โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปข้อมูล

จำนวน 2,360
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อภาษาอังกฤษ ปีที่ตั้งโรงเรียน เขตพื้นที่ฯ สหวิทยาเขต ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ email facebook website จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนครูและบุคลากร ขนาดโรงเรียน จำนวนห้องเรียน ระยะห่างจากเขตพื้นที่ฯ(ก.ม.) เวลาเดินทางถึงเขตพื้นที่ฯ(นาที) ระยะห่างจากอำเภอ(ก.ม.) เวลาเดินทางถึงอำเภอ(นาที) ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ติดต่อ Action
1 1010720050 ราชวินิต มัธยม RAJAVINIT MATHAYOM สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022820117 http://www.rnm.ac.th 0 92 ขนาดใหญ่พิเศษ 57 15.33 21.58 2.11 6.52
2 1010720069 พรตพิทยพยัต protpitayapayat สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 022364050 http://www.prot.ac.th 2,829 186 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 36.46 41.27 1.92 6.92 นายประทีป ไชยเมือง 023269997
3 1010720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ Bodindecha(Sing Singhaseni) 2 School สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 029479161 http://www.bodin2.ac.th 3,882 189 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 14.23 26.90 2.77 8.62 นายเกษม สมภักดี
4 1010720115 วัดสุทธิวราราม WatSuthiwararam School สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022114192 www.suthi.ac.th 2,899 164 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 23.49 29.10 1.33 4.72 นายอารีย์ วีระเจริญ
5 1010720123 สารวิทยา sarawithaya สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 025793646 http://www.srv.ac.th 2,812 126 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 9.22 23.05 6.38 12.42 นายประวัติ สุทธิประภา
6 1010720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ Sainampeung สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022583348 http://www.sainampeung.ac.th 2,547 96 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 18.83 27.73 1.69 6.62 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
7 1010720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Triamudomsuksapattanakarn สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027227970 http://www.tup.ac.th 4,210 286 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 14.13 24.35 2.32 7.13 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ 081-892-6569
8 1010720128 วัดราชโอรส WATRATCHAOROT SCHOOL สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 http://www.ro.ac.th/ 0 71 ขนาดใหญ่พิเศษ 76 11.86 20.17 3.84 12.68 นายบุญชู กล้าแข็ง
9 1010720134 ศรีอยุธยา Sriayudhya Shool สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022451717 http://www.sriayudhay.ac.th 3,005 153 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 18.93 30.75 2.73 9.58
10 1010720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า NAWAMINTRACHINUTHIT TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 http://www.ntun.ac.th 2,981 142 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 13.79 41.45 9.62 21.87 นายประภาส พริพล
11 1010720152 สิริรัตนาธร Sirirattanathorn สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 023961984 http://www.srt.ac.th 2,761 93 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 20.02 28.03 3.35 8.23
12 1010720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 024413591 http://school.bed.go.th/sw3 0 106 ขนาดใหญ่พิเศษ 80 18.24 23.35 2.18 4.42
13 1010720157 ศึกษานารีวิทยา SUKSANAREEWITTAYA 2521 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 1122 - - บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 0245035014 - https://www.facebook.com/ศึกษานารีวิทยา http://www.snws.ac.th 2,792 133 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 31.04 32.87 10.23 17.68 นายนฤภพ ขันทับไทย 0876970243
14 1010720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 024968322 3,123 149 ขนาดใหญ่พิเศษ 83 27.86 33.87 4.56 8.20 นางสาวประทินพร แก้วศรี
15 1011570150 สตรีสมุทรปราการ STREESAMUTPRAKARN 2481 สพม.สมุทรปราการ 489 1 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 027029990 admin@streesp.ac.th https://www.facebook.com/streesp.ac.th www.streesp.ac.th 0 117 ขนาดใหญ่พิเศษ 78 72.33 71.87 0.55 1.40 นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์
16 1012230147 วัดเขมาภิรตาราม Khemapirataram สพม.นนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025250470 http://www.kma.ac.th 3,159 149 ขนาดใหญ่พิเศษ 92 10.97 19.32 17.75 23.32 นางจรุญ จารุสาร 896842740
17 1012230162 ปากเกร็ด PAKKRED SCHOOL สพม.นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 029606060 http://www.pk.ac.th 0 160 ขนาดใหญ่พิเศษ 80 14.61 21.23 17.75 23.32 นางสาวธิตินันท์ นาจาน 0890284545
18 1012230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี Suankularb Wittayalai Nonthaburi 2521 สพม.นนทบุรี 51/4 5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025838311ต่อ311 nam_1528@hotmail.com http://www.skn.ac.th 3,693 161 ขนาดใหญ่พิเศษ 93 14.10 28.00 2.50 14.00 นายไพฑูรย์ จารุสาร
19 1012230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี Nawamintharachinutit Horwang Nonthaburi สพม.นนทบุรี 119/1 หมู่ 3 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 029618891-2 family@hwn.ac.th www.hwn.ac.th 0 158 ขนาดใหญ่พิเศษ 76 22.53 27.43 17.75 23.32 พรชัย คำรพ 0924165050
20 1014310399 อยุธยาวิทยาลัย Ayutthaya Wittayalai 1905-06-09 สพม.พระนครศรีอยุธยา 56 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035243399 ayw@ayw.ac.th http://www.facebook.com http://www.ayw.ac.th 0 210 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 0.10 72.45 17.75 23.32 นายสุชีพ บุญวงษ์ 0915966496
21 1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ Chomsurang Upatham School 2460 สพม.พระนครศรีอยุธยา 117 5 - หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035252269 chomsurang@chomsurang.ac.th - http://www.chomsurang.ac.th 3,172 153 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 75.81 74.70 17.75 23.32 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม 854948023
22 1015670160 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม Angthongpattamarojwittayakom 2414 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 97/2 4 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 035612643 apwschool@apw.ac.th http://gg.gg/kp3iv www.apw.ac.th 2,861 155 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 40.65 30.32 17.75 23.32 บันลือ พลมาลา 089-540255
23 1019600316 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" saohaiwimolwithayanukul school 2489 สพม.สระบุรี 28 2 เสาไห้ เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 18160 036-391217 website@saohai.ac.th https://www.facebook.com/saohaiwimolwitthayanukul/ www.saohai.ac.th 0 133 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 110.00 60.00 3.00 10.00
24 1019600318 มวกเหล็กวิทยา Muaklekwitthaya 2515 สพม.สระบุรี 496 9 - มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 18180 036342066 muaklekwittaya2555@gmail.com - http://www.muaklekwittaya.ac.th/ 0 79 ขนาดใหญ่พิเศษ 49 46.00 120.00 4.00 10.00 นางเอมอร บูรณศักดิ์ 036342066
25 1067380580 วิทยานุกูลนารี Wittayanukulnaree 2553 สพม.เพชรบูรณ์ 208 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 056711454 WKphetchabun@gmail.com facebook.com/wk.sec40/ http://www.wk.ac.th 0 128 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 13.00 18.68 0.00 5.00 นายพัชริน ภู่ชัย 0878482838
26 1072630465 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Banharn Jamsai Wittaya 1 School สพม.สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 035591012 http://www.banhan1.ac.th/ 0 126 ขนาดใหญ่พิเศษ 60 30.02 28.58 0.00 0.00
27 1074590111 สมุทรสาครวิทยาลัย Samutsakhonwittayalai school 1916-07-19 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 1200 0 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034411885 sksc@gmail.com https://www.facebook.com/picturesksc http://www.skwittayalai.ac.th 3,056 155 ขนาดใหญ่พิเศษ 81 0.00 0.00 0.00 0.00 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 0875108950
28 1074590112 สมุทรสาครบูรณะ samutsakhonburana school สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034411787 http://skburana.ac.th 2,682 111 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 90.95 72.15 0.00 0.00
29 1090550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ Mahavachirawut Changwatsongkhla 2439 สพม.สงขลา สตูล 19 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 074311006 decha2856@gmail.com https://th-th.facebook.com/mahavajiravudhschool/ http://www.mvsk.ac.th 0 189 ขนาดใหญ่พิเศษ 94 4.01 10.55 0.10 5.00 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ 0819576700
30 1090550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา HATYAIWITTAYALAISOMBOONKULKANYA 2467 สพม.สงขลา สตูล 2/1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 074253272 yorsor54@hotmail.com http://www.yorsor.ac.th 2,261 163 ขนาดใหญ่พิเศษ 86 34.18 45.03 0.00 0.00 นายเสรี อินทร์คง
31 1010720046 วัดราชาธิวาส Rajadhivas 2446 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022432159 rajadhivas.ac.th http://www.rajadhivas.net 0 34 ขนาดใหญ่ 33 15.90 23.68 2.95 9.03 นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก
32 1010720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Satreewatmahapruttaram School สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 022365758 http://www.mps.ac.th 2,034 113 ขนาดใหญ่ 56 15.53 29.53 18.75 23.05 นางสาวเสาวภาคย์ ช่างสาน 062-3137070
33 1010720057 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน Ratanakosinsomphodbangkhen สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029480621 http://www.rsb.ac.th 2,303 94 ขนาดใหญ่ 58 19.91 25.22 5.81 14.58 นางเตือนใจ ปิ่นนิกร
34 1010720064 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Saipanya School สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022210196 www.saipanya.ac.th 0 25 ขนาดใหญ่ 38 9.75 28.23 2.03 7.22
35 1010720071 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง Rattanakosinsompojladkhabang สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 025439521 http://www.rsl.ac.th 2,343 156 ขนาดใหญ่ 64 32.33 38.27 11.74 20.60 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ 0915253619
36 1010720072 นนทรีวิทยา Nonsi withaya สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022862105 http://www.nonsi.ac.th 1,648 87 ขนาดใหญ่ 63 19.49 21.98 7.04 13.63 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา
37 1010720077 วัดอินทาราม Watintharam School สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024653310 http://www.ir.ac.th 1,502 71 ขนาดใหญ่ 49 6.70 18.33 3.68 10.68 นายบุญชู กล้าแข็ง
38 1010720116 สตรีศรีสุริโยทัย SATRI SI SURIYOTHAI SCHOOL สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022110383 www.SURIYOTHAI.NET 1,817 88 ขนาดใหญ่ 52 23.50 29.12 1.35 4.73
39 1010720130 บางมดวิทยา bangmodwittaya สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024683877 http://www.thai.net/bmv 2,100 68 ขนาดใหญ่ 51 13.65 24.77 1.18 4.92 นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
40 1010720135 สันติราษฏร์วิทยาลัย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023544990 http://www.str.ac.th 1,828 80 ขนาดใหญ่ 60 17.38 28.50 3.23 10.42 นายอารีย์ วีระเจริญ
41 1011570153 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา Hadammara Aksornluckwittaya School 12022522 สพม.สมุทรปราการ 234 4 - ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 023890800 thanyaluk.2524.1@gmail.com https://www.facebook.com/hadammaranew/ hadammara.ac.th 0 46 ขนาดใหญ่ 39 7.60 11.00 2.90 4.00
42 1011570170 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ bodindecha (sing singhaseni) samutprakan school 1982-01-04 สพม.สมุทรปราการ 119/22 16 การเคหะเมืองใหม่บางพลี บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 023151456 wannaporn@bodinsp.ac.th www.bodinsp.ac.th 1,892 100 ขนาดใหญ่ 0 33.80 60.00 16.60 30.00 นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ 0814841423
43 1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา worrarachatinaddamadvittaya 2536 สพม.ปทุมธานี 59 2 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 020110991 james0909bond@gmail.com http://school.obec.go.th/woraracha 2,142 109 ขนาดใหญ่ 56 17.34 23.40 17.75 23.32 นายสาคร ไปด้วย
44 1014310403 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" Tharua Nittayanukul School 2479 สพม.พระนครศรีอยุธยา 75 - - ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035341120 tharuanittayanukul@gmail.com https://th-th.facebook.com www.tharua.ac.th 1,536 92 ขนาดใหญ่ 48 0.10 100.00 0.01 10.00 นางสาววาธิตา ภูถวิล 0810599020
45 1016490410 บ้านหมี่วิทยา Banmiwittaya 2465 สพม.ลพบุรี 278 5 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110 036471031 banmiwittaya.lopburi@gmail.com http://banmiwittaya.ac.th 1,523 69 ขนาดใหญ่ 0 20.00 30.00 2.00 5.00 นายวีระวัฒน์ ระนาท
46 1019600309 ประเทียบวิทยาทาน prateabwittayatan 2504 สพม.สระบุรี 259 1 หนองสรวง หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 18150 036377456 - โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน prateab.ac.th 0 100 ขนาดใหญ่ 48 80.66 70.18 0.18 2.32
47 1027740308 อรัญประเทศ Aranprathet 2491 สพม.สระแก้ว 1 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 037231135 kruyo55@hotmail.co.th http://www.aran.ac.th 2,355 141 ขนาดใหญ่ 64 137.00 119.00 5.00 8.00 นายประสาน เลือดทหาร
48 1031260855 คูเมืองวิทยาคม Khumuangwittayakhom สพม.บุรีรัมย์ คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 044699055 http://www.kmu.ac.th 1,158 56 ขนาดใหญ่ 0 35.12 35.08 0.00 0.00 นายวรากร เสนามาตย์ 0945165599
49 1041680824 ประจักษ์ศิลปาคาร Prachaksilapakarn 35-11-25 สพม.อุดรธานี 99 4 nongkam หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042223279 prajak.school@gmail.com http://school.obec.go.th/prajakschool 2,392 136 ขนาดใหญ่ 67 9.31 15.07 6.60 17.00 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ 0813803184
50 1055250433 ปัว Pua School 1964-05-17 สพม.น่าน 266 8 ปรางค์พัฒนา2 ปัว ปัว น่าน 55120 054719753 puaschool@pua.ac.th https://www.facebook.com/PuaSchoolPage http://www.pua.ac.th 1,949 107 ขนาดใหญ่ 0 61.20 60.00 3.50 6.00 นายประกวด พายัพสถาน
51 1071020471 อุดมสิทธิศึกษา Udomsittisuksa 2519 สพม.กาญจนบุรี 161/1 3 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 034595027 Parintorn.pan@gmail.com www.uds.ac.th 0 79 ขนาดใหญ่ 46 292.99 264.60 0.00 0.00 นายเจริญ พรหมมา
52 1074590116 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) Krathumbaen wisetsamuthakhun 2494 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 422/30 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 034471902 supattra-pho@hotmail.com http://www.wsk.ac.th 2,010 115 ขนาดใหญ่ 57 104.18 94.03 0.00 0.00
53 1075580097 ถาวรานุกูล Thawaranukul 2462 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 34/9 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 034711238 thawaraweb@yahoo.com http://web.school.net.th/thawara 2,232 103 ขนาดใหญ่ 60 58.29 49.42 0.00 3.00 นางสาวปนัดดา เพชรฉวี 0922696626
54 1077280246 บางสะพานวิทยา bangsaphanvitaya สพม.ประจวบคีรีขันธ์ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 032691385 http://www.bspwit.ac.th 2,113 93 ขนาดใหญ่ 55 240.06 189.67 0.00 0.00 นายประสงค์ กลิ่นบรม 0624165940
55 1081010243 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ Klongtomratrungson School 2507 สพม.ตรัง กระบี่ 207 หมู่ที่ 2 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 81120 075699209 ktsschool@kts.ac.th.com https://www.facebook.com/klongtomratrangsan/ http://www.kts.ac.th 0 122 ขนาดใหญ่ 50 90.14 80.60 5.30 5.00 นายโกศล อุ่นชู 0865947460
56 1094300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี BENJAMARACHUTHIT PATANI 2455 สพม.ปัตตานี 2 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 073336575 benjamapn@gmail.com http://www.bengamapn.ac.th 0 124 ขนาดใหญ่ 60 95.12 89.12 0.05 2.00 นายจุมพล ทองใหม่
57 1095440214 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา Kanarassadornbumroong Yala School 2542 สพม.ยะลา 125 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 073212820 - - http://www.kbyala.ac.th/ 2,322 124 ขนาดใหญ่ 0 77.70 100.00 2.20 6.00 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล
58 1096240348 นราธิวาส narathiwat 2456 สพม.นราธิวาส 143/45 13 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 073541771 narathiwat@hotmail.com https://www.facebook.com/nts.ac.th/ http://school.obec.go.th/narathiwat 2,154 114 ขนาดใหญ่ 0 3.34 6.93 3.34 6.93 นายนิกร เซ้งเถียร
59 1096240362 สุไหงโกลก SUNGAIKOLOK สพม.นราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 073611053 office@sungaikolok.ac.th www.sungaikolok.ac.th 1,511 86 ขนาดใหญ่ 52 7.00 59.60 0.20 0.03 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ 080-648852
60 1010720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2540 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 818 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 023647335 sukumbook@gmail.com http://www.bps.ac.th/ 1,180 70 ขนาดกลาง 39 11.63 30.35 8.88 15.67 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ 0896114591
61 1010720074 ไตรมิตรวิทยาลัย trimitwitayalai สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 026230904 http://www.trimitschool.com 919 48 ขนาดกลาง 37 9.21 28.00 1.36 5.50 นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
62 1010720082 ฤทธิณรงค์รอน Ritthinarongron 2510 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 554 - - วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 024654580 ritthi_school@hotmail.com https://www.facebook.com/ritthinarongron.school http://www.nr.ac.th 0 41 ขนาดกลาง 22 0.00 0.00 0.00 0.00 นายวีระชัย บุญอยู่
63 1010720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ CHANHUNBUMPHEN SCHOOL 2509 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 568 สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 022772653 chanhun http://www.chanhun.ac.th/ 771 47 ขนาดกลาง 38 5.00 30.00 2.00 15.00 นายธงชัย อินทรพาณิชย์ 0814078232
64 1010720092 สุวรรณารามวิทยาคม Suwannaramwittayakom สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024241671 http://school.bed.go.th/suwannaram 1,474 81 ขนาดกลาง 47 3.79 14.15 3.59 13.75 นายจงจัด จันทบ 813691163
65 1010720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม Pittayalongkornpittayakom สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 024524740 www.pittayalongkorn.ac.th 0 30 ขนาดกลาง 12 35.16 41.12 11.86 15.43
66 1010720100 วัดรางบัว Wat Rangbua School สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 http://www.watrangbua.ac.th 0 23 ขนาดกลาง 16 0.00 0.00 0.00 0.00 ธนพล กลิ่นเมือง 0818805862
67 1010720120 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) YOTHINBURANA 2 (SUWANSUTTHARAM) SCHOOL 2522 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 279/1 - - บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 025870978 Sarabanyotin2@gmail.co.th - http://www.ssw.ac.th 0 30 ขนาดกลาง 16 19.54 27.08 5.66 10.97 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ 0836155354
68 1010720121 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 RATCHANANTHACHARN SAMSENWITAYALAI 2 SCHOLL สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 029593747 http://samsen2.th.edu 0 87 ขนาดกลาง 45 18.96 27.33 5.08 11.23
69 1012230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี Triamudomsuksanomklao nonthaburi school สพม.นนทบุรี คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025017463 http://www.tunn.ac.th 0 63 ขนาดกลาง 31 10.75 15.52 17.75 23.32 นางนันทนา ชมชื่น
70 1012230165 โพธินิมิตวิทยาคม POTINIMITWITTAYAKOM 2526 สพม.นนทบุรี 51 4 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025843878 admin@potinimit.ac.th https://www.facebook.com/potinimitwittayakom http://www.potinimit.ac.th 1,044 54 ขนาดกลาง 34 16.50 30.00 5.80 12.00 นางกรชนก สุตะพาหะ 0816240720
71 1014310412 บางปะหัน BANGPAHAN 2502 สพม.พระนครศรีอยุธยา 1 บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035381630 bangpahan_bp@hotmail.com https://www.facebook.com/BP-fanpage-236068856557350/ http://www.bangpahan.ac.th/ 934 59 ขนาดกลาง 28 87.10 74.32 1.24 3.92 นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย 0635969597
72 1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา LATBUALUANGPAIROTEWITTAYA 2500 สพม.พระนครศรีอยุธยา 54/15 5 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 035951542 lpwschool@hotmail.com http://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา http://www.lpw.ac.th 708 34 ขนาดกลาง 24 51.52 51.18 17.75 23.32
73 1014310424 อุทัย Uthaischool สพม.พระนครศรีอยุธยา อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035356502 http://www.uthaischool.ac.th 0 48 ขนาดกลาง 24 74.87 77.98 17.75 23.32 นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
74 1015670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) Phothong Jindamanee สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 035691828 1,047 44 ขนาดกลาง 27 0.00 0.00 17.75 23.32
75 1015670173 สามโก้วิทยาคม samkowittayakom 2514 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160 035631425 samko.wittaya@gmail.com http://school.obec.go.th/samkw 0 37 ขนาดกลาง 18 56.07 52.63 17.75 23.32 นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ
76 1016490419 หนองม่วงวิทยา Nongmuangwittaya สพม.ลพบุรี หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 15170 036431737 Thun_ge@hotmail.com http://www.school.obec.go.th/nm_wittaya 0 61 ขนาดกลาง 27 64.34 64.88 17.75 23.32 นางชูศรี คำกัน 0879944785
77 1019600314 สุธีวิทยา SUTEEWITTAYA SCHOOL 2502 สพม.สระบุรี 50 5 - พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120 036239314 atom@gmail.com โรงเรียนสุธีวิทยา http://www.sutheewittaya.ac.th 0 64 ขนาดกลาง 33 112.75 103.87 17.75 23.32 นายมนูญ ชัยสูงเนิน
78 1031260847 ภัทรบพิตร Phattharaborpitr สพม.บุรีรัมย์ เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044611984 http://www.phatthara.ac.th 1,369 74 ขนาดกลาง 44 8.80 16.12 0.00 0.00 ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล 0652479652
79 1031260879 ไพศาลพิทยาคม phaisan pittayakhom สพม.บุรีรัมย์ ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044110113 http://school.obec.goo.th/paisan_br2 601 43 ขนาดกลาง 15 62.93 60.52 0.00 0.00 นายสมคิด สิทธิสาร 0851569153
80 1031260893 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ Princess Chulabhorn s college สพม.บุรีรัมย์ สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150 044 681 947 www.pccbr.ac.th 719 117 ขนาดกลาง 30 43.62 45.05 0.00 0.00 นางสาวสมพิศ ผาดไธสง 081-265250
81 1037750272 ชานุมานวิทยาคม chanumanwitthayakom สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210 080 334 0630 http://203.172.138.186/chanu.ac.th 0 80 ขนาดกลาง 36 127.44 117.00 0.00 0.00 นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
82 1041680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ NONSAATPITTAYASAN สพม.อุดรธานี โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 41240 042392090 http://www.udesa2.go.th/nonsa_adpit/ 739 53 ขนาดกลาง 25 56.36 49.30 0.00 0.00 เนตรชนก ชมภูธร 0885728491
83 1056320308 ดงเจนวิทยาคม Dongjenwittayakom School 2519 สพม.พะเยา 294 13 กว้าน ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 56000 054422776 kruchid@dongjen.ac.th https://www.facebook.com/dongjenwittayakhom http://www.dongjen.ac.th 581 47 ขนาดกลาง 20 10.00 14.00 5.80 7.00 นายอรรณพ ยะตา 08129041662
84 1056320309 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา Srinagarindra The Princess Mother School Phayao 2539 สพม.พะเยา 9 17 จำปา ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 56000 0882581538 , 08 documentswpy@sw-phayao.ac.th http://www.sw-phayao.ac.th/ 0 36 ขนาดกลาง 24 16.00 20.00 1.00 5.00 นายเกษม ศรีวิชัย 0987486191
85 1067380619 แคมป์สนวิทยาคม campsonewittayakom 2519 สพม.เพชรบูรณ์ 13 เหล่าหญ้า แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280 056750334 cswk@gmail.com www.cswk.ac.th 519 37 ขนาดกลาง 16 71.51 81.28 0.02 20.00 นายธีรวิชญ์ เข็มมี 0936901949
86 1070480363 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ Dantubtako Ratupatham 2523 สพม.ราชบุรี 888 2 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150 032265300 dantubtako8@gmail.com http://Dantubtako1.th.gs 524 35 ขนาดกลาง 0 52.59 60.37 2.40 30.00 นายคม พิริยวุฒิกรอุดม 0815708539
87 1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม nongkhaowkowitpitthayakom 2518 สพม.กาญจนบุรี 1 1 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 034586114 nongkhaoschool12@gmail.com https://www.facebook.com/Nongkhaokhowitpittayakhomsch https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1071020465 356 24 ขนาดกลาง 15 85.82 7,200.00 9.00 900.00 นายเจษฎา ศรีนวล 034586114
88 1074590113 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร Srinagarindrathe Princess mother school samutsakhon สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034839201 WWW.SWSAKHON.TH.GS 1,287 47 ขนาดกลาง 40 76.58 59.07 0.00 0.00 นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0860747173
89 1074590114 พันท้ายนรสิงห์วิทยา Phanthainorasingwitthaya สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034869663 http://www.phanthai.ac.th 0 25 ขนาดกลาง 20 102.34 88.38 0.00 0.00 นายจรินทร์ ฤทธิเดช 0833119065
90 1074590115 สมุทรสาครวุฒิชัย SAMUTSAKHONWUTICHAI สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034468043 1,144 48 ขนาดกลาง 30 96.64 83.07 0.00 0.00 นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย 0894465118
91 1074590119 วัดธรรมจริยาภิรมย์ Watthumjariyapirom สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 034481468 http://www.wd.ac.th/ 851 37 ขนาดกลาง 27 87.63 73.62 0.00 0.00 นายอภิเชษฐ์ วันทา
92 1077280251 เมืองปราณบุรี MUANGPRANBURI 2502 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 73 2 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032621773 muangpran@gmail.com https://www.facebook.com/pg/mb.school.official/about/?ref=page_internal http://www.muangpran.ac.th 604 23 ขนาดกลาง 23 90.80 77.93 10.64 17.40 นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
93 1084640542 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี Mattayompatcharakitiyapha 3 suratthani 2529 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84100 077211439 p_kitiyapha3@hotmail.com http://www.mpp3.ac.th 571 58 ขนาดกลาง 24 17.91 24.17 20.00 30.00 นางณัฐนันท์ เครือรัตน์ 0905205945
94 1086110289 ท่าแซะรัชดาภิเษก Thasae Ratchadapisake 2514 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140 077599179 trp@rachada.ac.th http://www.rachada.ac.th 1,142 71 ขนาดกลาง 30 220.00 180.00 3.00 0.00 นายกิตติ พีรฉัตรปกรณ์ 0810089650
95 1086110300 เมืองหลังสวน Mounglangsuan สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 077582153 http://school.obec.go.th/mounglangsuan 830 39 ขนาดกลาง 29 123.80 108.65 0.00 0.00 นางพรศรี ยอดสุดา 0878933865
96 1093340264 ประภัสสรรังสิต Prapassornrangsit 1984-02-29 สพม.พัทลุง 186 3 ยางงาม นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 074820212 prapassornrangsitschool@gmail.com http://prs.ac.th 0 23 ขนาดกลาง 19 23.00 22.00 13.00 18.00 กฤติกา อินใหม่ 0851239236
97 1095440218 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา Srinagarindra The Princess Mother School Yala 2539 สพม.ยะลา 135 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา 95000 073288015 admin@swyl.ac.th https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.swyl.ac.th 736 104 ขนาดกลาง 30 77.00 77.00 4.50 11.00 นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา 0897354420
98 1095440219 เบตง Betong Wiraratprasan School 2500 สพม.ยะลา 19 ถนนรวมวิทย์ เบตง เบตง ยะลา 95110 073230449 ws.wirarat@gmail.com www.wirarat.ac.th 0 116 ขนาดกลาง 41 190.45 12,350.00 1.50 10.00 นพปฎล มุณีรัตน์
99 1096240354 ร่มเกล้า ROMKLAO SCHOOL 2518 สพม.นราธิวาส 106/9 4 บูเกะปาลัส ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 96180 073591519 vichakanromklao@gmail.com www.rkschool.ac.th 1,014 89 ขนาดกลาง 29 11.00 20.00 3.00 10.00 นายสัญญา สุขเพชร 0841944646
100 1096240355 ตันหยงมัส tanyongmas 2503 สพม.นราธิวาส 161 1 ตันหยงมัส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 073671083 tanyongmas1@hotmail.co.th - http://www.tanyongmas1.com 589 48 ขนาดกลาง 21 19.57 25.35 4.94 8.70 นางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล 0630812959
101 1096240363 มัธยมสุไหงปาดี mattayomsungaipadi 2512 สพม.นราธิวาส ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 073651151 msd878@hotmail.com www.msdschool.ac.th 610 74 ขนาดกลาง 0 48.00 1.00 1.20 0.03 นายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์
102 1096240365 สวนพระยาวิทยา suanprayawithaya 2524 สพม.นราธิวาส 304 1 ดุซงญอ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 96220 073589009 nadai.aewea@gmail.com www.facebook.com/โรงเรียนสวนพระยาวิทยา-883492968372975/ http://www.sys.ac.th 0 96 ขนาดกลาง 38 56.86 73.07 0.01 10.00 นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม 0935838470
103 1010720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร benjamaborpit สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022814050 www.mwbb.ac.th 0 6 ขนาดเล็ก 19 0.00 0.00 0.00 0.00
104 1010720056 พุทธจักรวิทยา buddhajak wittaya สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 026371178 www.buddhajak.ac.th 227 18 ขนาดเล็ก 12 14.65 29.38 1.82 7.57 นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์
105 1010720087 โพธิสารพิทยากร Potisarn Pittayakorn สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024486130 http://www.ps.ac.th 92 ขนาดเล็ก 8.93 15.95 2.93 4.90 นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
106 1010720102 ไชยฉิมพลีวิทยาคม CHAICHIMPLEEWITTAYACOM 2498 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 40 บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 024101662 admin@chaichimplee.ac.th https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Chaichimpleewittayakom-school-377607905770736/ WWW.CHAICHIMPLEE.AC.TH 0 29 ขนาดเล็ก 17 6.97 13.22 2.80 7.50 ชัยเดช ไสยเดช 0917120057
107 1010720119 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 025852901 http;//silacharn.com 426 28 ขนาดเล็ก 27 0.00 0.00 0.00 0.00
108 1010720136 มักกะสันพิทยา Makkasanphitaya school สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10320 022528642 makkasan.ac.th 300 20 ขนาดเล็ก 20 56.03 54.18 61.19 60.03 นางคนึงนาถ จันทวงษ์
109 1014310406 ท่าช้างวิทยาคม THACHANGWITTHAYAKOM 2521 สพม.พระนครศรีอยุธยา 112 3 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260 035761274 thachangwittayakom@gmail.com https://th-th.facebook.com/thachangwittayakom/ www.tcw.ac.th. 374 23 ขนาดเล็ก 0 92.74 88.45 17.75 23.32 บัญชา ปลื้มอารมย์ 0868809899
110 1014310410 บางปะอิน Bang pain 2499 สพม.พระนครศรีอยุธยา 121 3 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035270400 bangpainhs@gmail.com http://www.facebook.com/boschool http://www.bo.ac.th 0 35 ขนาดเล็ก 471 57.33 56.80 9.74 15.87 วิชัย นาคสิงห์ 0958217851
111 1014310411 อุดมศีลวิทยา Udomseelwittaya 2521 สพม.พระนครศรีอยุธยา 52 5 ตลาดเกรียบ ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035264100 udomseel@gmail.com https://www.facebook.com/udhomseelschool.witthaya www.udomseel.ac.th 209 18 ขนาดเล็ก 10 62.34 59.23 17.75 23.32
112 1014310414 ลาดชะโดสามัคคี Ladchadosamakkhi School 2519 สพม.พระนครศรีอยุธยา 6 จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13280 035740102 Ladchado_2007@hotmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี lsk.ac.th 190 11 ขนาดเล็ก 7 102.16 88.22 11.13 18.53 ณพงศ์ เลื่อมใส
113 1014310415 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) Watphophukhai Wetchaphunanusorn school 2499 สพม.พระนครศรีอยุธยา 11 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035355320 wetchaphan2499@gmail.com https://www.facebook.com/wetchaphan/ 277 17 ขนาดเล็ก 13 82.35 85.08 17.75 23.32 นางวาสนา มะณีเรือง 0967173407
114 1014310422 ลาดงาประชาบำรุง Lardngaprachabumrung School สพม.พระนครศรีอยุธยา ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035720063 0 11 ขนาดเล็ก 6 75.61 82.68 17.75 23.32 นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค
115 1014310425 หนองน้ำส้มวิทยาคม nongnumsomwittayakom สพม.พระนครศรีอยุธยา หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035255237 http:// 0 17 ขนาดเล็ก 6 77.17 76.70 17.75 23.32 นายผไท อุทุมสกุลรัตน์
116 1015670165 บางเสด็จวิทยาคม BANGSADETVITHAYAKOM สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 14130 035868395 http://school.obec.go.th/bangsadej 273 22 ขนาดเล็ก 11 57.29 49.98 17.75 23.32 นายบรรจบ เฉลยมรรค
117 1015670167 โพธิ์ทองพิทยาคม phothongpittayakom สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 035861471 79 16 ขนาดเล็ก 7 38.09 38.50 17.75 23.32 นายวิชาญ กิ่งก้าน
118 1015670171 วิเศษชัยชาญวิทยาคม wisetchaichanwitayakom สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 035631503 132 9 ขนาดเล็ก 6 46.58 46.28 17.75 23.32 นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา
119 1016490409 บ้านเบิกวิทยาคม banberk สพม.ลพบุรี บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 036655403 venich82@gmail.com http:// 205 13 ขนาดเล็ก 0 31.60 27.65 17.75 23.32 นายสมบูรณ์ สุขเกษ 0868031157
120 1016490415 สระโบสถ์วิทยาคาร Sabotwittayakan 2518 สพม.ลพบุรี 1 1 สระโบสถ์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240 036439077 sabotschool@gmail.com www.sabotschool.ac.th 391 34 ขนาดเล็ก 16 95.00 95.00 3.00 6.00 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
121 1016490417 ยางรากวิทยา YANGRAK WITTAYA 2536 สพม.ลพบุรี 124 12 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 15250 036796477 yrw_school36@hotmail.com https://www.facebook.com/Yangrak-wittaya-298624777431929/ https://www.facebook.com/Yangrak-wittaya-298624777431929/ 190 13 ขนาดเล็ก 0 109.00 110.00 23.20 30.00
122 1017610145 ค่ายบางระจันวิทยาคม KAIBANGRACHANWITTAYAKOM สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 26/2 4 - บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 036699353 kbws35@gmail.com www.kbws.ac.th 314 23 ขนาดเล็ก 15 19.74 25.32 17.75 23.32
123 1017610146 พรหมบุรีรัชดาภิเษก promburiratchadapisek สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120 prp.singburi@gmail.com 144 19 ขนาดเล็ก 8 20.40 16.87 17.75 23.32 นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ 0895075364
124 1019600317 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา Khokgratornkittiwutwittaya School สพม.สระบุรี งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี 18160 036301023 http://www.kratorn.ac.th 425 24 ขนาดเล็ก 15 93.89 85.15 17.75 23.32 นางสุพรรณี เสาใบ 0843108340
125 1031260857 มัธยมพรสำราญ Mattayomphonsamran สพม.บุรีรัมย์ พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 0817256856 www.mprschool.net 275 13 ขนาดเล็ก 9 21.14 24.07 0.00 0.00 นายศักดิ์ ซารัมย์
126 1031260862 ชุมแสงพิทยาคม chumsang pittayakom 2536 สพม.บุรีรัมย์ ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044029327 admin@chumsangpit.ac.th http://school.obec.go.th/chumsang 317 27 ขนาดเล็ก 15 46.41 57.37 15.00 15.00 นายสุรศักดิ์ พะประโคน
127 1031260869 ถนนหักพิทยาคม TANONHAKPITTAYAKOM สพม.บุรีรัมย์ ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 31110 044634639 http://www.tnhpit.com 0 30 ขนาดเล็ก 16 57.51 52.95 0.00 0.00 นายสุรธี เครือบคนโท
128 1031260881 แสลงโทนพิทยาคม salangtonpittayakom สพม.บุรีรัมย์ แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 http://school.obec.go.th/salangtonpit 339 26 ขนาดเล็ก 12 25.18 29.90 0.00 0.00
129 1034711128 โดมประดิษฐ์วิทยา Dompraditwittaya 2536 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 5 หนองขอน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260 045859649 dompraditwittaya@gamil.com โดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 461 34 ขนาดเล็ก 0 120.00 120.00 15.00 15.00 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา 0817251985
130 1034711139 ขุมคำวิทยาคาร khumkhamvithtayakhan สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 0914720588 http://ubon.obec.go.th/school/khumkham 272 24 ขนาดเล็ก 0 72.36 62.90 0.00 0.00 นายคารม ช่วยสุข
131 1034711143 ดงยางวิทยาคม Dongyangwittayakom 2538 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 045857242 yangwit_school@hotmail.com https://www.facebook.com/Dongyang.wit http://www.dongyang.ob.tc 0 15 ขนาดเล็ก 7 57.35 57.82 19.60 23.00
132 1035430418 บุ่งค้าวิทยาคม BUNGKAWITAYACHOM 2522 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 118 4 บุ่งค้า บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 35120 045781252 haochakul@gmail.com http://www.bw.ac.th 0 24 ขนาดเล็ก 14 162.70 153.82 0.00 0.00 ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ 0883786026
133 1037750266 นาวังวิทยา NAWUNGWITTHAYA สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045525774 krooduang1977@gmail.com 318 23 ขนาดเล็ก 12 105.07 97.33 19.00 28.45
134 1037750281 ศรีเจริญศึกษา SRICHAROENSUKSA สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240 045469910 www.amnated.go.th/srecharoen 0 19 ขนาดเล็ก 6 85.16 77.72 0.00 0.00 นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี 821164486
135 1040051120 ชุมแพพิทยาคม chumphaepittayacom 2539 สพม.ขอนแก่น 407 9 นาดี วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130 043210096 chumphaepit@cpp.ac.th https://www.facebook.com/โรงเรียนชุมแพพิทยาคม-912518035464274/ www.cpp.ac.th 304 23 ขนาดเล็ก 11 76.27 65.42 5.07 7.97 นายอดุล อิงแก้ว 0885730199
136 1040051156 โนนข่าวิทยา Nonkhawittaya สพม.ขอนแก่น โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 043418240 http://203.172.162.118/nonkhawit/index.htm 250 16 ขนาดเล็ก 12 88.44 79.60 0.00 0.00
137 1040051174 มัธยมโพนเพ็ก Mattayomponpek สพม.ขอนแก่น โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 102 15 ขนาดเล็ก 6 32.98 31.07 0.00 0.00 นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี 0857383447
138 1040051179 ประชารัฐพัฒนาการ สพม.ขอนแก่น โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180 043245365 2000402 221 16 ขนาดเล็ก 6 59.98 60.80 0.00 0.00
139 1041680832 ธาตุโพนทองวิทยาคม Thatpontongwitayakom สพม.อุดรธานี หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042219930 140 14 ขนาดเล็ก 8 17.86 22.47 0.00 0.00 นางจิรกานต์ สุภสร 0872480745
140 1041680872 ทรัพย์อุดมวิทยา supudom 2537 สพม.อุดรธานี 1 1 บ้านจันทน์ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190 042138457 sup-udom@chaiyo.com https://th-th.facebook.com/pages/category/Publisher/ http://www.supudom.udonthani3.net 0 17 ขนาดเล็ก 10 106.23 5,845.00 17.90 1,219.00 นายบัณฑิต วรรณราม 0887439058
141 1050131024 สันติสุข santisuk 2536 สพม.เชียงใหม่ 89 6 ใหม่หนองหอย สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160 053106871 santisukschoolcm@gmail.com โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่ http://www.santisuk.ac.th 22 ขนาดเล็ก 16 65.00 71.08 12.00 60.00 นายศราวุฒิ ขันยา 0819527677
142 1050131065 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 053317626 0 21 ขนาดเล็ก 10 143.15 204.95 0.00 0.00 อุดร พุทธโส 0987911939
143 1075580099 สกลวิสุทธิ skolwisuth สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม 75120 034702829 http://www.skolwisuth.sskedarea.net 120 11 ขนาดเล็ก 6 57.43 59.50 0.00 0.00 นายวชิระ อาจเอื้อม
144 1075580100 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย Mateechuhawanwittayalai 2481 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 52 5 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120 034703043 mateechunhawan@hotmail.com http://www.matee.sskedarea.net/ 60 14 ขนาดเล็ก 6 60.00 45.00 3.50 5.00 นางสุชาดา นิลศรี 0895483579
145 1076370264 หนองชุมแสงวิทยา Nongchumseangwittaya school 2521 สพม.เพชรบุรี 318 4 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032772333 venusbee2009@hotmail.com http://www.ncsv.at.ch 354 34 ขนาดเล็ก 0 32.83 33.07 0.02 20.00 นายยอดเพชร งามคง
146 1077280241 หว้ากอวิทยาลัย Whakhor Wittayalai 2538 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 177 7 บ้านดอนซอ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 032820105 whakhor@hotmail.com http://school.obec.go.th/whakhor 0 16 ขนาดเล็ก 6 133.48 107.57 26.50 22.00 นายสมชาย ประสงค์ดี 081-3783147
147 1077280245 ห้วยยางวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 032906106 http://www.hws.ac.th 162 21 ขนาดเล็ก 6 179.31 140.35 0.00 0.00 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ
148 1077280247 ธงชัยวิทยา Thongchaiwittaya สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 032816253 446 28 ขนาดเล็ก 15 222.99 174.13 0.00 0.00 ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา
149 1077280248 ชัยเกษมวิทยา CHAIKASEMWITTAYA 2534 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 33 7 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 0864786523 chaikasem@hotmail.com ดูรูปภาพ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา http://www.chaikasemwit.ac.th 398 28 ขนาดเล็ก 15 213.27 167.03 0.00 0.00 นายสุชาติ หูทิพย์ 0899272139
150 1077280252 ปากน้ำปราณวิทยา PAKNAMPRANWITTAYA สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220 032631270 http://www.paknampranwittaya.com 302 21 ขนาดเล็ก 12 92.32 77.75 0.00 0.00 นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
151 1077280257 หนองพลับวิทยา Nongplubwittaya school สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 516 2 หนองพลับ หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032571200 nwa_huahin@hotmail.com โรงเรียนหนองพลับวิทยา http://www.nongplub.ac.th 445 23 ขนาดเล็ก 15 80.20 67.25 0.00 0.00 นายจงรัก จันทวงศ์
152 1084640574 บ้านเสด็จพิทยาคม Bansadet Pittayakom School สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 84260 077403338 http://www.bansadet.com 187 20 ขนาดเล็ก 10 68.12 62.75 0.00 0.00
153 1086110299 ชลธารวิทยา chollatarnwithaya สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร บ้านควน หลังสวน ชุมพร 86110 077596058 http://school.bed.go.th/chontanwit 33 18 ขนาดเล็ก 44 114.15 102.13 0.00 0.00
154 1090550512 ปาดังติณสูลานนท์ Padang Tinsulanonda School 2500 สพม.สงขลา สตูล 15 5 - ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 90240 074521022 padangtin@gmail.com โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ - 280 18 ขนาดเล็ก 9 80.43 97.15 0.00 0.00 นายสุริยา สัมภาวนะ 0816090735
155 1094300337 ศิริราษฏร์สามัคคี siriratsamakkee 2514 สพม.ปัตตานี 119/2 1 ดูวา ถนน มายอ ปัตตานี 94140 073497021 naratip.school@gmail.com 2000402 400 22 ขนาดเล็ก 14 76.00 70.00 5.00 15.00 นายอดุลย์ สะมาแอ
156 1094300343 สะนอพิทยาคม Sanorpittayakhom 2525 สพม.ปัตตานี 1 สะนอ สะนอ ยะรัง ปัตตานี 94160 073719709 sanor-pit@hotmail.com https://www.facebook.com/sanorpittayakhom/ www.sanorpit.ac.th 340 36 ขนาดเล็ก 13 90.84 84.70 7.00 0.20 นายยาการียา อาแว
157 1095440226 กาบังพิทยาคม Kabangpittayakom 2538 สพม.ยะลา 3 หมู่ที่ 5 ลาแล กาบัง กาบัง ยะลา 95120 073239309 kabang_pit@hotmail https://www.facebook.com/kabangpitschool/ www.kabang.ac.th 348 34 ขนาดเล็ก 12 113.30 121.02 14.29 20.58 นายพนา อรัญภาค 0950879559
158 1096240358 ศรีวารินทร์ sriwarin 2519 สพม.นราธิวาส 50 3 คลองหงส์ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 96210 073554532 sriwarin2557@gmail.com https://web.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 394 40 ขนาดเล็ก 0 49.53 57.55 15.93 21.73
159 1096240364 ธัญธารวิทยา Thanyatarn Wittaya 2539 สพม.นราธิวาส 90 ม.6 บ้านควน สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 0902141904 tts2539@gmail.com http://nara2.homeip.net/~thanyathan/news.php 194 13 ขนาดเล็ก 17 0.04 44.00 0.01 11.00 นายไพโรจน์ หมีนหวัง 0801377972
160 1096240366 บูกิตประชาอุปถัมภ์ Bukitprachaupathum 2519 สพม.นราธิวาส ปีแนมูดอ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130 073515250 bukitpracha@gmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 0 37 ขนาดเล็ก 12 0.35 36.00 0.57 9.00 นางกานต์ชนก มางัดสาเระ 0937628558
161 1021470144 มาบยางพรวิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง ระยอง 0 0.00 0.00 0.00 0.00
162 1063022010 โมโกรวิทยาคม สพม.ตาก 1 3 ตาก 091 887 9588 0 0.00 0.00 0.00 0.00
163 1044410580 สารคามพิทยาคม Sarakhampittayakhom 1913-07-08 สพม.มหาสารคาม สหวิทยาเขต 1 462 0 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043711585 mail@mail.com https://www.facebook.com/sarakhampittayakhom/ http://www.spk.ac.th/ 3,820 158 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 5.98 10.68 0.56 1.72 นายนิพนธ์ ยศดา 086-223332
164 1044410582 มหาวิชานุกูล Mahawichanukool 1956-05-17 สพม.มหาสารคาม สหวิทยาเขต 1 12 บ้านโนนสำราญ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043777981 mahawichanukool@gmail.com โรงเรียนมหาวิชานุกูล http://mahawicha.ac.th 80 8 ขนาดเล็ก 6 0.01 3.00 5.00 5.00
165 1044410584 มหาชัยพิทยาคาร Mahachaipitthayakharn 1985-04-10 สพม.มหาสารคาม สหวิทยาเขต 1 - - ท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043758125 mahachaipit.p@gmail.com โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร www.mhc.ac.th 227 22 ขนาดเล็ก 11 15.82 20.48 10.00 20.00 นายอธิการ สุขศรี 0973430692
166 1044410631 กุดรังประชาสรรค์ kudrangprachasan 1976-04-20 สพม.มหาสารคาม สหวิทยาเขต 1 168 7 ดอนโมง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130 043728186 plangpin2551@gmail.com https://www.facebook.com/ http://www.kudrang.net 84 14 ขนาดเล็ก 6 44.09 37.92 5.90 9.00 นายโชคชัย แสงสว่าง 0819657152
167 1044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ื์์ืืNaphophitthayasan 1984-03-02 สพม.มหาสารคาม สหวิทยาเขต 1 84 13 ปทุมทอง นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 44130 043706888 naphopittayasan@hotmail.com โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ www.naphonps.ac.th 436 35 ขนาดเล็ก 15 49.78 39.52 8.94 9.08 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร 0822295841
168 1032650803 รัตนบุรี rattanaburi 2493 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 138 12 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044599249 rattanaburi_school@hotmail.com RB School http://www.rattanaburi.ac.th 0 100 ขนาดใหญ่ 66 76.20 75.08 1.23 2.10 นางสาวอุไรวรรณ ผันลา 089844202
169 1032650805 เบิดพิทยาสรรค์ Berdphitthayason 2525 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 133 14 เบิด เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044144065 berdphittayasan@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0 http://www.berdphit.ac.th/ 541 39 ขนาดกลาง 22 87.40 81.00 10.54 13.62 นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงิน 0878166538
170 1032650809 สนมวิทยาคาร Sanomwittayakarn 2516 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 190 1 สนม สนม สนม สุรินทร์ 32160 044589043 sanomwittayakarnschool@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100012004606834 http://www.sanomwitt.ac.th 831 63 ขนาดกลาง 33 56.07 57.72 3.75 6.70 นายสมโภชน์ นอบน้อม 0895847999
171 1032650840 นารายณ์คำผงวิทยา Naraikhamphongwitthaya 2520 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 5 12 อีแฮด คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 0885908851 admin@nkw.ac.th โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา www.nkw.ac.th 0 37 ขนาดกลาง 18 79.15 75.47 10.64 19.73 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข 0955452529
172 1032650804 ดอนแรดวิทยา DONRAEDWITTAYA SCHOOL 2522 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 - 8 หนองตอ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 0819676796 Donraedwittaya@gmail.com http://www.facebook.com/donreadwit/ http://www.drvschool.org 251 19 ขนาดเล็ก 12 103.85 98.33 23.30 26.60 นายสุพินทร์ พุฒตาล
173 1032650806 ธาตุศรีนคร thatsrinakorn 2536 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 29 หมู่ 1 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044598016 thartsrinakorn@gmail.com www.facebook.com/โรงเรียนธาตุศรีนคร www.thatsrinakorn.ac.th 310 24 ขนาดเล็ก 11 92.50 86.22 11.95 14.47 ยุทธศาสตร์ แก้วดี 044599564
174 1032650807 แกศึกษาพัฒนา Kaesuksapattana School 2537 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 - 9 หนองบัวน้อย แก รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044590190 kaesuksapattana2537@gmail.com โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 241 19 ขนาดเล็ก 9 75.44 78.38 9.22 13.93 นางพรสวรรค์ พนัส 0898478413
175 1032650808 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ tapphopattanawit school 2536 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 1 10 โพธิ์ ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044590128/08298 thapphopattanawit@gmail.com https://www.facebook.com/thapphopattanawit http://tpw.thai.ac 149 13 ขนาดเล็ก 6 87.84 90.00 12.85 16.37 นายวีรเดช มะแพทย์ 0933569534
176 1032650810 หนองอียอวิทยา NongEyor Vittaya 2533 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 1 หนองอียอ หนองอียอ สนม สุรินทร์ 32160 0895732990 lamai2710@gmail.com https://moph.co/ 140 18 ขนาดเล็ก 6 44.66 45.98 9.12 9.27 นายสุชาติ สุจินพรัหม 0899474307
177 1032650811 หนองขุนศรีวิทยา NongKhunSriWittaya 2540 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 100 11 แคน สนม สุรินทร์ 32160 044590145 khunsriwit@hotmail.com khunsiwit.hopto.org 0 20 ขนาดเล็ก 11 62.91 64.77 10.60 14.23 นายฉัตรนพดล คงยืน 087-874445
178 1032650841 โนนเทพ nonthep 2535 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 138 2 nongthep หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 0623864901 jaiklamakmak@hotmai.co.th http://m.facebook.com/nonthepschool?ref=content_filter www.nonthep.ac.th 0 17 ขนาดเล็ก 12 69.04 70.62 2.86 6.85 นายวีรพงศ์ หมายสุข 09-8457-79
179 1032650842 ประดู่แก้วประชาสรรค์ pradookaewprachasan 2540 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 6 81 8 ปลาเดิด ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 044ุุ069753 pradookaew@gmail.com โรงเรียน ประดู่แก้วประชาสรรค์ www.pdk.ac.th 178 20 ขนาดเล็ก 7 70.89 73.13 3.08 8.25 นายเจษฎา ลาภจิตร 0887069539
180 1032650791 ประสาทวิทยาคาร Prasatwittayakarn 2513 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 424 1 ปะอาว กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140 044551245 webmaster@pwk.ac.th https://www.facebook.com/pwksurin https://www.pwk.ac.th/ 0 176 ขนาดใหญ่พิเศษ 81 29.39 26.20 5.71 8.95 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต 0885116134
181 1032650835 พนมดงรักวิทยา Phanomdongrakwittaya 2527 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 101 หมู่ 10 บ้านสายกุหลาบ จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ 32140 044558953 04263.84@gmail.com พนมดงรักวิทยา http://www.dongrak.ac.th 0 54 ขนาดใหญ่ 39 60.68 57.10 10.95 16.05 นายธรรมนูญ มีเสนา 0848343441
182 1032650793 ตานีวิทยา Taneewittaya 2531 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 - 9 บ้านเดื่อพัฒนา ตานี ปราสาท สุรินทร์ 32140 044146206 sirikiat2020@gmail.com http://www.taneewit.ac.th 0 43 ขนาดกลาง 20 45.75 41.73 20.78 22.50 นายนิเวศ ทิวทอง 0857693753
183 1032650795 ทุ่งมนวิทยาคาร THUNGMONWITTAYAKARN 2535 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 2 โชคบรันพัฒนา สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140 044558905 thungmonwit@gmail.com http://www.thungmonwit.ac.th 0 24 ขนาดกลาง 14 43.44 42.18 22.55 27.27 นายสัจภาส สำราญสุข 0957830506
184 1032650799 กาบเชิงวิทยา Kapchoeng Wittaya School 2519 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 43 17 กาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044559120 Wasankg280@gmail.com https://www.facebook.com/kapchengwittaya/?fb_dtsg_ag=AdwcWzBZgeOh3iblCITi3gh2iJXNXn1Fx9WNGSbQappQiA% http://www.kwit.ac.th 821 50 ขนาดกลาง 0 57.57 58.00 0.85 3.00 นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์ 093056979
185 1032650800 แนงมุดวิทยา NANGMUDWITTAYA 2532 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 153 9 แนงมุด แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069765 nmw_50@nangmud.ac.th http://school.obec.go.th/nangmudwittaya 625 33 ขนาดกลาง 20 54.62 47.93 30.62 32.20 สาโรจน์ พฤษภา 0819768674
186 1032650801 โคกตะเคียนวิทยา Koktakean Wittaya 2536 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 44 2 หินโคน โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069951 koktakean33@gmail.com www.facebook.com/koktakean www.koktakean.ac.th 504 34 ขนาดกลาง 0 45.02 38.70 16.27 17.82 นางจุไรวรรณ หนุนชู 0833853072
187 1032650792 โคกยางวิทยา Khokyangwittaya 2529 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 197 7 ผักหว้า โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ 32140 044512190 khokyangwittaya@gmail.com http://school.obec.go.th/khokyangwittaya/ 0 26 ขนาดเล็ก 12 35.00 35.03 22.75 28.40 อนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
188 1032650794 ไทรแก้ววิทยา SAIKAEWWITTHAYA 2533 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 - 3 ตาแก้ว กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ 32140 044558794 saikaewschool@hotmail.com http://www.saikaewschool.ac.th 276 18 ขนาดเล็ก 0 46.44 43.98 21.36 24.07 นายบุญเกิด กองสุข 0890030815
189 1032650796 เชื้อเพลิงวิทยา Chuaploengwittaya 2535 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 108-111 7 เสม็ด เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 32140 044042552 chpw.๒๗๗๘@hoitmail.com http://www.chpw.ac.th 325 23 ขนาดเล็ก 0 23.17 20.98 13.45 15.43 นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ 0956204092
190 1032650797 ตาเบาวิทยา Tabaowitthaya 2540 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 99 10 ละเบิก ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 32140 044069950 admin@tabaowitthaya.ac.th https://www.facebook.com/tbw2015/ tabaoschool.sesao33.net 0 15 ขนาดเล็ก 10 33.92 34.62 13.94 17.50 ประจักษ์ เงางาม 0985636974
191 1032650802 ปราสาทเบงวิทยา prasatbengwittaya 2536 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 7 1 19 ปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069767 prasatbeng33@gmail.com www.pbwschool.ac.th 287 16 ขนาดเล็ก 10 52.45 44.75 8.02 10.37 นายสุพจน์ กะการดี 0973356636
192 1032650822 สังขะ Sangkha 2514 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 422 ขวาว สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150 044571126 sangkha_sk@sangkha.ac.th https://www.facebook.com/sangkaschool http://www.sangkha.ac.th 0 84 ขนาดใหญ่พิเศษ 60 51.01 51.37 15.27 20.55 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
193 1032650833 บัวเชดวิทยา Buachedwittaya 2523 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 457 4 หมื่นสังข์ บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 32230 044579107 buachedwittaya@buached.ac.th http://th-th.facebook.com/buachedwittaya2559 http://www.buached.ac.th 1,848 124 ขนาดใหญ่ 59 68.52 68.95 8.96 13.90 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 0948042994
194 1032650823 กระเทียมวิทยา Krathiamwittaya 2524 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 240 2 กระเทียม สังขะ สุรินทร์ 32150 044060537 - 979 55 ขนาดกลาง 29 41.97 45.55 15.40 24.67 นางอุดมพร สิงห์ชัย
195 1032650825 ขนาดมอญพิทยาคม Knardmonphithayakom 2536 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 - 16 ขนาดมอญ ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 32150 0885909597 kanardmon@monpit.ac.th - www.monpit.ac.th 0 26 ขนาดกลาง 28 64.46 68.85 13.33 18.03 นายธชยต บุญเยี่ยม
196 1032650824 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก Takongwittaya Rajamungklapisake 2531 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 95 4 ตาคง ตาคง สังขะ สุรินทร์ 32150 0902548845 tossaporn.chan@gmail.com https://fb.me/sctakongwit http://tkw.ac.th 369 17 ขนาดเล็ก 0 72.22 68.67 34.25 33.53 นายธีรัตม์ ใจกล้า 0833846776
197 1032650826 มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ muttayomtubtimsiam 04 2539 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 - 6 ลันแต้ เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ 32150 044712061 matrixserverx@gmail.com https://web.facebook.com/tubtimsiam04 http://www.tubtimsiam04.com 0 26 ขนาดเล็ก 11 70.85 74.90 25.04 29.42 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 0894134886
198 1032650827 พระแก้ววิทยา prakeawittaya 2536 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 13 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 32150 044558800 prakaewwit@gmail.com sites.google.com/site/prakaewwitschool/ 0 19 ขนาดเล็ก 12 60.97 60.73 22.99 25.60 นายเพียว พรหมแก้ว 0894250105
199 1032650828 เทพอุดมวิทยา Thepudomwittaya 2540 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 13 11 เทพอุดมวิทยา ดม สังขะ สุรินทร์ 32150 044148293 admin@thepudom.ac.th https://www.facebook.com/theptuv http://www.thepudom.ac.th 283 23 ขนาดเล็ก 11 60.98 62.35 22.98 26.63 บุญสมชัย ฟองนวล 0624645698
200 1032650834 มัธยมศรีสำเภาลูน MATAYOMSRISOMPAOLOON 2537 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 301 3 ไทยเดิม สำเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ 32230 044060248 msl.vk33@gmail.com https://www.facebook.com/sumpaoloonschool?hc_ref=ARTauSijgwwPZ3E5QR6SCDHUYL2vD5qsHRlheMbhWASsg8-t5AE http://school.obec.go.th/msl/ 201 20 ขนาดเล็ก 9 69.48 69.68 13.55 19.10 นายขันติ จารัตน์
201 1032650836 ศรีณรงค์พิทยาลัย SRINARONGPITTHAYALAI 2536 สพม.สุรินทร์ สหวิทยาเขตที่ 8 96 หมู่ 1 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150 044558634 srinarongpittayalai@gmail.com https://www.facebook.com/srinarongpit http://www.snl.ac.th 401 27 ขนาดเล็ก 0 47.76 55.82 13.94 20.80 นายสุพิน บุญเยี่ยม
202 1043660494 ปทุมเทพวิทยาคาร PATHUMTEP WITTAYACARN 4-05-10 สพม.หนองคาย 1 - - - โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042411203 school-ptk@hotmail.com - http://www.schoolptk.ac.th 0 179 ขนาดใหญ่พิเศษ 105 4.00 5.00 2.00 3.00 นายคม ราชคำ
203 1043660544 น้ำสวยวิทยา NUMSUAYWITTAYA SCHOOL 2520 สพม.หนองคาย 1 72 14 โนนอุดม สระใคร สระใคร หนองคาย 43100 042419880 namsuaywit59@gmail.com น้ำสวยวิทยา http://www.namsuaywit.ac.th 0 47 ขนาดกลาง 20 20.00 30.00 5.00 10.00 นายชนาวุธ ประทุมชาติ 0615589795
204 1043660495 หินโงมพิทยาคม HINNGOMPITTAYAKOM 2521 สพม.หนองคาย 1 123 4 ศาลาคำ หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042 414 805 anucha813@gmail.com http://www.hinngompittakom.ac.th 0 23 ขนาดเล็ก 9 31.95 31.45 31.95 31.45 นายนิมิตร กวีกรณ์
205 1043660500 ค่ายบกหวานวิทยา khaibokwanwitthaya 2537 สพม.หนองคาย 1 205 2 ค่ายบกหวาน ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100 042407273 khaiwitthaya@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010421760621 www.khaiwit.ac.th 0 13 ขนาดเล็ก 6 9.83 10.82 14.40 16.22 นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน 0811831933
206 1043660498 หนองคายวิทยาคาร Nongkhai Wittayakarn School 2535 สพม.หนองคาย 2 0 0 หนองกอมเกาะ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042422775 nkwitschool1@gmail.com https://www.facebook.com/infromation.nkwit/ http://www.nkwit.info 0 91 ขนาดกลาง 38 6.00 15.00 1.00 3.00 นายเฉลียว สรสิทธิ์ 0812637876
207 1043660499 พระธาตุบังพวนวิทยา prathatbangphuanwittaya 2536 สพม.หนองคาย 2 - 13 โพธิ์ทอง พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100 042414565 prathatbangphun@hotmail.com www.ptw-nk.ac.th 0 20 ขนาดกลาง 10 22.00 18.00 24.00 20.00 สมคิด มหาเสนา 0935868789
208 1043660496 กวนวันวิทยา kuanwanwittaya 2522 สพม.หนองคาย 2 - 3 บ้านพร้าวเหนือ กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042011077 kuanwanwittaya@gmail.com www.kww.ac.th 83 15 ขนาดเล็ก 0 10.81 17.60 8.00 12.00 นายพลายชุมพล เหลืองาม
209 1043660497 เวียงคำวิทยาคาร Wiangkhummwittayakarn school 2526 สพม.หนองคาย 2 ไม่มีเลขที หมู่ 8 บ้านเวียงแก้ว เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042438157 wiangkhumwitthayakarn@gmail.com wiangkhumschool hhttp://wiangkhum.thaischool1.in.th 0 18 ขนาดเล็ก 10 19.80 20.80 23.70 23.80 นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง 0932649692
210 1043660545 ฝางพิทยาคม FHANGPITAYAKOM SCHOOLS 2533 สพม.หนองคาย 2 163 10 บ้านฝาง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 43100 042414909 jddkam59@gmail.com - http://fhangpit.ac.th 227 22 ขนาดเล็ก 0 33.98 50.00 13.00 25.00 อารมณ์ ศรีแสง 0857479815
211 1043660528 สังคมวิทยา Sangkhomwittaya 2518 สพม.หนองคาย 3 167 4 เจื้อง แก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160 042441118 sangkhomwittaya@gmail.com https://www.facebook.com/sangkhomsw/?rf=509206355770412 http://www.sangkhomwittaya.com 845 51 ขนาดกลาง 0 81.55 87.53 1.00 5.00
212 1043660550 โพธิ์ตากพิทยาคม Photakpittayakhom 2521 สพม.หนองคาย 3 37 7 ศรีวิไล โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 43130 04248133 photakpit@hotmail.com https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0 http://www.photakpit.net 0 33 ขนาดกลาง 18 600.00 70.00 5.00 8.00 นายสุริยา มะโยธี 0818715219
213 1043660525 พานพร้าว panpraow 2503 สพม.หนองคาย 3 86 5 สะพานทอง พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 0878675566 panpraow@gmail.com https://www.facebook.com/panpraow.ac.th https://www.panpraow.ac.th 430 35 ขนาดเล็ก 15 44.50 50.00 3.40 6.00 นายคมสัน ชัยจักร์ 0878675566
214 1043660526 พระพุทธบาทวิทยาคม Prabuddhabatwittayakom 2534 สพม.หนองคาย 3 100 7 ไทรงาม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042014891 pwschoolhaha@gmail.com @prabuddhabatschool http://www.prabuddhabatwittayakhom.ac.th 283 25 ขนาดเล็ก 12 80.00 60.00 1.30 15.00 สุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี 0951693486
215 1043660527 วรลาโภนุสรณ์ Waralaphonusorn 2540 สพม.หนองคาย 3 76 7 เสียว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042414980 waralaphonusorn@hotmail.com ้้http://waralaphonusorn.ac.th 0 11 ขนาดเล็ก 9 0.04 60.00 0.02 20.00 ดร.สุธินันท์ ภักดีวุฒิ 0897131692
216 1043660529 วังม่วงพิทยาคม Wungmuang Pittayakom 2540 สพม.หนองคาย 3 243 2 ม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 43130 042414740 wangmuangpit@yahoo https://www.facebook.com/wangmungpit/ http://wangmuangpittayakom.com/ 0 22 ขนาดเล็ก 12 99.66 106.07 0.00 0.00 มหันต์ เวทไธสง 0896555451
217 1043660501 ท่าบ่อ THABO 2491 สพม.หนองคาย 4 1 14 ท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042431728 thaboschool@hotmail.com http://www.thaboschool.com 0 126 ขนาดใหญ่ 77 25.00 37.00 2.00 10.00 นายวีรยุทธ ชานัย 956685599
218 1043660502 โคกคอนวิทยาคม KHOKKHONWITTAYAKOM 2519 สพม.หนองคาย 4 113 6 โคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042443070 khokkhonvittayakom@gmail.com โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม http://www.khokkhonwittayakom.ac.th 370 29 ขนาดเล็ก 0 40.85 43.38 13.00 20.00 ไพศาล พิลารักษ์ 0898618534
219 1043660503 ถ่อนวิทยา thonwitthaya 2523 สพม.หนองคาย 4 210 4 บ้านถ่อน บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042458023 thonwitthaya@gmail.com http://www.thonwittaya.com 0 23 ขนาดเล็ก 13 22.05 19.03 15.27 16.75
220 1043660504 ท่าบ่อพิทยาคม Thabopitthayakhom School 2534 สพม.หนองคาย 4 270 9 ป่าสัก กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042409022 - ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม http://www.thabopit.ac.th 0 14 ขนาดเล็ก 8 32.50 41.70 0.00 0.00
221 1043660505 หนองนางพิทยาคม nongnangpitayakhom 2537 สพม.หนองคาย 4 คำป่าก้าว หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042014470 nongnangpit@gmail.com http://www.nongnangpit.ac.th 0 17 ขนาดเล็ก 6 28.24 28.50 20.00 30.00 นายพนัสเทพ กุลวงศ์ 089-937-9667
222 1043660506 เดื่อวิทยาคาร Duawittayakan 2535 สพม.หนองคาย 4 294 4 บ้านเสี่ยน บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042445067 duawit@gmail.com https://www.facebook.com/duawittayakarn http://www.duawit.ac.th 0 21 ขนาดเล็ก 12 31.50 40.00 9.41 705.00 นายราชันต์ ทิพยโสด ๐๙-๑๘๖๒-๙๔
223 1043660514 ชุมพลโพนพิสัย Chumpholphonphisai School 2500 สพม.หนองคาย 5 240 2 จอมนาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 042471050 chumphol.pps@gmail.com www.facebook.com/chumpholphonphisai www.cpps.ac.th 3,035 136 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 50.00 60.00 2.00 5.00 นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
224 1043660519 กุดบงพิทยาคาร Kudbongphittayakarn School 2540 สพม.หนองคาย 5 156 9 โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120 0864563011 hkhd4821@gmail.com https://www.facebook.com/PublicrelationsKudBngPhithyakharschool/ http://www.kpkschool.ac.th 724 55 ขนาดกลาง 25 0.08 4.00 0.02 0.00 นายอาทิต กันธินาม
225 1043660516 ปากสวยพิทยาคม PAKSUAIPITTAYAKHOM 2534 สพม.หนองคาย 5 390 4 ปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120 042414735 dukekung17@gmail.com http://www.paksuai.org 0 38 ขนาดเล็ก 18 40.37 36.70 12.00 10.00 นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก 42414735
226 1043660517 นาหนังพัฒนศึกษา nanangpattanasuksa 2536 สพม.หนองคาย 5 267 1 นาหนัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120 042015117 info@nanangpat.ac.th https://www.facebook.com/nanangpat/ http://www.nanangpat.ac.th 344 31 ขนาดเล็ก 15 63.84 62.55 20.00 30.00 นายรังสรรค์ จันทจร
227 1043660518 ร่มธรรมานุสรณ์ romtharmmanusorn 2540 สพม.หนองคาย 5 112 2 ต่างคำวิทยา เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120 042422973 romthamschool@gmail.com - http://www.romthamschool.ac.th/ 0 22 ขนาดเล็ก 11 31.80 35.00 23.80 33.00 นายอนันต์ สำราญจิตร 0945418607
228 1038660507 บึงกาฬ Bungkan School 2509 สพม.บึงกาฬ 6 211 1 เมืองบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042491188 bungkan_school@yahoo.com https://www.facebook.com/BungkanSchool http://www.bksc.ac.th 2,702 157 ขนาดใหญ่พิเศษ 79 1,360.00 90.00 1.00 1.00 นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร 0857431895
229 1038660543 บุ่งคล้านคร Bungkhlanakorn 2527 สพม.บึงกาฬ 6 155 2 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 38000 042499078 bnksc๑@hotmail.com http://www.bnkschool.ac.th 706 48 ขนาดกลาง 0 182.75 152.47 1.00 5.00 นายเดชา แสงจันทร์
230 1038660508 นาสวรรค์พิทยาคม nasawanpitthayakhom 2532 สพม.บึงกาฬ 6 199 4 หนองแสง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042023433 nspe2551@gmail.com https://web.facebook.com/nspbk http://www.nsp.ac.th 462 37 ขนาดเล็ก 0 157.00 180.00 17.00 23.00 โชคชัย ชินโณ
231 1038660509 หนองเข็งวิทยาคม nongkhengwittayakom 2533 สพม.บึงกาฬ 6 102 9 พรนิยม หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042024500 nongkhengvchakarn@gmail.com https://www.facebook.com/nongkhengwittayakom/ http://www.nongkheng.ac.th 282 20 ขนาดเล็ก 0 130.95 112.75 0.00 30.00 นายสุรชัย ไกรรัตน์ 0905922998
232 1038660510 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ Phothongvittayanusorn สพม.บึงกาฬ 6 199 หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042490910 photongwit@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100008139704651 http://school.obec.go.th/photongvitt/ 0 24 ขนาดเล็ก 12 157.45 132.87 0.00 0.00 นายธวัชชัย เหมวงษ์
233 1038660530 เซกา Seka School 2512 สพม.บึงกาฬ 7 205 7 เซกา เซกา บึงกาฬ 38150 042489156 PONKRIS@GMAIL.COM www.sekaschool.ac.th 1,746 5 ขนาดใหญ่ 47 174.56 163.35 0.00 0.00
234 1038660539 บึงโขงหลงวิทยาคม BUNGKHONGLONGWITTAYAKOM 2530 สพม.บึงกาฬ 7 393 11 โนนสว่าง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220 042416191 bwk04251.26@Outlook.co.th http://www.bkl21.ac.th 0 69 ขนาดกลาง 30 186.65 176.55 0.00 0.00 จักรายุทธ พลทะสอน 0895362030
235 1038660531 หนองหิ้งพิทยา Nonghingpittaya 2525 สพม.บึงกาฬ 7 85 16 โชคอำนวย ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 38150 042490599 nonghingpittaya@gmail.com http://www.nonghingpittaya.ac.th 310 30 ขนาดเล็ก 12 154.74 142.40 20.00 20.00 นายเถลิง ศรีนนท์ 0862370365
236 1038660532 โสกก่ามวิทยา sokkarmwittaya 2529 สพม.บึงกาฬ 7 170 1 โสกก่าม โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 38150 042490702 sokkarmvittaya@gmail.com www.facebook.com/sokkarmwit http://thcity.com/sokkarmvittaya 0 21 ขนาดเล็ก 9 201.97 175.78 30.00 41.67 นางอุบลวรรณ ขอดคำ 0956703122
237 1038660533 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Laokhampittayakhom Ratchamangkhalapisek 2531 สพม.บึงกาฬ 7 141 3 ท่าม่วง น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ 38000 042490965 laokhamrat@laohkampit.ac.tc http://laokhampit.ac.th 0 32 ขนาดเล็ก 16 159.00 152.37 1.30 15.00 สัตตบุษย์ โพธิรุท
238 1038660535 เจ็ดสีวิทยาคาร Jedsee witthayakarn School 2537 สพม.บึงกาฬ 7 283 3 บ้านดอนเสียด บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 0834132821 sawitree.tew3030@gmail.com www.jsw.ac.th 368 27 ขนาดเล็ก 14 220.00 200.00 33.00 32.00 ประทิน ไชโสดา 042086294
239 1038660540 ท่าดอกคำวิทยาคม Thadokkhamwittayakhom 2535 สพม.บึงกาฬ 7 106 4 หนองแสง ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220 042490863 chanitta153@gmail.com https://www.facebook.com/thadokkhum http://www.twks.ac.th 0 18 ขนาดเล็ก 9 220.00 180.00 30.00 30.00 นางศศิธร วงศ์ชาลี
240 1038660511 พรเจริญวิทยา porncharoenwittaya 2519 สพม.บึงกาฬ 8 1 หมู่ 6 เอราวัณ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 38180 042487097 pcwschool@gmail.com http://www.pcw.ac.th 1,728 101 ขนาดใหญ่ 0 134.61 124.35 5.00 5.00 นายธนากฤต เปริน
241 1038660541 ศรีวิไลวิทยา Sriwilaiwittaya 2519 สพม.บึงกาฬ 8 500 1 ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 042497429 - www.facebook.com/sriwilaiwittaya www.sww.ac.th 0 123 ขนาดใหญ่ 51 141.00 130.00 1.00 2.00 นายปราโมทย์ คำเพชรดี 0821011900
242 1038660512 หนองหัวช้างวิทยา Nonghuachang Witthaya สพม.บึงกาฬ 8 113 1 หนองหัวช้าง หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ 38180 042020648 ncw.schools@gmail.com http://www.nonghuachangwittaya.com 307 28 ขนาดเล็ก 0 115.33 105.87 20.00 30.00 นายไสว จันทร์อ้วน 0821141728
243 1038660513 ศรีสำราญวิทยาคม Srisamranwittayakhom 2537 สพม.บึงกาฬ 8 217 หมู่ 1 บ้านนาคำ ศรีสำราญ พรเจริญ บึงกาฬ 43180 0956605764 srisamran.ssw@gmail.com https://www.facebook.com/srisamranwit/ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1038660513 141 19 ขนาดเล็ก 6 120.00 120.00 20.00 30.00 นางสาวจินตหรา หลักคำ 0882658214
244 1038660534 ประชานิมิตพิทยานุกูล Prachanimitpittayanukul 2536 สพม.บึงกาฬ 8 14 9 อุดมพร ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 38150 042021090 prachanimit@gmail.com http://Prachanimit.com 202 12 ขนาดเล็ก 0 146.88 136.67 27.70 34.00 อมรเทพ วิภาวิน 095 662301
245 1038660542 ภูทอกวิทยา PHUTOKWITTAYA SCHOOL 2542 สพม.บึงกาฬ 8 236 3 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 - phutokwittayaschool@gmail.com 211 22 ขนาดเล็ก 11 155.58 9,035.00 1.70 20.00 นายสุรจิตย์ ผิวงาม 0818725841
246 1038660521 โซ่พิสัยพิทยาคม sopisaiphittayakom 2518 สพม.บึงกาฬ 9 394 3 หนองเอี่ยน โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042485055 sopithschool@gmail.com https://www.facebook.com/Sopisaipittayakhom/?ref=br_rs http://www.sopisai.ac.th 1,681 101 ขนาดใหญ่ 0 97.40 87.98 0.10 0.17
247 1038660536 ปากคาดพิทยาคม Pakkhatpittayakom School 2522 สพม.บึงกาฬ 9 45 10 โนนยาง ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 38190 042481123-4 pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th https://www.facebook.com/pakkhatpittayakom?fb_dtsg_ag=AdxAV_qq_M8_NJKXlPNQpEsHYGIP6xQXeggxoU4lRQ9tZw http://www.pakkhatpit.ac.th 0 83 ขนาดใหญ่ 50 104.17 96.08 0.00 3.00 นายอดุลย์ พรมวัง -
248 1038660522 ศรีชมภูวิทยา Srichompoowittaya 2528 สพม.บึงกาฬ 9 126 หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042018014 scwyschool@hotmail.com โรงเรียนศรีชมภูวิทยา : SRICHOMPOOWITTAYA SCHOOL (SCWY) http://school.obec.go.th/scwy 0 43 ขนาดกลาง 26 117.38 105.35 0.03 45.00 นายประวิน แก้วดวงแสง 088ุ6969453
249 1038660523 โนนคำพิทยาคม Nonkhampittayakom 2536 สพม.บึงกาฬ 9 87 3 คำเตาะเลาะ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042088233 nonkhampit@gmail.com https://www.facebook.com/nkp.ac.th www.nonkhampit.ac.th 180 10 ขนาดเล็ก 7 115.00 120.00 19.00 22.00 สากล รักชาติ
250 1038660524 โพนทองประชาสรรค์ Phonthongprachasan 2539 สพม.บึงกาฬ 9 202 3 โพนทอง หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042490979 cykypavit@gmail.com 0 21 ขนาดเล็ก 15 94.41 88.60 1.20 20.00 ภวิษ ขุนใหญ่ 0910505553
251 1038660537 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Nongyongpittayakom Rutchamungkalapisek 2531 สพม.บึงกาฬ 9 35 6 โคกสะอาด หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 38190 042490620 nyp356@hotmail.com http://www.facebook.com/nyp.nongyong http://www.nypk.ac.th 0 28 ขนาดเล็ก 17 106.00 90.00 13.00 20.00 นายอาทิตย์ อัมไพ 0616913210
252 1038660538 สมสนุกพิทยาคม Somsanookpittayakom 2535 สพม.บึงกาฬ 9 - 4 สมสนุก สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ 38190 042490523 gpasnk62@hotmail.com https://web.facebook.com/somsanukpittayakom.som?ref=br_rs - 200 16 ขนาดเล็ก 6 0.12 90.00 0.02 30.00 นางเฉลียว ชินโณ 0614742229
253 1043660515 เซิมพิทยาคม SERMPITTAYAKHOM SCHOOL 2519 สพม.หนองคาย 10 3 8 สุขสำราญ เซิม โพนพิสัย หนองคาย 43120 042017136 sermpittayakhom@gmail.com โรงเรียนเซิมพิทยาคม https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1043660515 เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) 0 33 ขนาดกลาง 21 75.00 78.00 30.00 30.00 นายธเนตร มีรัตน์ 0933978998
254 1043660546 วังหลวงพิทยาสรรพ์ wangluangpittayasan 2528 สพม.หนองคาย 10 192 1 วังหลวง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 042414520 wangluangpitschool@gmail.com wangluangpitt https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1043660546 819 52 ขนาดกลาง 0 74.60 75.00 13.10 18.00 นายนิพนธ์ ป้องโกเซ 0857488463
255 1043660547 นาดีพิทยาคม Nadeepitayakom 2535 สพม.หนองคาย 10 - 1 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 042414806 nadeepit@hotmail.com นาดีพิทยาคม www.nadeepit.ac.th 362 27 ขนาดเล็ก 15 85.73 78.83 10.00 15.00 นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา 065493991
256 1043660548 ประชาบดีพิทยาคม prachabodeepittayakom 2518 สพม.หนองคาย 10 117 13 โนนโพธิ์ทอง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120 042019090 pcppit@gmail.com https://www.facebook.com/pcp.pit http://www.pcp.ac.th 473 39 ขนาดเล็ก 17 84.60 80.00 8.80 10.00 นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุข 0819118479
257 1043660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม PRABATNASING PITTAYAKOM 2535 สพม.หนองคาย 10 299 2 นาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 43120 042019507 prabatpit@gmail.com เพจ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม http://www.prabatpit.ac.th 245 7 ขนาดเล็ก 0 83.75 73.58 8.00 15.00
258 1062040430 กำแพงเพชรพิทยาคม Kamphaengphet Pittayakom 2454 สพม.กำแพงเพชร 188 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055711212 kpp.school@hotmail.com https://www.facebook.com/KamphaengphetPittayakom/ http://www.kp.ac.th/ 0 126 ขนาดใหญ่พิเศษ 67 1.20 10.00 0.80 5.00 นายสอิ้ง กันยะมูล 088-272501
259 1062040431 วชิรปราการวิทยาคม Wachiraprakarn Wittayakom 2514 สพม.กำแพงเพชร 99/5 3 นครชุม นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055799035 school@wachira.ac.th http://www.facebook.com/wachiraprakarn www.wachira.ac.th 1,494 72 ขนาดใหญ่ 38 3.12 7.05 2.10 4.15 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
260 1062040433 วัชรวิทยา watcharawittaya 2521 สพม.กำแพงเพชร 93 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055 711 901 chatreewr@gmail.com http://www.wr.ac.th./ 0 98 ขนาดใหญ่ 48 3.40 7.00 3.50 8.00 นายไพชยนต์ ศรีม่วง
261 1062040432 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา tungpoetalaepittaya 2519 สพม.กำแพงเพชร 289 หมู่7 แปดอ้อม นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055736235 jindalukko@gmail.com ทุงโพธิ์ทะเล พิทยา http://www.tungphotalae.com 771 46 ขนาดกลาง 21 22.35 25.60 22.52 28.33 นางสาวสไบทิพย์ พะยอม 081-9731997
262 1062040435 นาบ่อคำวิทยาคม nabokhamwittayakhom 2527 สพม.กำแพงเพชร 141 8 นาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055763308 nabokham040@hotmail.com https://www.facebook.com/nabokham/?ref=aymt_homepage_panel www.nabokham.ac.th 0 41 ขนาดกลาง 19 19.75 21.00 19.20 20.00 นายเฉลิม ทองหาญ 081887992
263 1062040438 หนองกองพิทยาคม Nongkongpittayakom 2539 สพม.กำแพงเพชร นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055741714 saowanee4155@gmail.com www.nongkong.ac.th 0 27 ขนาดกลาง 13 38.71 45.00 38.71 45.00
264 1062040439 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL KAMPHAENGPHET Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 2539 สพม.กำแพงเพชร 27 16 บ้านนครอินทร์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055773504 office@swkp.ac.th https://www.facebook.com/swkpfanpage/ www.swkp.ac.th 0 39 ขนาดกลาง 22 8.00 25.00 9.00 30.00 นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ 081-039494
265 1062040461 โกสัมพีวิทยา KOSAMPHEEWITAYA 2523 สพม.กำแพงเพชร 16 4 มะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000 0 kw.kosamphee@gmail.com https://www.facebook.com/kosampheewittaya www.kosampee.com 391 33 ขนาดเล็ก 15 33.70 35.00 5.10 5.00 นางวรวรรณี วัฒนศิริ 0848184079
266 1062040452 พรานกระต่ายพิทยาคม Prankrataipittayakhom 2515 สพม.กำแพงเพชร 118 1 พรานกระต่าย ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 055775655 pp_school@outlook.com https://www.facebook.com/PR.PranPit/ www.prankratai.ac.th/ 1,752 96 ขนาดใหญ่ 0 29.00 28.00 2.80 7.00 นายนิกูล เปียมาลย์ 0956397527
267 1062040440 ไทรงามพิทยาคม Saingampittayakom 2519 สพม.กำแพงเพชร 39 หมู่ 3 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 62150 055791165 saingampittayakom2562@gmail.com http://www.saingam.ac.th 664 39 ขนาดกลาง 21 23.74 33.22 3.00 7.00 นางสุวิมล ภูนคร 0879924644
268 1062040454 เรืองวิทย์พิทยาคม Ruangwitpittayakom 2540 สพม.กำแพงเพชร 1 วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 055853063 email@rwps.ac.th www.rwps.ac.th 0 47 ขนาดกลาง 23 371.00 38.00 21.00 22.00 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว 055-702032
269 1062040455 ลานกระบือวิทยา lankrabuewitthaya 2521 สพม.กำแพงเพชร 100/1 6 ลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 055769099 admin@lkb.ac.th https://www.facebook.com/โรงเรียนลานกระบือวิทยา www.lkb.ac.th 1,049 52 ขนาดกลาง 33 48.56 45.35 3.69 8.15
270 1062040441 บ่อแก้ววิทยา BORKAEWWITTAYA 2538 สพม.กำแพงเพชร 111 10 บ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 62150 055860151 SBorkaewwittaya@hotmail.com บ่อแก้ววิทยา ไทรงาม http://www.borkeawwit.com 279 26 ขนาดเล็ก 12 44.58 2,614.00 8.00 8.00 นายชิตพล เพชรวารี 0956351918
271 1062040453 พิไกรวิทยา Pikriwittaya 2534 สพม.กำแพงเพชร 89 หมู่ 3 บ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 055858093 sesao41_056@secondary41.go.th https://www.facebook.com/pikraiwittayaschool/?fb_dtsg_ag=AdwjEQazB4uGbLrfw_MGP5Q7jaw4mhjU_wsyCLhyhR0 http://www.pikrai.ac.th 0 28 ขนาดเล็ก 16 44.90 42.00 18.30 20.00 นางสาวจุฑามาศ วงศ์เขียว 0622979294
272 1062040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร mattayombhatchara 2 kamphangphet 2532 สพม.กำแพงเพชร 8 3 ประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 055856343 mbp2@hotmail.com www.phatcharakitiyabha2.com 399 30 ขนาดเล็ก 12 60.00 60.00 20.00 20.00 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ 089-958715
273 1062040457 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม Ratpricha Witthayakhom 2535 สพม.กำแพงเพชร 204 3 จันทิมา จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 0863971040 ratpricha@gmail.com โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม http://rpw.ac.th/ 222 28 ขนาดเล็ก 15 38.57 42.00 8.61 14.00 เอกวิทย์ มั่งอะนะ 055854076
274 1062040434 คณฑีพิทยาคม Khontee Pittayakom 2522 สพม.กำแพงเพชร 999 9 โคนเหนือ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055729168 khontee08@gmail.com https://www.facebook.com/khonteeschool คณฑีพิทยาคม 0 40 ขนาดกลาง 18 18.00 25.00 18.00 25.00 นายวิรัช วันบรรเจิด 0898608185
275 1062040436 นครไตรตรึงษ์ nakorntritrung school 2533 สพม.กำแพงเพชร 9 ม.1 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62160 055796114 nakorntritrung@hotmail.com https://www.facebook.com/prnakorntritrung nakorntritrung.ac.th 0 51 ขนาดกลาง 21 17.40 26.00 18.00 26.00 นายภิญโญ แก่งศิริ 819996078
276 1062040442 คลองลานวิทยา Khlonglanwitaya School 2521 สพม.กำแพงเพชร 145 18 ไร่อุดม คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180 055786129 klv2554@gmail.com https://www.facebook.com/klvpicture/ www.klvschool.ac.th 0 92 ขนาดกลาง 38 44.80 43.33 3.10 7.00 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
277 1062040449 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ KHLONGKHLUNGRATRANGSAN 2514 สพม.กำแพงเพชร 640 2 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 055781587 klongkhlung@gmail.com https://www.facebook.com/klongkhlungratrangsan/ http://www.kkrs.ac.th 1,452 89 ขนาดกลาง 37 43.71 37.42 8.40 9.25 นายมานิตย์ นาคเมือง 0896388347
278 1062040437 วังตะเคียนประชานุสรณ์ wangtakianprachanusorn 2537 สพม.กำแพงเพชร 173 18 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055869045 wichakranws@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.wkschool.com 0 27 ขนาดเล็ก 12 42.09 40.55 41.07 37.65 นางสาวจรรยา ศรีสาร
279 1062040443 สักงามวิทยา sakngamwitaya 2531 สพม.กำแพงเพชร 1 6 สักงาม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 62180 055745572 999@sakngam.ac.th http://www.sakngam.ac.th 441 31 ขนาดเล็ก 17 2,580.02 24.33 21.50 24.33 นายอภิชาติ อาบเงิน 0812835848
280 1062040444 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ Klonglanphattanajindasak สพม.กำแพงเพชร 124 17 ป่าสน คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180 055868655 koyss152523@gmail.com งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ www.jindasak.ac.th 421 32 ขนาดเล็ก 13 54.40 50.00 26.60 36.00 นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์ 089-859025
281 1062040451 วังไทรวิทยาคม WangSai Wittayakom 2524 สพม.กำแพงเพชร 233 2 วังไทร วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 055864702 wsmshool@gmail.com http://gg.gg/wangsai 286 21 ขนาดเล็ก 12 42.00 24.00 19.00 9.00
282 1045450804 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย Roietwittayalai 2453 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 275/14 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043511795 school@rw.ac.th www.rw.ac.th 0 174 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 0.31 1.35 0.67 2.87 นายศิริ ธนะมูล 0899449759
283 1045450807 ขัติยะวงษา khattiyawongsa School 2527 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 17 ไทยนิยม เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043512950 sirilak.ks@gmail.com โรงเรียนขัติยะวงษา http:/kys.ac.th 698 49 ขนาดกลาง 23 2.35 8.20 2.00 10.00 นายสันติรัฐ ไชยโย 0813209749
284 1045450819 ธวัชบุรีวิทยาคม Thawatburiwittayakhom 2516 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 4 14 นิเวศน์ นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043569113 twk811@twk.ac.th https://www.facebook.com/101TWK/ http://www.twk.ac.th/ 0 37 ขนาดกลาง 24 8.30 10.00 1.10 2.00 นางมารศรี สาระวาท 0817492660
285 1045450817 โคกล่ามพิทยาคม khoklarmpittayakom 2522 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 195 2 โคกล่าม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043650718 admin@klp.ac.th https://web.facebook.com/klpschool http://www.klp.ac.th 308 35 ขนาดเล็ก 11 24.86 30.83 6.10 10.00 นายสายัณห์ ศรีมงคล 0813217357
286 1045450818 ดู่น้อยประชาสรรค์ doonoiprachasun 2528 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 139 6 หนองผง อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043611140 dupracha@gmail.com http://www.dupracha.ac.th 168 25 ขนาดเล็ก 8 45.00 46.00 13.00 17.00 นายสุพรรณ พรรณเกตุ 0651233509
287 1045450820 ธงธานี Thongthanee 2520 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 101 1 ธวัชบุรี ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043631071 ttnschool@gmail.com โรงเรียนธงธานี http://www.ttn.ac.th. 0 32 ขนาดเล็ก 17 25.00 27.42 17.00 24.17 นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า 0812607200
288 1045450822 ศรีธวัชวิทยาลัย Sritawatwitthayalai 2537 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 0 2 จอมพล นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043569255 krukai101@gmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย http://www.sritawat.ac.th 119 21 ขนาดเล็ก 7 10.00 10.00 1.00 3.00 นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ 0898400889
289 1045450864 เชียงขวัญพิทยาคม Chiangkwanpittayakom 2525 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 - 2 บ้านแมต เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000 043509092 chiangkwan@hotmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://school.obec.go.th/chiangkwan 337 27 ขนาดเล็ก 0 18.27 28.00 3.00 5.00 ทิวา วรโยธา 0636645935
290 1045450865 พลับพลาวิทยาคม PLUBPLAWTTAYAKOM 2538 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 29 6 หนองเต่า พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170 - sasiwimon527779@gmail.com - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450865 81 18 ขนาดเล็ก 7 22.86 29.68 11.65 15.87 ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว้า 0511706200
291 1045450868 เทอดไทยวิทยาคม Thoedthai wittayakhom 2532 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 1 - 5 ขมิ้น เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45000 043611185 info@ttwsc.ac.th http://www.ttwsc.ac.th 0 17 ขนาดเล็ก 9 26.13 32.48 3.50 6.00 นายจตุพล ไกรยบุตร 828382209
292 1045450805 สตรีศึกษา STRISUKSA 2460 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 149 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043511410 strisuksa@gmail.com https://www.facebook.com/StrisuksaSchool http://www.strisuksa.ac.th 3,631 266 ขนาดใหญ่พิเศษ 97 1.14 3.48 0.50 3.00 นายจักรวาล เจริญทอง 0810488855
293 1045450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก CHATURAPHUKPIMANRATCHADAPISEK 2514 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 209 4 - หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043561149 ratchadapisek_chatu@hotmail.com http://www.cpr.ac.th 0 127 ขนาดใหญ่ 54 25.69 28.52 1.00 3.00 นายเพิ่ม นาก้อนทอง 0819646145
294 1045450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด Triam Udomsuksa Pattanakan Roiet 2522 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 269 15 พลาญชัย หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043624180 info@tup101.ac.th http://www.tup101.ac.th 759 66 ขนาดกลาง 27 7.87 15.00 0.01 14.00 นายว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธ์ 081-975368
295 1045450860 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา srisomdejpimpattanawittaya 2518 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 64 1 พิมพ์พัฒนา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45260 043508150 pimpattanawittaya101@gmail.com www.pimpat101.ac.th 808 61 ขนาดกลาง 30 26.70 31.47 0.00 5.00 นายพัชรินทร์ หยาดไธสง 845194279
296 1045450808 สตรีศึกษา 2 Strisuksa2 2537 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 195 4 บ้านแมต สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043030659 str2roiet@gmail.com https://th-th.facebook.com/StriSuksa2 http://school.obec.go.th/str2 169 17 ขนาดเล็ก 9 13.00 13.00 12.00 12.00 นางนพพร พันธุ์เสือ 43653052
297 1045450821 เมืองน้อยวิทยาคม muannoywitayakom 2538 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 45 8 nongpainoi เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 0983316598 ying_45170@hotmail.com https://www.facebook.com/เมืองน้อยวิทยาคม-114830290210689 www.mnk.ac.th 0 15 ขนาดเล็ก 7 16.75 21.28 9.80 13.00 จิรภา สบายดี 0818394313
298 1045450861 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด Srinagarindra The Princess Mother School Roiet 2539 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 109 7 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 043039834 swroiet@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.sw101.ac.th 0 48 ขนาดเล็ก 20 19.21 24.95 15.00 20.00 นายสุนทร สีหานาม 0849532882
299 1045450862 ม่วงลาดวิทยาคาร muangladwitayakan 2519 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 189 4 ม่วงลาด ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 043656552 muanglad@gmail.com 153 22 ขนาดเล็ก 12 23.81 32.08 15.00 15.00 นายปรีชา ภูมิผักแว่น 0844006494
300 1045450863 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ Junghantitawiriyaprachasun 2528 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 190 5 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 043507137 tawichai.at@gmail.com http://School.obec.go.th/Janghan 350 37 ขนาดเล็ก 18 11.10 16.78 0.50 5.00 นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 0819545690
301 1045450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ Chantarubeksaanusorn 2507 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 3 429 8 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043589161 cba2507@cba.ac.th http://www.facebook.cbafanpage http://www.cba.ac.th 1,880 98 ขนาดใหญ่ 52 50.07 90.00 1.00 5.00 นายจักรวาล เจริญทอง 0810488855
302 1045450814 ปทุมรัตต์พิทยาคม Phatumratpittayakom school 2517 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 3 254 1 บัวแดง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 043587071 ppkschool2010@gmail.com https://www.facebook.com/PTPKschool/ http://www.ptpk.ac.th 0 130 ขนาดใหญ่ 56 67.34 67.58 1.00 3.00 นายวิคิด ทินบุตร
303 1045450851 เมืองสรวงวิทยา Muangsuangwittaya 2518 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 3 132 4 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 043597072 weerawat@msw101.ac.th http://www.msw101.ac.th 0 52 ขนาดกลาง 24 27.18 27.80 1.00 1,000.00 นายประวีณ เชิงสะอาด 0956093845
304 1045450810 หนองผึ้งวิทยาคาร Nongphungwittayakarn 2523 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 3 - เหล่า หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043612013 yainuan2520@gmail.com - http://phungwit.ac.th 284 28 ขนาดเล็ก 0 58.00 60.00 15.00 13.33 นายบุญส่ง จอมหงษ์ 0819741857
305 1045450812 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ kukasing prachasan 2535 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 3 359 1 กู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043632150 kspsschool7@hotmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ www.ksps.ac.th 116 15 ขนาดเล็ก 6 66.05 69.18 0.02 20.00 นางสาวนงเยาว์ สวนงาม 897114751
306 1045450813 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ Laoluangprachanusorn 2536 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 3 106 8 - เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043611052 lpsspm27.101@gmail.com https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8 www.lps.ac.th 175 14 ขนาดเล็ก 6 42.98 44.68 1.30 15.00 เชิดศักดิ์ เอกปริญญา 0918616016
307 1045450815 โพนสูงประชาสรรค์ Phonsungprachasan School 2529 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 3 1 หมู่ที่ 2 สามขา โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 043671203 phonsung101@hotmail.com โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 0 21 ขนาดเล็ก 9 60.00 60.00 15.00 15.00 นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ 0864278033
308 1045450852 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ SOONGYANGWITTAYAPRACHASAN 2537 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 3 201 7 สูงยาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 0807578639 sywit02@gmail.com https://www.facebook.com/SungYangWithyaPrachasrrkh/ http://www.school.obec.go.th/sywit 0 17 ขนาดเล็ก 6 35.08 34.28 8.00 10.00 นายภูวนาท คำพมัย 0807578639
309 1045450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล Suwannaphumpittayapaisarn 2515 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 4 559 20 โพนสูง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043581034 suwanpit@gmail.com www.swp.ac.th 0 155 ขนาดใหญ่พิเศษ 78 54.83 53.90 0.10 2.00 นายบุญภพ จันทมัตตุการ
310 1045450847 สุวรรณภูมิวิทยาลัย SUWANNAPHUMWITTAYALAI school 2497 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 4 108 3 สระคู สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043580649 atom@gmail.com https://www.facebook.com/swschoolfb www.swschool.ac.th 1,751 123 ขนาดใหญ่ 0 53.07 49.63 0.50 5.00 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
311 1045450853 ทรายทองวิทยา Saithongwittaya 2520 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 4 71 14 บ้านสุขเกษม โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 043595088 moo_swu@hotmail.co.th http://school.obec.go.th/saithong 693 46 ขนาดกลาง 24 90.00 90.00 3.00 10.00 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 0812604313
312 1045450846 หัวโทนวิทยา Huathonwittaya สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 4 หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043611971 nsittichan@gmail.com http://school.obec.go.th/thonwitt 194 19 ขนาดเล็ก 9 53.10 54.83 7.00 10.00 นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 819742995
313 1045450848 ช้างเผือกวิทยาคม Changphuakwitthayakhom School 2529 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 4 - หมู่4 บ้านขี้กา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043626031 thanyaphat9@hotmail.com www.cpk.ac.th 222 28 ขนาดเล็ก 8 0.70 70.00 0.20 20.00 นายภิญโญ หอมไกล 830394070
314 1045450849 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย TUNGLUANGPLUBPLACHAI 2535 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 4 235 หมู่ 13 บ้านตาหยวก ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 - boss1@schooltlp.ac.th http://www.schooltlp.ac.th 113 14 ขนาดเล็ก 6 79.00 57,542,400,000.00 25.00 25.00 นายชวลิต ไชยฮะนิจ 0625947223
315 1045450850 หินกองวิทยาคาร Hinkongwittayakan 2538 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 4 58 หมู่ 7 บ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043673056 ้hinkongwith@gmail.com http://www.facebook.com/hinkongwittayakarn 90 14 ขนาดเล็ก 6 54.33 50.47 14.00 15.00 อธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 0641341741
316 1045450854 สามขาท่าหาดยาววิทยา samkhatahadyaowittaya 2533 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 4 98 4 ศรีโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 043611249 samkhawit@gmail.com 256 21 ขนาดเล็ก 12 92.00 79.80 15.00 20.00 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา
317 1045450825 พนมไพรวิทยาคาร Phanomphraiwittayakarn 2504 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 5 351 3 ศิลาเลข พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 043030251 ppw@ppw.ac.th https://www.facebook.com/ppw101/ www.ppw.ac.th 0 108 ขนาดใหญ่ 57 0.00 65.00 0.20 2.00 นายอนุสรณ์ ทาสระคู 812614133
318 1045450855 อาจสามารถวิทยา Atsamatwittaya 2499 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 5 340 12 บ้านโนนสะอาด อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 0435990856 webmaster@atsamat.ac.th http://www.facebook.com/AtsamatWittaya/ http://www.atsamat.ac.th 918 59 ขนาดกลาง 26 36.96 39.68 1.50 10.00 นายทินกร โสรถาวร 089-576098
319 1045450826 น้ำใสวรวิทย์ NAMSAIWORAWIT สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 5 35 4 ท่าสะพาน กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 043039864 nsw101@nsw.ac.th 0 17 ขนาดเล็ก 9 61.50 60.48 19.00 20.00 นายเสนอ แก้วนาคูณ 0895602942
320 1045450856 หนองหมื่นถ่านวิทยา Nongmeuntanwittaya 2519 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 5 150 13 หนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 043565022 detpume9@gmail.com https://www.facebook.com/nongmuantanwit.nw http://school.obec.go.th/meuntanwit/ 0 33 ขนาดเล็ก 9 54.32 55.92 25.00 25.00 เกรียงไกร ป้องศรี 0821514828
321 1045450858 โพนเมืองประชารัฐฯ PHONMAUNGPRACHARUT 2538 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 5 157 1 โพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 043030497 amornrat@phonmuang.ac.th https://www.facebook.com/phonmuangpracharat phonmuang.ac.th 200 19 ขนาดเล็ก 9 32.80 39.77 9.00 10.00 นายสรศักดิ์ สีตาชัย 0956646713
322 1045450866 หนองฮีเจริญวิทย์ NONGHEECHAROENWIT สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 5 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 45140 043506116 pornchai.naba@obecmail.org htp://school.obec.go.th/njw 313 27 ขนาดเล็ก 0 73.00 68.00 0.50 2.00 นายวงศกร ประกอบนันท์ 0912291136
323 1045450867 ดูกอึ่งประชาสามัคคี Dukungprachasamakee 2539 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 5 ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 45140 0890550251 admin@duk.ac.th www.duk.ac.th 0 18 ขนาดเล็ก 9 82.47 85.67 0.02 30.00 สายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง
324 1045450839 เสลภูมิพิทยาคม Selaphumpittayakom 2499 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 6 99 1 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043551395 spksapit@gmail.com http://www.Sapit.ac.th 2,590 143 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 32.83 36.65 0.01 1.00 นายไพฑูรย์ มนตรี 0819549389
325 1045450841 เสลภูมิ selaphum 2494 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 6 156 1 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043551336 sp.school101@gmail.com http://www.facebook.com/selaphum.school www.selaphumschool.ac.th 0 44 ขนาดกลาง 20 32.28 35.57 0.20 2.00 นายสุริยา สิงห์ชา
326 1045450830 ม่วงมิตรวิทยาคม Muangmitwitayakhom School 2524 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 6 - 9 โคกพัฒนา โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043 611780 ukraiyabut@yahoo.com www.mmit.ac.th 345 25 ขนาดเล็ก 15 0.05 60.10 0.02 15.00 นพรัตน์ มูลศรีแก้ว 0861023770
327 1045450831 โนนชัยศรีวิทยา Nonchaisriwittaya 2529 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 6 167 งิ้วเหนือ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 0892753919 ncsw101@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.nw101.ac.th 221 31 ขนาดเล็ก 0 41.94 41.27 12.00 12.00 ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ 084-742-82
328 1045450833 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา PHOSRISAWANGWITTAYA 2535 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 6 131 3 สร้างบุ โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043611006 punritDoc@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://school.obec.go.th/psw3423 0 18 ขนาดเล็ก 6 40.00 60.00 12.00 20.00 นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ 0956693318
329 1045450840 ขวาววิทยาคาร khaowwittayakarn 2519 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 6 16 11 ขวาว ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043665651 khaowwit@gmail.com - http://school.obec.go.th/khwit 0 18 ขนาดเล็ก 9 45.00 60.00 10.00 10.00 เรวดี มนตรีพิลา 0818714543
330 1045450842 โพธิ์ทองวิทยาคาร Pothongwitthayakarn School 2527 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 6 162 3 นาโพธิ์ โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 0868844292 pwkmail@gmail.com http://www.facebook.com/โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร http://www.photongkarn.ac.th/ 283 24 ขนาดเล็ก 12 57.74 62.07 29.90 35.00 นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 897133173
331 1045450843 ท่าม่วงวิทยาคม Thamuangwittayakhom 2535 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 6 - 4 ท่าม่วง ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043030558 linkin_22p@hotmail.com www.tmwk.ac.th 203 20 ขนาดเล็ก 10 25.00 30.00 22.70 30.00 อัญญรัตน์ แสนภูมิ 0929708919
332 1045450844 วังหลวงวิทยาคม Wangluangwittayakom 2538 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 6 8 กกทัน วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043 611 895 wangluangwittayakom@gmail.com https://www.facebook.com/Wangluangwittayakom/ https://sites.google.com/a/wwk.ac.th/wangluangwittayakom/home 151 21 ขนาดเล็ก 0 0.04 43.00 0.01 14.00 นายนพดล ศรีระกิจ
333 1045450828 โพนทองพัฒนาวิทยา PHONTONGPATTANAWITTAYA SCHOOL 2512 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 7 15 โคกวัฒนา สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043571338 Patwittschool@gmail.com โพนทองพัฒนาวิทยา http://patwit.ac.th 0 161 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 49.11 45.18 1.75 4.93 นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด 0866302744
334 1045450829 โพนทองวิทยายน Phonthongwittayayon 2491 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 7 459 3 โนนสวรรค์ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043571389 aiawaiaw@gmail.com http://ptw.ac.th 725 55 ขนาดกลาง 30 59.81 3,486.00 0.50 5.00 นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว 088-5724006
335 1045450834 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ Phochaichanupathum 2518 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 7 114 17 ชัยวารี ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 043567079 chaichanu@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 htttp://School.obec.goth./chuichanu 627 49 ขนาดกลาง 26 0.00 90.00 1.00 10.00
336 1045450835 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ changmaiprachanusorn 2521 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 7 209 8 เชียงใหม่ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 043625079 maipracha60@gmail.com https://www.facebook.com/maipracha62/ http://www.cmps.ac.th 0 39 ขนาดกลาง 24 29.07 39.83 22.00 30.00 นายสมชาติ สุขใส
337 1045450836 หนองพอกวิทยาลัย Nongphokwittayalai 2517 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 7 240 9 หนองพอก รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043 579 173 phokwit@gmail.com https://www.facebook.com/phokwit http://www.phokwit.ac.th 1,294 85 ขนาดกลาง 41 67.00 90.00 1.00 1.00 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 0818730497
338 1045450859 เมยวดีพิทยาคม Moeiwadeepittayakom school 2520 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 7 44 8 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250 043577021 moeimail@moeipit.ac.th http://www.moeipit.ac.th 749 52 ขนาดกลาง 27 74.57 76.10 72.00 60.00 นายเดชา บุตรพรม 0652696785
339 1045450832 คำนาดีพิทยาคม KhamnadeePittayakhom 2535 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 7 116 5 คำบัวใน คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043501921 khamnadeepit@hotmail.com https://www.facebook.com/khamnadeepit/ http://www.khamnadeepit.ac.th 208 22 ขนาดเล็ก 0 6.00 60.00 0.01 10.00 นายบุญชู สุนธงศิริ 0985856271
340 1045450837 ผาน้ำทิพย์วิทยา Phanamtipwittaya สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 7 135 9 - ผาน้ำย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043625551 pnt@phanamtip.ac.th http://school.obec.go.th/pnt/ 0 21 ขนาดเล็ก 12 0.09 78.00 0.01 15.00 นายไพรวัลย์ สมภูงา 089-278763
341 1045450838 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ phokaewpachasan 2540 สพม.ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 7 142 8 หนองผักแว่น กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043611004 kruetaengmo@hotmail.com http://www.phokaew.th.gs 0 25 ขนาดเล็ก 10 60.00 50.00 15.00 15.00 นายวิเชียร แสนทอง
342 1010720052 มัธยมวัดหนองจอก Mattayomwatnongchok School 2497 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 1 21 - หนองจอก กระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 0298954016 njinfo@nj.ac.th https://www.facebook.com/NJShcool/ http://www.nj.ac.th 2,585 136 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 37.74 54.67 1.07 3.47 นายสมศักดิ์ แสวงการ
343 1010720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย Nawamintrachinuthit Benjamarachalai 2534 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 1 333 - - สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 021811100 nawaminben@nbr.ac.th - http://nbr.ac.th 0 154 ขนาดใหญ่พิเศษ 78 24.26 30.42 6.64 15.13 นายวีระ เจนชัย 0858289536
344 1010720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ NAWAMINTRACHINUTHIT SATRIWITTHAYA 2 2535 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 1 200 - - สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 029932353 nmrsw2@nmrsw2.ac.th http://www.nmrsw2.ac.th 2,683 137 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 35.24 40.98 10.77 18.83 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
345 1010720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ Bodindecha(sing singhaseni)4 2538 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 1 87 ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 021766010 bodin@bodin4.ac.th https://www.facebook.com/bodin4school 2000402 1,778 96 ขนาดใหญ่ 53 54.49 68.97 21.92 32.22 นางสอางค์ ตั้นไทย -
346 1010720109 สุรศักดิ์มนตรี surasakmontreeschool 2517 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 2 54 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 022773690 surasak@mail.surasak.ac.th https://www.facebook.com/SurasakmontreeSchool/ http://www.surasak.ac.th/ 0 200 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 6.97 21.35 2.88 6.70 นายจรักกิจ จันทะเวช 0806214106
347 1010720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร NAVAMINDARAJUDIS KRUNGTHEPMAHANAKHON SCHOOL 2528 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 2 115 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 029441225-6 nmk.ac.th@hotmail.com www.nmk.ac.th 0 61 ขนาดใหญ่พิเศษ 63 14.37 25.57 4.90 13.85 นายสุรศักดิ์ การุญ
348 1010720110 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม Kunnateerutharamwittayakom 2501 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 2 199 -- - ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0-269-9152 webmaster@kunnatee.ac.th https://www.facebook.com/KNSchool/ http://kunnatee.ac.th 761 54 ขนาดกลาง 25 3.17 9.22 6.78 15.02 นายสุรชัย โสภาพรม
349 1010720138 สตรีวิทยา ๒ Satriwittaya 2 School 2516 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 3 29 สุคนธสว ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 025709939 http://sw2.ac.th/ http://sw2.ac.th/ 4,339 215 ขนาดใหญ่พิเศษ 105 6.39 18.50 0.02 15.00 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
350 1010720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม LATPLAKHAOPITTAYAKHOM 2510 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 3 540 จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 025707343 admin@lpp.ac.th http://www.lpp.ac.th 1,634 87 ขนาดใหญ่ 51 9.08 24.78 6.48 14.68 อาภาพร วรรณสุนธยา
351 1010720070 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า DEBSIRINROMKLAO 2521 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 4 2 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 027378914 - http://www.dsr.ac.th 3,185 106 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 28.60 34.40 8.01 16.73 นายพิทักษ์ เอ็นดู
352 1010720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO SCHOOL 2526 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 4 78 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 023731473 admin@tun.ac.th http://www.tun.ac.th 3,214 158 ขนาดใหญ่พิเศษ 78 27.26 31.33 2.71 4.05 ดร.สมพร สังวาระ
353 1010720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ TRIAMUDOMSUKSA SUWINTAWONGS 2550 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 4 67 8 ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 021754825 traimsuwin@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.tusw.net 1,445 89 ขนาดกลาง 43 38.18 51.83 12.29 18.12 นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม 0991203058
354 1010720065 พระโขนงพิทยาลัย Prakhanong Pittayalai 2500 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 5 182 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 023115185 pkcenter2010@gmail.com https://www.facebook.com/prakhanongpittayalai http://www.prakanong.ac.th/ 1,675 98 ขนาดใหญ่ 55 14.75 18.43 3.19 10.27 นางสาวพิมพ์ณดา ไชยพิชญพงศ์ 0964159959
355 1010720125 ปทุมคงคา PATUMKONGKA 2443 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 5 920 พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 023912444 planpatumkongka@gmail.com http://www.patumkongka.ac.th 1,525 111 ขนาดใหญ่ 58 14.50 23.28 2.19 6.27 นางสุภัทร เงินดี
356 1010720140 มัธยมวัดธาตุทอง Matthayom Watthatthong School 2494 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 5 1325 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 023902543 mtt.school@mtt.ac.th http://www.mtt.ac.th 1,362 70 ขนาดกลาง 43 14.01 20.62 1.88 6.88 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
357 1010720066 วชิรธรรมสาธิต wachirathamsatit 2018-05-08 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 5 1253 ซอวชิ บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 02 361 6692 wachirathamsatit@wt.ac.th ้htpps://www.facebook.com/wachirathamsatitofficial/ http://www.wt.ac.th 69 ขนาดเล็ก 0 19.24 34.83 3.81 12.65 นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ 089-7033119
358 1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School 2504 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 6 170 - - ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0264527003 - triamudomsuksapattanakarn ratchada school http://www.tupr.ac.th 2,507 121 ขนาดใหญ่พิเศษ 43 5.00 30.00 2.00 10.00
359 1010720122 หอวัง Horwang School 2509 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 6 16/9 จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 025126000 office@horwang.ac.th www.horwang.ac.th 3,994 242 ขนาดใหญ่พิเศษ 93 6.54 16.35 3.52 14.05
360 1010720143 ราชวินิตบางเขน RAJAVINITBANGKHEN 2530 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สหวิทยาเขตที่ 6 22/18 - - ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 025801555 inforvb60@gmail.com - http://www.rvb.ac.th 1,707 85 ขนาดใหญ่ 49 18.57 35.72 6.40 15.02 ชาย จันทร์งาม
361 1010720117 ยานนาเวศวิทยาคม Yannawate Wittayakom 2501 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 146 ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022113518 - http://www.yn.ac.th 1,395 77 ขนาดกลาง 41 22.61 27.07 1.32 5.10 นายรื่น หมื่นโกตะ
362 1010720073 เจ้าพระยาวิทยาคม Chaopraya Wittayakom 2507 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 786 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022951338 chaopraya.ac.th@gmail.com chaoprayawittayakom school http://www.chaophya.ac.th 341 18 ขนาดเล็ก 12 25.68 30.03 2.56 7.62 นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย
363 1010720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Bodindecha(sing singhaseni) 2514 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 40 ซอยรามคำแหง 43/1 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025383964 bodin@bodin.ac.th https://www.facebook.com/bodin.ac.th/ http://www.bodin.ac.th 4,054 187 ขนาดใหญ่พิเศษ 98 5.62 14.25 2.70 9.48 นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต
364 1010720060 เทพลีลา tepleela school 2505 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 281 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023180625 admin@tepleela.ac.th http://www.tepleela.ac.th 2,078 105 ขนาดใหญ่ 51 6.68 17.35 4.75 15.02 นายรังสรรรค์ นกสกุล 081-815-93
365 1010720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง Mottayomwatbeungthonglang 2522 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 195 0 0 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023760462 thonglang101@thonglang.ac.th - http://www.thonglang.ac.th 1,785 96 ขนาดใหญ่ 58 6.69 19.80 4.70 14.67 นายประหยัด ทองทา 935291331
366 1010720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา Nawaminthrachinuthit Bodindecha 2535 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 5/23 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10230 025302326 nmrbd@bodin3.ac.th https://www.facebook.com/NawaminBodinSC http://www.bodin3.ac.th 2,336 108 ขนาดใหญ่ 61 0.00 10.00 0.01 13.00 นายมนัส ปิ่นนิกร
367 1010720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง DONMUANG TAHARNARGARDBUMRUNG SCHOOL 2479 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 337 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 025662718 DM.school2479@gmail.com http://donschool.ac.th 2,719 154 ขนาดใหญ่พิเศษ 79 27.50 227.90 257.03 214.28 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ 0896114991
368 1010720132 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) SEEKAN(WATTANANUNUPPATHUM) 2507 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 567 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 025661456 n.oina.sasi@gmail.com http://www.seekan.ac.th 0 102 ขนาดใหญ่พิเศษ 60 26.22 37.70 1.10 3.07 นางสาวมุขสุดา วิชาพร 0987476998
369 1010720144 ฤทธิยะวรรณาลัย RITTIYAWANNALAI 2490 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 171/3151 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 0252334025 admin@rittiya.ac.th http://www.rittiya.ac.th 4,062 194 ขนาดใหญ่พิเศษ 97 27.15 37.50 8.06 19.80 นางสุมนา ธิกุลวงษ์
370 1010720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ Rittiyawannalai 2 School 2546 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 119 สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 025360017 vck.rw2@gmail.com http://www.rw2.ac.th 1,580 134 ขนาดใหญ่ 39 3.20 50.00 4.00 30.00 นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ 0989356541
371 1010720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา Donmaungchaturachinda 2521 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 153/34 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 025653725 dmj@gmail.com http://www.dmj.ac.th 1,343 60 ขนาดกลาง 42 25.18 38.83 3.50 8.28 นายรังสรรค์ นกสกุล
372 1010720124 ราชดำริ Ratchadumri 2518 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 163 ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 023374429 rajadamri@rd.ac.th https://www.facebook.com/rdnew/ http://www.rd.ac.th 1,981 117 ขนาดใหญ่ 60 22.17 36.17 6.76 12.47 นายสายัณห์ ต่ายหลี 0818186388
373 1010720145 ศรีพฤฒา Sripruetta สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 61 16 นักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 +6623682148 sts2521@gmail.com https://www.facebook.com/stscmedia/ http://www.sts.ac.th 1,684 93 ขนาดใหญ่ 72 23.17 31.70 8.48 14.85
374 1010720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ Triamudomsuksapattanakarnsuvarnabhumi 2554 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 199 - ซอยร่มเกล้า 17 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 021306445 admin@tupp.ac.th TUPP http://www.tupp.ac.th 0 101 ขนาดใหญ่ 55 30.72 35.40 10.13 17.73 นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดา 0897841233
375 1076370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี prommanuson 2444 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 278 - คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425070 academic@promma.ac.th www.promma.ac.th 2,781 160 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 3.12 10.00 4.23 10.00 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ 0899184249
376 1076370265 บ้านลาดวิทยา Banlatwitthaya 2501 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 111 7 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150 032491343 ban_lat@hotmail.com http://banlat.ac.th 0 64 ขนาดใหญ่ 34 7.86 12.13 11.04 18.47 นายบุญช่วย วาดวงศ์ 0819817143
377 1076370262 ท่ายางวิทยา Thayangwitthaya school 2502 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032461112 thayangwit112@gmail.com http://www.thayangwit.ac.th 0 45 ขนาดกลาง 24 24.33 1,450.00 8.00 15.00 นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข
378 1076370263 หนองจอกวิทยา Nongchokwittaya school 2520 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 7 6 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032452375 nongchokwittaya@hotmail.com https://sites.google.com/site/nongchokwittaya/ 0 15 ขนาดเล็ก 6 28.64 28.13 13.58 16.58 นายสุทธิชัย รีทาศรี
379 1076370251 คงคาราม Kongkaram School 2525 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 2 346 ม.4 - บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425492 school@kongkaram.a.th https://facebook.com/kongkaram56 http://www.kongkaram.ac.th 2,166 139 ขนาดใหญ่ 54 0.75 5.00 1.20 10.00 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ 0992642969
380 1076370269 แก่งกระจานวิทยา kaengkrachanwittaya 2528 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 2 300 หมู่ 3 วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 032465165 kangvit@hotmail.com https://www.facebook.com/Kaengkrachanwit www.kaengwit.ac.th 0 49 ขนาดกลาง 21 40.50 38.83 23.67 31.00 นายอภิชาติ ใจกล้า 0895244659
381 1076370270 ป่าเด็งวิทยา padengvittaya 2534 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 2 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 032829086 teachersukanya023@gmail.com http://padengvittaya.phetburi2.net 0 32 ขนาดกลาง 17 112.63 102.68 0.11 1.70
382 1076370249 บางจานวิทยา BANGCHANWITTAYA 2520 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 2 125 หมู่ 3 . บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032 770009 bangchan@bangjan.ac.th โรงเรียนบางจานวิทยา http://www.bangchan.ac.th 0 16 ขนาดเล็ก 12 7.07 14.42 58.57 64.42
383 1076370257 โตนดหลวงวิทยา Tanodluangwittaya school 2518 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 2 105 9 โตนดหลวง บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 76120 032503212 Thanodluang@gmail.com ้้https://facebook.com/Thanodluangwit/ http://school.obec.go.th/wittaya 0 24 ขนาดเล็ก 12 35.00 40.00 13.00 20.00 กชพร มั่งประเสริฐ 0892542530
384 1076370266 บ้านแหลมวิทยา banlaemwithaya 2501 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 2 249 9 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 032481141 banlaemwit@hotmail.com http://www.blw.ac.th 0 34 ขนาดเล็ก 18 13.23 19.32 2.85 6.10 นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง 0871550460
385 1076370267 วชิรธรรมโศภิต wachirathamsopit 2520 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 2 - 4 ปากคลอง บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 032409043 wachira2520@gmail.com http://facebook.com/wachirathamsopit www.gg.gg/wachirathamso-pit 210 15 ขนาดเล็ก 12 10.81 16.67 6.64 13.45 พัฒน์พรชัย เมฆวิลัย 0813788129
386 1076370268 บางตะบูนวิทยา bangtaboonwittaya school 2521 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 2 11 3 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76000 032489174 btw.bangtaboon.school@gmail.com โรงเรียนบางตะบูนวิทยา - 52 16 ขนาดเล็ก 6 22.09 28.95 12.25 17.03 นายภูดิศ ฤทธิจารุกร
387 1076370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี Benchamatheputhit Phetchaburi 2460 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 3 184/2 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425404 benchama@bmp.ac.th http://www.bmp.ac.th 2,995 187 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 3.13 8.95 0.40 2.00 นายไกรรัฐ สว่างเดือน
388 1076370253 เขาย้อยวิทยา Khaoyoiwittaya School 2502 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 3 121/1 3 เขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140 032562512 khaoyoiwit.official@gmail.com https://www.facebook.com/search/top/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9% http://www.khaoyoiwit.ac.th 766 40 ขนาดกลาง 34 23.64 24.53 4.30 7.00
389 1076370255 หนองหญ้าปล้องวิทยา Nongyaplongwittaya 2521 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 3 128 9 โคกวัด หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160 032494350 nongyaplongwittaya@gmail.com http://nongyaplongwit.ac.th 567 39 ขนาดกลาง 0 36.50 36.00 2.10 3.00 นายเฉลิม จำปาวิจิตร 0867669932
390 1076370252 ดอนยางวิทยา Donyangwittaya 2529 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 3 19 4 หนองนางจีน ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032497100 donyang2561@gmail.com https://www.facebook.com/donyangwittaya/ https://sites.google.com/view/donyang 0 13 ขนาดเล็ก 6 12.76 18.30 15.70 23.00 สุกัลยา พูลสวัสดิ์
391 1076370254 โยธินบูรณะ เพชรบุรี Yothinburana Phetchburi 2521 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 3 72 4 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140 0 3256 2305 yothinphetchaburi@gmail.com ข่าวสารโยธินบูรณะ เพชรบุรี ย.บ.พ. www.yothinphet.net 0 24 ขนาดเล็ก 15 30.00 30.00 5.00 5.00 นางอุษา กองธรรม 085 221 0500
392 1076370250 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) Watjuntrawas 2502 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 10/1 - - ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425383 T421@js.ac.th http://www.js.ac.th/ 1,522 91 ขนาดใหญ่ 45 1.68 4.02 52.64 54.17 นายสาโรช ระหว่างบ้าน
393 1076370256 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี chaamkhunyingnuangburi 2508 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 388 - - ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032471372 nuangburi@hotmail.com https://www.facebook.com/khunying388/ http://www.khunying.ac.th/ 890 38 ขนาดกลาง 30 39.34 1,986.00 0.50 5.00 นายกิตติชัย มาทอง 0830623628
394 1076370259 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi 2537 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 427 8 Ban Hup Kaphong เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032470294 pccphet@hotmail.com http://www.facebook.com/pccphet http://www.pccphet.ac.th 717 96 ขนาดกลาง 30 40.66 2,255.00 11.20 14.00 นางกิริยา ภูเงิน 0899167052
395 1076370258 ห้วยทรายประชาสรรค์ huaysaiprachasan 2522 สพม.เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 58 2 - ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032794239 huaysai@hspss.ac.th http://www.hspss.net 277 27 ขนาดเล็ก 9 55.46 45.98 22.99 24.20 นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง 0895249874
396 1077280255 หัวหิน huahin school 2494 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 5 184 - หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032511127 huahin@huahin.ac.th http://www.huahin.ac.th 0 237 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 65.90 65.00 1.60 5.00 ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา
397 1077280242 กุยบุรีวิทยา Kuiburiwittaya School 2508 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 5 109 7 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 032681574 kwa_kui@hotmail.com โรงเรียนกุยบุรีวิทยา www.kuiwit.ac.th 0 30 ขนาดใหญ่ 29 123.66 99.20 0.00 0.00 นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค 0835998292
398 1077280258 สามร้อยยอดวิทยาคม samroiyodwitthayakhom 2518 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 5 554 3 ไร่เก่า ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180 032688488 samroiwit@yahoo.com http://www.facebook.com/samroiwit http://www.samroiwit.ac.th 1,718 99 ขนาดใหญ่ 44 107.20 87.68 0.00 0.00 นายเธียรชัย แสงชาตรี 0953956994
399 1077280253 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี treamaudumsuksapattanakarn pranburi 2497 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 5 567 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032622188 info@treampran.ac.th https://www.facebook.com/รรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-ปราณบุรี-646487812100110 http://www.treampran.ac.th 0 73 ขนาดกลาง 38 88.26 73.60 9.00 15.00 นางสาวรสิตา แก้วคำ 0957274545
400 1077280256 หัวหินวิทยาคม Huahinwittayakhom 2497 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 5 7/1 - - หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032511399 huahinwit88@hotmail.co.th http://www.hhwhuahin.ac.th 0 33 ขนาดกลาง 22 71.40 80.00 11.00 16.00 นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ 089-014262
401 1077280243 ยางชุมวิทยา YANGCHUMWITTAYA 2532 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 5 160 6 ยางชุม หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 032823594 yangchumwittaya@gmail.com 203 13 ขนาดเล็ก 9 138.76 115.43 0.00 0.00 นายโพชฌง เสืออบ
402 1077280239 ประจวบวิทยาลัย prachuabwitthayalai 1914-07-17 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 6 304 - - ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032611103 pw@prachuabwit.ac.th https://th-th.facebook.com/pages/biz/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1 http://www.prachuabwit.ac.th 0 69 ขนาดใหญ่ 68 158.88 131.13 0.00 0.00 นายเธียรชัย แสงชาตรี 032611103
403 1077280244 ทับสะแกวิทยา Thapsakae wittaya school 2515 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 6 14 หมู่ 1 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 032671102 Thapsakaewit@gmail.com https://www.facebook.com/thapsakaewit/ www.thapsakaewit.ac.th 0 26 ขนาดกลาง 24 200.41 158.42 2.10 6.00 สุพรรณี ตรีอัมพร 0813553537
404 1077280240 อ่าวน้อยวิทยานิคม Aownoiwittayanikom 2521 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 6 70 หมู่ 10 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 032510063 aownoiwitschool@gmail.com https://www.facebook.com/aownoi.wittayanikom http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1077280240 0 20 ขนาดเล็ก 12 154.27 120.00 18.90 20.00 นายราเชนทร์ พูลเพิ่ม 0818580076
405 1077280250 บางสะพานน้อยวิทยาคม Bangsaphannoiwittayakhom 2519 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 6 150 4 ปากแพรก ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170 032699437 phannoiwitt@Gmail.com bangsaphannoi wittayakhom www.bpn.ac.th 461 32 ขนาดเล็ก 15 2,608.03 200.88 4.00 5.00 นายสมเกียรติ์ อนุวัตพงศ์พันธุ์ 0660810499
406 1074590118 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ omnoisophonchanupatham 2525 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 7 1/13 4 อ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 024202435 schoolosc@gmail.com https://www.facebook.com/schoolosc http://www.osc.ac.th 1,627 77 ขนาดใหญ่ 47 120.00 2.50 10.00 0.33 พงศกร พูลสมบัติ
407 1074590120 หลักสองส่งเสริมวิทยา Laksongsongsarmvittaya สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 7 80 2 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 034110792 admin@lak2.ac.th http://school.obec.go.th/laksongs 157 16 ขนาดเล็ก 9 94.31 77.82 0.00 0.00 นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
408 1074590121 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ Wat Laksi Pipat Rat Uppatham School 2018-05-09 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 7 17 2 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 034483138 wanna_put@hotmail.com http://watlaksipipat.ac.th 340 23 ขนาดเล็ก 13 86.97 72.68 5.00 10.00 นางสาววรรณา ปุจฉาการ 0870146136
409 1074590117 กุศลวิทยา Kusolwittaya 2519 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 8 1 1 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 034866088 kusolwittaya@gmail.com http://kusolwittaya.ac.th/ 100 9 ขนาดเล็ก 6 100.00 95.00 9.00 20.00
410 1075580096 ศรัทธาสมุทร Satthasamut สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 9 122 3 - ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 034 711221 admin@sattha.ac.th https://www.facebook.com/satthasamut.web/ http://www.sattha.ac.th 2,187 117 ขนาดใหญ่ 56 60.07 3,121.00 0.02 15.00 นายทวีศักดิ์ ศรีนาม 0639476084
411 1075580098 ท้ายหาด THAIHAAD 2519 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 9 33/4 หมู่ที่ 5 - ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 034 763423 thaihaad4.1@gmail.com ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท้ายหาด http://td.pcrit.net 534 31 ขนาดกลาง 21 52.42 45.18 0.00 0.00 นางวิไล ออกกิจวัตร 0835423383
412 1075580101 อัมพวันวิทยาลัย Amphawanwitthayalai 1962-10-01 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 9 75 ถนนอัมพวันนิเวศน์ อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 034751371 apwschool.75@gmail.com https://th-th.facebook.com/Amphawan-Witthayalai-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8% http://www.aw.ac.th 1,322 65 ขนาดกลาง 47 58.81 12,913,200.00 0.90 21,600.00 นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง 0898998523
413 1075580102 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) Watbangkapom School 2500 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 9 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 034751072 watbangkapom@gmail.com www.bkp-ssk.ac.th 87 17 ขนาดเล็ก 6 57.61 55.15 0.00 7.00 นางสาวทัศนา จรจวบโชค 0615469009
414 1075580103 เทพสุวรรณชาญวิทยา THEPSUWANCHANWITTAYA SCHOOL 2517 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 9 1 1 คลองมะขวิด ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 034 753 733 THEPSUWANCHANWITTAYA@gmail.com - http://school.obec.go.th/thepsuwan 0 16 ขนาดเล็ก 7 69.00 64.00 9.30 14.00 นางสุภาภร กอบัวแก้ว 0814997600
415 1075580104 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ watkeal jarean amnuaywit 2486 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สหวิทยาเขตที่ 9 5/1 1 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 034768382 watkael999@gmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์-338662526992910 http://wa.ac.th 32 13 ขนาดเล็ก 6 50.00 40.00 13.30 20.00 นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ 0858286509
416 1010720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ Setthabutbamphen school 2454 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 313 - - มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0 2906 3972 sbp@sbp.ac.th https://www.facebook.com/SBP.School/ http://www.sbp.ac.th 3,263 154 ขนาดใหญ่พิเศษ 82 19.86 30.72 6.23 12.97 นายอภิวัฒน์ มรรคผล 0892109066
417 1010720058 บางกะปิ BANGKAPI 2498 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 69 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023775870 web.bangkapi@gmail.com https://www.facebook.com/bangkapischool/ http://www.bangkapi.ac.th 2,022 85 ขนาดใหญ่ 51 9.31 24.88 3.07 7.98
418 1010720067 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ SATREESETHABUTHBUMPEN SCHOOL 2498 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 340 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025407202 sstb_sstb@hotmail.com http://www.sstb.ac.th 1,461 106 ขนาดกลาง 37 22.52 34.05 5.58 12.52 นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
419 1050130984 ยุพราชวิทยาลัย Yupparaj Wittayalai School 2449 สพม.เชียงใหม่ 1 238 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 053418673 school@yupparaj.ac.th http://www.yupparaj.ac.th/ 0 197 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 8.00 0.33 8.00 0.33 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์
420 1050130985 วัฒโนทัยพายัพ wattanothaipayap 1906-03-25 สพม.เชียงใหม่ 1 22 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 053277151 wattanothai_cm34@hotmail.com http://www.wattano.ac.th 2,854 153 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 10.40 25.00 10.40 25.00 นางบุศรา ปาระมี 0816283289
421 1050130991 จอมทอง Chomthong 2503 สพม.เชียงใหม่ 1 433 15 ข่วงเปา ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160 053341163 chomthong@hotmail.com http://www.chomthong.ac.th/ 0 95 ขนาดใหญ่ 65 68.19 82.85 5.00 300.00 นายพิพัฒน์ สายสอน 0817645672
422 1050130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม Doisaket Wittayakhom 2516 สพม.เชียงใหม่ 1 20 1 แม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 053104811 dsk_school@hotmail.com Doisaketwittayakom Doiku http://school.net/doiseketwittayakom 733 43 ขนาดใหญ่ 0 25.72 32.22 3.59 7.03 นางสาวภูษณิศา งามเมืองแก้ว
423 1050131011 สันกำแพง SANKAMPHAENG SCHOOL 2494 สพม.เชียงใหม่ 1 172 หมู่ 7 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 053331907 skpcm@outlook.com http:// www.skpcm.ac.th, http://skpschool.net, http://สันกำแพง.ศึกษา.ไทย 2,435 116 ขนาดใหญ่ 67 26.10 29.00 4.10 8.00 นางนุสรา ตาคำ 0898505473
424 1050130986 หอพระ Horpra 2484 สพม.เชียงใหม่ 1 15 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 053221419 horpra.school@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.horpra.ac.th 0 42 ขนาดกลาง 25 7.17 20.00 7.17 20.00 นายพิสิษฐ คำบุรี 062-308485
425 1050130987 กาวิละวิทยาลัย KAWILAWITTAYALAI 2521 สพม.เชียงใหม่ 1 451 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 053 247724 kawila34@gmail.com https://www.facebook.com/KawilawittayalaiSchoolChiangmai http://www.kwc.ac.th 1,081 74 ขนาดกลาง 40 0.02 0.30 0.01 0.37 นางทัศนีย์ ช่วงโชติ 0817247004
426 1050131022 แม่ออนวิทยาลัย MAEON WITTAYALAI SCHOOL 2519 สพม.เชียงใหม่ 1 109 2 แม่เลน ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50130 053106479 maeonschool@hotmail.com โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย www.maeon.ac.th 309 29 ขนาดเล็ก 12 37.86 42.20 4.97 6.50 นายเทียม วันมหาชัย 089-5544686
427 1050131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ Navamindarajudis Phayap 2529 สพม.เชียงใหม่ 2 186 8 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180 053112181 navaminpayap@hotmail.com https://www.facebook.com/NMPSchool/ https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/home 0 80 ขนาดใหญ่พิเศษ 15 2.47 6.58 9.30 12.00
428 1050131001 แม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School 2518 สพม.เชียงใหม่ 2 668 1 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 053297520 maerimwit@hotmail.com www.facebook.com/MRW.School www.maerim.ac.th 1,573 59 ขนาดใหญ่ 48 12.03 19.63 0.70 5.00 นางภัทรา ภัทรพงษ์ 0866545233
429 1050131012 สันทรายวิทยาคม Sansaiwittayakom 2516 สพม.เชียงใหม่ 2 207 10 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290 053498220 sansaiwit@gmail.com https://web.facebook.com/sansaischool.sk www.sansai.ac.th 1,505 86 ขนาดใหญ่ 43 15.38 20.97 11.81 17.35
430 1050130998 แม่แตง Maetang School 2506 สพม.เชียงใหม่ 2 115/1 8 แพะพัฒนา สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150 053471102 maetangschool34@gmail.com โรงเรียนแม่แตง สพม.34 www.maetang.ac.th 784 67 ขนาดกลาง 24 33.41 38.00 2.50 3.00 นายเฉลิมพล ดอนดี 0871835094
431 1050131004 สะเมิงพิทยาคม samoengpittayakom 2515 สพม.เชียงใหม่ 2 228 ดงช้างแก้ว สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250 053487097 smpk@smpk.ac.th http://gg.gg/smpkschool http://gg.gg/smpkschool34 581 40 ขนาดกลาง 20 48.00 60.00 1.00 5.00 นางสาววีรวรรณ รินฤทธิ์ 0804955991
432 1050131008 พร้าววิทยาคม PHRAOWITTAYAKOM 2515 สพม.เชียงใหม่ 2 196 1 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190 053475303 admin@pwks.ac.th https://www.facebook.com/phraowittayakom/ http://www.pwks.ac.th 1,212 92 ขนาดกลาง 0 91.79 87.75 3.40 5.00 นางลภัสนันท์ เรียนยอย
433 1050130999 แม่หอพระวิทยาคม Maehopra Wittayakom 2520 สพม.เชียงใหม่ 2 132 3 แม่หอพระ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150 053967004 maehopraschool@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.mpschool.ac.th 201 19 ขนาดเล็ก 0 45.40 40.00 10.00 10.00 ปุญญิศา สมมิตร
434 1050131000 สันป่ายางวิทยาคม Sanpayang wittayakom 2523 สพม.เชียงใหม่ 2 226 2 สันป่ายาง สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 50330 053374124 office@sanpayang.ac.th https://www.facebook.com/profile.php?id=100002742127949 http://www.sanpayang.ac.th 0 9 ขนาดเล็ก 11 37.00 40.00 15.00 15.00
435 1050130994 เชียงดาววิทยาคม Chiangdao Wittayakom 2513 สพม.เชียงใหม่ 3 270 2 บ้านดอน เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 053455245 cdwhk123@gmail.com https://www.facebook.com/chiangdao.ac.th/ http://www.chiangdao.ac.th 0 57 ขนาดใหญ่ 37 70.52 76.55 5.11 7.07 นายณัฏฐยศ ป่าหลวง
436 1050131005 ฝางชนูปถัมภ์ Fangchanupathum 2504 สพม.เชียงใหม่ 3 205 7 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110 053346740 fangchanu@hotmail.com โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ http://www.fangchanu.ac.th/ 1,650 92 ขนาดใหญ่ 45 150.00 180.00 9.00 15.00 นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
437 1050130995 อรุโณทัยวิทยาคม Arunothaiwittayakom School 2535 สพม.เชียงใหม่ 3 416 อรุโณทัย เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 053045559 arunothai.cm@gmail.com https://web.facebook.com/arunothaiwittayacom/ www.anw-cm.ac.th 974 56 ขนาดกลาง 29 112.40 117.92 45.93 51.40 นายการุณ ผ่องปัญญา ๐๘๗๑๙๐๖๑๙๑
438 1050131019 เวียงแหงวิทยาคม wianghangwittayakom 2526 สพม.เชียงใหม่ 3 288 2 กองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50350 053477053 wkwit@wksc.ac.th โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม http://www.wksc.ac.th 0 40 ขนาดกลาง 24 140.74 180.00 2.00 5.00 นางสาวกัญชนา สุเป็ง 0951620789
439 1050131020 ไชยปราการ Chaiprakarn 2503 สพม.เชียงใหม่ 3 99 2 ห้วยไผ่ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320 053457031 cpk@hotmail.com https://www.facebook.com/Chaiprakarn-School-895611680534379/?ref=bookmarks htt://www.chaiprakarn.ac.th 0 32 ขนาดกลาง 19 122.30 130.95 1.21 2.07 นางระพีพรรณ สุขสงวน 0863752717
440 1050131009 สันป่าตองวิทยาคม Sanpatong Wittayakom 1960-08-14 สพม.เชียงใหม่ 4 134 11 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 053311360 infoswk2017@gmail.com https://www.facebook.com/sanpatongwittayakom/ http://www.svk.ac.th 0 120 ขนาดใหญ่ 62 46.97 3,591.00 0.01 10.00 นางปฏิพัตร พจนาพันธ์ 0848859909
441 1050131010 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ DEBSIRIN CHIANGMAI SCHOOL 2522 สพม.เชียงใหม่ 4 248 2 น้ำบ่อหลวง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 052000185 school@dsc.ac.th www.facebook.com/debsirin.cm http://www.dsc.ac.th 515 35 ขนาดกลาง 0 29.40 45.78 8.00 10.00 นายสุขเกษม รอมใจ 0843668407
442 1050131013 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ HangdongRatratauprathum 2519 สพม.เชียงใหม่ 4 312 5 บ้านแม่ขัก หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230 053441809 hangdong_school@hotmail.com www.facebook.com/hangdongschool312/ http://www.hangdong.ac.th 1,208 91 ขนาดกลาง 40 31.18 39.22 0.00 3.00 นางจรินทร์ ธงงาม 0816710497
443 1050131018 สารภีพิทยาคม Sarapeepittayakom 2521 สพม.เชียงใหม่ 4 284 2 ยางเนิ้ง ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140 053321254 sppschool@gmail.com https://www.facebook.com/sarapee.ac.th/ http://www.sarapee.ac.th 847 63 ขนาดกลาง 31 18.60 21.00 0.20 5.00 นายวุฒิไกร วรรณการ 053321254
444 1050131021 บ้านกาดวิทยาคม Bankad wittayakom School 2520 สพม.เชียงใหม่ 4 461 4 ดอนเปา ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360 053489170 ิbkwschool@hotmail.com http://www.bankad.net 654 37 ขนาดกลาง 20 37.48 56.40 10.00 15.00 สมชาย สันกลกิจ 0843789827
445 1050131023 สองแคววิทยาคม SONGKWAEWITTAYAKOM 2520 สพม.เชียงใหม่ 4 94 14 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160 052-808838 songkwaewit@secondary34.go.th โรงเรียน สองแคววิทยาคม เชียงใหม่ http://www.songkwaewittayakom.ac.th 538 40 ขนาดกลาง 20 0.07 72.00 0.00 10.00 นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้ว 0896352935
446 1050130992 แม่แจ่ม MAECHAEM 2518 สพม.เชียงใหม่ 5 180 12 ช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270 0–5348–5104 maechaem@secondary34.go.th http://www.maechaem.ac.th 0 75 ขนาดกลาง 35 126.94 159.47 1.20 4.00
447 1050131014 ฮอดพิทยาคม Hotpittayakom 2515 สพม.เชียงใหม่ 5 199 10 หางดง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240 053461109 school@hpk.ac.th http://www.facebook.com/hodpitayakom http://www.hpk.ac.th 1,073 72 ขนาดกลาง 33 101.26 117.12 2.00 5.00 นางสายทอง หล้าใจ 089-264671
448 1050131015 ดอยเต่าวิทยาคม Doitao Wittayakom School 2519 สพม.เชียงใหม่ 5 153 2 แปลง8 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260 053469103 dt-school@hotmail.com www.doitaowit.ac.th 0 60 ขนาดกลาง 33 135.65 150.07 1.00 2.00 นางวิยะดา หนูคง 0801400983
449 1050131016 อมก๋อยวิทยาคม Omkoi Wittayakom School 2499 สพม.เชียงใหม่ 5 367 หมู่ 1 บ้านหลิม อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 50310 053467061 omkoiwit@hotmail.com - www.chiangmaiarea5.go.th/omkoivitayakom 1,085 65 ขนาดกลาง 0 186.76 202.47 0.00 0.00 นายทัณฑธร อินทะวงค์
450 1050131017 แม่ตื่นวิทยาคม maetuen สพม.เชียงใหม่ 5 204 2 ใหม่ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310 053903924 mtwit2524@hotmail.com http://www.maetuen.com 652 30 ขนาดกลาง 19 259.94 286.95 83.91 109.20
451 1058420347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee. 2516 สพม.แม่ฮ่องสอน 6 1/17 1 จองคำ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 053611349 hongsonsuksa_school@hotmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนห้องสอนศึกษา http://www.hongson.ac.th 0 108 ขนาดใหญ่ 43 228.95 288.02 1.57 4.83 นายอภิวัฒน์ ทองรุ่ง 0835678665
452 1058420349 ขุนยวมวิทยา KHUNYUAMWITTAYA SCHOOL 2515 สพม.แม่ฮ่องสอน 6 - 1 - ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140 053691107 kwit_school@hotmail.com http://www.khunyuam.ac.th 1,082 69 ขนาดกลาง 0 224.65 286.03 19.79 26.87 นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ 0862072215
453 1058420350 ปายวิทยาคาร Paiwittayakarn 2510 สพม.แม่ฮ่องสอน 6 104 4 เวียงใต้ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน 58130 053699216 kattaleeya29@gmail.com https://www.facebook.com/ปายวิทยาคาร www.pwtk.ac.th 1,121 64 ขนาดกลาง 0 122.49 159.22 0.29 1.12 นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์ 088-257-4677
454 1058420357 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ Pangmaphapittayasan 2531 สพม.แม่ฮ่องสอน 6 100 1 สบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150 053617182 - pangmapha http://www.pangmapha.ac.th 324 21 ขนาดเล็ก 0 165.00 3.33 0.40 5.00 นางกัญญา สมบูรณ์ 0819523570
455 1058420353 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) Maesariang Boripatsuksa School 2472 สพม.แม่ฮ่องสอน 7 315 1 ท่าข้าม บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 053681251 boripat@obec.go.th https://www.facebook.com/BoripatSchool/ http://www.boripat.ac.th 1,468 107 ขนาดกลาง 44 203.59 222.28 3.57 9.10 นางนวลจันทร์ ก้างออนตา 093-136-5606
456 1058420355 สบเมยวิทยาคม Sobmoeiwittayakom 2530 สพม.แม่ฮ่องสอน 7 78 3 สบเมย แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110 053618106 sobmoei.sw@gmail.com https://www.facebook.com/sobmoeiwit/ http://www.sobmoeiwittayakom.ac.th 703 29 ขนาดกลาง 21 220.87 210.00 5.00 10.00 นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง 0895555290
457 1058420358 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ Maelanoi Daroonsik 2529 สพม.แม่ฮ่องสอน 7 95 9 ทุ่งสารภี แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120 053689242 daroonsik@gmail.com www.facebook.com/daroonsik www.daroonsik.ac.th 0 60 ขนาดกลาง 30 224.00 4.33 0.80 0.08 นายเรืองยศ ปันศิริ 0892659615
458 1058420356 เฉลิมรัชวิทยาคม Chalermratwittayakom 1996-01-01 สพม.แม่ฮ่องสอน 7 276 1 กองก๋อย กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110 053615990 chalermrush@hotmail.com chalermrush www.crw.ac.th 0 27 ขนาดเล็ก 15 168.75 194.47 78.06 104.98 นายอัมพวาร อิตุพร
459 1033530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย sisaketwittayalai 1912-05-17 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สหวิทยาเขตที่ 1 319 5 ถนนวันลูกเสือ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045612611 adminskw@skw.ac.th https://www.facebook.com/academicskw http://www.skw.ac.th 3,686 190 ขนาดใหญ่พิเศษ 91 0.43 2.17 0.42 5.83 นายจิตตนาถ สิงห์โต 0872575045
460 1033530962 นครศรีลำดวนวิทยา Nakornsilumduanwittaya School 2522 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สหวิทยาเขตที่ 1 113 1 - วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ 33270 045969807 nakornsrilumduanwittaya@gmail.com https://www.facebook.com/Nakornsrilumduanwittaya.nsw/ http://www.nsw.in.th 504 40 ขนาดกลาง 22 25.00 17.00 0.80 5.00 นางสาวภารดี นามวัน 0862510439
461 1033530972 พยุห์วิทยา Phayuwittaya 2532 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สหวิทยาเขตที่ 1 56 3 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 0801647621 chatchayanitpothong@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100036882147126 www.payu.ac.th 0 30 ขนาดกลาง 15 25.00 29.00 2.80 4.00 นางเนตรนภา สาระวรรณ 0895782680
462 1033530888 ไกรภักดีวิทยาคม Kraipakdeewittayakhom 2523 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สหวิทยาเขตที่ 1 170 8 โพธิ์ โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045612433 kraipakdee@gmail.com https://www.facebook.com/kraipakdeewitayakhom http://kraipakdee.ac.th 283 23 ขนาดเล็ก 0 6.40 15.00 6.90 15.00
463 1033530889 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) Srisaket Withayalai 2 Huaikha (Promdired Anusorn) 2535 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สหวิทยาเขตที่ 1 177 หมู่ 11 บ้านนิคมห้วยคล้า1 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045916540 prakanskw2@gmail.com http://www.skw2.ac.th/ 183 18 ขนาดเล็ก 9 1.20 20.00 1.23 20.00 ว่าที่ร้อยตรีจักรพนธ์ ประทุมวงทรัพย์ 0982562644
464 1033530891 มัธยมโพนค้อ Matayamprokro 2535 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สหวิทยาเขตที่ 1 239 โพนค้อ โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045821035 salineekompang@gmail.com โรงเรียนมัธยมโพนค้อ www.mpk.ssk.ac.th 0 16 ขนาดเล็ก 6 15.00 10.00 15.00 10.00 นายวีรวุฒิ นวลศิริ 0807870704
465 1033530971 โนนเพ็กวิทยาคม Nonpekwittayakhom 2526 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สหวิทยาเขตที่ 1 126 5 หนองแฮด หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 0 nonpekwit@gmail.com https://web.facebook.com/nonphek26?_rdc=1&_rdr www.nonpekschool.com 223 22 ขนาดเล็ก 0 25.00 30.00 11.00 20.00 นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 0813802395
466 1031260846 บุรีรัมย์พิทยาคม Burirampitthayakhom 2447 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 1 15 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044611098 support@brp.ac.th http://www.brp.ac.th 3,547 177 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 0.84 3.25 30.00 30.00
467 1031260848 บัวหลวงวิทยาคม Bualuangwitthayakhom 2523 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 1 199 1 บ้านบัว บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044183101 bualuangwittayakhom35@gmail.com บัวหลวงวิทยาคม www.bual.ac.th 1,659 102 ขนาดใหญ่ 53 0.00 15.00 8.00 15.00 นายศักดิ์ ซารัมย์ 883776797
468 1031260849 พระครูพิทยาคม Prakrupittayakom 2531 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 1 พระครู พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044666122 prakruprakru@gmail.com โรงเรียนพระครูพิทยาคม http://www.prakru.ac.th 837 58 ขนาดกลาง 26 1,450.00 18.00 1,250.00 18.00 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล 0633699156
469 1031260910 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Romburipitthayakhom rachamungklaphisake 2530 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 1 252 1 ตะโคง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000 044186439 romburi@rbp.ac.th https://web.facebook.com/rbp.ac.th http://www.rbp.ac.th/ 878 52 ขนาดกลาง 0 15.00 20.00 3.00 10.00 ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์
470 1031260850 สองห้องพิทยาคม Sonhongpittayakhom 2533 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 1 27 11 หนองสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044184200 shp@sk1991.org https://www.facebook.com/songhongburiram/ http://school.obec.go.th/songhongbr 0 27 ขนาดเล็ก 17 25.40 28.82 23.50 23.00 นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม 0918293109
471 1031260851 กนกศิลป์พิทยาคม Kanoksinpittayakhom 2537 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 1 1/40 19 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044616791 kanoksinschool@gmail.com โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 2000402 459 44 ขนาดเล็ก 17 3.70 8.43 0.00 0.00 นายสุเทพ จำเนียรกุล 0881073987
472 1031260852 สวายจีกพิทยาคม Swaijeekpitthayakom 2535 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 1 109 14 สวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044181543 sjp โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม www.sjp.ac.th 363 36 ขนาดเล็ก 16 0.01 20.00 0.01 20.00 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร 0612936594
473 1031260853 หนองตาดพิทยาคม Nongta๏ฟฝpittayakhom 2536 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 1 133 22 รัฐประชา หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044630315 admin@nongtad.ac.th โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม nongtad.ac.th 138 13 ขนาดเล็ก 6 12.00 30.00 10.00 20.00 นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม 0952655539
474 1031260854 กลันทาพิทยาคม Kalantapitthayakhom 2540 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 1 66 9 โคกเพชร กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044110560 wunchalerm1977@gmail.com https://www.ktp.ac.th/ 273 27 ขนาดเล็ก 11 1.50 20.00 14.00 20.00 นายพล บุญโชติ 0812645353
475 1031260877 ประโคนชัยพิทยาคม Prakhonchaipittayakom 2500 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 2 154 2 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044671484 ict@pkc.ac.th ้้http://www.facebook.com/pkcschool/ www.pkc.ac.th 2,895 179 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 46.64 46.47 5.00 5.00 นายชำนาญ บุญวงศ์
476 1031260880 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ Muangtalungpittayasan 2538 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 2 191 3 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044670431 info@mtp.ac.th https://www.facebook.com/pg/MuangtalungpittayasanSchool/ www.mtp.ac.th 2,026 110 ขนาดใหญ่ 58 46.52 47.00 10.00 15.00 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ 0897175298
477 1031260882 บ้านกรวดวิทยาคาร bankruatwittayakarn 2515 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 2 144 4 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 044679098 bankruatwittayakarn@bv.ac.th bankruatwittayakarn school - โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร www.bv.ac.th 2,497 144 ขนาดใหญ่ 70 68.30 64.00 0.50 7.00 นายวัชราบูรณ์ บุญชู 0819761676
478 1031260883 โนนเจริญพิทยาคม Noncharoen Pittayakom School 2525 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 2 120 1 โนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 044197228 njp@njp.ac.th https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0 http://www.njp.ac.th 612 41 ขนาดกลาง 19 66.00 60.00 7.00 20.00 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
479 1031260878 บ้านบุวิทยาสรรค์ BANBUWITTAYASAN SCHOOL 2521 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 2 - 5 บ้านบุ จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044671966 banbuwitschool@gmail.com https://web.facebook.com/BS.Banbuwittayasan https://sites.google.com/a/banbu.ac.th/banbuwittayasanschool/ 356 25 ขนาดเล็ก 13 60.00 60.00 16.00 16.00 นายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์ 0895828985
480 1031260859 กระสังพิทยาคม KRASANGPITTAYAKHOM 2502 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 3 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044691036 admin@krasang.ac.th krasang.ac.th 0 123 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 32.95 37.25 0.10 5.00 นายไพบูลย์ มั่นยืน 0862482123
481 1031260903 พลับพลาชัยพิทยาคม Plubplachai Pittayakom School 2524 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 3 110 หมู่ที่ 2 - จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250 044608090 - โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม http://www.plubplachai.ac.th 0 51 ขนาดกลาง 25 38.30 50.18 5.00 10.00 นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ 0652655191
482 1031260904 ห้วยราชพิทยาคม HUAIRAT PHITTAYAKHOM 2522 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 3 162 6 บ้านกรวด ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 044696097 admin@hrp.ac.th https://www.facebook.com/We.HRP.School http://www.hrp.ac.th 1,095 64 ขนาดกลาง 31 12.07 20.00 0.20 4.00 นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
483 1031260860 ลำดวนพิทยาคม - 2528 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 3 123 11 บุ ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044117799 Lamduanpit123@gmail.com www.ldpit.net 373 30 ขนาดเล็ก 12 38.79 57.47 0.00 0.00 นายอนิวรรต ติมุลา 0870014508
484 1031260861 สูงเนินพิทยาคม Soongnernpittayakhom 2536 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 3 188 3 ตะครองใต้ สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044666104 adminsnp.ac.th www.soongnearn.ob.tc 281 20 ขนาดเล็ก 11 35.00 43.43 2.50 30.00 นายศุภฤกษ์ พลายงาม
485 1031260873 ละหานทรายรัชดาภิเษก Lahansairatchadapisak School สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 4 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 044649007 www.lrp.ac.th 2,614 123 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 84.60 82.60 0.00 0.00 นายสรายุทธ เสลารักษ์
486 1031260897 ไทยเจริญวิทยา THAICHAROENVITTAYA 2530 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 4 330 5 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220 044654229 - http://202.143.167.214 0 20 ขนาดกลาง 17 85.52 81.07 0.01 10.00 นายวีรเทพ เนียมหัตถี
487 1031260909 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ Romklao Buriram 2524 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 4 99 7 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260 044606169 romklao@rkbr.ac.th โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ http://www.rkbr.ac.th 0 50 ขนาดกลาง 22 0.10 90.00 1.00 5.00 นายธนภณ ธนสีรังกูร 0619469553
488 1031260874 ร่วมจิตต์วิทยา Ruamjitvittaya 2534 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 4 430 5 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 0812822869 school_rj@ruamjitwittaya.ac.th http://school.obec.go.th/ruamjitvittaya1/ 326 26 ขนาดเล็ก 0 100.00 120.00 23.00 30.00
489 1031260875 ละหานทรายวิทยา LAHANSAIWITTHAYA สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 4 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 044634720 administration@saiwit.ac.th http://www.facebook.com/โรงเรียนละหานทรายวิทยา-196703173771222 http://www.saiwit.ac.th 265 23 ขนาดเล็ก 11 77.82 73.17 6.50 6.00 นายวัฒนชัย โพธิ์ทับไทย 0973266197
490 1031260876 ตาจงพิทยาสรรค์ Tajongpittayasan 2537 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 4 111 12 ดอนมัน ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 0898653269 suriya-pk@hotmail.com https://sites.google.com/tajongpittayasan.ac.th/tjp 210 26 ขนาดเล็ก 10 77.10 84.52 10.00 15.00 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน 089 573 2990
491 1031260898 ปะคำพิทยาคม PAKHAMPITTAKOM 2536 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 4 18 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220 044-666-696 pakhampit.br@gmail.com https://th-th.facebook.com/pakhampit https://sites.google.com/a/obec.moe.go.th/pakhampittayakom/home 196 16 ขนาดเล็ก 8 85.39 80.00 4.90 7.00 นางสาวเมณิศา ประนามะกา
492 1031260886 ลำปลายมาศ Lamplaimat 2500 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 5 719 3 หนองมันปลา หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044661432 admin@lamplaimat.ac.th https://www.facebook.com/lamplaimatschool lamplaimat.ac.th 2,608 158 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 35.10 37.82 0.85 10.00 นายไพศาล สังกะเพศ 0851040488
493 1031260885 ธารทองพิทยาคม Thantongpittayakhom 2499 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 5 704 ม.1 สวนแตง ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044661207 webmaster_ttp@yahoo.co.th ธารทองพิทยาคม ธ.พ. http://www.thantong.ac.th 1,407 88 ขนาดกลาง 0 32.00 40.00 3.00 5.00 นายประภาส สนิทรัมย์ 0896295855
494 1031260887 ตลาดโพธิ์พิทยาคม Taladphopitthayakhom 2522 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 5 ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044666281 info@tlpp.ac.th https://www.facebook.com/tlpp.ac.th/ https://www.tlpp.ac.th 419 30 ขนาดเล็ก 14 39.00 44.50 14.20 18.00 นายปัญญา กุลแก้ว
495 1031260888 จตุราษฏร์พิทยาคม Jaturatpitthayakhom 2527 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 5 266 9 สี่เหลี่ยมน้อย แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044185118 admin@jaturatpit.ac.th https://www.facebook.com/jaturat.pittayakhom www.jaturatpit.ac.th 247 29 ขนาดเล็ก 12 21.40 22.00 21.20 20.00 นายถนอม เยี่ยมรัมย์ 0876469629
496 1031260889 เมืองแฝกพิทยาคม Muangfakpitthayakhom 2538 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 5 เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044605944 admin@mfp.ac.th http://school.obec.go.th/fagpit 128 13 ขนาดเล็ก 6 30.23 36.72 25.00 30.00 นางทรรศนีย์ พลพวก
497 1031260890 ทะเมนชัยพิทยาคม Tamenchaipitthayakhom 2534 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 5 - - - ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044666016 pshananop@tamenchai.ac.th - www.tamenchai.ac.th 110 13 ขนาดเล็ก 6 20.97 31.07 14.00 25.00 นางสมลักษณ์ ชำนาญศรี 085 207 8808
498 1031260907 ชำนิพิทยาคม Chamnipittayakhom 2534 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 5 95 4 ตาเตน เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 31110 044110345 schoolchamnipit@gmail.com https://www.facebook.com/chamnipitschool/ https://sites.google.com/a/chamnipit.ac.th/cnp_school/home 243 22 ขนาดเล็ก 9 50.00 50.00 0.50 2.00 นายประจวบ อินทแย้ม 0817180153
499 1031260884 พุทไธสง putthaisong 2493 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 6 3 4 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 044689014 ptss.sarabun@gmail.com https://www.facebook.com/PtssOfficial http://www.ptss.ac.th 2,618 138 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 69.29 64.03 5.00 5.00 นายประชัย พรสง่ากุล
500 1031260856 ตูมใหญ่วิทยา Toomyaiwittaya 2529 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 6 148 6 ตูมใหญ่ ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 044699981 Jeab1800@hotmail.com ชมรมคนรักการเรียนตูมใหญ่วิทยา ้http://www.toomyai.ac.th 818 57 ขนาดกลาง 27 22.13 27.05 30.60 30.85 นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา 0856327997
501 1031260899 นาโพธิ์พิทยาคม naphopittayakhom 2520 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 6 99 8 ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 31230 044686116 master_naphoit@hotmail.com www.naphopitt.ac.th 990 58 ขนาดกลาง 30 83.22 78.72 0.00 0.00 นายทินกร อินโท่โล่ 0819763446
502 1031260908 กู่สวนแตงพิทยาคม Kusuantangpittayakom 2527 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 6 116 1 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120 044650316 kspk@kspk.ac.th https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.kspk.ac.th 971 47 ขนาดกลาง 30 80.80 73.02 2.53 5.20
503 1031260900 อุดมอักษรพิทยาคม UDOMAKSORNPHITTAYAKHOM 2536 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 6 76 9 หญ้าคา บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 31230 044-634766 udomaksonpit@gmail.com http://school.obec.go.th/udomaksorn/ 246 29 ขนาดเล็ก 12 92.19 89.17 20.00 40.00 นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน 0811849559
504 1031260891 สตึก Satuk 2501 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 7 123 23 หนองม่วงเหนือ นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150 04461124 chanforward1@gmail.com http://satuk.ac.th/ 2,054 97 ขนาดใหญ่ 59 41.87 39.48 3.00 10.00 นายโกศล เสนาปักธงชัย 0814701389
505 1031260892 เมืองแกพิทยาคม Muangkaepittayakhom School 2519 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 7 76 17 บ้านเมืองแก เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 31150 044193416 mpk.phit@gmail.com https://www.facebook.com/MuangKaePhit/ mpkbr.ac.th 833 47 ขนาดกลาง 30 49.80 0.73 14.60 0.30 นายกาญจนพงษ์ ตราชู 0857636262
506 1031260911 แคนดงพิทยาคม kandong pittayakom 2527 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 7 275 11 อนามัย แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 31150 044193064 kandong_p@hotmail.com https://www.facebook.com/kaendonpit/ www.kd-p.ac.th 706 43 ขนาดกลาง 24 45.49 50.07 0.00 0.00 นายวิรัตน์ แสงกุล 0872395333
507 1031260894 สะแกพิทยาคม sakaephittayakom 2537 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 7 149 1 สะแก สะแก สตึก บุรีรัมย์ 31150 044681873 sakaephit@gmail.com https://www.facebook.com/sakaepit https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260894 363 29 ขนาดเล็ก 15 48.52 50.43 6.00 600.00 นายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์ 0810768776
508 1031260895 ร่อนทองพิทยาคม Rontongpittayakom 2536 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 7 119 16 ร่อนทอง ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ 31150 0625498245 info@rtp.ac.th Facebook.com/rtphightschool gg.gg/rtphschool 0 23 ขนาดเล็ก 15 28.75 29.82 15.00 15.00 กัษณ สุขเกษม 0625498245
509 1031260896 สมเสม็ดวิทยา somsamedwitaya 2537 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 7 175 5 เสม็ด ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 31150 044605069 somsamedwittaya12537@gmail.com https://web.facebook.com/somsamedwittaya?_rdc=1&_rdr http://somsamedwittaya.ac.th/mainpage 183 10 ขนาดเล็ก 9 53.19 50.32 20.00 23.00 นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา
510 1031260912 ดงพลองพิทยาคม DONGPLONGPITTAYAKHOM 2535 สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 7 128 2 ดงพลอง ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 31150 0919558421 tunlathorn2533@gmai.com https://www.facebook.com/DongPhlongHighSchool - 0 22 ขนาดเล็ก 9 38.15 41.52 7.00 10.00 นายวทัญญู ซึ่งแสน 0812660965
511 1031260863 นางรอง NANGRONG สพม.บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 8 นางรอง นางรอง