibokwanwittaya 2537 สพม.21 1 205 2 ค่ายบกหวาน ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100 042407273 khaiwitthaya@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010421760621 www.khaiwit.ac.th 56 13 ขนาดเล็ก 4 9.83 10.82 14.40 16.23 นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน 0811831933
223 43012005 หนองคายวิทยาคาร Nongkhai Wittayakarn School 2535 สพม.21 2 0 0 หนองกอมเกาะ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042422775 nkwitschool1@gmail.com https://www.facebook.com/infromation.nkwit/ http://www.nkwit.info 0 78 ขนาดกลาง 38 6.00 15.00 1.00 3.00 นายเฉลียว สรสิทธิ์ 0812637876
224 43012003 กวนวันวิทยา kuanwanwittaya 2522 สพม.21 2 - 3 บ้านพร้าวเหนือ กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042011077 kuanwanwittaya@gmail.com www.kww.ac.th 0 15 ขนาดเล็ก 6 10.81 17.60 8.00 12.00 นายพลายชุมพล เหลืองาม
225 43012004 เวียงคำวิทยาคาร Wiangkhummwittayakarn school 2526 สพม.21 2 ไม่มีเลขที หมู่ 8 บ้านเวียงแก้ว เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042438157 wiangkhumwitthayakarn@gmail.com wiangkhumschool hhttp://wiangkhum.thaischool1.in.th 0 18 ขนาดเล็ก 10 19.80 20.80 23.70 23.80 นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง 0932649692
226 43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา prathatbangphuanwittaya 2536 สพม.21 2 - 13 โพธิ์ทอง พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100 042414565 prathatbangphun@hotmail.com www.ptw-nk.ac.th 0 25 ขนาดเล็ก 10 22.00 18.00 24.00 20.00 สมคิด มหาเสนา 0935868789
227 43012020 ฝางพิทยาคม FHANGPITAYAKOM SCHOOLS 2533 สพม.21 2 163 10 บ้านฝาง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 43100 042414909 jddkam59@gmail.com - http://fhangpit.ac.th 227 24 ขนาดเล็ก 0 33.98 50.00 13.00 25.00 อารมณ์ ศรีแสง 0857479815
228 43012017 สังคมวิทยา Sangkhomwittaya 2518 สพม.21 3 167 4 เจื้อง แก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160 042441118 sangkhomwittaya@gmail.com https://www.facebook.com/sangkhomsw/?rf=509206355770412 http://www.sangkhomwittaya.com 845 51 ขนาดกลาง 0 81.55 87.53 1.00 5.00
229 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม Photakpittayakhom 2521 สพม.21 3 37 7 ศรีวิไล โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 43130 04248133 photakpit@hotmail.com https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0 http://www.photakpit.net 0 34 ขนาดกลาง 18 600.00 70.00 5.00 8.00 นายสุริยา มะโยธี 0818715219
230 43012014 พานพร้าว panpraow 2503 สพม.21 3 86 5 สะพานทอง พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 0878675566 panpraow@gmail.com https://www.facebook.com/panpraow.ac.th http://www.panpraow.ac.th 430 33 ขนาดเล็ก 15 44.50 50.00 3.40 6.00 นายคมสัน ชัยจักร์ 0878675566
231 43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม Prabuddhabatwittayakom 2534 สพม.21 3 100 7 ไทรงาม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042014891 pwschoolhaha@gmail.com @prabuddhabatschool http://www.prabuddhabatwittayakhom.ac.th 283 25 ขนาดเล็ก 12 80.00 60.00 1.30 15.00 สุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี 0951693486
232 43012016 วรลาโภนุสรณ์ Waralaphonusorn 2540 สพม.21 3 76 7 เสียว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042414980 waralaphonusorn@hotmail.com ้้http://waralaphonusorn.ac.th 0 18 ขนาดเล็ก 10 0.04 60.00 0.02 20.00 ดร.สุธินันท์ ภักดีวุฒิ 0897131692
233 43012018 วังม่วงพิทยาคม Wungmuang Pittayakom 2540 สพม.21 3 243 2 ม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 43130 042414740 wangmuangpit@yahoo https://www.facebook.com/wangmungpit/ http://wangmuangpittayakom.com/ 0 22 ขนาดเล็ก 12 99.66 106.07 0.00 0.00 มหันต์ เวทไธสง 0896555451
234 43012008 ท่าบ่อ THABO 2491 สพม.21 4 1 14 ท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042431728 thaboschool@hotmail.com http://www.thaboschool.com 0 126 ขนาดใหญ่ 77 25.00 37.00 2.00 10.00 นายวีรยุทธ ชานัย 956685599
235 43012009 โคกคอนวิทยาคม KHOKKHONWITTAYAKOM 2519 สพม.21 4 113 6 โคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042443070 khokkhonvittayakom@gmail.com โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม http://www.khokkhonwittayakom.ac.th 370 29 ขนาดเล็ก 0 40.85 43.38 13.00 20.00 ไพศาล พิลารักษ์ 0898618534
236 43012010 ถ่อนวิทยา thonwitthaya 2523 สพม.21 4 210 4 บ้านถ่อน บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042458023 thonwitthaya@gmail.com http://www.thonwittaya.com 0 25 ขนาดเล็ก 13 22.05 19.03 15.27 16.75 นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
237 43012011 ท่าบ่อพิทยาคม Thabopitthayakhom School 2534 สพม.21 4 270 9 ป่าสัก กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042409022 - ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม http://www.thabopit.ac.th 0 14 ขนาดเล็ก 8 32.50 41.70 0.00 0.00
238 43012012 หนองนางพิทยาคม nongnangpitayakhom 2537 สพม.21 4 คำป่าก้าว หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042014470 nongnangpit@gmail.com http://www.nongnangpit.ac.th 0 17 ขนาดเล็ก 6 28.24 28.50 20.00 30.00 นายพนัสเทพ กุลวงศ์ 089-937-9667
239 43012013 เดื่อวิทยาคาร Duawittayakan 2535 สพม.21 4 294 4 บ้านเสี่ยน บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042445067 duawit@gmail.com https://www.facebook.com/duawittayakarn http://www.duawit.ac.th 0 21 ขนาดเล็ก 12 31.50 40.00 9.41 705.00 นายราชันต์ ทิพยโสด ๐๙-๑๘๖๒-๙๔
240 43022001 ชุมพลโพนพิสัย Chumpholphonphisai School 2500 สพม.21 5 240 2 จอมนาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 042471050 chumphol.pps@gmail.com www.facebook.com/chumpholphonphisai www.cpps.ac.th 0 140 ขนาดใหญ่พิเศษ 82 50.00 60.00 2.00 5.00 นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
241 43022006 กุดบงพิทยาคาร Kudbongphittayakarn School 2540 สพม.21 5 156 9 โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120 0864563011 hkhd4821@gmail.com https://www.facebook.com/PublicrelationsKudBngPhithyakharschool/ http://www.kpkschool.ac.th 724 55 ขนาดกลาง 25 0.08 4.00 0.02 0.00 นายอาทิต กันธินาม
242 43022003 ปากสวยพิทยาคม PAKSUAIPITTAYAKHOM 2534 สพม.21 5 390 4 ปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120 042414735 dukekung17@gmail.com http://www.paksuai.org 0 38 ขนาดเล็ก 18 40.37 36.70 12.00 10.00 นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก 42414735
243 43022004 นาหนังพัฒนศึกษา nanangpattanasuksa 2536 สพม.21 5 267 1 นาหนัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120 042015117 info@nanangpat.ac.th https://www.facebook.com/nanangpat/ http://www.nanangpat.ac.th 344 30 ขนาดเล็ก 15 63.84 62.55 20.00 30.00 นายรังสรรค์ จันทจร
244 43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ romtharmmanusorn 2540 สพม.21 5 112 2 ต่างคำวิทยา เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120 042422973 romthamschool@gmail.com - http://www.romthamschool.ac.th/ 0 21 ขนาดเล็ก 11 31.80 35.00 23.80 33.00 นายอนันต์ สำราญจิตร 0945418607
245 43032001 บึงกาฬ Bungkan School 2509 สพม.21 6 211 1 เมืองบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042491188 bungkan_school@yahoo.com https://www.facebook.com/BungkanSchool http://www.bksc.ac.th 2,702 157 ขนาดใหญ่พิเศษ 79 1,360.00 90.00 1.00 1.00 นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร 0857431895
246 43032018 บุ่งคล้านคร Bungkhlanakorn 2527 สพม.21 6 155 2 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 38000 042499078 bnksc๑@hotmail.com http://www.bnkschool.ac.th 705 47 ขนาดกลาง 27 182.75 152.47 1.00 5.00 นายเดชา แสงจันทร์
247 43032002 หนองเข็งวิทยาคม nongkhengwittayakom 2533 สพม.21 6 102 9 พรนิยม หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042024500 nongkhengvchakarn@gmail.com https://www.facebook.com/nongkhengwittayakom/ http://www.nongkheng.ac.th 282 20 ขนาดเล็ก 0 130.95 112.75 0.00 30.00 นายสุรชัย ไกรรัตน์ 0905922998
248 43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ Phothongvittayanusorn สพม.21 6 199 หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042490910 photongwit@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100008139704651 http://school.obec.go.th/photongvitt/ 0 24 ขนาดเล็ก 12 157.45 132.87 0.00 0.00 นายธวัชชัย เหมวงษ์
249 43032004 นาสวรรค์พิทยาคม nasawanpitthayakhom 2532 สพม.21 6 199 4 หนองแสง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042023433 nspe2551@gmail.com https://web.facebook.com/nspbk http://www.nsp.ac.th 462 37 ขนาดเล็ก 15 157.00 180.00 17.00 23.00 โชคชัย ชินโณ
250 43032008 เซกา Seka School 2512 สพม.21 7 205 7 เซกา เซกา บึงกาฬ 38150 042489156 PONKRIS@GMAIL.COM www.sekaschool.ac.th 1,746 5 ขนาดใหญ่ 47 174.56 163.35 0.00 0.00
251 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม BUNGKHONGLONGWITTAYAKOM 2530 สพม.21 7 393 11 โนนสว่าง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220 042416191 bwk04251.26@Outlook.co.th http://www.bkl21.ac.th 0 70 ขนาดกลาง 30 186.65 176.55 0.00 0.00 จักรายุทธ พลทะสอน 0895362030
252 43032009 หนองหิ้งพิทยา Nonghingpittaya 2525 สพม.21 7 85 16 โชคอำนวย ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 38150 042490599 nonghingpittaya@gmail.com http://www.nonghingpittaya.ac.th 310 30 ขนาดเล็ก 12 154.74 142.40 20.00 20.00 นายเถลิง ศรีนนท์ 0862370365
253 43032010 โสกก่ามวิทยา sokkarmwittaya 2529 สพม.21 7 170 1 โสกก่าม โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 38150 042490702 sokkarmvittaya@gmail.com www.facebook.com/sokkarmwit http://thcity.com/sokkarmvittaya 0 21 ขนาดเล็ก 9 201.97 175.78 30.00 41.67 นางอุบลวรรณ ขอดคำ 0956703122
254 43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Laokhampittayakhom Ratchamangkhalapisek 2531 สพม.21 7 141 3 ท่าม่วง น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ 38000 042490965 laokhamrat@laohkampit.ac.tc http://laokhampit.ac.th 0 32 ขนาดเล็ก 16 159.00 152.37 1.30 15.00 สัตตบุษย์ โพธิรุท
255 43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร Jedsee witthayakarn School 2537 สพม.21 7 283 3 บ้านดอนเสียด บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 0834132821 sawitree.tew3030@gmail.com www.jsw.ac.th 368 28 ขนาดเล็ก 14 220.00 200.00 33.00 32.00 ประทิน ไชโสดา 042086294
256 43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม Thadokkhamwittayakhom 2535 สพม.21 7 106 4 หนองแสง ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220 042490863 chanitta153@gmail.com https://www.facebook.com/thadokkhum http://www.twks.ac.th 0 17 ขนาดเล็ก 9 220.00 180.00 30.00 30.00 นางศศิธร วงศ์ชาลี
257 43032005 พรเจริญวิทยา porncharoenwittaya 2519 สพม.21 8 1 หมู่ 6 เอราวัณ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 38180 042487097 pcwschool@gmail.com http://www.pcw.ac.th 0 98 ขนาดใหญ่ 48 134.61 124.35 5.00 5.00 นายประภาส ศรีสุพล 0817493097
258 43032016 ศรีวิไลวิทยา Sriwilaiwittaya 2519 สพม.21 8 500 1 ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 042497429 - www.facebook.com/sriwilaiwittaya www.sww.ac.th 0 121 ขนาดใหญ่ 51 141.00 130.00 1.00 2.00 นายชัยฤทธิ์ ภูอ่าว 0862394601
259 43032006 หนองหัวช้างวิทยา Nonghuachang Witthaya สพม.21 8 113 1 หนองหัวช้าง หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ 38180 042020648 ncw.schools@gmail.com http://www.nonghuachangwittaya.com 307 28 ขนาดเล็ก 0 115.33 105.87 20.00 30.00 นายไสว จันทร์อ้วน 0821141728
260 43032007 ศรีสำราญวิทยาคม Srisamranwittayakhom 2537 สพม.21 8 217 หมู่ 1 บ้านนาคำ ศรีสำราญ พรเจริญ บึงกาฬ 43180 0956605764 srisamran.ssw@gmail.com https://www.facebook.com/srisamranwit/ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1038660513 141 19 ขนาดเล็ก 6 120.00 120.00 20.00 30.00 นางสาวจินตหรา หลักคำ 0882658214
261 43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล Prachanimitpittayanukul 2536 สพม.21 8 14 9 อุดมพร ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 38150 042021090 prachanimit@gmail.com http://Prachanimit.com 202 12 ขนาดเล็ก 0 146.88 136.67 27.70 34.00 อมรเทพ วิภาวิน 095 662301
262 43032017 ภูทอกวิทยา PHUTOKWITTAYA SCHOOL 2542 สพม.21 8 236 3 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 - phutokwittayaschool@gmail.com 211 22 ขนาดเล็ก 11 155.58 9,035.00 1.70 20.00 นายสุรจิตย์ ผิวงาม 0818725841
263 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม sopisaiphittayakom 2518 สพม.21 9 394 3 หนองเอี่ยน โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042485055 sopithschool@gmail.com https://www.facebook.com/Sopisaipittayakhom/?ref=br_rs http://www.sopisai.ac.th 1,681 100 ขนาดใหญ่ 0 97.40 87.98 0.10 0.17
264 43022012 ปากคาดพิทยาคม Pakkhatpittayakom School 2522 สพม.21 9 45 10 โนนยาง ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 38190 042481123-4 pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th https://www.facebook.com/pakkhatpittayakom?fb_dtsg_ag=AdxAV_qq_M8_NJKXlPNQpEsHYGIP6xQXeggxoU4lRQ9tZw http://www.pakkhatpit.ac.th 0 83 ขนาดใหญ่ 50 104.17 96.08 0.00 3.00 นายอดุลย์ พรมวัง -
265 43022009 ศรีชมภูวิทยา Srichompoowittaya 2528 สพม.21 9 126 หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042018014 scwyschool@hotmail.com โรงเรียนศรีชมภูวิทยา : SRICHOMPOOWITTAYA SCHOOL (SCWY) http://school.obec.go.th/scwy 0 43 ขนาดกลาง 26 117.38 105.35 0.03 45.00 นายประวิน แก้วดวงแสง 088ุ6969453
266 43022010 โนนคำพิทยาคม Nonkhampittayakom 2536 สพม.21 9 87 3 คำเตาะเลาะ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042088233 nonkhampit@gmail.com https://www.facebook.com/nkp.ac.th www.nonkhampit.ac.th 180 14 ขนาดเล็ก 7 115.00 120.00 19.00 22.00 สากล รักชาติ
267 43022011 โพนทองประชาสรรค์ Phonthongprachasan 2539 สพม.21 9 202 3 โพนทอง หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042490979 cykypavit@gmail.com 0 20 ขนาดเล็ก 15 94.41 88.60 1.20 20.00 ภวิษ ขุนใหญ่ 0910505553
268 43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Nongyongpittayakom Rutchamungkalapisek 2531 สพม.21 9 35 6 โคกสะอาด หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 38190 042490620 nyp356@hotmail.com http://www.facebook.com/nyp.nongyong http://www.nypk.ac.th 0 28 ขนาดเล็ก 17 106.00 90.00 13.00 20.00 นายอาทิตย์ อัมไพ 0616913210
269 43022014 สมสนุกพิทยาคม Somsanookpittayakom 2535 สพม.21 9 - 4 สมสนุก สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ 38190 042490523 gpasnk62@hotmail.com https://web.facebook.com/somsanukpittayakom.som?ref=br_rs - 200 16 ขนาดเล็ก 6 0.12 90.00 0.02 30.00 นางเฉลียว ชินโณ 0614742229
270 43022002 เซิมพิทยาคม SERMPITTAYAKHOM SCHOOL 2519 สพม.21 10 3 8 สุขสำราญ เซิม โพนพิสัย หนองคาย 43120 042017136 sermpittayakhom@gmail.com โรงเรียนเซิมพิทยาคม https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1043660515 เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) 0 33 ขนาดกลาง 21 75.00 78.00 30.00 30.00 นายธเนตร มีรัตน์ 0933978998
271 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ wangluangpittayasan 2528 สพม.21 10 192 1 วังหลวง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 042414520 wangluangpitschool@gmail.com wangluangpitt https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1043660546 814 52 ขนาดกลาง 0 74.60 75.00 13.10 18.00 นายนิพนธ์ ป้องโกเซ 0857488463
272 43022016 นาดีพิทยาคม Nadeepitayakom 2535 สพม.21 10 - 1 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 042414806 nadeepit@hotmail.com นาดีพิทยาคม www.nadeepit.ac.th 362 27 ขนาดเล็ก 15 85.73 78.83 10.00 15.00 นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา 065493991
273 43022017 ประชาบดีพิทยาคม prachabodeepittayakom 2518 สพม.21 10 117 13 โนนโพธิ์ทอง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120 042019090 pcppit@gmail.com https://www.facebook.com/pcp.pit http://www.pcp.ac.th 473 39 ขนาดเล็ก 17 84.60 80.00 8.80 10.00 นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุข 0819118479
274 43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม PRABATNASING PITTAYAKOM 2535 สพม.21 10 299 2 นาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 43120 042019507 prabatpit@gmail.com เพจ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม http://www.prabatpit.ac.th 0 18 ขนาดเล็ก 11 83.75 73.58 8.00 15.00 ศุภกิต ถิ่นทอง 0911265277
275 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม Kamphaengphet Pittayakom 2454 สพม.41 1 188 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055711212 kpp.school@hotmail.com https://www.facebook.com/KamphaengphetPittayakom/ http://www.kp.ac.th/ 2,704 128 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 1.20 10.00 0.80 5.00 นายสอิ้ง กันยะมูล 088-272501
276 62012004 วัชรวิทยา watcharawittaya 2521 สพม.41 1 93 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055 711 901 chatreewr@gmail.com http://www.wr.ac.th./ 0 97 ขนาดใหญ่ 48 3.40 7.00 3.50 8.00 นายไพชยนต์ ศรีม่วง
277 62012002 วชิรปราการวิทยาคม Wachiraprakarn Wittayakom 2514 สพม.41 1 99/5 3 นครชุม นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055799035 school@wachira.ac.th http://www.facebook.com/wachiraprakarn www.wachira.ac.th 1,428 81 ขนาดกลาง 36 3.12 7.05 2.10 4.15 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน 055-799035
278 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา tungpoetalaepittaya 2519 สพม.41 1 289 หมู่7 แปดอ้อม นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055736235 jindalukko@gmail.com ทุงโพธิ์ทะเล พิทยา http://www.tungphotalae.com 771 46 ขนาดกลาง 21 22.35 25.60 22.52 28.33 นายเกรียงศักดิ์ คงไทย 0998721965
279 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม nabokhamwittayakhom 2527 สพม.41 1 141 8 นาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055763308 nabokham040@hotmail.com https://www.facebook.com/nabokham/?ref=aymt_homepage_panel www.nabokham.ac.th 0 41 ขนาดกลาง 19 19.75 21.00 19.20 20.00 นายเฉลิม ทองหาญ 081887992
280 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL KAMPHAENGPHET Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 2539 สพม.41 1 27 16 บ้านนครอินทร์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055773504 office@swkp.ac.th https://www.facebook.com/swkpfanpage/ www.swkp.ac.th 0 39 ขนาดกลาง 22 8.00 25.00 9.00 30.00 นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ 081-039494
281 62012009 หนองกองพิทยาคม Nongkongpittayakom 2539 สพม.41 1 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055741714 saowanee4155@gmail.com www.nongkong.ac.th 344 24 ขนาดเล็ก 0 38.71 45.00 38.71 45.00 สุรพงษ์ แสงแก้ว 0882825943
282 62012019 โกสัมพีวิทยา KOSAMPHEEWITAYA 2523 สพม.41 1 16 4 มะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000 0 kw.kosamphee@gmail.com https://www.facebook.com/kosampheewittaya www.kosampee.com 391 33 ขนาดเล็ก 15 33.70 35.00 5.10 5.00 นางสุภา อารมภ์ 0864467309
283 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม Prankrataipittayakhom 2515 สพม.41 2 118 1 พรานกระต่าย ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 055775655 pp_school@outlook.com https://www.facebook.com/PR.PranPit/ www.prankratai.ac.th/ 1,752 96 ขนาดใหญ่ 0 29.00 28.00 2.80 7.00 นายนิกูล เปียมาลย์ 0956397527
284 62012011 ไทรงามพิทยาคม Saingampittayakom 2519 สพม.41 2 39 หมู่ 3 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 62150 055791165 saingampittayakom2562@gmail.com http://www.saingam.ac.th 664 39 ขนาดกลาง 21 23.74 33.22 3.00 7.00 นางสุวิมล ภูนคร 0879924644
285 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม Ruangwitpittayakom 2540 สพม.41 2 1 วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 055853063 email@rwps.ac.th www.rwps.ac.th 0 47 ขนาดกลาง 23 371.00 38.00 21.00 22.00 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว 055-702032
286 62012016 ลานกระบือวิทยา lankrabuewitthaya 2521 สพม.41 2 100/1 6 ลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 055769099 admin@lkb.ac.th https://www.facebook.com/โรงเรียนลานกระบือวิทยา www.lkb.ac.th 1,049 52 ขนาดกลาง 33 48.56 45.35 3.69 8.15
287 62012012 บ่อแก้ววิทยา BORKAEWWITTAYA 2538 สพม.41 2 111 10 บ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 62150 055860151 SBorkaewwittaya@hotmail.com บ่อแก้ววิทยา ไทรงาม http://www.borkeawwit.com 279 26 ขนาดเล็ก 12 44.58 2,614.00 8.00 8.00 นายปุณณวิช แก้วปัน 0875721149
288 62012014 พิไกรวิทยา Pikriwittaya 2534 สพม.41 2 89 หมู่ 3 บ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 055858093 sesao41_056@secondary41.go.th https://www.facebook.com/pikraiwittayaschool/?fb_dtsg_ag=AdwjEQazB4uGbLrfw_MGP5Q7jaw4mhjU_wsyCLhyhR0 http://www.pikrai.ac.th 0 35 ขนาดเล็ก 16 44.90 42.00 18.30 20.00 นางสาวสุธเนตร ถาวร 081-046550
289 62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร mattayombhatchara 2 kamphangphet 2532 สพม.41 2 8 3 ประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 055856343 mbp2@hotmail.com www.phatcharakitiyabha2.com 399 29 ขนาดเล็ก 12 60.00 60.00 20.00 20.00 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ 089-958715
290 62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม Ratpricha Witthayakhom 2535 สพม.41 2 204 3 จันทิมา จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 0863971040 ratpricha@gmail.com โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม http://rpw.ac.th/ 222 28 ขนาดเล็ก 15 38.57 42.00 8.61 14.00 เอกวิทย์ มั่งอะนะ 055854076
291 62012005 คณฑีพิทยาคม Khontee Pittayakom 2522 สพม.41 4 999 9 โคนเหนือ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055729168 khontee08@gmail.com https://www.facebook.com/khonteeschool คณฑีพิทยาคม 0 39 ขนาดกลาง 18 18.00 25.00 18.00 25.00 นายวิรัช วันบรรเจิด 0898608185
292 62012007 นครไตรตรึงษ์ nakorntritrung school 2533 สพม.41 4 9 ม.1 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62160 055796114 nakorntritrung@hotmail.com https://www.facebook.com/prnakorntritrung nakorntritrung.ac.th 0 51 ขนาดกลาง 21 17.40 26.00 18.00 26.00 นายภิญโญ แก่งศิริ 819996078
293 62022001 คลองลานวิทยา Khlonglanwitaya School 2521 สพม.41 4 145 18 ไร่อุดม คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180 055786129 klv2554@gmail.com https://www.facebook.com/klvpicture/ www.klvschool.ac.th 0 92 ขนาดกลาง 38 44.80 43.33 3.10 7.00 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
294 62022008 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ KHLONGKHLUNGRATRANGSAN 2514 สพม.41 4 640 2 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 055781587 klongkhlung@gmail.com https://www.facebook.com/klongkhlungratrangsan/ http://www.kkrs.ac.th 1,452 88 ขนาดกลาง 37 43.71 37.42 8.40 9.25 นายมานิตย์ นาคเมือง 0896388347
295 62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ wangtakianprachanusorn 2537 สพม.41 4 173 18 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055869045 wichakranws@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.wkschool.com 0 27 ขนาดเล็ก 12 42.09 40.55 41.07 37.65 นางสาวจรรยา ศรีสาร
296 62022002 สักงามวิทยา sakngamwitaya 2531 สพม.41 4 1 6 สักงาม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 62180 055745572 999@sakngam.ac.th http://www.sakngam.ac.th 441 31 ขนาดเล็ก 17 2,580.02 24.33 21.50 24.33 นายนิมิตร ปานช้าง 0
297 62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ Klonglanphattanajindasak สพม.41 4 124 17 ป่าสน คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180 055868655 koyss152523@gmail.com งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ www.jindasak.ac.th 421 32 ขนาดเล็ก 13 54.40 50.00 26.60 36.00 นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์ 089-859025
298 62022010 วังไทรวิทยาคม WangSai Wittayakom 2524 สพม.41 4 233 2 วังไทร วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 055864702 wsmshool@gmail.com http://gg.gg/wangsai 286 21 ขนาดเล็ก 12 42.00 24.00 19.00 9.00 นายอานนท์ เชาว์ไว 0818441795
299 66012001 พิจิตรพิทยาคม PHICHITPITTAYAKOM SCHOOL 2515 สพม.41 5 31 - - ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056990341 phichitpittayakom.ppk@gmail.com www.sppk.ac.th 2,562 144 ขนาดใหญ่พิเศษ 62 89.37 80.00 5.00 15.00 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
300 66012005 สระหลวงพิทยาคม Saluangphittayakom School 2537 สพม.41 5 229 หมู่ 3 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056608830 slp_phichit@slp.ac.th http://www.facebook.com/saluangpittayakhom http://www.slp.ac.th 1,625 81 ขนาดใหญ่ 0 1.00 5.00 2.00 10.00 นายสุนทร เข็มทอง 0818867454
301 66012014 สากเหล็กวิทยา Saklekwittaya School 2536 สพม.41 5 154 4 ถ้ำคะนอง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160 056699331 saklekwittaya@hotmail.com https://www.facebook.com/saklekwittayaschool/ http://www.sw-sch.net 1,017 59 ขนาดกลาง 30 120.00 95.00 0.50 5.00
302 66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ Huadongratchanupatam school 2498 สพม.41 5 82 หมู่ที่ 1 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056697251 rch350374@gmail.com www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ www.rch.ac.th 310 22 ขนาดเล็ก 0 106.00 96.00 14.40 15.00 นายสำราญ เขม้นกิจ 0818879889
303 66012003 วังกรดพิทยา Wangkrotpittaya 2523 สพม.41 5 213 4 วังกรด บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056685255 wangkrotpittaya@hotmail.co.th www.wangkrotpittaya.com 0 16 ขนาดเล็ก 6 99.90 60.00 8.00 20.00 นายทวี เจริญหุ่น 081-044826
304 66012004 เมธีพิทยา Mateephittaya 2532 สพม.41 5 7 ท่าฬ่อ ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056615620 info@met.ac.th โรงเรียนเมธีพิทยา www.metheepittaya.ac.th 180 15 ขนาดเล็ก 12 90.84 83.87 8.00 10.00 นิรุตติ ครุฑหลวง
305 66012007 วังทรายพูนวิทยา Wangsaipoonwittaya 2519 สพม.41 5 105 2 หนองพระ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 66180 056619855 Wangsaipoon2011@hotmail.com วังทรายพูนวิทยา 226 20 ขนาดเล็ก 12 128.00 90.00 7.00 7.00 นายสุชาติ สิงห์สง่า 089-050884
306 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย Roietwittayalai 2453 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 275/14 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043511795 school@rw.ac.th www.rw.ac.th 0 173 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 0.31 1.35 0.67 2.87 นายชอบ ธาระมนต์ 911415599
307 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม Thawatburiwittayakhom 2516 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 4 14 นิเวศน์ นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043569113 twk811@twk.ac.th https://www.facebook.com/101TWK/ http://www.twk.ac.th/ 0 37 ขนาดกลาง 24 8.30 10.00 1.10 2.00 นางมารศรี สาระวาท 0817492660
308 45012009 ขัติยะวงษา khattiyawongsa School 2527 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 17 ไทยนิยม เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043512950 sirilak.ks@gmail.com โรงเรียนขัติยะวงษา http:/kys.ac.th 698 49 ขนาดกลาง 23 2.35 8.20 2.00 10.00 นายสันติรัฐ ไชยโย 0813209749
309 45012003 โคกล่ามพิทยาคม khoklarmpittayakom 2522 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 195 2 โคกล่าม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043650718 admin@klp.ac.th https://web.facebook.com/klpschool http://www.klp.ac.th 308 35 ขนาดเล็ก 11 24.86 30.83 6.10 10.00 นายสายัณห์ ศรีมงคล 0813217357
310 45012004 ธงธานี Thongthanee 2520 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 101 1 ธวัชบุรี ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043631071 ttnschool@gmail.com โรงเรียนธงธานี http://www.ttn.ac.th. 0 32 ขนาดเล็ก 17 25.00 27.42 17.00 24.17 นายสุบิน แสงสระคู 0862285209
311 45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์ doonoiprachasun 2528 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 139 6 หนองผง อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043611140 dupracha@gmail.com http://www.dupracha.ac.th 168 25 ขนาดเล็ก 8 45.00 46.00 13.00 17.00 นายสุพรรณ พรรณเกตุ 0651233509
312 45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย Sritawatwitthayalai 2537 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 0 2 จอมพล นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043569255 krukai101@gmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย http://www.sritawat.ac.th 119 21 ขนาดเล็ก 7 10.00 10.00 1.00 3.00 นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ 0898400889
313 45012016 เชียงขวัญพิทยาคม Chiangkwanpittayakom 2525 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 - 2 บ้านแมต เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000 043509092 chiangkwan@hotmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://school.obec.go.th/chiangkwan 337 27 ขนาดเล็ก 0 18.27 28.00 3.00 5.00 ทิวา วรโยธา 0636645935
314 45012017 พลับพลาวิทยาคม PLUBPLAWTTAYAKOM 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 29 6 หนองเต่า พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170 - sasiwimon527779@gmail.com - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450865 81 17 ขนาดเล็ก 7 22.86 29.68 11.65 15.87 ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว้า 0511706200
315 45012018 เทอดไทยวิทยาคม Thoedthai wittayakhom 2532 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 - 5 ขมิ้น เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45000 043611185 info@ttwsc.ac.th http://www.ttwsc.ac.th 0 16 ขนาดเล็ก 9 26.13 32.48 3.50 6.00 นายจตุพล ไกรยบุตร 828382209
316 45012005 สตรีศึกษา STRISUKSA 2460 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 149 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043511410 strisuksa@gmail.com https://www.facebook.com/StrisuksaSchool http://www.strisuksa.ac.th 3,631 187 ขนาดใหญ่พิเศษ 97 1.14 3.48 0.50 3.00 นายศิริ ธนะมูล 0899449759
317 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก CHATURAPHUKPIMANRATCHADAPISEK 2514 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 209 4 - หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043561149 ratchadapisek_chatu@hotmail.com http://www.cpr.ac.th 0 126 ขนาดใหญ่ 54 25.69 28.52 1.00 3.00 นายเพิ่ม นาก้อนทอง 0819646145
318 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด Triam Udomsuksa Pattanakan Roiet 2522 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 269 15 พลาญชัย หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043624180 info@tup101.ac.th http://www.tup101.ac.th 759 66 ขนาดกลาง 27 7.87 15.00 0.01 14.00 นายว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธ์ 081-975368
319 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา srisomdejpimpattanawittaya 2518 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 64 1 พิมพ์พัฒนา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45260 043508150 pimpattanawittaya101@gmail.com www.pimpat101.ac.th 808 63 ขนาดกลาง 30 26.70 31.47 0.00 5.00 นายพัชรินทร์ หยาดไธสง 845194279
320 45012010 สตรีศึกษา 2 Strisuksa2 2537 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 195 4 บ้านแมต สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043030659 str2roiet@gmail.com https://th-th.facebook.com/StriSuksa2 http://school.obec.go.th/str2 169 17 ขนาดเล็ก 9 13.00 13.00 12.00 12.00 นางนพพร พันธุ์เสือ 43653052
321 45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด Srinagarindra The Princess Mother School Roiet 2539 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 109 7 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 043039834 swroiet@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.sw101.ac.th 0 48 ขนาดเล็ก 20 19.21 24.95 15.00 20.00 นายสุนทร สีหานาม 0849532882
322 45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร muangladwitayakan 2519 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 189 4 ม่วงลาด ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 043656552 muanglad@gmail.com 153 22 ขนาดเล็ก 12 23.81 32.08 15.00 15.00 นายปรีชา ภูมิผักแว่น 0844006494
323 45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ Junghantitawiriyaprachasun 2528 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 190 5 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 043507137 tawichai.at@gmail.com http://School.obec.go.th/Janghan 350 37 ขนาดเล็ก 18 11.10 16.78 0.50 5.00 นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 0819545690
324 45012020 เมืองน้อยวิทยาคม muannoywitayakom 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 45 8 nongpainoi เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 0983316598 ying_45170@hotmail.com https://www.facebook.com/เมืองน้อยวิทยาคม-114830290210689 www.mnk.ac.th 0 17 ขนาดเล็ก 7 16.75 21.28 9.80 13.00 จิรภา สบายดี 0818394313
325 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ Chantarubeksaanusorn 2507 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 429 8 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043589161 cba2507@cba.ac.th http://www.facebook.cbafanpage http://www.cba.ac.th 1,880 98 ขนาดใหญ่ 52 50.07 90.00 1.00 5.00 นายจักรวาล เจริญทอง 0810488855
326 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม Phatumratpittayakom school 2517 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 254 1 บัวแดง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 043587071 ppkschool2010@gmail.com https://www.facebook.com/PTPKschool/ http://www.ptpk.ac.th 0 130 ขนาดใหญ่ 56 67.34 67.58 1.00 3.00 นายวิคิด ทินบุตร
327 45022017 เมืองสรวงวิทยา Muangsuangwittaya 2518 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 132 4 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 043597072 weerawat@msw101.ac.th http://www.msw101.ac.th 0 52 ขนาดกลาง 24 27.18 27.80 1.00 1,000.00 นายประวีณ เชิงสะอาด 0956093845
328 45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร Nongphungwittayakarn 2523 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 - เหล่า หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043612013 yainuan2520@gmail.com - http://phungwit.ac.th 284 28 ขนาดเล็ก 0 58.00 60.00 15.00 13.33 นายบุญส่ง จอมหงษ์ 0819741857
329 45022006 โพนสูงประชาสรรค์ Phonsungprachasan School 2529 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 1 หมู่ที่ 2 สามขา โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 043671203 phonsung101@hotmail.com โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 0 21 ขนาดเล็ก 9 60.00 60.00 15.00 15.00 นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ 0864278033
330 45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ kukasing prachasan 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 359 1 กู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043632150 kspsschool7@hotmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ www.ksps.ac.th 116 15 ขนาดเล็ก 6 66.05 69.18 0.02 20.00 นางสาวนงเยาว์ สวนงาม 897114751
331 45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ Laoluangprachanusorn 2536 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 106 8 - เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043611052 lpsspm27.101@gmail.com https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8 www.lps.ac.th 175 14 ขนาดเล็ก 6 42.98 44.68 1.30 15.00 เชิดศักดิ์ เอกปริญญา 0918616016
332 45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ SOONGYANGWITTAYAPRACHASAN 2537 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 201 7 สูงยาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 0807578639 sywit02@gmail.com https://www.facebook.com/SungYangWithyaPrachasrrkh/ http://www.school.obec.go.th/sywit 0 17 ขนาดเล็ก 6 35.08 34.28 8.00 10.00 นายภูวนาท คำพมัย 0807578639
333 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล Suwannaphumpittayapaisarn 2515 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 559 20 โพนสูง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043581034 suwanpit@gmail.com www.swp.ac.th 0 155 ขนาดใหญ่พิเศษ 78 54.83 53.90 0.10 2.00 นายบุญภพ จันทมัตตุการ
334 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย SUWANNAPHUMWITTAYALAI school 2497 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 108 3 สระคู สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043580649 atom@gmail.com https://www.facebook.com/swschoolfb www.swschool.ac.th 1,751 122 ขนาดใหญ่ 0 53.07 49.63 0.50 5.00 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
335 45022019 ทรายทองวิทยา Saithongwittaya 2520 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 71 14 บ้านสุขเกษม โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 043595088 moo_swu@hotmail.co.th http://school.obec.go.th/saithong 693 45 ขนาดกลาง 24 90.00 90.00 3.00 10.00 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 0812604313
336 45022012 หัวโทนวิทยา Huathonwittaya สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043611971 nsittichan@gmail.com http://school.obec.go.th/thonwitt 194 19 ขนาดเล็ก 9 53.10 54.83 7.00 10.00 นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 819742995
337 45022014 ช้างเผือกวิทยาคม Changphuakwitthayakhom School 2529 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 - หมู่4 บ้านขี้กา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043626031 thanyaphat9@hotmail.com www.cpk.ac.th 222 28 ขนาดเล็ก 8 0.70 70.00 0.20 20.00 นายภิญโญ หอมไกล 830394070
338 45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย TUNGLUANGPLUBPLACHAI 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 235 หมู่ 13 บ้านตาหยวก ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 - boss1@schooltlp.ac.th http://www.schooltlp.ac.th 113 14 ขนาดเล็ก 6 79.00 57,542,400,000.00 25.00 25.00 นายชวลิต ไชยฮะนิจ 0625947223
339 45022016 หินกองวิทยาคาร Hinkongwittayakan 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 58 หมู่ 7 บ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043673056 ้hinkongwith@gmail.com http://www.facebook.com/hinkongwittayakarn 90 14 ขนาดเล็ก 6 54.33 50.47 14.00 15.00 อธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 0641341741
340 45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา samkhatahadyaowittaya 2533 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 98 4 ศรีโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 043611249 samkhawit@gmail.com 256 21 ขนาดเล็ก 12 92.00 79.80 15.00 20.00 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา
341 45022001 พนมไพรวิทยาคาร Phanomphraiwittayakarn 2504 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 351 3 ศิลาเลข พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 043030251 ppw@ppw.ac.th https://www.facebook.com/ppw101/ www.ppw.ac.th 0 105 ขนาดใหญ่ 57 0.00 65.00 0.20 2.00 นายอนุสรณ์ ทาสระคู 812614133
342 45022021 อาจสามารถวิทยา Atsamatwittaya 2499 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 340 12 บ้านโนนสะอาด อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 0435990856 webmaster@atsamat.ac.th http://www.facebook.com/AtsamatWittaya/ http://www.atsamat.ac.th 918 58 ขนาดกลาง 26 36.96 39.68 1.50 10.00 นายทินกร โสรถาวร 089-576098
343 45022004 น้ำใสวรวิทย์ NAMSAIWORAWIT สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 35 4 ท่าสะพาน กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 043039864 nsw101@nsw.ac.th 0 17 ขนาดเล็ก 9 61.50 60.48 19.00 20.00 นายเสนอ แก้วนาคูณ 0895602942
344 45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา Nongmeuntanwittaya 2519 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 150 13 หนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 043565022 detpume9@gmail.com https://www.facebook.com/nongmuantanwit.nw http://school.obec.go.th/meuntanwit/ 0 33 ขนาดเล็ก 9 54.32 55.92 25.00 25.00 เกรียงไกร ป้องศรี 0821514828
345 45022024 โพนเมืองประชารัฐฯ PHONMAUNGPRACHARUT 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 157 1 โพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 043030497 amornrat@phonmuang.ac.th https://www.facebook.com/phonmuangpracharat phonmuang.ac.th 200 19 ขนาดเล็ก 9 32.80 39.77 9.00 10.00 นายสรศักดิ์ สีตาชัย 0956646713
346 45022025 หนองฮีเจริญวิทย์ NONGHEECHAROENWIT สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 45140 043506116 pornchai.naba@obecmail.org htp://school.obec.go.th/njw 313 27 ขนาดเล็ก 0 73.00 68.00 0.50 2.00 นายวงศกร ประกอบนันท์ 0912291136
347 45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี Dukungprachasamakee 2539 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 45140 0890550251 admin@duk.ac.th www.duk.ac.th 0 18 ขนาดเล็ก 9 82.47 85.67 0.02 30.00 สายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง
348 45032008 เสลภูมิพิทยาคม Selaphumpittayakom 2499 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 99 1 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043551395 spksapit@gmail.com http://www.Sapit.ac.th 2,590 141 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 32.83 36.65 0.01 1.00 นายไพฑูรย์ มนตรี 0819549389
349 45032013 เสลภูมิ selaphum 2494 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 156 1 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043551336 sp.school101@gmail.com http://www.facebook.com/selaphum.school www.selaphumschool.ac.th 0 42 ขนาดกลาง 20 32.28 35.57 0.20 2.00 นายสุริยา สิงห์ชา
350 45032001 โนนชัยศรีวิทยา Nonchaisriwittaya 2529 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 167 งิ้วเหนือ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 0892753919 ncsw101@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.nw101.ac.th 221 31 ขนาดเล็ก 0 41.94 41.27 12.00 12.00 ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ 084-742-82
351 45032003 วังหลวงวิทยาคม Wangluangwittayakom 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 8 กกทัน วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043 611 895 wangluangwittayakom@gmail.com https://www.facebook.com/Wangluangwittayakom/ https://sites.google.com/a/wwk.ac.th/wangluangwittayakom/home 151 21 ขนาดเล็ก 0 0.04 43.00 0.01 14.00 นายนพดล ศรีระกิจ
352 45032010 ขวาววิทยาคาร khaowwittayakarn 2519 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 16 11 ขวาว ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043665651 khaowwit@gmail.com - http://school.obec.go.th/khwit 0 18 ขนาดเล็ก 9 45.00 60.00 10.00 10.00 เรวดี มนตรีพิลา 0818714543
353 45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม Muangmitwitayakhom School 2524 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 - 9 โคกพัฒนา โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043 611780 ukraiyabut@yahoo.com www.mmit.ac.th 345 25 ขนาดเล็ก 15 0.05 60.10 0.02 15.00 นพรัตน์ มูลศรีแก้ว 0861023770
354 45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร Pothongwitthayakarn School 2527 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 162 3 นาโพธิ์ โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 0868844292 pwkmail@gmail.com http://www.facebook.com/โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร http://www.photongkarn.ac.th/ 283 24 ขนาดเล็ก 12 57.74 62.07 29.90 35.00 นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 897133173
355 45032015 ท่าม่วงวิทยาคม Thamuangwittayakhom 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 - 4 ท่าม่วง ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043030558 linkin_22p@hotmail.com www.tmwk.ac.th 203 20 ขนาดเล็ก 10 25.00 30.00 22.70 30.00 อัญญรัตน์ แสนภูมิ 0929708919
356 45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา PHOSRISAWANGWITTAYA 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 131 3 สร้างบุ โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043611006 punritDoc@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://school.obec.go.th/psw3423 0 18 ขนาดเล็ก 6 40.00 60.00 12.00 20.00 นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ 0956693318
357 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา PHONTONGPATTANAWITTAYA SCHOOL 2512 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 15 โคกวัฒนา สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043571338 Patwittschool@gmail.com โพนทองพัฒนาวิทยา http://patwit.ac.th 0 157 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 49.11 45.18 1.75 4.93 นายเทิดทูน สุจารี 0935092278
358 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ changmaiprachanusorn 2521 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 209 8 เชียงใหม่ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 043625079 maipracha60@gmail.com https://www.facebook.com/maipracha62/ http://www.cmps.ac.th 0 37 ขนาดกลาง 24 29.07 39.83 22.00 30.00 นายสมชาติ สุขใส
359 45032004 เมยวดีพิทยาคม Moeiwadeepittayakom school 2520 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 44 8 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250 043577021 moeimail@moeipit.ac.th http://www.moeipit.ac.th 749 52 ขนาดกลาง 27 74.57 76.10 72.00 60.00 นายเดชา บุตรพรม 0652696785
360 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ Phochaichanupathum 2518 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 114 17 ชัยวารี ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 043567079 chaichanu@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 htttp://School.obec.goth./chuichanu 627 53 ขนาดกลาง 26 0.00 90.00 1.00 10.00 นายวัฒนา พลอาษา 844189526
361 45032007 หนองพอกวิทยาลัย Nongphokwittayalai 2517 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 240 9 หนองพอก รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043 579 173 phokwit@gmail.com https://www.facebook.com/phokwit http://www.phokwit.ac.th 1,294 81 ขนาดกลาง 41 67.00 90.00 1.00 1.00 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 0818730497
362 45032009 โพนทองวิทยายน Phonthongwittayayon 2491 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 459 3 โนนสวรรค์ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043571389 aiawaiaw@gmail.com http://ptw.ac.th 725 55 ขนาดกลาง 30 59.81 3,486.00 0.50 5.00 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 0817087195
363 45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ phokaewpachasan 2540 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 142 8 หนองผักแว่น กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043611004 kruetaengmo@hotmail.com http://www.phokaew.th.gs 0 25 ขนาดเล็ก 10 60.00 50.00 15.00 15.00 นายวิเชียร แสนทอง
364 45032016 คำนาดีพิทยาคม KhamnadeePittayakhom 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 116 5 คำบัวใน คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043501921 khamnadeepit@hotmail.com https://www.facebook.com/khamnadeepit/ http://www.khamnadeepit.ac.th 208 22 ขนาดเล็ก 0 6.00 60.00 0.01 10.00 นายบุญชู สุนธงศิริ 0985856271
365 45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา Phanamtipwittaya สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 135 9 - ผาน้ำย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043625551 pnt@phanamtip.ac.th http://school.obec.go.th/pnt/ 0 20 ขนาดเล็ก 12 0.09 78.00 0.01 15.00 นายไพรวัลย์ สมภูงา 089-278763
366 10022004 มัธยมวัดหนองจอก Mattayomwatnongchok School 2497 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 1 21 - หนองจอก กระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 0298954016 njinfo@nj.ac.th https://www.facebook.com/NJShcool/ http://www.nj.ac.th 2,585 135 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 37.74 54.67 1.07 3.47 นายสมศักดิ์ แสวงการ
367 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย Nawamintrachinuthit Benjamarachalai 2534 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 1 333 - - สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 021811100 nawaminben@nbr.ac.th - http://nbr.ac.th 2,535 127 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 24.26 30.42 6.64 15.13
368 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ NAWAMINTRACHINUTHIT SATRIWITTHAYA 2 2535 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 1 200 - - สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 029932353 nmrsw2@nmrsw2.ac.th http://www.nmrsw2.ac.th 2,683 137 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 35.24 40.98 10.77 18.83 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
369 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ Bodindecha(sing singhaseni)4 2538 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 1 87 ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 021766010 bodin@bodin4.ac.th https://www.facebook.com/bodin4school 2000402 1,778 95 ขนาดใหญ่ 53 54.49 68.97 21.92 32.22 นางสอางค์ ตั้นไทย -
370 10012027 สุรศักดิ์มนตรี surasakmontreeschool 2517 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 2 54 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 022773690 surasak@mail.surasak.ac.th https://www.facebook.com/SurasakmontreeSchool/ http://www.surasak.ac.th/ 2,780 196 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 6.97 21.35 2.88 6.70 นายจรักกิจ จันทะเวช 0806214106
371 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม Kunnateerutharamwittayakom 2501 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 2 199 -- - ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0-269-9152 webmaster@kunnatee.ac.th https://www.facebook.com/KNSchool/ http://kunnatee.ac.th 761 54 ขนาดกลาง 25 3.17 9.22 6.78 15.02 นายสุรชัย โสภาพรม
372 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร NAVAMINDARAJUDIS KRUNGTHEPMAHANAKHON SCHOOL 2528 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 3 115 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 029441225-6 nmk.ac.th@hotmail.com www.nmk.ac.th 2,614 120 ขนาดใหญ่พิเศษ 64 14.37 25.57 4.90 13.85 นายสุรศักดิ์ การุญ
373 10022025 สตรีวิทยา ๒ Satriwittaya 2 School 2516 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 3 29 สุคนธสว ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 025709939 http://sw2.ac.th/ http://sw2.ac.th/ 4,339 215 ขนาดใหญ่พิเศษ 105 6.39 18.50 0.02 15.00 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
374 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม LATPLAKHAOPITTAYAKHOM 2510 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 3 540 จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 025707343 admin@lpp.ac.th http://www.lpp.ac.th 1,634 89 ขนาดใหญ่ 51 9.08 24.78 6.48 14.68 นายอัฏฐพล ถิรพรพงษ์ศิริ 0844306665
375 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า DEBSIRINROMKLAO 2521 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 4 2 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 027378914 - http://www.dsr.ac.th 3,185 106 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 28.60 34.40 8.01 16.73 นายพิทักษ์ เอ็นดู
376 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO SCHOOL 2526 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 4 78 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 023731473 admin@tun.ac.th http://www.tun.ac.th 3,214 158 ขนาดใหญ่พิเศษ 78 27.26 31.33 2.71 4.05 ดร.สมพร สังวาระ
377 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ TRIAMUDOMSUKSA SUWINTAWONGS 2550 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 4 67 8 ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 021754825 traimsuwin@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.tusw.net 1,445 89 ขนาดกลาง 43 38.18 51.83 12.29 18.12 นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม 0991203058
378 10012022 วชิรธรรมสาธิต wachirathamsatit 2018-05-08 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 5 1253 ซอวชิ บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 02 361 6692 wachirathamsatit@wt.ac.th ้htpps://www.facebook.com/wachirathamsatitofficial/ http://www.wt.ac.th 2,785 72 ขนาดใหญ่พิเศษ 68 19.24 34.83 3.81 12.65 นายสมพร สังวาระ
379 10012021 พระโขนงพิทยาลัย Prakhanong Pittayalai 2500 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 5 182 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 023115185 pkcenter2010@gmail.com https://www.facebook.com/prakhanongpittayalai http://www.prakanong.ac.th/ 1,809 97 ขนาดใหญ่ 57 14.75 18.43 3.19 10.27 นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท
380 10012037 ปทุมคงคา PATUMKONGKA 2443 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 5 920 พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 023912444 planpatumkongka@gmail.com http://www.patumkongka.ac.th 1,525 111 ขนาดใหญ่ 58 14.50 23.28 2.19 6.27 นางสุภัทร เงินดี
381 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง Matthayom Watthatthong School 2494 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 5 1325 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 023902543 mtt.school@mtt.ac.th http://www.mtt.ac.th 1,362 70 ขนาดกลาง 43 14.01 20.62 1.88 6.88 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
382 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School 2504 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 6 170 - - ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0264527003 - triamudomsuksapattanakarn ratchada school http://www.tupr.ac.th 2,507 120 ขนาดใหญ่พิเศษ 43 5.00 30.00 2.00 10.00
383 10022017 หอวัง Horwang School 2509 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 6 16/9 จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 025126000 office@horwang.ac.th www.horwang.ac.th 3,994 242 ขนาดใหญ่พิเศษ 93 6.54 16.35 3.52 14.05
384 10022026 ราชวินิตบางเขน RAJAVINITBANGKHEN 2530 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 6 22/18 - - ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 025801555 inforvb60@gmail.com - http://www.rvb.ac.th 1,707 90 ขนาดใหญ่ 49 18.57 35.72 6.40 15.02 ชาย จันทร์งาม
385 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม Yannawate Wittayakom 2501 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 7 146 ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022113518 - http://www.yn.ac.th 1,395 77 ขนาดกลาง 41 22.61 27.07 1.32 5.10 นายรื่น หมื่นโกตะ
386 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม Chaopraya Wittayakom 2507 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 7 786 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022951338 chaopraya.ac.th@gmail.com chaoprayawittayakom school http://www.chaophya.ac.th 341 18 ขนาดเล็ก 12 25.68 30.03 2.56 7.62 นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย
387 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Bodindecha(sing singhaseni) 2514 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 8 40 ซอยรามคำแหง 43/1 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025383964 bodin@bodin.ac.th https://www.facebook.com/bodin.ac.th/ http://www.bodin.ac.th 4,130 203 ขนาดใหญ่พิเศษ 97 5.62 14.25 2.70 9.48 นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ 0626596454
388 10022005 เทพลีลา tepleela school 2505 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 8 281 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023180625 admin@tepleela.ac.th http://www.tepleela.ac.th 2,078 104 ขนาดใหญ่ 51 6.68 17.35 4.75 15.02 นายรังสรรรค์ นกสกุล 081-815-93
389 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง Mottayomwatbeungthonglang 2522 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 8 195 0 0 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023760462 thonglang101@thonglang.ac.th - http://www.thonglang.ac.th 1,785 96 ขนาดใหญ่ 58 6.69 19.80 4.70 14.67 นายประหยัด ทองทา 935291331
390 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา Nawaminthrachinuthit Bodindecha 2535 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 8 5/23 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10230 025302326 nmrbd@bodin3.ac.th https://www.facebook.com/NawaminBodinSC http://www.bodin3.ac.th 2,336 107 ขนาดใหญ่ 61 0.00 10.00 0.01 13.00 นายมนัส ปิ่นนิกร
391 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง DONMUANG TAHARNARGARDBUMRUNG SCHOOL 2479 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 337 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 025662718 DM.school2479@gmail.com http://donschool.ac.th 2,719 154 ขนาดใหญ่พิเศษ 79 27.50 227.90 257.03 214.28 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ 0896114991
392 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย RITTIYAWANNALAI 2490 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 171/3151 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 0252334025 admin@rittiya.ac.th http://www.rittiya.ac.th 4,062 192 ขนาดใหญ่พิเศษ 97 27.15 37.50 8.06 19.80 นางสุมนา ธิกุลวงษ์
393 10022022 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) SEEKAN(WATTANANUNUPPATHUM) 2507 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 567 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 025661456 n.oina.sasi@gmail.com http://www.seekan.ac.th 1,875 92 ขนาดใหญ่ 54 26.22 37.70 1.10 3.07 นางสาวมุขสุดา วิชาพร 0987476998
394 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ Rittiyawannalai 2 School 2546 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 119 สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 025360017 vck.rw2@gmail.com http://www.rw2.ac.th 1,580 134 ขนาดใหญ่ 39 3.20 50.00 4.00 30.00 นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ 0989356541
395 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา Donmaungchaturachinda 2521 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 153/34 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 025653725 dmj@gmail.com http://www.dmj.ac.th 1,343 60 ขนาดกลาง 42 25.18 38.83 3.50 8.28 นายรังสรรค์ นกสกุล
396 10022019 ราชดำริ Ratchadumri 2518 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 10 163 ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 023374429 rajadamri@rd.ac.th https://www.facebook.com/rdnew/ http://www.rd.ac.th 1,981 117 ขนาดใหญ่ 60 22.17 36.17 6.76 12.47 นายสายัณห์ ต่ายหลี 0818186388
397 10022029 ศรีพฤฒา Sripruetta สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 10 61 16 นักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 +6623682148 sts2521@gmail.com https://www.facebook.com/stscmedia/ http://www.sts.ac.th 1,684 93 ขนาดใหญ่ 72 23.17 31.70 8.48 14.85
398 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ Triamudomsuksapattanakarnsuvarnabhumi 2554 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 10 199 - ซอยร่มเกล้า 17 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 021306445 admin@tupp.ac.th - http://www.tupp.ac.th 0 101 ขนาดใหญ่ 55 30.72 35.40 10.13 17.73 นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดา 0897841233
399 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี prommanuson 2444 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 1 278 - คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425070 academic@promma.ac.th www.promma.ac.th 2,781 160 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 3.12 10.00 4.23 10.00 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ 0899184249
400 76022009 บ้านลาดวิทยา Banlatwitthaya 2501 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 1 111 7 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150 032491343 ban_lat@hotmail.com http://banlat.ac.th 0 64 ขนาดใหญ่ 34 7.86 12.13 11.04 18.47 นายบุญช่วย วาดวงศ์ 0819817143
401 76022008 ท่ายางวิทยา Thayangwitthaya school 2502 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 1 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032461112 thayangwit112@gmail.com http://www.thayangwit.ac.th 0 45 ขนาดกลาง 24 24.33 1,450.00 8.00 15.00 นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข
402 76022006 หนองจอกวิทยา Nongchokwittaya school 2520 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 1 7 6 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032452375 nongchokwittaya@hotmail.com https://sites.google.com/site/nongchokwittaya/ 0 15 ขนาดเล็ก 6 28.64 28.13 13.58 16.58 นายสุทธิชัย รีทาศรี
403 76012005 คงคาราม Kongkaram School 2525 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 346 ม.4 - บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425492 school@kongkaram.a.th https://facebook.com/kongkaram56 http://www.kongkaram.ac.th 2,166 139 ขนาดใหญ่ 54 0.75 5.00 1.20 10.00 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ 0992642969
404 76022010 แก่งกระจานวิทยา kaengkrachanwittaya 2528 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 300 หมู่ 3 วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 032465165 kangvit@hotmail.com https://www.facebook.com/Kaengkrachanwit www.kaengwit.ac.th 0 49 ขนาดกลาง 21 40.50 38.83 23.67 31.00 นายอภิชาติ ใจกล้า 0895244659
405 76022011 ป่าเด็งวิทยา padengvittaya 2534 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 032829086 teachersukanya023@gmail.com http://padengvittaya.phetburi2.net 0 32 ขนาดกลาง 17 112.63 102.68 0.11 1.70
406 76012003 บางจานวิทยา BANGCHANWITTAYA 2520 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 125 หมู่ 3 . บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032 770009 bangchan@bangjan.ac.th โรงเรียนบางจานวิทยา http://www.bangchan.ac.th 0 16 ขนาดเล็ก 12 7.07 14.42 58.57 64.42
407 76012006 ดอนยางวิทยา Donyangwittaya 2529 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 19 4 หนองนางจีน ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032497100 donyang2561@gmail.com https://www.facebook.com/donyangwittaya/ https://sites.google.com/view/donyang 0 15 ขนาดเล็ก 6 12.76 18.30 15.70 23.00 วสันต์ บรรลือทรัพย์
408 76012011 วชิรธรรมโศภิต wachirathamsopit 2520 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 - 4 ปากคลอง บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 032409043 wachira2520@gmail.com http://facebook.com/wachirathamsopit www.gg.gg/wachirathamso-pit 210 15 ขนาดเล็ก 12 10.81 16.67 6.64 13.45 พัฒน์พรชัย เมฆวิลัย 0813788129
409 76012012 บางตะบูนวิทยา bangtaboonwittaya school 2521 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 11 3 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76000 032489174 btw.bangtaboon.school@gmail.com โรงเรียนบางตะบูนวิทยา - 52 16 ขนาดเล็ก 6 22.09 28.95 12.25 17.03 นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย 0809525335
410 76012013 บ้านแหลมวิทยา banlaemwithaya 2501 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 249 9 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 032481141 banlaemwit@hotmail.com http://www.blw.ac.th 0 34 ขนาดเล็ก 18 13.23 19.32 2.85 6.10 นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง 0871550460
411 76022001 โตนดหลวงวิทยา Tanodluangwittaya school 2518 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 105 9 โตนดหลวง บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 76120 032503212 Thanodluang@gmail.com ้้https://facebook.com/Thanodluangwit/ http://school.obec.go.th/wittaya 0 24 ขนาดเล็ก 12 35.00 40.00 13.00 20.00 กชพร มั่งประเสริฐ 0892542530
412 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี Benchamatheputhit Phetchaburi 2460 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 3 184/2 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425404 benchama@bmp.ac.th http://www.bmp.ac.th 2,995 187 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 3.13 8.95 0.40 2.00 นายไกรรัฐ สว่างเดือน
413 76012008 เขาย้อยวิทยา Khaoyoiwittaya School 2502 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 3 121/1 3 เขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140 032562512 khaoyoiwit.official@gmail.com https://www.facebook.com/search/top/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9% http://www.khaoyoiwit.ac.th 766 40 ขนาดกลาง 34 23.64 24.53 4.30 7.00
414 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา Nongyaplongwittaya 2521 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 3 128 9 โคกวัด หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160 032494350 nongyaplongwittaya@gmail.com http://nongyaplongwit.ac.th 567 39 ขนาดกลาง 0 36.50 36.00 2.10 3.00 นายเฉลิม จำปาวิจิตร 0867669932
415 76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี Yothinburana Phetchburi 2521 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 3 72 4 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140 0 3256 2305 yothinphetchaburi@gmail.com ข่าวสารโยธินบูรณะ เพชรบุรี ย.บ.พ. www.yothinphet.net 0 24 ขนาดเล็ก 15 30.00 30.00 5.00 5.00 นางอุษา กองธรรม 085 221 0500
416 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) Watjuntrawas 2502 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 4 10/1 - - ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425383 T421@js.ac.th http://www.js.ac.th/ 1,522 91 ขนาดใหญ่ 45 1.68 4.02 52.64 54.17 นายสาโรช ระหว่างบ้าน
417 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi 2537 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 4 427 8 Ban Hup Kaphong เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032470294 pccphet@hotmail.com http://www.facebook.com/pccphet http://www.pccphet.ac.th 717 96 ขนาดกลาง 30 40.66 2,255.00 11.20 14.00 นางกิริยา ภูเงิน 0899167052
418 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี chaamkhunyingnuangburi 2508 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 4 388 - - ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032471372 nuangburi@hotmail.com https://www.facebook.com/khunying388/ http://www.khunying.ac.th/ 890 65 ขนาดกลาง 30 39.34 1,986.00 0.50 5.00 นายกิตติชัย มาทอง 0830623628
419 76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์ huaysaiprachasan 2522 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 4 58 2 - ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032794239 huaysai@hspss.ac.th http://www.hspss.net 277 27 ขนาดเล็ก 9 55.46 45.98 22.99 24.20 นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง 0895249874
420 77022007 หัวหิน huahin school 2494 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 184 - หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032511127 huahin@huahin.ac.th http://www.huahin.ac.th 2,382 233 ขนาดใหญ่ 60 65.90 65.00 1.60 5.00 นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ 0887092300
421 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม samroiyodwitthayakhom 2518 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 554 3 ไร่เก่า ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180 032688488 samroiwit@yahoo.com http://www.facebook.com/samroiwit http://www.samroiwit.ac.th 1,718 99 ขนาดใหญ่ 44 107.20 87.68 0.00 0.00 นายเธียรชัย แสงชาตรี 0953956994
422 77022001 กุยบุรีวิทยา Kuiburiwittaya School 2508 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 109 7 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 032681574 kwa_kui@hotmail.com โรงเรียนกุยบุรีวิทยา www.kuiwit.ac.th 860 60 ขนาดกลาง 28 123.66 99.20 0.00 0.00 นายสามารถ รุ่งเรือง 0817057128
423 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี treamaudumsuksapattanakarn pranburi 2497 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 567 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032622188 info@treampran.ac.th https://www.facebook.com/รรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-ปราณบุรี-646487812100110 http://www.treampran.ac.th 0 71 ขนาดกลาง 38 88.26 73.60 9.00 15.00 นายสมชัย สินแท้
424 77022008 หัวหินวิทยาคม Huahinwittayakhom 2497 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 7/1 - - หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032511399 huahinwit88@hotmail.co.th http://www.hhwhuahin.ac.th 0 33 ขนาดกลาง 22 71.40 80.00 11.00 16.00 นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ 089-014262
425 77022002 ยางชุมวิทยา YANGCHUMWITTAYA 2532 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 160 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 032823594 yangchumwittaya@gmail.com 203 13 ขนาดเล็ก 9 138.76 115.43 0.00 0.00 นายโพชฌง เสืออบ
426 77012001 ประจวบวิทยาลัย prachuabwitthayalai 1914-07-17 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 6 304 - - ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032611103 pw@prachuabwit.ac.th https://th-th.facebook.com/pages/biz/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1 http://www.prachuabwit.ac.th 2,348 116 ขนาดใหญ่ 66 158.88 131.13 0.00 0.00 นายบุญชัย อังสวัสดิ์ 032611103
427 77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม Aownoiwittayanikom 2521 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 6 70 หมู่ 10 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 032510063 aownoiwitschool@gmail.com https://www.facebook.com/aownoi.wittayanikom http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1077280240 0 20 ขนาดเล็ก 12 154.27 120.00 18.90 20.00 นายราเชนทร์ พูลเพิ่ม 0818580076
428 77012004 ทับสะแกวิทยา Thapsakae wittaya school 2515 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 6 14 หมู่ 1 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 032671102 Thapsakaewit@gmail.com https://www.facebook.com/thapsakaewit/ www.thapsakaewit.ac.th 0 27 ขนาดเล็ก 27 200.41 158.42 2.10 6.00 นางมธุรส เอียตระกูล 0895487111
429 77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม Bangsaphannoiwittayakhom 2519 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 6 150 4 ปากแพรก ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170 032699437 phannoiwitt@Gmail.com bangsaphannoi wittayakhom www.bpn.ac.th 461 32 ขนาดเล็ก 15 2,608.03 200.88 4.00 5.00 นายสมเกียรติ์ อนุวัตพงศ์พันธุ์ 0660810499
430 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ omnoisophonchanupatham 2525 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 7 1/13 4 อ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 024202435 schoolosc@gmail.com https://www.facebook.com/schoolosc http://www.osc.ac.th 1,610 81 ขนาดใหญ่ 44 120.00 2.50 10.00 0.33 พงศกร พูลสมบัติ
431 74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา Laksongsongsarmvittaya สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 7 80 2 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 034110792 admin@lak2.ac.th http://school.obec.go.th/laksongs 157 16 ขนาดเล็ก 9 94.31 77.82 0.00 0.00 นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
432 74012011 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ Wat Laksi Pipat Rat Uppatham School 2018-05-09 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 7 17 2 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 034483138 wanna_put@hotmail.com http://watlaksipipat.ac.th 340 23 ขนาดเล็ก 13 86.97 72.68 5.00 10.00 นางสาววรรณา ปุจฉาการ 0870146136
433 74012008 กุศลวิทยา Kusolwittaya 2519 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 8 1 1 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 034866088 kusolwittaya@gmail.com http://kusolwittaya.ac.th/ 100 14 ขนาดเล็ก 6 100.00 95.00 9.00 20.00 นางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน์ 0870678592
434 75012001 ศรัทธาสมุทร Satthasamut สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 9 122 3 - ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 034 711221 admin@sattha.ac.th https://www.facebook.com/satthasamut.web/ http://www.sattha.ac.th 2,187 117 ขนาดใหญ่ 56 60.07 3,121.00 0.02 15.00 นายทวีศักดิ์ ศรีนาม 0639476084
435 75012003 ท้ายหาด THAIHAAD 2519 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 9 33/4 หมู่ที่ 5 - ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 034 763423 thaihaad4.1@gmail.com ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท้ายหาด http://td.pcrit.net 534 31 ขนาดกลาง 21 52.42 45.18 0.00 0.00 นางวิไล ออกกิจวัตร 0835423383
436 75012006 อัมพวันวิทยาลัย Amphawanwitthayalai 1962-10-01 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 9 75 ถนนอัมพวันนิเวศน์ อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 034751371 apwschool.75@gmail.com https://th-th.facebook.com/Amphawan-Witthayalai-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8% http://www.aw.ac.th 1,322 65 ขนาดกลาง 47 58.81 12,913,200.00 0.90 21,600.00 นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง 0898998523
437 75012007 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) Watbangkapom School 2500 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 9 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 034751072 watbangkapom@gmail.com www.bkp-ssk.ac.th 87 17 ขนาดเล็ก 6 57.61 55.15 0.00 7.00 นางสาวทัศนา จรจวบโชค 0615469009
438 75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา THEPSUWANCHANWITTAYA SCHOOL 2517 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 9 1 1 คลองมะขวิด ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 034 753 733 THEPSUWANCHANWITTAYA@gmail.com - http://school.obec.go.th/thepsuwan 0 16 ขนาดเล็ก 7 69.00 64.00 9.30 14.00 นางสุภาภร กอบัวแก้ว 0814997600
439 75012009 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ watkeal jarean amnuaywit 2486 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 9 5/1 1 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 034768382 watkael999@gmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์-338662526992910 http://wa.ac.th 32 13 ขนาดเล็ก 6 50.00 40.00 13.30 20.00 นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ 0858286509
440 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ Setthabutbamphen school 2454 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 11 313 - - มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0 2906 3972 sbp@sbp.ac.th https://www.facebook.com/SBP.School/ http://www.sbp.ac.th 3,263 152 ขนาดใหญ่พิเศษ 82 19.86 30.72 6.23 12.97 นายอภิวัฒน์ มรรคผล 0892109066
441 10022002 บางกะปิ BANGKAPI 2498 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 11 69 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023775870 web.bangkapi@gmail.com https://www.facebook.com/bangkapischool/ http://www.bangkapi.ac.th 2,022 85 ขนาดใหญ่ 51 9.31 24.88 3.07 7.98
442 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ SATREESETHABUTHBUMPEN SCHOOL 2498 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 11 340 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025407202 sstb_sstb@hotmail.com http://www.sstb.ac.th 1,461 106 ขนาดกลาง 37 22.52 34.05 5.58 12.52 นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
443 50012001 ยุพราชวิทยาลัย Yupparaj Wittayalai School 2449 สพม.34 1 238 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 053418673 school@yupparaj.ac.th http://www.yupparaj.ac.th/ 0 193 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 8.00 0.33 8.00 0.33 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์
444 50012002 วัฒโนทัยพายัพ wattanothaipayap 1906-03-25 สพม.34 1 22 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 053277151 wattanothai_cm34@hotmail.com http://www.wattano.ac.th 0 151 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 10.40 25.00 10.40 25.00 นางบุศรา ปาระมี 0816283289
445 50012010 สันกำแพง SANKAMPHAENG SCHOOL 2494 สพม.34 1 172 หมู่ 7 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 053331907 skpcm@outlook.com http:// www.skpcm.ac.th, http://skpschool.net, http://สันกำแพง.ศึกษา.ไทย 2,460 122 ขนาดใหญ่ 66 26.10 29.00 4.10 8.00 นางณัจยาณี ประวังญาณวัฒน์ 0841500180
446 50052001 จอมทอง Chomthong 2503 สพม.34 1 433 15 ข่วงเปา ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160 053341163 chomthong@hotmail.com http://www.chomthong.ac.th/ 0 100 ขนาดใหญ่ 65 68.19 82.85 5.00 300.00 นายพิพัฒน์ สายสอน 0817645672
447 50012003 หอพระ Horpra 2484 สพม.34 1 15 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 053221419 horpra.school@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.horpra.ac.th 0 40 ขนาดกลาง 25 7.17 20.00 7.17 20.00 นายพิสิษฐ คำบุรี 062-308485
448 50012004 กาวิละวิทยาลัย KAWILAWITTAYALAI 2521 สพม.34 1 451 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 053 247724 kawila34@gmail.com https://www.facebook.com/KawilawittayalaiSchoolChiangmai http://www.kwc.ac.th 1,088 75 ขนาดกลาง 40 0.02 0.30 0.01 0.37 นางทัศนีย์ ช่วงโชติ 0817247004
449 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม Doisaket Wittayakhom 2516 สพม.34 1 20 1 แม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 053104811 dsk_school@hotmail.com Doisaketwittayakom Doiku http://school.net/doiseketwittayakom 636 47 ขนาดกลาง 0 25.72 32.22 3.59 7.03 นางปัทมาวดี อุดแดง
450 50012011 แม่ออนวิทยาลัย MAEON WITTAYALAI SCHOOL 2519 สพม.34 1 109 2 แม่เลน ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50130 053106479 maeonschool@hotmail.com โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย www.maeon.ac.th 309 29 ขนาดเล็ก 12 37.86 42.20 4.97 6.50 นายเทียม วันมหาชัย 089-5544686
451 50022004 แม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School 2518 สพม.34 2 668 1 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 053297520 maerimwit@hotmail.com www.facebook.com/MRW.School www.maerim.ac.th 1,573 67 ขนาดใหญ่ 48 12.03 19.63 0.70 5.00 นางภัทรา ภัทรพงษ์ 0866545233
452 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ Navamindarajudis Phayap 2529 สพม.34 2 186 8 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180 053112181 navaminpayap@hotmail.com https://www.facebook.com/NMPSchool/ https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/home 0 92 ขนาดใหญ่ 48 2.47 6.58 9.30 12.00 นายวีระ ศิริรัตน์
453 50022009 สันทรายวิทยาคม Sansaiwittayakom 2516 สพม.34 2 207 10 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290 053498220 sansaiwit@gmail.com https://web.facebook.com/sansaischool.sk www.sansai.ac.th 1,505 86 ขนาดใหญ่ 43 15.38 20.97 11.81 17.35 นางสาวสุปราณี ปัญญานะ 0910719282
454 50022001 แม่แตง Maetang School 2506 สพม.34 2 115/1 8 แพะพัฒนา สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150 053471102 maetangschool34@gmail.com โรงเรียนแม่แตง สพม.34 www.maetang.ac.th 784 65 ขนาดกลาง 24 33.41 38.00 2.50 3.00 นายเฉลิมพล ดอนดี 0871835094
455 50022007 สะเมิงพิทยาคม samoengpittayakom 2515 สพม.34 2 228 ดงช้างแก้ว สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250 053487097 smpk@smpk.ac.th http://gg.gg/smpkschool http://gg.gg/smpkschool34 589 40 ขนาดกลาง 20 48.00 60.00 1.00 5.00 นางสาววีรวรรณ รินฤทธิ์ 0804955991
456 50022008 พร้าววิทยาคม PHRAOWITTAYAKOM 2515 สพม.34 2 196 1 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190 053475303 admin@pwks.ac.th https://www.facebook.com/phraowittayakom/ http://www.pwks.ac.th 1,219 92 ขนาดกลาง 0 91.79 87.75 3.40 5.00 นางลภัสนันท์ เรียนยอย
457 50022002 แม่หอพระวิทยาคม Maehopra Wittayakom 2520 สพม.34 2 132 3 แม่หอพระ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150 053967004 maehopraschool@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.mpschool.ac.th 201 19 ขนาดเล็ก 0 45.40 40.00 10.00 10.00 ปุญญิศา สมมิตร
458 50022003 สันป่ายางวิทยาคม Sanpayang wittayakom 2523 สพม.34 2 226 2 สันป่ายาง สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 50330 053374124 office@sanpayang.ac.th https://www.facebook.com/profile.php?id=100002742127949 http://www.sanpayang.ac.th 0 21 ขนาดเล็ก 11 37.00 40.00 15.00 15.00
459 50032004 ฝางชนูปถัมภ์ Fangchanupathum 2504 สพม.34 3 205 7 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110 053346740 fangchanu@hotmail.com โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ http://www.fangchanu.ac.th/ 1,650 90 ขนาดใหญ่ 45 150.00 180.00 9.00 15.00 นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
460 50032001 เชียงดาววิทยาคม Chiangdao Wittayakom 2513 สพม.34 3 270 2 บ้านดอน เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 053455245 cdwhk123@gmail.com https://www.facebook.com/chiangdao.ac.th/ http://www.chiangdao.ac.th 1,082 57 ขนาดกลาง 33 70.52 76.55 5.11 7.07 นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
461 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม Arunothaiwittayakom School 2535 สพม.34 3 416 อรุโณทัย เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 053045559 arunothai.cm@gmail.com https://web.facebook.com/arunothaiwittayacom/ www.anw-cm.ac.th 974 55 ขนาดกลาง 29 112.40 117.92 45.93 51.40 นายการุณ ผ่องปัญญา ๐๘๗๑๙๐๖๑๙๑
462 50032007 เวียงแหงวิทยาคม wianghangwittayakom 2526 สพม.34 3 288 2 กองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50350 053477053 wkwit@wksc.ac.th โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม http://www.wksc.ac.th 0 44 ขนาดกลาง 24 140.74 180.00 2.00 5.00 นางสาวกัญชนา สุเป็ง 0951620789
463 50032008 ไชยปราการ Chaiprakarn 2503 สพม.34 3 99 2 ห้วยไผ่ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320 053457031 cpk@hotmail.com https://www.facebook.com/Chaiprakarn-School-895611680534379/?ref=bookmarks htt://www.chaiprakarn.ac.th 0 32 ขนาดกลาง 19 122.30 130.95 1.21 2.07 นางระพีพรรณ สุขสงวน 0863752717
464 50042001 สันป่าตองวิทยาคม Sanpatong Wittayakom 1960-08-14 สพม.34 4 134 11 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 053311360 infoswk2017@gmail.com https://www.facebook.com/sanpatongwittayakom/ http://www.svk.ac.th 2,376 119 ขนาดใหญ่ 62 46.97 3,591.00 0.01 10.00 นางปฏิพัตร พจนาพันธ์ 0848859909
465 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ DEBSIRIN CHIANGMAI SCHOOL 2522 สพม.34 4 248 2 น้ำบ่อหลวง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 052000185 school@dsc.ac.th www.facebook.com/debsirin.cm http://www.dsc.ac.th 515 31 ขนาดกลาง 0 29.40 45.78 8.00 10.00 นางอุบล ทองขาว 0899511240
466 50042003 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ HangdongRatratauprathum 2519 สพม.34 4 312 5 บ้านแม่ขัก หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230 053441809 hangdong_school@hotmail.com www.facebook.com/hangdongschool312/ http://www.hangdong.ac.th 1,208 90 ขนาดกลาง 40 31.18 39.22 0.00 3.00 นางจรินทร์ ธงงาม 0816710497
467 50042004 สารภีพิทยาคม Sarapeepittayakom 2521 สพม.34 4 284 2 ยางเนิ้ง ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140 053321254 sppschool@gmail.com https://www.facebook.com/sarapee.ac.th/ http://www.sarapee.ac.th 0 72 ขนาดกลาง 31 18.60 21.00 0.20 5.00 นายวุฒิไกร วรรณการ 053321254
468 50042005 บ้านกาดวิทยาคม Bankad wittayakom School 2520 สพม.34 4 461 4 ดอนเปา ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360 053489170 ิbkwschool@hotmail.com http://www.bankad.net 654 36 ขนาดกลาง 20 37.48 56.40 10.00 15.00 สมชาย สันกลกิจ 0843789827
469 50042006 สองแคววิทยาคม SONGKWAEWITTAYAKOM 2520 สพม.34 4 94 14 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160 052-808838 songkwaewit@secondary34.go.th โรงเรียน สองแคววิทยาคม เชียงใหม่ http://www.songkwaewittayakom.ac.th 0 38 ขนาดกลาง 20 0.07 72.00 0.00 10.00 นายชัยพันธ์ ศรีนันตา 0998645431
470 50052002 แม่แจ่ม MAECHAEM 2518 สพม.34 5 180 12 ช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270 0–5348–5104 maechaem@secondary34.go.th http://www.maechaem.ac.th 0 89 ขนาดกลาง 35 126.94 159.47 1.20 4.00 นายนิกร แก้วคำดี 0835648846
471 50052004 ฮอดพิทยาคม Hotpittayakom 2515 สพม.34 5 199 10 หางดง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240 053461109 school@hpk.ac.th http://www.facebook.com/hodpitayakom http://www.hpk.ac.th 1,073 72 ขนาดกลาง 33 101.26 117.12 2.00 5.00 นางสายทอง หล้าใจ 089-264671
472 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม Doitao Wittayakom School 2519 สพม.34 5 153 2 แปลง8 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260 053469103 dt-school@hotmail.com www.doitao.ac.th 0 54 ขนาดกลาง 31 135.65 150.07 1.00 2.00 นายวิทยา พัฒนเมธาดา 0843789807
473 50052006 อมก๋อยวิทยาคม Omkoi Wittayakom School 2499 สพม.34 5 367 หมู่ 1 บ้านหลิม อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 50310 053467061 omkoiwit@hotmail.com - www.chiangmaiarea5.go.th/omkoivitayakom 1,085 62 ขนาดกลาง 0 186.76 202.47 0.00 0.00 นายทัณฑธร อินทะวงค์
474 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม maetuen สพม.34 5 204 2 ใหม่ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310 053903924 mtwit2524@hotmail.com http://www.maetuen.com 652 35 ขนาดกลาง 19 259.94 286.95 83.91 109.20 นายสุรชัย คูณแก้ว 0817240626
475 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee. 2516 สพม.34 6 1/17 1 จองคำ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 053611349 hongsonsuksa_school@hotmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนห้องสอนศึกษา http://www.hongson.ac.th 0 108 ขนาดใหญ่ 43 228.95 288.02 1.57 4.83 นายอภิวัฒน์ ทองรุ่ง 0835678665
476 58012003 ขุนยวมวิทยา KHUNYUAMWITTAYA SCHOOL 2515 สพม.34 6 - 1 - ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140 053691107 kwit_school@hotmail.com http://www.khunyuam.ac.th 1,082 70 ขนาดกลาง 0 224.65 286.03 19.79 26.87 นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ 0862072215
477 58012004 ปายวิทยาคาร Paiwittayakarn 2510 สพม.34 6 104 4 เวียงใต้ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน 58130 053699216 kattaleeya29@gmail.com https://www.facebook.com/ปายวิทยาคาร www.pwtk.ac.th 1,121 66 ขนาดกลาง 0 122.49 159.22 0.29 1.12 นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์ 088-257-4677
478 58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ Pangmaphapittayasan 2531 สพม.34 6 100 1 สบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150 053617182 - pangmapha http://www.pangmapha.ac.th 323 24 ขนาดเล็ก 0 165.00 3.33 0.40 5.00 นางเพ็ญนภา อุดมงค์ 0816024531
479 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) Maesariang Boripatsuksa School 2472 สพม.34 7 315 1 ท่าข้าม บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 053681251 boripat@obec.go.th https://www.facebook.com/BoripatSchool/ http://www.boripat.ac.th 1,728 105 ขนาดใหญ่ 50 203.59 222.28 3.57 9.10 บำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ 0862028203
480 58022002 สบเมยวิทยาคม Sobmoeiwittayakom 2530 สพม.34 7 78 3 สบเมย แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110 053618106 sobmoei.sw@gmail.com https://www.facebook.com/sobmoeiwit/ http://www.sobmoeiwittayakom.ac.th 703 44 ขนาดกลาง 21 220.87 210.00 5.00 10.00 นางศิริลักษณ์ วงค์คำ 0892662759
481 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ Maelanoi Daroonsik 2529 สพม.34 7 95 9 ทุ่งสารภี แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120 053689242 daroonsik@gmail.com www.facebook.com/daroonsik www.daroonsik.ac.th 0 59 ขนาดกลาง 30 224.00 4.33 0.80 0.08 นายเรืองยศ ปันศิริ 0892659615
482 58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม Chalermratwittayakom 1996-01-01 สพม.34 7 276 1 กองก๋อย กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110 053615990 chalermrush@hotmail.com chalermrush www.crw.ac.th 0 27 ขนาดเล็ก 15 168.75 194.47 78.06 104.98 นายอัมพวาร อิตุพร
483 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย sisaketwittayalai 1912-05-17 สพม.28 สหวิทยาเขตที่ 1 319 5 ถนนวันลูกเสือ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045612611 adminskw@skw.ac.th https://www.facebook.com/academicskw http://www.skw.ac.th 3,686 186 ขนาดใหญ่พิเศษ 91 0.43 2.17 0.42 5.83 นายยิ่งยง นันทวณิชชากร
484 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา Nakornsilumduanwittaya School 2522 สพม.28 สหวิทยาเขตที่ 1 113 1 - วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ 33270 045969807 nakornsrilumduanwittaya@gmail.com https://www.facebook.com/Nakornsrilumduanwittaya.nsw/ http://www.nsw.in.th 504 38 ขนาดกลาง 22 25.00 17.00 0.80 5.00 นางสาวภารดี นามวัน 0862510439
485 33012004 ไกรภักดีวิทยาคม Kraipakdeewittayakhom 2523 สพม.28 สหวิทยาเขตที่ 1 170 8 โพธิ์ โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045612433 kraipakdee@gmail.com https://www.facebook.com/kraipakdeewitayakhom http://kraipakdee.ac.th 283 24 ขนาดเล็ก 0 6.40 15.00 6.90 15.00 นายศักดา มุขขันธ์
486 33012008 มัธยมโพนค้อ Matayamprokro 2535 สพม.28 สหวิทยาเขตที่ 1 239 โพนค้อ โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045821035 salineekompang@gmail.com โรงเรียนมัธยมโพนค้อ www.mpk.ssk.ac.th 191 19 ขนาดเล็ก 0 15.00 10.00 15.00 10.00 นางสาวนิยดา ไชยโย 0814926665
487 33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) Srisaket Withayalai 2 Huaikha (Promdired Anusorn) 2535 สพม.28 สหวิทยาเขตที่ 1 177 หมู่ 11 บ้านนิคมห้วยคล้า1 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045916540 prakanskw2@gmail.com http://www.skw2.ac.th/ 204 19 ขนาดเล็ก 11 1.20 20.00 1.23 20.00 นายวันชัย วรรณวงษ์ 0969128721
488 33012032 โนนเพ็กวิทยาคม Nonpekwittayakhom 2526 สพม.28 สหวิทยาเขตที่ 1 126 5 หนองแฮด หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 0 nonpekwit@gmail.com https://web.facebook.com/nonphek26?_rdc=1&_rdr www.nonpekschool.com 223 22 ขนาดเล็ก 0 25.00 30.00 11.00 20.00 นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 0813802395
489 33012033 พยุห์วิทยา Phayuwittaya 2532 สพม.28 สหวิทยาเขตที่ 1 56 3 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 0879612900 mubinza.cyber@gmail.com www.payu.ac.th 444 29 ขนาดเล็ก 0 26.93 31.07 0.00 0.08 นายลือชัย พิเลิศ 0810664613
490 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม Burirampitthayakhom 2447 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 1 15 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044611098 support@brp.ac.th http://www.brp.ac.th 3,547 177 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 0.84 3.25 30.00 30.00
491 31012003 บัวหลวงวิทยาคม Bualuangwitthayakhom 2523 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 1 199 1 บ้านบัว บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044183101 bualuangwittayakhom35@gmail.com บัวหลวงวิทยาคม www.bual.ac.th 1,659 101 ขนาดใหญ่ 53 0.00 15.00 8.00 15.00 นายศักดิ์ ซารัมย์ 883776797
492 31012004 พระครูพิทยาคม Prakrupittayakom 2531 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 1 พระครู พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044666122 prakruprakru@gmail.com โรงเรียนพระครูพิทยาคม http://www.prakru.ac.th 837 58 ขนาดกลาง 26 1,450.00 18.00 1,250.00 18.00 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล 0633699156
493 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Romburipitthayakhom rachamungklaphisake 2530 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 1 252 1 ตะโคง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000 044186439 romburi@rbp.ac.th https://web.facebook.com/rbp.ac.th http://www.rbp.ac.th/ 878 48 ขนาดกลาง 0 15.00 20.00 3.00 10.00 ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์
494 31012005 สองห้องพิทยาคม Sonhongpittayakhom 2533 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 1 27 11 หนองสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044184200 shp@sk1991.org https://www.facebook.com/songhongburiram/ http://school.obec.go.th/songhongbr 0 27 ขนาดเล็ก 17 25.40 28.82 23.50 23.00 นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม 0918293109
495 31012006 กนกศิลป์พิทยาคม Kanoksinpittayakhom 2537 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 1 1/40 19 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044616791 kanoksinschool@gmail.com โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 2000402 459 43 ขนาดเล็ก 17 3.70 8.43 0.00 0.00 นายสุเทพ จำเนียรกุล 0881073987
496 31012007 สวายจีกพิทยาคม Swaijeekpitthayakom 2535 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 1 109 14 สวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044181543 sjp โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม www.sjp.ac.th 363 36 ขนาดเล็ก 16 0.01 20.00 0.01 20.00 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร 0612936594
497 31012008 หนองตาดพิทยาคม Nongta๏ฟฝpittayakhom 2536 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 1 133 22 รัฐประชา หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044630315 admin@nongtad.ac.th โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม nongtad.ac.th 138 13 ขนาดเล็ก 6 12.00 30.00 10.00 20.00 นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม 0952655539
498 31012009 กลันทาพิทยาคม Kalantapitthayakhom 2540 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 1 66 9 โคกเพชร กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044110560 wunchalerm1977@gmail.com https://www.ktp.ac.th/ 273 27 ขนาดเล็ก 11 1.50 20.00 14.00 20.00 นายพล บุญโชติ 0812645353
499 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม Prakhonchaipittayakom 2500 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 2 154 2 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044671484 ict@pkc.ac.th ้้http://www.facebook.com/pkcschool/ www.pkc.ac.th 2,895 177 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 46.64 46.47 5.00 5.00 นายชำนาญ บุญวงศ์
500 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ Muangtalungpittayasan 2538 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 2 191 3 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044670431 info@mtp.ac.th https://www.facebook.com/pg/MuangtalungpittayasanSchool/ www.mtp.ac.th 2,026 109 ขนาดใหญ่ 58 46.52 47.00 10.00 15.00 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ 0897175298
501 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร bankruatwittayakarn 2515 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 2 144 4 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 044679098 bankruatwittayakarn@bv.ac.th bankruatwittayakarn school - โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร www.bv.ac.th 2,497 149 ขนาดใหญ่ 70 68.30 64.00 0.50 7.00 นายอัครเดช หลาบนอก
502 31022011 โนนเจริญพิทยาคม Noncharoen Pittayakom School 2525 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 2 120 1 โนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 044197228 njp@njp.ac.th https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0 http://www.njp.ac.th 612 40 ขนาดกลาง 19 66.00 60.00 7.00 20.00 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
503 31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์ BANBUWITTAYASAN SCHOOL 2521 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 2 - 5 บ้านบุ จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044671966 banbuwitschool@gmail.com https://web.facebook.com/BS.Banbuwittayasan https://sites.google.com/a/banbu.ac.th/banbuwittayasanschool/ 356 28 ขนาดเล็ก 13 60.00 60.00 16.00 16.00 นายปฐพี มีบาง 0636329592
504 31022001 กระสังพิทยาคม KRASANGPITTAYAKHOM 2502 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 3 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044691036 admin@krasang.ac.th krasang.ac.th 0 149 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 32.95 37.25 0.10 5.00 นายไพบูลย์ มั่นยืน 0862482123
505 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม Plubplachai Pittayakom School 2524 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 3 110 หมู่ที่ 2 - จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250 044608090 - โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม http://www.plubplachai.ac.th 0 50 ขนาดกลาง 25 38.30 50.18 5.00 10.00 นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ 0652655191
506 31022013 ห้วยราชพิทยาคม HUAIRAT PHITTAYAKHOM 2522 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 3 162 6 บ้านกรวด ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 044696097 admin@hrp.ac.th https://www.facebook.com/We.HRP.School http://www.hrp.ac.th 1,089 55 ขนาดกลาง 31 12.07 20.00 0.20 4.00 นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
507 31022002 ลำดวนพิทยาคม - 2528 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 3 123 11 บุ ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044117799 Lamduanpit123@gmail.com www.ldpit.net 373 30 ขนาดเล็ก 12 38.79 57.47 0.00 0.00 นายอนิวรรต ติมุลา 0870014508
508 31022004 สูงเนินพิทยาคม Soongnernpittayakhom 2536 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 3 188 3 ตะครองใต้ สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044666104 adminsnp.ac.th www.soongnearn.ob.tc 281 20 ขนาดเล็ก 11 35.00 43.43 2.50 30.00 นายศุภฤกษ์ พลายงาม
509 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก Lahansairatchadapisak School สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 4 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 044649007 www.lrp.ac.th 2,614 120 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 84.60 82.60 0.00 0.00 นายสรายุทธ เสลารักษ์
510 31032016 ไทยเจริญวิทยา THAICHAROENVITTAYA 2530 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 4 330 5 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220 044654229 - http://202.143.167.214 0 20 ขนาดกลาง 17 85.52 81.07 0.01 10.00 นายวีรเทพ เนียมหัตถี
511 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ Romklao Buriram 2524 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 4 99 7 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260 044606169 romklao@rkbr.ac.th โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ http://www.rkbr.ac.th 0 50 ขนาดกลาง 22 0.10 90.00 1.00 5.00 นายธนภณ ธนสีรังกูร 0619469553
512 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา Ruamjitvittaya 2534 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 4 430 5 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 0812822869 school_rj@ruamjitwittaya.ac.th http://school.obec.go.th/ruamjitvittaya1/ 326 26 ขนาดเล็ก 0 100.00 120.00 23.00 30.00
513 31032013 ละหานทรายวิทยา LAHANSAIWITTHAYA สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 4 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 044634720 administration@saiwit.ac.th http://www.facebook.com/โรงเรียนละหานทรายวิทยา-196703173771222 http://www.saiwit.ac.th 265 23 ขนาดเล็ก 11 77.82 73.17 6.50 6.00 นายวัฒนชัย โพธิ์ทับไทย 0973266197
514 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ Tajongpittayasan 2537 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 4 111 12 ดอนมัน ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 0898653269 suriya-pk@hotmail.com https://sites.google.com/tajongpittayasan.ac.th/tjp 210 25 ขนาดเล็ก 10 77.10 84.52 10.00 15.00 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน 089 573 2990
515 31032017 ปะคำพิทยาคม PAKHAMPITTAKOM 2536 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 4 18 หนองต้า หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220 044-666-999 pakhampitthayakhom@gmail.com โรงเรียนปะคำพิทยาคม www.thai-school.net/pakhampit 196 16 ขนาดเล็ก 8 85.39 80.00 4.90 7.00 นายจินดา กรองทอง 0826014424
516 31012011 ลำปลายมาศ Lamplaimat 2500 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 5 719 3 หนองมันปลา หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044661432 admin@lamplaimat.ac.th https://www.facebook.com/lamplaimatschool lamplaimat.ac.th 2,608 157 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 35.10 37.82 0.85 10.00 นายไพศาล สังกะเพศ 0851040488
517 31012010 ธารทองพิทยาคม Thantongpittayakhom 2499 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 5 704 ม.1 สวนแตง ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044661207 webmaster_ttp@yahoo.co.th ธารทองพิทยาคม ธ.พ. http://www.thantong.ac.th 1,407 88 ขนาดกลาง 0 32.00 40.00 3.00 5.00 นายประภาส สนิทรัมย์ 0896295855
518 31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม Taladphopitthayakhom 2522 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 5 ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044666281 info@tlpp.ac.th https://www.facebook.com/tlpp.ac.th/ https://www.tlpp.ac.th 419 30 ขนาดเล็ก 14 39.00 44.50 14.20 18.00 นายปัญญา กุลแก้ว
519 31012013 จตุราษฏร์พิทยาคม Jaturatpitthayakhom 2527 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 5 266 9 สี่เหลี่ยมน้อย แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044185118 admin@jaturatpit.ac.th https://www.facebook.com/jaturat.pittayakhom www.jaturatpit.ac.th 247 29 ขนาดเล็ก 12 21.40 22.00 21.20 20.00 นายถนอม เยี่ยมรัมย์ 0876469629
520 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม Muangfakpitthayakhom 2538 สพม.32 สหวิทยาเขตที่ 5 เมืองแฝก