โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปข้อมูล

จำนวน 2,358
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อภาษาอังกฤษ ปีที่ตั้งโรงเรียน เขตพื้นที่ฯ สหวิทยาเขต ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ email facebook website จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนครูและบุคลากร ขนาดโรงเรียน จำนวนห้องเรียน ระยะห่างจากเขตพื้นที่ฯ(ก.ม.) เวลาเดินทางถึงเขตพื้นที่ฯ(นาที) ระยะห่างจากอำเภอ(ก.ม.) เวลาเดินทางถึงอำเภอ(นาที) ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ติดต่อ Action
1 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย Suankularbwittayalai สพม.1  (กทม.1) วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 022255605 http://www.sk.ac.th 3,121 117 ขนาดใหญ่พิเศษ 80 0.00 0.00 0.00 0.00
2 10012008 โยธินบูรณะ yothinburana school สพม.1  (กทม.1) ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 021073785 http://www.yothinburana.ac.th 3,310 113 ขนาดใหญ่พิเศษ 99 15.24 18.58 5.54 16.98 นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์
3 10012017 เตรียมอุดมศึกษา Triam Udom Suksa สพม.1  (กทม.1) ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 022527302 http://www.triamudom.ac.th 4,398 276 ขนาดใหญ่พิเศษ 106 0.00 0.00 0.00 0.00
4 10012019 เทพศิรินทร์ สพม.1  (กทม.1) วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022239756 3,090 119 ขนาดใหญ่พิเศษ 68 0.00 0.00 0.00 0.00 นายสุพจน์ หล้าธรรม
5 10012026 สามเสนวิทยาลัย Samsenwittayalai School สพม.1  (กทม.1) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022791992 http://samsenwit.ac.th 3,015 110 ขนาดใหญ่พิเศษ 83 0.00 0.00 0.00 0.00
6 10012030 วัดสุทธิวราราม WatSuthiwararam School สพม.2 (กทม.2) ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022114192 www.suthi.ac.th 2,899 164 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 23.49 29.10 1.33 4.72 นายอารีย์ วีระเจริญ
7 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ Sainampeung สพม.2 (กทม.2) คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022583348 http://www.sainampeung.ac.th 2,547 96 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 18.83 27.73 1.69 6.62 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
8 10012039 ศรีอยุธยา Sriayudhya Shool สพม.1  (กทม.1) ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022451717 http://www.sriayudhay.ac.th 3,005 160 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 18.93 30.75 2.73 9.58
9 10012043 สิริรัตนาธร Sirirattanathorn สพม.2 (กทม.2) บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 023961984 http://www.srt.ac.th 2,761 91 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 20.02 28.03 3.35 8.23
10 10022002 บางกะปิ BANGKAPI สพม.2 (กทม.2) คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023775870 http://www.bangkapi.ac.th 2,939 104 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 9.31 24.88 3.07 7.98
11 10022009 พรตพิทยพยัต protpitayapayat สพม.2 (กทม.2) ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 022364050 http://www.prot.ac.th 2,829 184 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 36.46 41.27 1.92 6.92 นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
12 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า DEBSIRINROMKLAO สพม.2 (กทม.2) ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 http://www.dsr.ac.th 3,192 114 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 28.60 34.40 8.01 16.73
13 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School สพม.2 (กทม.2) ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0264527003 http://www.tupr.ac.th 2,574 125 ขนาดใหญ่พิเศษ 63 4.93 12.53 3.20 8.53 นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ 0892042943
14 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ Bodindecha(Sing Singhaseni) 2 School สพม.2 (กทม.2) คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 029479161 http://www.bodin2.ac.th 3,882 187 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 14.23 26.90 2.77 8.62 นายสหชัย สาสวน 0833860588
15 10022018 สารวิทยา sarawithaya สพม.2 (กทม.2) ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 025793646 http://www.srv.ac.th 2,812 125 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 9.22 23.05 6.38 12.42 นายประวัติ สุทธิประภา
16 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Triamudomsuksapattanakarn สพม.2 (กทม.2) สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027227970 http://www.tup.ac.th 4,210 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 14.13 24.35 2.32 7.13
17 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า NAWAMINTRACHINUTHIT TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO สพม.2 (กทม.2) สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 http://www.ntun.ac.th 2,981 136 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 13.79 41.45 9.62 21.87 นายสุรพล พาลี
18 10032009 โพธิสารพิทยากร Potisarn Pittayakorn สพม.1  (กทม.1) บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024486130 http://www.ps.ac.th 2,633 96 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 8.93 15.95 2.93 4.90
19 10032028 บางปะกอกวิทยาคม Bangpakok Wittayakom School สพม.1  (กทม.1) บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 02872308087 http://www.bpk.ac.th 2,912 108 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 10.80 25.35 2.13 8.07 นายโสภณ กมล
20 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon สพม.1  (กทม.1) ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 024413591 http://school.bed.go.th/sw3 2,945 105 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 18.24 23.35 2.18 4.42
21 10032038 ศึกษานารีวิทยา SUKSANAREEWITTAYA 2521 สพม.1  (กทม.1) 1122 - - บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 0245035014 - https://www.facebook.com/ศึกษานารีวิทยา http://www.snws.ac.th 2,792 132 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 31.04 32.87 10.23 17.68
22 10032041 วัดราชโอรส WATRATCHAOROT SCHOOL สพม.1  (กทม.1) บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 http://www.ro.ac.th/ 2,796 90 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 11.86 20.17 3.84 12.68 นายบุญชู กล้าแข็ง
23 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.1  (กทม.1) ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 024968322 3,123 147 ขนาดใหญ่พิเศษ 83 27.86 33.87 4.56 8.20 นางสาวประทินพร แก้วศรี
24 12012001 วัดเขมาภิรตาราม Khemapirataram สพม.3 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025250470 http://www.kma.ac.th 3,143 122 ขนาดใหญ่พิเศษ 91 10.97 19.32 17.75 23.32 นางจรุญ จารุสาร
25 12012003 สตรีนนทบุรี Satrinonthaburi School สพม.3 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025251506 http://www.satrinon.ac.th 2,670 97 ขนาดใหญ่พิเศษ 76 11.17 19.80 17.75 23.32
26 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ triumudomsuksapattanakanbangyai สพม.3 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025951368 http://www.tpy.ac.th 3,215 109 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 6.48 12.50 17.75 23.32
27 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี Debsirin Nonthaburi สพม.3 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130 029851995 http://www.tsn.ac.th 3,063 104 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 14.86 19.85 17.75 23.32
28 12022004 ปากเกร็ด PAKKRED SCHOOL สพม.3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 029606060 http://www.pk.ac.th 3,175 112 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 14.61 21.23 17.75 23.32
29 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี suankulhabwittayalai nonthaburi สพม.3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025838311ต่อ311 http://www.skn.ac.th 3,759 160 ขนาดใหญ่พิเศษ 93 12.96 26.42 17.75 23.32
30 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี Nawamintharachinutit Horwang Nonthaburi สพม.3 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025836158 http://www.hwn.ac.th 3,032 118 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 22.53 27.43 17.75 23.32 นายโชคดี วิหคเหิร
31 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ Chomsurang Upatham School 2460 สพม.3 117 5 - หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035252269 chomsurang@chomsurang.ac.th - http://www.chomsurang.ac.th 3,080 182 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 75.81 74.70 17.75 23.32 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ 0843402457
32 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม Angthongpattamarojwittayakom 2414 สพม.5 97/2 4 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 035612643 apwschool@apw.ac.th https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.apw.ac.th 2,829 122 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 40.65 30.32 17.75 23.32 บันลือ พลมาลา 089-540255
33 19012009 เสาไห้ saohaiwimolwithayanukul school สพม.4 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 18160 036391217 www.saohai.ac.th 2,767 89 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 88.55 79.12 17.75 23.32
34 20022003 พนัสพิทยาคาร PANATPITTAYAKARN SCHOOL สพม.18 กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 461201 461167 http://www.PANATP.AC.TH 2,985 183 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 42.96 49.83 17.75 23.32
35 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี suankularbwittayalai chonburi school สพม.18 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038345779 http://www.suankularbchon.ac.th 2,685 106 ขนาดใหญ่พิเศษ 67 51.45 57.20 17.75 23.32 วันชัย ทันสมัย 0967325757
36 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร Mabtaputphunpittayakarn 2522 สพม.18 498 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21000 038694195 mpp@mpp.ac.th http://www.mpp.ac.th 2,664 166 ขนาดใหญ่พิเศษ 67 101.25 90.62 17.75 23.32 พรศักดิ์-ทิพย์วงษ์ทอง
37 30072004 พิมายวิทยา phimai wittaya school 2491 สพม.31 397 14 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110 044471105 phimai@pm.ac.th www.pm.ac.th 3,397 166 ขนาดใหญ่พิเศษ 85 78.67 68.32 1.26 3.20 นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง -
38 31042005 พุทไธสง putthaisong สพม.32 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 044689014 http://www.ptss.ac.th 2,678 110 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 69.29 64.03 0.00 0.00
39 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ Lukhamhanwarinchamrab สพม.29 แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 045321467 http://www.lu.ac.th 2,946 152 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 19.92 18.95 0.00 0.00 นายนพรัตน์ ทองแสง
40 53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี uttaraditdaruni School 1925-08-02 สพม.39 7/1 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 055411105 un.plan312@gmail.com http://www.un.ac.th 2,898 155 ขนาดใหญ่พิเศษ 78 123.79 101.67 1.84 6.68 นายธารา น่วมศิริ
41 63012001 ตากพิทยาคม takphitayakhom 2443 สพม.38 12 - - ระแหง เมืองตาก ตาก 63000 055511134 mytakpit@hotmail.com https://www.facebook.com/people/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B http://www.tps.ac.th/ 2,627 138 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 84.51 73.10 2.08 4.10 นางรัชนี แนววิเศษ 0811866646
42 63022004 สรรพวิทยาคม Sapphawitthayakhom 2458 สพม.38 51 0 - แม่สอด แม่สอด ตาก 63110 055531094 sappha@hotmail.com http://www.sappha.moe.go.th/ 2,817 168 ขนาดใหญ่พิเศษ 80 169.63 165.80 0.00 0.00 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ 0810419157
43 64012001 สุโขทัยวิทยาคม Sukhothaiwittayakom School 2503 สพม.38 2/5 5 banguai บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 055611786 suw@gmail.com suw.ac.th 2,503 172 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 4.56 11.22 3.50 8.00 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว 0843637733
44 67012002 วิทยานุกูลนารี Wittayanukulnaree 2553 สพม.40 208 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 056711454 WKphetchabun@gmail.com facebook.com/wk.sec40/ http://www.wk.ac.th 2,794 126 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 13.00 18.68 0.00 5.00 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ 0817587801
45 72022010 อู่ทอง uthong school สพม.9 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035551046 krukanungha@gmail.com http://www.uthong.ac.th/ 2,814 167 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 40.73 47.23 0.00 0.00 นายเตชทัต ชัยชีวานนท์ 0867699650
46 73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน mattayomthanbinkamphaengsaen สพม.9 กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 73180 034996460 www.mtbk.ac.th 2,630 116 ขนาดใหญ่พิเศษ 65 64.32 66.18 0.00 0.00 นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข 082-353132
47 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย Samutsakhonwittayalai school 1916-07-19 สพม.10 1200 0 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034411885 sksc@gmail.com https://www.facebook.com/picturesksc http://www.skwittayalai.ac.th 2,910 155 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 0.00 0.00 0.00 0.00 นายประพจน์ แย้มทิม
48 74012002 สมุทรสาครบูรณะ samutsakhonburana school สพม.10 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034411787 http://skburana.ac.th 2,682 111 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 90.95 72.15 0.00 0.00
49 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ Mahavachirawut Changwatsongkhla 2439 สพม.16 19 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 074311006 decha2856@gmail.com https://th-th.facebook.com/mahavajiravudhschool/ http://www.mvsk.ac.th 3,629 177 ขนาดใหญ่พิเศษ 92 4.01 10.55 0.10 5.00 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ 0819576700
50 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา HATYAIWITTAYALAISOMBOONKULKANYA 2467 สพม.16 2/1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 074253272 yorsor54@hotmail.com http://www.yorsor.ac.th 3,467 174 ขนาดใหญ่พิเศษ 79 34.18 45.03 0.00 0.00 นายสมเกียรติ แสงหว้า 0887825048
51 92012001 วิเชียรมาตุ Wichienmatu สพม.13 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 0755720578 ้http://school.obec.go.th/wichienmatu 2,813 169 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 8.70 14.95 0.00 0.00 นางยุภา พรเศรษฐ์ 086-741-42
52 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Satreewatmahapruttaram School สพม.2 (กทม.2) มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 022365758 http://www.mps.ac.th 2,037 109 ขนาดใหญ่ 56 15.53 29.53 18.75 23.05 นางสุภักดิ์ เพิงใหญ่ 0934153465
53 10012010 วัดราชบพิธ watrajabopit สพม.1  (กทม.1) พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0222630712 http://www.rb.ac.th 1,789 75 ขนาดใหญ่ 58 13.70 19.00 1.76 6.13 นายมนัส ปิ่นนิกร
54 10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Benjamarachalai School Under Royal Patronage of His Majesty the King สพม.1  (กทม.1) สำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 022223843 http://www.br.ac.th 1,881 81 ขนาดใหญ่ 49 15.26 21.77 1.59 5.67
55 10012013 ราชวินิต มัธยม RAJAVINIT MATHAYOM สพม.1  (กทม.1) สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022820117 http://www.rnm.ac.th 2,127 74 ขนาดใหญ่ 56 15.33 21.58 2.11 6.52 นายณรงค์ คงสมปราชญ์
56 10012023 นนทรีวิทยา Nonsi withaya สพม.2 (กทม.2) ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022862105 http://www.nonsi.ac.th 1,648 87 ขนาดใหญ่ 63 19.49 21.98 7.04 13.63 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา
57 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย SATRI SI SURIYOTHAI SCHOOL สพม.2 (กทม.2) ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022110383 www.SURIYOTHAI.NET 1,817 63 ขนาดใหญ่ 52 23.50 29.12 1.35 4.73
58 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 RATCHANANTHACHARN SAMSENWITAYALAI 2 SCHOLL สพม.1  (กทม.1) บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 029593747 http://samsen2.th.edu 1,510 67 ขนาดใหญ่ 45 18.96 27.33 5.08 11.23 นายไชยา กัญญาพันธุ์
59 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย สพม.1  (กทม.1) ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023544990 http://www.str.ac.th 1,828 77 ขนาดใหญ่ 60 17.38 28.50 3.23 10.42 นายอารีย์ วีระเจริญ
60 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน Ratanakosinsomphodbangkhen สพม.2 (กทม.2) ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029480621 http://www.rsb.ac.th 2,303 93 ขนาดใหญ่ 58 19.91 25.22 5.81 14.58 นางเตือนใจ ปิ่นนิกร
61 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ STREESETABUDBUMPEN สพม.2 (กทม.2) มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025407202 ้้http://www.stsb.ac.th 2,231 115 ขนาดใหญ่ 55 22.52 34.05 5.58 12.53 นายไพบูลย์ กล้าหาญ
62 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง Mottayomwatbeungthonglang สพม.2 (กทม.2) คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023760462 http://www.thonglang.ac.th 1,785 103 ขนาดใหญ่ 58 6.69 19.80 4.70 14.67 นายประหยัด ทองทา 935291331
63 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง Rattanakosinsompojladkhabang สพม.2 (กทม.2) คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 025439521 http://www.rsl.ac.th 2,343 107 ขนาดใหญ่ 64 32.33 38.27 11.74 20.60 นายพิทักษ์ เอ็นดู 081-471314
64 10032004 วัดอินทาราม Watintharam School สพม.1  (กทม.1) บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024653310 http://www.ir.ac.th 1,502 72 ขนาดใหญ่ 49 6.70 18.33 3.68 10.68 นายบุญชู กล้าแข็ง
65 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย CHINOROTWITTAYARAI 2444 สพม.1  (กทม.1) 45 บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0286618813 chinorot@thaimail.com http://www.chinorot.ac.th 2,079 105 ขนาดใหญ่ 69 3.39 12.12 3.19 11.72 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ 028661882
66 10032014 สตรีวัดระฆัง Stri Wat Rakhang สพม.1  (กทม.1) ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024129103 http://www.sr.ac.th 1,730 71 ขนาดใหญ่ 48 3.75 14.55 3.55 14.15
67 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม Suwannaramwittayakom สพม.1  (กทม.1) ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024241671 http://school.bed.go.th/suwannaram 1,556 71 ขนาดใหญ่ 50 3.79 14.15 3.59 13.75 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
68 10032022 วัดนวลนรดิศ Watnuannorradit Secondary School สพม.1  (กทม.1) ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 024672817 http://www.nd.ac.th 2,349 93 ขนาดใหญ่ 70 8.63 14.55 4.39 11.22 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
69 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ Satrewatabsornsawan สพม.1  (กทม.1) ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 024570505 http://www.absorn.ac.th 2,071 77 ขนาดใหญ่ 57 9.13 17.83 4.89 14.48
70 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม Chanpradittharamwitthayakhom สพม.1  (กทม.1) บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 028696465 http://www.chanpradit.ac.th 1,775 86 ขนาดใหญ่ 51 9.72 17.52 0.84 3.52 นางสุนิดา เตชะทัตตานนท์
71 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ RAJWINITBANGKAEPANKHUM SCHOOL สพม.1  (กทม.1) บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 024210119 ้http://www.pankhum.net 1,638 58 ขนาดใหญ่ 46 14.30 23.72 6.96 16.95 นายธนะกุล ช้อนแก้ว
72 10032036 วัดพุทธบูชา WATPUTTHABUCHA SCHOOL สพม.1  (กทม.1) บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 024263222 http://www.wpb.ac.th 1,980 59 ขนาดใหญ่ 51 18.60 34.77 4.68 14.25 นางบุสบง พรหมจันทร์
73 10032042 บางมดวิทยา bangmodwittaya สพม.1  (กทม.1) บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024683877 http://www.thai.net/bmv 2,100 68 ขนาดใหญ่ 51 13.65 24.77 1.18 4.92 นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
74 12012002 ศรีบุณยานนท์ sriboonyanoon สพม.3 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 029691402 http://www.sb.ac.th 2,162 74 ขนาดใหญ่ 61 5.11 11.02 17.75 23.32
75 12012005 เบญจมราชานุสรณ์ BENJAMARACHANUSORN สพม.3 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 http://www.bs.ac.th 2,489 93 ขนาดใหญ่ 66 11.78 26.30 17.75 23.32
76 12012008 รัตนาธิเบศร์ RATTANATHIBATE สพม.3 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025250027 th,2000402 1,632 61 ขนาดใหญ่ 52 7.80 17.02 17.75 23.32
77 12022003 ไทรน้อย Sainoi School สพม.3 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150 025971199 http://school.obec.go.th/sainoi 1,847 60 ขนาดใหญ่ 46 26.48 34.60 17.75 23.32
78 12022011 บางบัวทอง Bangbuathong School สพม.3 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 025717595 http://www.bbt.ac.th 2,150 93 ขนาดใหญ่ 57 9.66 19.38 17.75 23.32
79 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ Dipangkornwittayapat Taweewattana School สพม.1  (กทม.1) ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10160 http:// 2,154 47 ขนาดใหญ่ 62 69.32 67.70 17.75 23.32 นางลัดดา เจียมจูไร
80 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา worrarachatinaddamadvittaya 2536 สพม.4 59 2 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 029260485 james0909bond@gmail.com http://school.obec.go.th/woraracha 2,109 109 ขนาดใหญ่ 56 17.34 23.40 17.75 23.32 นายสาคร ไปด้วย
81 13022002 สายปัญญารังสิต Saipanyarangsit สพม.4 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 025363544 http://www.spr.ac.th 2,192 72 ขนาดใหญ่ 54 17.34 29.60 17.75 23.32
82 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) Bangpainrachanukroa1 สพม.3 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035261922 http://www.rach1.ac.th 2,034 73 ขนาดใหญ่ 52 56.16 58.72 17.75 23.32
83 16012012 บ้านหมี่วิทยา Banmiwittaya สพม.5 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110 036471031 combanmi4@gmail.com http://www.banmi.ac.th 1,505 67 ขนาดใหญ่ 43 34.92 35.17 17.75 23.32 นายวรเทพ หอมจันทร์
84 19012011 เทพศิรินทร์ พุแค debsirin phukhae school สพม.4 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 036369112 http://www.debsirinphukhae.net 1,721 65 ขนาดใหญ่ 47 99.26 89.07 17.75 23.32 นายอิทธิเดช คุลี
85 19022002 หนองแค(สรกิจพิทยา) sorakitphittaya school สพม.4 หนองแค หนองแค สระบุรี 18140 036371211 http://www.sorakit.ac.th 2,490 77 ขนาดใหญ่ 62 61.63 55.15 17.75 23.32
86 19022003 ประเทียบวิทยาทาน prateabwittayatan 2504 สพม.4 259 1 หนองสรวง หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 18150 036377456 - โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน pateab.ac.th 1,629 90 ขนาดใหญ่ 47 80.66 70.18 17.75 23.32 เชิดพงษ์ ชูพันธ์
87 19022008 มวกเหล็กวิทยา Muaklekwitthaya 2515 สพม.4 496 9 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 18180 036341777 muaklekwittaya2555@gmail.com - http://school.obec.go.th/muaklek 1,551 82 ขนาดใหญ่ 44 119.25 98.00 17.75 23.32 นายมาโนช รวยลาภ
88 30032009 เสิงสาง Soeng Sang 2524 สพม.31 เลขที่ 6 หมู่ 3 หมู่บ้านบัวหลวง เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 044447127 kedsuma@gmail.com https://www.facebook.com/school.soengsang/ http://www.soengsang.ac.th 1,693 97 ขนาดใหญ่ 51 95.62 91.15 17.75 23.32 นายธนวัฒน์ สุขเกษม 0910149191
89 31012003 บัวหลวงวิทยาคม Buloungwitthyakhom สพม.32 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044183101 http://school.obec.go.th/baulaung 1,604 63 ขนาดใหญ่ 47 10.43 18.70 0.00 0.00 นายมานัส เวียงวิเศษ
90 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร Buntharikwittayakarn สพม.29 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 045201228 http://school.obec.go.th/bt_vittaya 1,816 108 ขนาดใหญ่ 53 102.45 94.72 0.00 0.00 นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์ 0821533087
91 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ khamkuankaeochanupatham สพม.28 ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110 045791035 http://www.chanupatham.ac.th 2,176 83 ขนาดใหญ่ 63 80.95 73.75 0.00 0.00
92 37012003 ปทุมราชวงศา PATHUMRATCHAVONGSA สพม.29 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 37110 045459229 http://www.patum.ac.th 1,559 100 ขนาดใหญ่ 49 88.38 87.70 0.00 0.00
93 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร Prajaksinlapakarn สพม.20 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042223279 http://school.obec.go.th/prajakschool 2,392 134 ขนาดใหญ่ 67 9.31 15.08 0.00 0.00 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ 0813803184
94 48012001 ปิยะมหาราชาลัย piyamaharachalai สพม.22 42 - - ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 042511188 www.piya.ac.th 2,204 85 ขนาดใหญ่ 63 0.06 0.15 0.00 0.00 นายศิริชัย ไตรยราช
95 48012014 ธาตุพนม Thatphanom สพม.22 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 2000402 2,248 117 ขนาดใหญ่ 69 55.61 51.88 0.00 0.00 นายชัยนาจ ศิรินุมาศ 819645556
96 48012020 เรณูนครวิทยานุกูล Renunakhonwittayanukul สพม.22 เรณู เรณูนคร นครพนม 48170 042579295 http://www.renunakhon.ac.th 2,073 96 ขนาดใหญ่ 60 54.11 49.25 0.00 0.00
97 48012026 นาแกสามัคคีวิทยา nakaesamakkewittaya สพม.22 บ้านแก้ง นาแก นครพนม 48130 042571254 http:www.nakaesa.net 1,965 83 ขนาดใหญ่ 62 64.41 62.58 0.00 0.00 นายบรรจง ศรีประเสริฐ
98 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา weingjedeewittaya สพม.35 ลี้ ลี้ ลำพูน 51110 http://www.wjd.ac.th 1,506 82 ขนาดใหญ่ 46 97.12 106.22 0.00 0.00
99 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) Maesariang Boripatsuksa School 2472 สพม.34 315 1 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 053681251 boripat@obec.go.th http://www.boripat.ac.th 1,714 86 ขนาดใหญ่ 49 203.59 222.28 3.57 9.10
100 64012011 อุดมดรุณี UDOMDARUNEE สพม.38 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 055611271 www.thai.net/ud2001 2,057 142 ขนาดใหญ่ 52 2.44 6.73 0.00 0.00 นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
101 64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม.38 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 64110 055642028 http://sawananan.ge.go.th 2,404 113 ขนาดใหญ่ 69 37.05 44.20 0.00 0.00 นายถาวร ปรากฎวงษ์
102 64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ Thungsaliamchanupatham School 2502 สพม.38 219 1 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150 055659217 tsl_Love@hotmail.com ้http://www.facebook.com/Thungsaliamchanupatham School http://www.tsl.ac.th 1,537 88 ขนาดใหญ่ 44 65.33 62.53 0.00 0.00 นายสุทธิ อาดูร 0931312652
103 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Banharn Jamsai Wittaya 1 School สพม.9 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 035591012 http://www.banhan1.ac.th/ 2,236 70 ขนาดใหญ่ 56 30.02 28.58 0.00 0.00
104 73012009 กำแพงแสนวิทยา kamphaengsaenwittaya school สพม.9 ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม 73140 034351047 http://www.kpsw.ac.th 1,936 96 ขนาดใหญ่ 52 75.48 72.28 0.00 0.00 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ 0813714899
105 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) Krathumbaen wisetsamuthakhun 2494 สพม.10 422/30 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 034471902 supattra-pho@hotmail.com http://www.wsk.ac.th 2,010 105 ขนาดใหญ่ 57 104.18 94.03 0.00 0.00 นายไกรรัฐ สว่างเดือน
106 75012002 ถาวรานุกูล Thawaranukul 2462 สพม.10 34/9 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 034711238 thawaraweb@yahoo.com http://web.school.net.th/thawara 2,260 107 ขนาดใหญ่ 60 58.29 49.42 0.00 3.00 นายบัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุล
107 77012006 บางสะพานวิทยา bangsaphanvitaya สพม.10 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 032691385 http://www.bspwit.ac.th 2,113 94 ขนาดใหญ่ 55 240.06 189.67 0.00 0.00 นายประสงค์ กลิ่นบรม 0624165940
108 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ Klongtomratrungson School 2507 สพม.13 207 หมู่ที่ 2 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 81120 075699209 ktsschool@kts.ac.th.com https://www.facebook.com/klongtomratrangsan/ http://www.kts.ac.th 1,736 125 ขนาดใหญ่ 49 90.14 80.60 0.00 0.00 นายโกศล อุ่นชู 0865947460
109 81012017 เหนือคลองประชาบำรุง hneaklongprachabumrung สพม.13 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130 075691470 http://school.obec.go.th/nhoaklong 1,854 126 ขนาดใหญ่ 52 114.10 98.57 0.00 0.00 นางพวงรัตน์ ซื่อตรง 081-078382
110 84032006 พระแสงวิทยา praseangwittaya สพม.11 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210 077369121 http://www.psv.ac.th 1,572 0 ขนาดใหญ่ 42 80.01 71.47 0.00 0.00
111 92022004 ห้วยยอด huaiyod สพม.13 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130 075235179 2000402 2,356 145 ขนาดใหญ่ 62 29.79 36.60 0.00 0.00
112 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี BENJAMARACHUTHIT PATANI 2455 สพม.15 2 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 073336575 benjamapn@gmail.com http://www.bengamapn.ac.th 2,110 117 ขนาดใหญ่ 64 95.12 89.12 0.05 2.00 นายจุมพล ทองใหม่
113 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา Kanarassadornbumroong Yala School 2542 สพม.15 125 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 073212820 - - http://www.kbyala.ac.th/ 2,250 113 ขนาดใหญ่ 70 77.70 100.00 2.20 6.00 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล
114 96012001 นราธิวาส narathiwat 2456 สพม.15 143/45 13 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 073541771 narathiwat@hotmail.com https://www.facebook.com/nts.ac.th/ http://school.obec.go.th/narathiwat 2,272 109 ขนาดใหญ่ 66 3.34 6.93 3.34 6.93 นายประภาส ขุนจันทร์
115 96022005 สุไหงโกลก SUNGAIKOLOK สพม.15 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 073611053 office@sungaikolok.ac.th www.sungaikolok.ac.th 1,539 81 ขนาดใหญ่ 51 7.00 59.60 0.20 0.03 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ 080-648852
116 10012005 วัดราชาธิวาส Rajadhivas สพม.1  (กทม.1) วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022432159 http://www.rajadhivas.net 789 53 ขนาดกลาง 42 15.90 23.68 2.95 9.03
117 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Saipanya School สพม.1  (กทม.1) ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022210196 www.saipanya.ac.th 1,300 76 ขนาดกลาง 48 9.75 28.23 2.03 7.22 นางสุภาณี ธรรมาธิคม
118 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย trimitwitayalai สพม.1  (กทม.1) ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 026230904 http://www.trimitschool.com 919 72 ขนาดกลาง 37 9.21 28.00 1.36 5.50 นางสาวบุษกร เขียวมั่น 0859781534
119 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ CHANHUNBUMPHEN SCHOOL สพม.2 (กทม.2) สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 022772653 http://www.chanhun.ac.th/ 771 54 ขนาดกลาง 38 0.00 0.00 0.00 0.00 นายเทียน กล่ำบุตร
120 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2540 สพม.2 (กทม.2) 818 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 023647335 sukumbook@gmail.com http://www.bps.ac.th/ 1,180 70 ขนาดกลาง 39 11.63 30.35 8.88 15.67 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ 0896114591
121 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม Suwanplubplapittayakom 2492 สพม.1  (กทม.1) บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024182911 plubpla23@gmail.com https://www.swpp.ac.th/ 671 0 ขนาดกลาง 24 1.82 5.45 6.75 642.00
122 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ watnoinai สพม.1  (กทม.1) ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024247882 http://watnoinai.ac.th 700 39 ขนาดกลาง 30 9.38 15.40 7.64 13.13 นางสิริกร สุกิน
123 10032008 ฤทธิณรงค์รอน Ritthinarongron สพม.1  (กทม.1) วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 024654580 http://www.nr.ac.th 771 30 ขนาดกลาง 28 0.00 0.00 0.00 0.00 นายไสว บรรณาลัย
124 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ Thnoburiworatapeepalark School สพม.1  (กทม.1) ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024657753 http://school.obec.go.th/thonbure 537 36 ขนาดกลาง 27 10.57 16.17 3.31 10.38 นายชนินทร์ คะอังกุ 0942812695
125 10032012 มหรรณพาราม MAHANNAPARAM สพม.1  (กทม.1) ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024486258 http://www.mh.ac.th 1,200 45 ขนาดกลาง 36 6.51 9.68 3.72 6.02 นายวุฒิชัย วรชิน
126 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม Watdusitaram Secondary School สพม.1  (กทม.1) อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024248870 http://www.dusitaram.ac.th 1,013 63 ขนาดกลาง 35 5.26 19.12 5.06 18.73 นางลักขณา เจริญแพทย์
127 10032017 มัธยมวัดนายโรง Matthayomwatnairong สพม.1  (กทม.1) อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0922826530 http://www.nairong.ac.th 1,124 34 ขนาดกลาง 36 9.20 13.90 11.18 18.88
128 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Nuannoradit Wittayakom Rutchamonklapisek สพม.1  (กทม.1) บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 024293740 http://www.ndr.ac.th/ 749 42 ขนาดกลาง 25 25.28 33.50 7.16 13.58 นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ 085 059852
129 12012006 นนทบุรีพิทยาคม Nonthaburipittayakom สพม.3 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025882826 http://www.npschool.ac.th 515 33 ขนาดกลาง 23 9.71 16.52 17.75 23.32 นางธราภรณ์ พรหมคช
130 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี BODINDECHA (SING SINGHASENI) NONTHABURI สพม.3 วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130 024475774 http://www.bodinnon.ac.th 730 38 ขนาดกลาง 23 14.43 24.92 17.75 23.32
131 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี Triamudomsuksanomklao nonthaburi school สพม.3 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025017463 http://www.tunn.ac.th 1,082 45 ขนาดกลาง 31 10.75 15.52 17.75 23.32
132 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม POTINIMITWITTAYAKOM สพม.3 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025843878 http://www.potinimit.ac.th 1,151 50 ขนาดกลาง 35 18.33 31.02 17.75 23.32 นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล
133 12022010 ราชวินิต นนทบุรี Satrinonthaburibangyai (Nonthakitphisal) สพม.3 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 029277239 http://www.satrinonthaburibangyai.net 1,299 41 ขนาดกลาง 34 16.81 29.03 17.75 23.32 นายรังสิมันต์ ยาละ
134 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ Wichean Klinsukon Uppathum สพม.3 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035271010 http://www.vichian.ac.th/ 676 36 ขนาดกลาง 20 65.56 63.12 17.75 23.32 นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี
135 14012013 อุทัย Uthaischool สพม.3 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035356502 http://www.uthaischool.ac.th 857 34 ขนาดกลาง 23 74.87 77.98 17.75 23.32
136 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) wisetchaichan tantiwithayapoom สพม.5 ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 035631206 http://www.tanti.ac.th 1,324 66 ขนาดกลาง 41 43.32 40.62 17.75 23.32 นายรณชัย นิ่มกุล
137 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) Phothong Jindamanee สพม.5 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 035691828 1,047 42 ขนาดกลาง 27 0.00 0.00 17.75 23.32
138 15012014 สามโก้วิทยาคม samkowittayakom สพม.5 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160 035697075 http://school.obec.go.th/samkw 518 31 ขนาดกลาง 18 56.07 52.63 17.75 23.32 นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ
139 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย KHOKKATHIAMWITAYALAI สพม.5 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160 036486333 narinrat_s@hotmail.com http://school.bed.go.th/ 562 34 ขนาดกลาง 21 39.71 44.02 17.75 23.32 นายสำรวย วัฒนวงค์ 0899021257
140 16012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี PRINCESS CHULABHORN`S COLLEGE LOPBURI สพม.5 ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 15120 sasikul01@gmail.com http://www.pccl.ac.th 720 48 ขนาดกลาง 30 51.61 52.55 17.75 23.32 นายสมิง กุลธี 0819482419
141 16022011 ลำสนธิวิทยา Lamsonthiwitthaya 2522 สพม.5 439 1 หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 15190 036689836 admin@lamsonthiwit.ac.th http://www.lamsonthiwit.ac.th 589 37 ขนาดกลาง 18 139.69 134.67 17.75 23.32 นายเผด็จ สุพันธนา
142 16022012 หนองม่วงวิทยา Nongmuangwittaya สพม.5 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 15170 036431737 Thun_ge@hotmail.com http://www.school.obec.go.th/nm_wittaya 924 53 ขนาดกลาง 27 64.34 64.88 17.75 23.32 นางชูศรี คำกัน 0879944785
143 19012001 สุธีวิทยา SUTEEWITTAYA SCHOOL สพม.4 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120 036239314 http://www.sutheewit.ac.th 1,137 48 ขนาดกลาง 32 112.75 103.87 17.75 23.32 นายชวิศ จิตปุณยพงศ์
144 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา nongyaisiriworawatwittaya 2520 สพม.18 460 5 หนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 20190 038219193 nongyai.com@gmail.com https://web.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.nongyai_school@thaimail.com 552 36 ขนาดกลาง 15 63.04 66.50 17.75 23.32 นางกฤตติกา เบญจมาลา 0819821873
145 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม Thunghiengpittayakom สพม.18 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 038466110 http://www.school.obec.go.th/tpk1 544 28 ขนาดกลาง 18 46.99 59.92 17.75 23.32
146 20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม surasakwittayakom 2522 สพม.18 312 5 นาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 038338053 surasakvv@hotmail.co.th www.sswk.ac.th 1,180 68 ขนาดกลาง 33 28.28 32.47 17.75 23.32
147 21012005 เพรักษมาตาวิทยา PHERAKSAMATAWITTAYA สพม.18 เพ เมืองระยอง ระยอง 21160 038651971 http://www.pheruk.com 710 1 ขนาดกลาง 21 124.23 113.58 17.75 23.32 นายปรีชา นาคศิริ
148 25012018 ชิตใจชื่น chitchaichuen สพม.7 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 037271223 500 30 ขนาดกลาง 15 34.59 40.93 17.75 23.32 นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์
149 25012021 ประจันตราษฏร์บำรุง Prachantaratbumroong สพม.7 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 http//www.school.obec.ac.th/pbs 1,344 71 ขนาดกลาง 36 19.59 23.28 17.75 23.32 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ 0863103090
150 25012024 ศรีมหาโพธิ SRIMAHAPHOT สพม.7 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 037279200 http://www.srimahaphot.com 1,159 56 ขนาดกลาง 34 33.20 38.73 17.75 23.32 นายพาดี ฉิมพาลี
151 26012003 นวมราชานุสรณ์ nawamaracharnusorn 2515 สพม.7 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 26000 037311467 nawama@hotmail.com - http://www.nawama.ac.th 751 30 ขนาดกลาง 27 24.62 29.87 17.75 23.32
152 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม Nongnamsaipittayakom 2534 สพม.31 592 5 ใหม่สามัคคี หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 044985121 ranwisaphat@nongnamsai.ac.th https://www.facebook.com/nongnamsai.ac.th www.nongnamsai.ac.th 669 35 ขนาดกลาง 0 62.36 55.32 17.75 23.32 นายสราวุฒิ แช่มเมืองปัก 0817125971
153 31012002 ภัทรบพิตร Phattharaborpitr สพม.32 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044611984 http://www.phatthara.ac.th 1,369 71 ขนาดกลาง 44 8.80 16.12 0.00 0.00 ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล 0652479652
154 31012004 พระครูพิทยาคม Prakrupittayakom สพม.32 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044666122 http://www.prakru.ac.th 815 42 ขนาดกลาง 22 14.57 18.17 0.00 0.00 นายวีระศักดิ์ พินิจ
155 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Romburipitthayakhom rachamungklaphisake สพม.32 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000 044186439 http://www.rbp.ac.th/ 827 54 ขนาดกลาง 26 14.31 19.92 0.00 0.00 ภูวนาถ ยุพานวิทย์
156 31022007 ไพศาลพิทยาคม phaisan pittayakhom สพม.32 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044110113 http://school.obec.goo.th/paisan_br2 572 49 ขนาดกลาง 20 62.93 60.52 0.00 0.00 นายสมคิด สิทธิสาร 0851569153
157 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม Plubplachai Pittayakom School สพม.32 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250 044608090 http://www.plubplachai.ac.th 673 42 ขนาดกลาง 23 38.30 50.18 0.00 0.00 นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ 0652655191
158 31022013 ห้วยราชพิทยาคม HOUYRAT PHITTAYAKHOM สพม.32 ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 044696097 http://school.obec.go.th/hauwrat 1,034 55 ขนาดกลาง 30 12.07 20.23 0.00 0.00 นายไพบูลย์ มั่นยืน
159 31032016 ไทยเจริญวิทยา THAICHAROENVITTAYA สพม.32 ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220 044654229 http://202.143.167.214 502 26 ขนาดกลาง 16 85.52 81.07 0.00 0.00 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
160 31032018 หนองหงส์พิทยาคม nonghongpitthayakhom สพม.32 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 044669030 http://www.nhp.ac.th/ 955 37 ขนาดกลาง 26 59.53 58.83 0.00 0.00 นายชาตรี อัครสุขบุตร
161 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม NONSUWANPITTAYAKOM สพม.32 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 044607150 746 37 ขนาดกลาง 21 80.80 75.02 0.00 0.00
162 31042001 คูเมืองวิทยาคม Khumuangwittayakhom สพม.32 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 044699055 http://www.kmu.ac.th 1,035 48 ขนาดกลาง 33 35.12 35.08 0.00 0.00 นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า
163 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ Princess Chulabhorn s college สพม.32 สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150 044 681 947 www.pccbr.ac.th 719 112 ขนาดกลาง 30 43.62 45.05 0.00 0.00 นางสาวสมพิศ ผาดไธสง 081-265250
164 31042015 แคนดงพิทยาคม kandong pittayakom 2527 สพม.32 275 11 อนามัย แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 31150 044193064 kandong_p@hotmail.com https://www.facebook.com/kaendonpit/ www.kd-p.ac.th 706 43 ขนาดกลาง 24 45.49 50.07 0.00 0.00 นายโกศล เสนาปักธงไชย 0814701389
165 33042008 บึงมะลูวิทยา bungmaluwithaya สพม.28 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 045924657 www.blwsc.ac.th 976 58 ขนาดกลาง 0 81.82 80.95 0.00 0.00 นายสุพล วรรณจู
166 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม Donmoddangvitayakhom. สพม.29 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000 045308005 http://www.donmoddang.com 628 34 ขนาดกลาง 16 22.20 31.47 0.00 0.00 นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
167 34032004 โขงเจียมวิทยาคม Khongchiamwittayacom สพม.29 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 045351005 http://www.area/school.go.th/khongschool 756 55 ขนาดกลาง 22 69.39 61.18 0.00 0.00 นายชาคริต พิมพ์หล่อ
168 34032006 เอือดใหญ่พิทยา AUEDYAIPITTAYA สพม.29 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 045346040 http://ubon.obec.go.th/school/auedyaipitaya 665 33 ขนาดกลาง 20 70.31 59.07 0.00 0.00 ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
169 34042008 วิจิตราพิทยา Vichitrapittaya School สพม.29 แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 045321022 rungsun7470@gmail.com www.vichitra.ac.th 906 36 ขนาดกลาง 27 18.28 17.37 0.00 0.00 นายอภิชาติ ทองแจ่ม
170 34052002 นาจะหลวย Nachaluay สพม.29 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 045379112 http://www.nl.ac.th 1,390 81 ขนาดกลาง 41 109.96 111.05 0.00 0.00
171 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา THAPHOSRIPITAYA สพม.29 ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 045865045 http://www.thaphosri.ac.th 778 40 ขนาดกลาง 24 67.32 64.50 0.00 0.00 นางนารี สิงห์คง 0848294594
172 34052009 น้ำยืนวิทยา Namyuenwittaya School สพม.29 สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260 045371105 http://www.norwor.com 1,442 95 ขนาดกลาง 43 111.49 105.57 0.00 0.00 นายปัญจพล โคตรคันทา
173 37012002 ชานุมานวิทยาคม chanumanwitthayakom สพม.29 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210 080 334 0630 http://203.172.138.186/chanu.ac.th 1,191 81 ขนาดกลาง 35 127.44 117.00 0.00 0.00 นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
174 37012013 อำนาจเจริญ 2 amnajareon2 สพม.29 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045980112 596 45 ขนาดกลาง 19 662.65 700.12 0.00 0.00 นายนิยม รักพรม
175 37012017 เสนางคนิคม SENANGKANIKHOM สพม.29 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290 045461009 2012sriraksa@gmail.com http://senangkhanikhom.ac.th 858 44 ขนาดกลาง 25 106.96 97.62 0.00 0.00 นางพัชราวลัย ศรีรักษา 0833845120
176 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม lueamnatwittayakhom สพม.29 อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000 045272336 http://www.lueamnat.ac.th 573 39 ขนาดกลาง 20 62.72 57.85 0.00 0.00 อชิระ วิริยสุขหทัย 0872456938
177 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ NONSAATPITTAYASAN สพม.20 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 41240 042392090 http://www.udesa2.go.th/nonsa_adpit/ 739 52 ขนาดกลาง 25 56.36 49.30 0.00 0.00 เนตรชนก ชมภูธร 0885728491
178 47022018 หนองหลวงศึกษา Nongluangsuksa School สพม.23 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 042704615 thidarat2008@gmail.com https://nongluangsuksa.wordpress.com/ 727 39 ขนาดกลาง 22 98.78 98.73 0.00 0.00
179 48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม banpueng wittayacom สพม.22 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 48000 2000402 507 37 ขนาดกลาง 18 20.13 23.67 0.00 0.00 นางสาวกริ่งแก้ว นวลศรี 0898890701
180 48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ Ummaoprachasan สพม.22 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 48110 042059035 http://school.obec.go.th/ums 656 42 ขนาดกลาง 21 70.59 65.55 0.00 0.00 นายอาจ ชมภูโคตร
181 48022001 อุเทนพัฒนา Uthenpattana สพม.22 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120 042581261 http://www.utp.ac.th 1,320 70 ขนาดกลาง 42 26.46 27.87 0.00 0.00 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
182 48022007 บ้านแพงพิทยาคม Banphaengpittayakom 2512 สพม.22 20 7 ดอนแพง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 48140 042591228 bpk-52@hotmail.com 2000402 1,109 64 ขนาดกลาง 36 95.84 87.28 0.00 0.00 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
183 48022019 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา Phonsawanrajpattana 2522 สพม.22 264 12 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 042595072 psschool264@gmail.com http://www.school.obec.go.th/psrn/index/ps.htm 1,066 51 ขนาดกลาง 36 0.00 0.00 0.00 0.00 นายนิยม ไผ่โสภา
184 48022021 นาทมวิทยา Nathomwittaya สพม.22 นาทม นาทม นครพนม 48140 042519174 http://www.natomschool.com 532 23 ขนาดกลาง 16 103.34 95.42 0.00 0.00
185 49012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร Princess Chulabhon`s College Mukdahan สพม.22 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 042660445 http://www.pccm.ac.th 876 64 ขนาดกลาง 36 105.34 95.65 0.00 0.00 นายชาตรี ประดุจชนม์
186 49012020 ดงหลวงวิทยา dongluangwitaya 2522 สพม.22 204 4 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 042697040 wasitachaiyapet@gmail.com 2000402 738 38 ขนาดกลาง 23 83.60 83.50 0.00 0.00 นายจีรชัย วังคะฮาต
187 49012022 คำชะอีวิทยาคาร Khamchaiwitthayakhan สพม.22 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 49110 042691082 http://www.Khamchaiwitthayakhan.net 887 51 ขนาดกลาง 26 117.68 115.63 0.00 0.00 นายเลียง ผางพันธ์
188 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา nongsoongsamukkeewittaya สพม.22 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร 49160 042635113 http://school.obec.go.th/nongsoong 752 52 ขนาดกลาง 23 131.48 128.72 0.00 0.00 นายเนรมิต กฤตาคม
189 50022008 พร้าววิทยาคม PHRAOWITTAYAKOM 2515 สพม.34 196 1 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190 053475303 admin@pwks.ac.th https://www.facebook.com/phraowittayakom/ http://www.pwks.ac.th 1,356 98 ขนาดกลาง 39 91.79 87.75 3.40 5.00 นางลภัสนันท์ เรียนยอย
190 50042006 สองแคววิทยาคม SONGKWAEWITTAYAKOM 2520 สพม.34 94 14 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160 053369407 songkwaewit@secondary34.go.th โรงเรียน สองแคววิทยาคม เชียงใหม่ http://www.Songkaew.ac.th 517 38 ขนาดกลาง 19 0.07 72.00 0.00 10.00 นายชัยพันธ์ ศรีนันตา 0998645431
191 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม Thunghuachangpittayakom สพม.35 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 51160 053975144 http://school.obec.go.th/tunghua 503 0 ขนาดกลาง 18 96.37 104.45 0.00 0.00
192 53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ Thaplaprachauthis 2512 สพม.39 78 1 - ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150 055499094 sathiya@tpu.ac.th www.thapla.ac.th 721 34 ขนาดกลาง 0 1,590.00 180.00 0.20 5.00 นายบรรชา บุญเสือ 0947549449
193 63012002 ผดุงปัญญา Phadungpanya School สพม.38 ไม้งาม เมืองตาก ตาก 63000 055511135 pimtum48@yahoo.com phadung.org 1,464 65 ขนาดกลาง 42 84.76 71.72 0.00 0.00
194 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) Bantak Prachawithayakarn school 2500 สพม.38 90/1 หมู่ 4 ตากออก บ้านตาก ตาก 63120 055591026 tayaof@gmail.com www.bpw.ac.th 788 49 ขนาดกลาง 26 104.25 85.75 1.00 2.00 นายชาคริต คำนวนสินธุ์ 0895626512
195 63012010 สามเงาวิทยาคม samngaowittayakom 2514 สพม.38 1663 5 ท่าปุย สามเงา สามเงา ตาก 63130 055599026 samngao2514@hotmail.com http://www.samngaowit.ac.th 502 37 ขนาดกลาง 15 140.15 111.10 5.00 20.00 นางกัลยา ธีระเชีย 0899607093
196 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม maeramadwittayakhom 2516 สพม.38 167 3 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 63140 055581238 mrw@gmail.com https://www.facebook.com/mearamatwittyakom www.mrw.ac.th 635 34 ขนาดกลาง 18 201.28 191.82 2.00 0.08
197 63022002 แม่จะเราวิทยาคม Maecharaowittayakhom สพม.38 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 63140 055585082 mj.wit@hotmail.com https://www.facebook.com/maecharaowitthayakhom http://www.mcrw.ac.th 514 25 ขนาดกลาง 18 197.35 188.90 0.00 0.00 นายขวัญชัย นันต๊ะ
198 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม Thasongyang Wittayakhom 2518 สพม.38 175 2 ลำร้อง แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 63150 055589101 tsyschool@gmail.com https://www.facebook.com/tswthasongyang www.tswschool.ac.th 663 34 ขนาดกลาง 21 240.97 229.43 0.00 0.00 นายกฤษณะ เครืออยู่
199 63022007 แม่กุวิทยาคม maekuvittayakom สพม.38 แม่กุ แม่สอด ตาก 63130 055551213 alfazero101@gmail.com http://www.maekuwit.ac.th 615 28 ขนาดกลาง 18 174.68 166.55 0.00 0.00 นายชำนาญ แสนจุ้ม
200 63022008 พบพระวิทยาคม phobphrawittayakom 2522 สพม.38 333 3 พบพระ พบพระ ตาก 63160 055569081 phobphrawittayakom@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100004178295736 http://www.pwschool.org 959 51 ขนาดกลาง 31 212.49 203.42 0.00 0.00 นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
201 63022009 อุ้มผางวิทยาคม Umphang Wittayakhom School 2519 สพม.38 4 1 อุ้มผาง อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 63170 055561005 umphangs@hotmail.com www.upw.ac.th 1,340 84 ขนาดกลาง 40 327.43 346.45 0.00 0.00 นายภูธนภัส พุ่มไม้
202 64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา Bandanlanhoiwittaya สพม.38 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140 055689118 http://bandan.ac.th 1,113 56 ขนาดกลาง 34 30.47 33.03 0.00 0.00 นายสุทน ทับจาก
203 64012003 คีรีมาศพิทยาคม kheereemaspittayakom สพม.38 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64140 055695022 http://www.kpschool.ac.th 992 58 ขนาดกลาง 33 27.05 26.42 0.00 0.00 นายพัฒนพงษ์ สีกา
204 64012004 กงไกรลาศวิทยา Kongkrailatwittaya 2514 สพม.38 147 4 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 055691221 klschoolweb@gmail.com https://www.facebook.com/kongkrailatwittaya/ http://www.kl.ac.th 978 67 ขนาดกลาง 30 26.51 27.97 3.00 5.00 นายประกอบ พงศ์พันธ์ 0872091309
205 64022001 เมืองเชลียง MUANGCHALIANG สพม.38 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130 055671034 www.mcl.ac.th 1,372 72 ขนาดกลาง 39 68.67 73.08 0.00 0.00 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
206 64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ srisamrongchanupatham สพม.38 คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย 64120 055681344 http://www.ssr.ac.th 1,482 86 ขนาดกลาง 54 19.47 27.00 0.00 0.00 นายมนตรี คงเจริญ
207 64022005 บ้านไร่พิทยาคม banraipittayakom 2519 สพม.38 102 7 บ้านไร่ บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120 055685011 brpssr@gmail.com http://www.banraipit.com 503 45 ขนาดกลาง 20 35.85 37.78 1.20 0.27 นายประสาน โชติมน 0897077034
208 64022013 ศรีนคร sinakhon 2500 สพม.38 414 3 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64140 055652988 snk.school@hotmail.com http://www.snk.ac.th 765 52 ขนาดกลาง 24 50.17 55.15 0.00 0.00 นายอำนวย บูรณะไทย
209 67022011 แคมป์สนวิทยาคม campsonewittayakom 2519 สพม.40 13 เหล่าหญ้า แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280 056750334 cswk@gmail.com www.cswk.ac.th 519 36 ขนาดกลาง 16 71.51 81.28 0.02 20.00 นายธีรวิชญ์ เข็มมี 0886066199
210 70012005 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ Dantubtako Ratupatham 2523 สพม.8 888 2 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150 032265300 dantubtako8@gmail.com http://Dantubtako1.th.gs 514 34 ขนาดกลาง 17 52.59 60.37 2.40 30.00 นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
211 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ PRASARTRATPRACHARKIT สพม.8 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70210 032249109 http://www.school.obec.go.th/pp_school 1,044 52 ขนาดกลาง 33 35.84 52.10 0.00 0.00
212 71032004 อุดมสิทธิศึกษา Udomsittisuksa 2519 สพม.8 161/1 3 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 034595027 Parintorn.pan@gmail.com www.uds.ac.th 1,484 64 ขนาดกลาง 39 292.99 264.60 0.00 0.00 นายเจริญ พรหมมา
213 72032010 ด่านช้างวิทยา DANCHANGWITTAYA สพม.9 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 http://www.danchangwittaya.tht.in 577 36 ขนาดกลาง 18 87.15 80.43 0.00 0.00
214 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม.9 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม 73110 034311278 http://www2.kc.ac.th 836 112 ขนาดกลาง 32 122.37 98.93 0.00 0.00 นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ 0810112214
215 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร Srinagarindrathe Princess mother school samutsakhon สพม.10 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034839201 WWW.SWSAKHON.TH.GS 1,287 44 ขนาดกลาง 40 76.58 59.07 0.00 0.00
216 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา Phanthainorasingwitthaya สพม.10 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034869663 http://www.phanthai.ac.th 608 31 ขนาดกลาง 21 102.34 88.38 0.00 0.00 นายอุดม สมพร้อม 0897877356
217 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย SAMUTSAKHONWUTICHAI สพม.10 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034468043 1,144 48 ขนาดกลาง 30 96.64 83.07 0.00 0.00 นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย 0894465118
218 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ Watthumjariyapirom สพม.10 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 034481468 http://www.wd.ac.th/ 851 36 ขนาดกลาง 27 87.63 73.62 0.00 0.00 นายอภิเชษฐ์ วันทา
219 77022003 เมืองปราณบุรี MUANGPRANBURI 2502 สพม.10 73 2 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032621773 muangpran@gmail.com https://www.facebook.com/pg/mb.school.official/about/?ref=page_internal http://www.muangpran.ac.th 604 23 ขนาดกลาง 23 90.80 77.93 10.64 17.40 นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
220 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม Plaiprawitthayakhom สพม.13 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 81160 075687020 http://www.pv.ac.th 996 74 ขนาดกลาง 35 190.55 166.03 0.00 0.00 นายกฤษณกันต์ เปาะทอง 0869581949
221 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี Mattayompatcharakitiyapha 3 suratthani สพม.11 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84100 077211439 http://www.mpp3.ac.th 571 58 ขนาดกลาง 24 17.91 24.17 0.00 0.00 นางณัฐนันท์ เครือรัตน์ 0905205945
222 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก Thasae Ratchadapisake 2514 สพม.11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140 077599179 trp@rachada.ac.th http://www.rachada.ac.th 1,122 55 ขนาดกลาง 30 220.00 180.00 3.00 0.00 นายจรวย พิมาน 0819561266
223 86022004 เมืองหลังสวน Mounglangsuan สพม.11 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 077582153 http://school.obec.go.th/mounglangsuan 830 43 ขนาดกลาง 29 123.80 108.65 0.00 0.00 นางพรศรี ยอดสุดา 0878933865
224 86022005 ละแมวิทยา Lamaewitthaya สพม.11 ละแม ละแม ชุมพร 86170 077559104 http://www.lw.ac.th 1,184 64 ขนาดกลาง 36 101.36 92.48 0.00 0.00 นายเจริญ ทองศิริ
225 86022006 พะโต๊ะวิทยา phatao wittaya school สพม.11 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 86180 077539049 http://school.obec.go.th/phataowit 517 22 ขนาดกลาง 15 166.74 147.40 0.00 0.00 นายประทีป มณีบางกา
226 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา Tungtagowittaya สพม.11 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220 077536854 http://school.obec.go.th/tungtagowit 836 44 ขนาดกลาง 26 0.00 0.00 0.00 0.00 นางสาวบุษยมาศ เพชรพรหม 0629895146
227 93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ Harnthoa rangseeprachasan 1963-05-16 สพม.12 468 2 หารเทา หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 93120 074676064 waranya_k@hotmail.com http://www.harnthao.ac.th/ 1,084 50 ขนาดกลาง 35 161.10 139.50 7.70 10.90
228 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา Srinagarindra The Princess Mother School Yala 2539 สพม.15 135 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา 95000 073288015 admin@swyl.ac.th https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.swyl.ac.th 745 97 ขนาดกลาง 29 77.00 77.00 4.50 11.00 นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา 0897354420
229 95022001 เบตง Betong Wiraratprasan School 2500 สพม.15 19 ถนนรวมวิทย์ เบตง เบตง ยะลา 95110 073230449 ws.wirarat@gmail.com www.wirarat.ac.th 1,336 74 ขนาดกลาง 40 190.45 12,350.00 1.50 10.00 ประจักษ์ ชูศรี
230 96012005 ร่มเกล้า ROMKLAO SCHOOL สพม.15 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 96180 073591519 www.rkschool.ac.th 927 39 ขนาดกลาง 25 0.00 0.00 0.00 0.00 นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม
231 96012006 ตันหยงมัส tanyongmas 2503 สพม.15 161 1 ตันหยงมัส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 073671083 tanyongmas1@hotmail.co.th - http://www.tanyongmas1.com 550 25 ขนาดกลาง 24 19.57 25.35 4.94 8.70 นายสมกิจ อาแว 0947961929
232 96022007 มัธยมสุไหงปาดี mattayomsungaipadi 2512 สพม.15 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 073651151 msd878@hotmail.com www.msdschool.ac.th 612 89 ขนาดกลาง 24 48.00 1.00 1.20 0.03 นายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์
233 96022008 สวนพระยาวิทยา suanprayawithaya 2524 สพม.15 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 96220 073589009 chaimeepiyatu6@gmail.com www.facebook.com/โรงเรียนสวนพระยาวิทยา-883492968372975/ http://www.sys.ac.th 1,003 66 ขนาดกลาง 32 56.86 73.07 0.00 0.00 นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ 0987736383
234 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร benjamaborpit สพม.1  (กทม.1) ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022814050 www.mwbb.ac.th 458 13 ขนาดเล็ก 22 0.00 0.00 0.00 0.00
235 10012006 พุทธจักรวิทยา buddhajak wittaya สพม.2 (กทม.2) สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 026371178 www.buddhajak.ac.th 227 25 ขนาดเล็ก 12 14.65 29.38 1.82 7.57 นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ 081-445695
236 10012018 วัดสระเกศ Watsaket สพม.1  (กทม.1) บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022216028 http://www.watsaket.ac.th 275 16 ขนาดเล็ก 15 14.86 21.07 1.64 5.03 นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก
237 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.1  (กทม.1) บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 025852901 http;//silacharn.com 443 38 ขนาดเล็ก 27 0.00 0.00 0.00 0.00
238 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ํYOTHINBURANA 2 (SUWANSUTTHARAM) SCHOOL 2522 สพม.1  (กทม.1) 279/1 - - บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 025870978 Sarabanyotin2@gmail.co.th - http://www.ssw.ac.th 416 48 ขนาดเล็ก 22 19.54 27.08 5.66 10.97
239 10012041 มักกะสันพิทยา Makkasanphitaya school สพม.1  (กทม.1) มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10320 022528642 makkasan.ac.th 300 21 ขนาดเล็ก 20 56.03 54.18 61.19 60.03 นางคนึงนาถ จันทวงษ์
240 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม Watprodunaisongtham สพม.1  (กทม.1) วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 024574430 http://school.bed.go.th/prado 420 22 ขนาดเล็ก 19 9.09 15.58 2.45 8.72
241 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง Mathayomwatdaokhanong สพม.1  (กทม.1) บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024682163 http://school.obec.go.th/dndao 366 18 ขนาดเล็ก 18 9.38 24.88 3.41 9.57 นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
242 10032018 สวนอนันต์ suananan 2520 สพม.1  (กทม.1) 65 บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024110721 suananun1234@gmail.com http://www.snuananun.ac.th 256 25 ขนาดเล็ก 13 2.00 45.00 1.00 30.00 นายวิจิตร สมบัติวงศ์
243 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม Pittayalongkornpittayakom สพม.1  (กทม.1) ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 024524740 www.pittayalongkorn.ac.th 313 20 ขนาดเล็ก 15 35.16 41.12 11.86 15.43
244 10032023 วัดรางบัว Wat Rangbua School สพม.1  (กทม.1) บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 http://www.watrangbua.ac.th 411 16 ขนาดเล็ก 36 0.00 0.00 0.00 0.00
245 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม CHAICHIMPLEEWITTAYACOM สพม.1  (กทม.1) บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 024101662 WWW.CHAICHIMPLEE.AC.TH 472 31 ขนาดเล็ก 23 6.97 13.23 2.80 7.50
246 10032029 แจงร้อนวิทยา chaengron wittaya school สพม.1  (กทม.1) ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 028168591 2000402 411 30 ขนาดเล็ก 19 14.44 32.83 4.63 13.20 นายปรเวธฎ์ เกษมโชค
247 10032030 วัดบวรมงคล Watborworrnmongkol school สพม.1  (กทม.1) บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 024247702 http://www.borwornmongkol.com 400 27 ขนาดเล็ก 24 6.81 21.15 3.14 10.50 นายวีระ เจนชัย
248 10032031 วิมุตยารามพิทยากร Wimuttayarampittayakorn สพม.1  (กทม.1) บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 024242598 http://www.wimut.moe.go.th 331 28 ขนาดเล็ก 15 0.00 0.00 0.00 0.00 นายกิตติศักดิ์ สมพล
249 12022005 ราษฏร์นิยม ratniyom สพม.3 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150 029855660 http://www.ratniyom.net 414 23 ขนาดเล็ก 13 36.92 40.57 17.75 23.32 นายชลัท ทิพย์ลมัย
250 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม nongnumsomwittayakom สพม.3 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035255237 http:// 193 11 ขนาดเล็ก 9 77.17 76.70 17.75 23.32 นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์
251 14012016 มหาราช(ประชานิมิต) maharatprachanimit 2494 สพม.3 60/10 2 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 035389131 maharatprachanimit@hotmail.com http://www.maharach.ac.th 120 12 ขนาดเล็ก 8 97.10 85.33 7.42 12.30 นายสมชาย คำรักษ์ 0870792887
252 14022002 บางบาล BANGBAN 2497 สพม.3 86 1 - บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 035950402 bangbansch@gmail.com http://www.bangban.ac.th 299 19 ขนาดเล็ก 12 83.00 81.58 17.75 23.32 นางธนภร เกิดนาวี 0851164944
253 14022012 ลาดงาประชาบำรุง Lardngaprachabumrung School สพม.3 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035720063 68 11 ขนาดเล็ก 6 75.61 82.68 17.75 23.32 ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
254 15012005 ราชสถิตย์วิทยา Ratchasathit สพม.5 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง 14140 035862404 www.labschools.net/ratchasatit/ 232 19 ขนาดเล็ก 15 30.64 27.08 17.75 23.32 นายประสิทธิ์ รักงาม
255 15012006 บางเสด็จวิทยาคม BANGSADETVITHAYAKOM สพม.5 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 14130 035868395 http://school.obec.go.th/bangsadej 273 22 ขนาดเล็ก 11 57.29 49.98 17.75 23.32 นายบรรจบ เฉลยมรรค
256 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม phothongpittayakom สพม.5 โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 035861471 101 17 ขนาดเล็ก 16 38.09 38.50 17.75 23.32 นายวิชาญ กิ่งก้าน
257 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม wisetchaichanwitayakom สพม.5 ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 035631503 132 9 ขนาดเล็ก 6 46.58 46.28 17.75 23.32
258 16012008 โคกตูมวิทยา KOKTOOMWITTAYA สพม.5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15210 036499176 jantana_tim@hotmail.com http://www.sites.google.com/site/ktw2554 457 18 ขนาดเล็ก 13 55.98 57.15 17.75 23.32
259 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม banberk สพม.5 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 036655403 venich82@gmail.com http:// 170 13 ขนาดเล็ก 6 31.60 27.65 17.75 23.32 นายสมบูรณ์ สุขเกษ 0868031157
260 16022005 ขุนรามวิทยา Kunramwitthaya สพม.5 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 18220 036776572 Nantawan.april2519@gmail.com http://school.obec.go.th/kunram 157 17 ขนาดเล็ก 6 119.29 113.47 17.75 23.32 นายประทวน กำจัดภัย 0639659295
261 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร Sabotwittayakan 2518 สพม.5 1 1 สระโบสถ์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240 036439077 sabotschool@gmail.com www.sabotschool.ac.th 391 34 ขนาดเล็ก 16 95.00 95.00 3.00 6.00 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
262 16022010 ยางรากวิทยา YANGRAK WITTAYA สพม.5 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 15250 036796477 phueng81@hotmail.com http://www.yangrag.lopburi2.net 176 11 ขนาดเล็ก 10 112.06 106.10 17.75 23.32
263 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม KAIBANGRACHANWITTAYAKOM สพม.5 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 036699353 www.kbws.ac.th 286 23 ขนาดเล็ก 18 19.74 25.32 17.75 23.32
264 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก promburiratchadapisek สพม.5 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120 prp.singburi@gmail.com 158 17 ขนาดเล็ก 8 20.40 16.87 17.75 23.32 นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ 0895075364
265 19012006 พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) prabudthabat สพม.4 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 18120 036733100 http://www.planukul.ac.th 344 20 ขนาดเล็ก 10 95.59 99.75 17.75 23.32 นายธนาพล จีรเดชภัทร์
266 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา Khokgratornkittiwutwittaya School สพม.4 งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี 18160 036301023 http://www.kratorn.ac.th 367 28 ขนาดเล็ก 0 93.89 85.15 17.75 23.32
267 19022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี khotchasitkitikunvitayakhom สพม.4 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี 18250 036363020 http://www.school.obec.go.th/khotchasit 455 22 ขนาดเล็ก 15 69.21 67.33 17.75 23.32 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล 0817570437
268 19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา Banthamaprangwittaya สพม.4 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 18110 036227227 http://www.btmw.org 456 29 ขนาดเล็ก 20 98.49 87.47 17.75 23.32 นายสมศักดิ์ สุมน
269 19022009 ซับน้อยเหนือวิทยาคม subnoinauewittayacom สพม.4 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 18180 http://www.school.bed.go.th/subnoi1 445 27 ขนาดเล็ก 15 167.73 145.40 17.75 23.32 นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้
270 20022006 อุทกวิทยาคม Utok Wittayakom สพม.18 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 20140 038163216 http://web.school.net.th/utok 88 13 ขนาดเล็ก 6 49.37 59.13 17.75 23.32 ณัฐชา จันทร์ดา 0896068488
271 20022009 เกาะจันทร์พิทยาคาร Kohchanpittayakarn School สพม.18 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240 038166255 chatrinrin@gmail.com http://web.chon2.go.th/kjp 378 25 ขนาดเล็ก 10 63.87 78.73 17.75 23.32 นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี 0625943760
272 25012005 ไทยรัฐวิทยา 7 THAIRATWITTHAYA 7 สพม.7 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 037570419 ไทยรัฐวิทยา ๗ 204 28 ขนาดเล็ก 11 6.44 8.05 17.75 23.32 นายประเสริฐ พรมพิชัย 0892463568
273 25012023 วัดพรหมประสิทธิ์ Watpromprasit School สพม.7 43 3 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 037578451 ws.school@hotmail.com 159 14 ขนาดเล็ก 7 17.67 20.78 17.75 23.32 นายปรีชา ช่างกลึง 0861227088
274 26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Lakthummakit Witthayakom สพม.7 บางอ้อ บ้านนา นครนายก 0373496389 http://sites.google.com/site/lkvschoolweb 164 18 ขนาดเล็ก 9 43.57 49.58 17.75 23.32 นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ 0892163848
275 30012005 โคราชพิทยาคม Korat Pittayacom School 2519 สพม.31 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 044213398 school@korat.ac.th www.korat.ac.th 352 41 ขนาดเล็ก 0 14.88 16.88 4.91 11.92 นายบันเทิง ทรงประโคน 084-429111
276 30052002 หนองกราดวัฒนา Nongkradwattana 1976-06-03 สพม.31 259 13 บ้านหนองยายหอม หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 044973561 ngnt@hotmail.com http://www.facebook.com/ngnkorat305 http://www.ngnkorat.ac.th 277 27 ขนาดเล็ก 0 66.33 64.62 17.75 23.32 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง 044-973561
277 30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 Boonluawittayanusorn2 สพม.31 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา 30220 044249378 phaitoon2517@gamil.com http://www.bws2.ac.th 218 19 ขนาดเล็ก 9 62.91 63.08 17.75 23.32 นายประภาส ชาตี 0935473614
278 30062003 เทพาลัย tepalai 2536 สพม.31 290 9 เทพาลัย คง นครราชสีมา 30260 044081091 annsaifon2@Gmail.com http://www.tpl.ac.th 216 19 ขนาดเล็ก 11 80.23 69.40 17.75 23.32 ชูชาติ อยู่สอาด
279 31012008 หนองตาดพิทยาคม Nongta๏ฟฝpittayakhom สพม.32 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044630315 http://school.obec.go.th/ntra 124 12 ขนาดเล็ก 6 14.02 20.58 0.00 0.00 นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ 0910199801
280 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม Muangfakpitthayakhom สพม.32 เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044605944 http://school.obec.go.th/fagpit 142 13 ขนาดเล็ก 6 30.23 36.72 0.00 0.00 นายสง่า วิโสรัมย์
281 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม Tamenchaipitthayakhom สพม.32 ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044605081 http://school.obec.go.th/tamenchaipit 109 14 ขนาดเล็ก 6 20.97 31.07 0.00 0.00 นายถนอม เยี่ยมรัมย์
282 31012016 ชำนิพิทยาคม Chumnipittayakhom สพม.32 เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 31110 044609978 http://school.obec.go.th/chamnipit/ 238 21 ขนาดเล็ก 9 45.89 51.73 0.00 0.00 นายบุญหนา อินทร์สิลา
283 31022003 ชุมแสงพิทยาคม chumsang pittayakom สพม.32 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044029327 http://school.obec.go.th/chumsang 326 18 ขนาดเล็ก 15 46.41 57.37 0.00 0.00
284 31022009 แสลงโทนพิทยาคม salangtonpittayakom สพม.32 แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 http://school.obec.go.th/salangtonpit 339 25 ขนาดเล็ก 12 25.18 29.90 0.00 0.00
285 31032007 ถนนหักพิทยาคม TANONHAKPITTAYAKOM สพม.32 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 31110 044634639 http://www.tnhpit.com 442 30 ขนาดเล็ก 15 57.51 52.95 0.00 0.00 นายสุรธี เครือบคนโท
286 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา Ruamjitvittaya สพม.32 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 http://school.obec.go.th/ruamjitvittaya1/ 329 16 ขนาดเล็ก 14 95.98 103.28 0.00 0.00
287 31032013 ละหานทรายวิทยา LAHANSAIWITTHAYA สพม.32 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 0801747314 http://school.obec.go.th/saiwitt/ 260 16 ขนาดเล็ก 12 77.82 73.17 0.00 0.00
288 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ Tajongpittayasan สพม.32 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 044029475 http://school.obec.go.th/tajongpit/ 190 13 ขนาดเล็ก 11 77.10 84.52 0.00 0.00 นายทักษิณ แผ้วพลสง
289 31032017 ปะคำพิทยาคม PAKHAMPITTAKOM สพม.32 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220 www.thai-school.net/pakhampit 216 13 ขนาดเล็ก 9 85.39 80.30 0.00 0.00 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
290 31032019 ห้วยหินพิทยาคม Huayhinpittayakhom สพม.32 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 0897131574 http://school.obec.go.th/huyhinpit 437 23 ขนาดเล็ก 17 69.23 64.77 0.00 0.00 นายวัชราบูรณ์ บุญชู
291 31042003 มัธยมพรสำราญ Mattayomphonsamran สพม.32 พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 0817256856 www.mprschool.net 275 13 ขนาดเล็ก 9 21.14 24.07 0.00 0.00 นายศักดิ์ ซารัมย์
292 33012027 บัวเจริญวิทยา Buajareanwittaya 2540 สพม.28 ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 045821015 bjwsc28@gmail.com www.bjwsc28.thai.ac 199 11 ขนาดเล็ก 7 0.02 30.00 0.02 23.00
293 33012032 โนนเพ็กวิทยาคม Nonpekwittayakhom สพม.28 หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 045826003 ์Nonpekwittayakom.ac.th 223 21 ขนาดเล็ก 9 28.31 35.23 0.00 0.00
294 33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร Jaturapumpittayakarn สพม.28 แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 yut558@gmail.com www.jatu.ac.th 210 24 ขนาดเล็ก 12 19.08 23.08 0.00 0.00 นางสาววราภรณ์ ชมชื่น 0922868192
295 33032008 โนนกระสังวิทยาคม สพม.28 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 045920470 kea28092529@hotmail.com 133 11 ขนาดเล็ก 12 53.87 50.03 0.00 0.00
296 33032014 สวายพิทยาคม Sawaipittayacom สพม.28 สวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 045969314 137 16 ขนาดเล็ก 11 65.07 66.72 0.00 0.00 ปัญญา ทองทิพย์ 0955670002
297 34012004 สหธาตุศึกษา Sahathadsuksa School สพม.29 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 34140 045846090 188 18 ขนาดเล็ก 6 58.25 56.95 0.00 0.00
298 34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี Chithuanwitayasamakee สพม.29 ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 045232057 http://ubon.obec.go.th/school/huanwit 139 14 ขนาดเล็ก 6 40.55 44.72 0.00 0.00
299 34012011 เสียมทองพิทยาคม Siamtongpittayakom school สพม.29 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 045412219 http://www.ubon.obec.go.th/school/seamtong 120 15 ขนาดเล็ก 6 36.95 37.25 0.00 0.00 นายวสันต์ นวลอินทร์
300 34012012 หนองขอนวิทยา Nongkornwittaya สพม.29 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 http://nongkornschool.com 219 12 ขนาดเล็ก 8 30.25 33.72 0.00 0.00 นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
301 34012020 ศรีน้ำคำศึกษา Srinamkhamsuksa School สพม.29 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 0906203194 http://ubon.obec.go.th/school/srinam 161 14 ขนาดเล็ก 6 41.90 43.55 0.00 0.00 นายถนอม บรรลุศิลป์
302 34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา Phaiyaisuksa School สพม.29 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 045342081 326 21 ขนาดเล็ก 13 61.93 57.58 0.00 0.00 นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก
303 34012022 ดงยางวิทยาคม Dongyangwittayakom 2538 สพม.29 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 045857242 http://www.dongyang.ob.tc 189 15 ขนาดเล็ก 9 57.35 57.82 0.00 0.00
304 34022004 โนนสวางประชาสรรค์ nonsawangprachasan สพม.29 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 0898441257 http://ubon.obec.go.th/school/nonsawang 221 18 ขนาดเล็ก 10 82.48 77.05 0.00 0.00
305 34022007 ขุมคำวิทยาคาร khumkhamvithtayakhan สพม.29 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 0914720588 http://ubon.obec.go.th/school/khumkham 321 22 ขนาดเล็ก 12 72.36 62.90 0.00 0.00 นายบุญสอน สามัคคี
306 34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร Kaseamsrimawittayakarn School สพม.29 เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 http://ubon.obec.go.th/school/kaseam 394 21 ขนาดเล็ก 15 56.88 52.25 0.00 0.00 นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
307 34022014 พะลานวิทยาคม palanvithayacom สพม.29 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170 149 16 ขนาดเล็ก 8 112.31 104.00 0.00 0.00 นายถนอม หลุมทอง
308 34032010 ตาลสุมพัฒนา TAN SUM PHATTHANA SCHOOL สพม.29 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 045427258 http://www.tansumphatthana.ac.th 459 31 ขนาดเล็ก 18 27.42 29.97 0.00 0.00 นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี
309 34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา Dompraditwittaya สพม.29 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260 045859649 http://labschools.net/dompradit/ 486 33 ขนาดเล็ก 20 123.40 129.63 0.00 0.00 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา 0817251985
310 35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม Takulpatuengwittayakom สพม.28 ราชมุนี โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร 35130 045799982 contact@gg.tragul.ac.th http://www.tragul.ac.th 443 28 ขนาดเล็ก 15 72.94 69.12 0.00 0.00 นายมนตรี แจ่มศรี 0817187603
311 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม BUNGKAWITAYACHOM สพม.28 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 35120 045584890 http://www.bw.ac.th 352 28 ขนาดเล็ก 15 162.70 153.82 0.00 0.00 นางวัชรินทร์ ภูมลี 0814896272
312 35022010 โพนงามพิทยาคาร phonngampittayakarn สพม.28 โพนงาม กุดชุม ยโสธร 35140 0 http://clickcoms.com/ 239 17 ขนาดเล็ก 8 143.65 131.98 0.00 0.00 นายวัฒนา ยอดมงคล
313 35022013 เมืองกลางประชานุกูล Maungklangprachanukul สพม.28 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140 0813898581 n_kchuenta@hotmail.com www.mkp.ac.th 144 16 ขนาดเล็ก 8 149.70 135.45 0.00 0.00 นายชาญวิทย์ หมุนอุดม 0813898581
314 36032009 เริงรมย์วิทยาคม Roengrom Wittayakom สพม.30 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 http://202.143.147.155/roengrom 117 19 ขนาดเล็ก 6 75.90 69.62 0.00 0.00 ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ 0872545242
315 37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ PLAKHAOWITTAYANUSORN สพม.29 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045543035 447 31 ขนาดเล็ก 15 80.27 75.28 0.00 0.00 นายอชิระ วิริยสุขหทัย 8724556938
316 37012008 น้ำปลีกศึกษา nampleaksuksa 2522 สพม.29 9 น้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045540411 nampleek.fc@gmail.com nampleeksuksa www.nampleeksuksa 455 34 ขนาดเล็ก 15 94.10 86.28 0.00 0.00 นายสุเมธ หน่อแก้ว 818786366
317 37012009 นาวังวิทยา NAWUNGWITTHAYA สพม.29 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045525774 krooduang1977@gmail.com 331 31 ขนาดเล็ก 18 105.07 97.33 19.00 28.45 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย 821497684
318 37012020 ศรีเจริญศึกษา SRICHAROENSUKSA สพม.29 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240 045469910 www.amnated.go.th/srecharoen 90 18 ขนาดเล็ก 6 85.16 77.72 0.00 0.00 นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี 821164486
319 40022006 กู่ทองพิทยาลัย Kutongpittayalai School 1970-01-01 สพม.25 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 40340 043210010 http://www.kutong.ac.th 110 18 ขนาดเล็ก 6 79.66 71.40 10.55 14.30 นางเบ็ญจมาตร์ สันทิตย์
320 40022010 มัธยมโพนเพ็ก Mattayomponpek สพม.25 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 101 14 ขนาดเล็ก 6 32.98 31.07 0.00 0.00 นายอดุล อิงแก้ว 0885730199
321 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ สพม.25 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180 043245365 2000402 221 15 ขนาดเล็ก 6 59.98 60.80 0.00 0.00 นายวัชระ คงแสนคำ
322 40032005 โนนข่าวิทยา Nonkhawittaya สพม.25 โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 043418240 http://203.172.162.118/nonkhawit/index.htm 249 18 ขนาดเล็ก 12 88.44 79.60 0.00 0.00 นายวุฒิชัย แสงสุดตา
323 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา SANTIPATTANAKITVITAYA สพม.25 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110 043622027 110 15 ขนาดเล็ก 6 0.00 0.00 0.00 0.00 นายสุธรรม โพธิ์งาม
324 40052008 ชุมแพพิทยาคม chumphaepittayacom 2539 สพม.25 407 9 นาดี วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130 043210096 chumphaepit@cpp.ac.th https://www.facebook.com/โรงเรียนชุมแพพิทยาคม-912518035464274/ www.cpp.ac.th 304 23 ขนาดเล็ก 11 76.27 65.42 5.07 7.97 นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 0817494873
325 41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม Thatpontongwitayakom สพม.20 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042219930 140 14 ขนาดเล็ก 8 17.86 22.47 0.00 0.00 นางจิรกานต์ สุภสร 0872480745
326 41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา Phongsungpattanasuksa สพม.20 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 41290 042910929 http://www.phonsungpat.com 193 14 ขนาดเล็ก 9 69.74 67.53 0.00 0.00
327 41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา supudom 2537 สพม.20 1 1 บ้านจันทน์ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190 042138457 sup-udom@chaiyo.com https://th-th.facebook.com/pages/category/Publisher/ http://www.supudom.udonthani3.net 258 16 ขนาดเล็ก 9 106.23 5,845.00 17.90 1,219.00
328 42022011 ผาสามยอดวิทยาคม Phasamyodwitthayakhom 2533 สพม.19 191 1 บ้านห้วยป่าน ผาสามยอด เอราวัณ เลย 42220 042810964 admin@psywit.ac.th http://www.pskloei.net 340 24 ขนาดเล็ก 12 60.43 61.07 1.00 10.00 นายสมคิด เกษดา 0862226211
329 43012004 เวียงคำวิทยาคาร Vienkamwittayakarn school สพม.21 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042438157 http://viengkhum.org.th 209 22 ขนาดเล็ก 10 19.98 21.03 0.00 0.00 นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
330 43012016 วรลาโภนุสรณ์ Woralaphonuson สพม.21 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042414938 http://www.lapho.org 204 20 ขนาดเล็ก 12 40.86 53.18 0.00 0.00 นายไพรัตน์ แดนขนบ 0819652380
331 43032006 หนองหัวช้างวิทยา Nonghuachang Witthaya สพม.21 38180 042020648 http://www.nonghuachangvittaya.com 280 32 ขนาดเล็ก 12 115.33 105.87 0.00 0.00 นายไสว จันทร์อ้วน 0821141728
332 43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม Thadokkhamvittayakhom สพม.21 43220 042490863 http://www.twks.ac.th 137 2 ขนาดเล็ก 6 204.89 170.53 0.00 0.00
333 47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม Danmoungkumpittayakom 2537 สพม.23 239 1 ด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 042701024 danmuangkompittayacom@gmail.com school.obec.go.th/dadpith 288 23 ขนาดเล็ก 12 30.86 39.72 0.00 0.00 นายณรงค์ชัย มลาวาสน์
334 47032004 ศึกษาประชาสามัคคี SUKSAPRACHASAMAKKHEE สพม.23 แพด คำตากล้า สกลนคร 47250 042981047 http://school.obec.go.th/spkschool/ 428 17 ขนาดเล็ก 15 95.67 99.18 0.00 0.00
335 48012002 คำเตยอุปถัมภ์ KAMTOEIUPPATHAM สพม.22 คำเตย เมืองนครพนม นครพนม 48000 042054242 http://www.ktu.ac.th 468 27 ขนาดเล็ก 16 24.73 29.28 0.00 0.00 นายวีระ ดีแนบเนียน
336 48012007 วังกระแสวิทยาคม wangkrasaevittayakom สพม.22 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 48000 0844287150 http://www.wangkrasae.th.gs 246 22 ขนาดเล็ก 10 26.51 31.05 0.00 0.00 นางอัจชราวดี กสิบุตร
337 48012009 กุตาไก้วิทยาคม KUTAKAIWITHAYAKHOM สพม.22 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 48160 042578304 http://krukrissada.siamvip.com/ 420 34 ขนาดเล็ก 17 31.55 35.82 0.00 0.00 นายสังเวียน สีแก้ว 0616160338
338 48012016 โพนแพงพิทยาคม ponpeangpittayakhom สพม.22 โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 48110 042052568 2000402 173 17 ขนาดเล็ก 6 36.52 39.27 0.00 0.00 นายภูวนารถ ตั้งศิริ 0898637254
339 48012019 นาถ่อนพัฒนา nathonpattana สพม.22 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 48110 042575231 2000402 466 28 ขนาดเล็ก 19 38.10 37.78 0.00 0.00
340 48012028 หนองโพธิ์พิทยาคม Nongphopittayakom สพม.22 หนองโพธิ์ วังยาง นครพนม 48130 http://www.nongphopit.com 202 12 ขนาดเล็ก 13 59.60 63.58 0.00 0.00
341 48022002 ไชยบุรีวิทยาคม CHAIBUREEWITTAYAKHOM สพม.22 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 48120 042573084 http://www.cbwschool.net 339 17 ขนาดเล็ก 12 48.66 47.73 0.00 0.00
342 48022004 รามราชพิทยาคม Ramrachpittayakhom สพม.22 รามราช ท่าอุเทน นครพนม 48120 042051216 http://www.ramrach.ac.th 286 10 ขนาดเล็ก 18 18.83 25.17 0.00 0.00
343 48022005 ท่าจำปาวิทยา THACHAMPAWITTAYA สพม.22 ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม 48120 042530648 http://www.tpws.net 128 11 ขนาดเล็ก 6 49.81 47.58 0.00 0.00 นายสนั่น เมตุลา 0872217595
344 48022006 เชียงยืนวิทยา CHAENGYURNWITTAYA 2535 สพม.22 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120 042560112 jaturong_33@hotmail.com https://www.facebook.com/cywschool/?ref=page_internal http://school.obec.go.th/cheangyurnwittaya 147 15 ขนาดเล็ก 9 17.14 19.85 0.00 0.00 นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล
345 48022008 ภูลังกาพิทยาคม phuLungkapittayakhom School สพม.22 โพนทอง บ้านแพง นครพนม 48140 042538564 2000402 221 10 ขนาดเล็ก 9 92.16 80.58 0.00 0.00 นายสวาสดิ์ สมประสงค์
346 48022010 สามผงวิทยาคม Samphongwittayakhom สพม.22 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 2000402 200 21 ขนาดเล็ก 12 94.45 92.82 0.00 0.00 นางเฉลียว ชินโณ
347 48022011 สนธิราษฏร์วิทยา Sonthirajwittaya สพม.22 บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 48150 042530656 www.sonthiraj.com 402 28 ขนาดเล็ก 15 81.48 78.62 0.00 0.00 นายวชิระ ปะทะดี 0819645454
348 48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ Nakhamratrangson School สพม.22 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 48150 0613538579 http://school.obec.go.th/nks_sch 174 13 ขนาดเล็ก 8 64.96 61.38 0.00 0.00
349 48022013 นาเดื่อพิทยาคม Nadurpittayakom สพม.22 นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 48150 042199741 http://www.ndp54.net 258 10 ขนาดเล็ก 10 66.04 62.00 0.00 0.00
350 48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์ Nangauradrungsun สพม.22 นางัว นาหว้า นครพนม 48180 042533675 http://www.ngs.ac.th 208 13 ขนาดเล็ก 9 100.45 86.53 0.00 0.00
351 48022020 ค้อวิทยาคม korwitthayakom สพม.22 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 0819649933 http://www.korwit.com 356 24 ขนาดเล็ก 15 69.49 70.97 0.00 0.00 นายวิชาญ เกษเพชร 0612653958
352 48022022 หนองซนพิทยาคม NONGSONPITTAYAKOM SCHOOL สพม.22 หนองซน นาทม นครพนม 48140 042530945 http://www.nspschool.net 247 14 ขนาดเล็ก 12 90.11 81.97 0.00 0.00
353 48022023 หนองแวงวิทยานุกูล Nongwang WittayanuKol สพม.22 หนองแวง บ้านแพง นครพนม 48140 www.nwk041.com 239 12 ขนาดเล็ก 11 76.78 69.28 0.00 0.00 นายสุรพล บุญมีทองอยู่
354 49012002 นาโสกวิทยาคาร nasokwittayakan สพม.22 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 042660006 http://school.obec.go.th/nasokwit 208 15 ขนาดเล็ก 9 123.76 124.42 0.00 0.00
355 49012005 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม.22 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 042643065 http://school.obec.go.th/kumpalai 281 21 ขนาดเล็ก 11 85.07 78.68 0.00 0.00 นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี
356 49012006 ดงเย็นวิทยาคม Dongyenwittayakom School สพม.22 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 042612605 http://www.dongyenwit.com 443 21 ขนาดเล็ก 13 132.49 119.30 0.00 0.00 นายฉลอง บุตรกาล
357 49012007 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ Nawarachakitpittayanusorn สพม.22 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49100 042676305 2000402 247 16 ขนาดเล็ก 9 108.70 110.27 0.00 0.00 นายเกษร สินพูน
358 49012010 ดงมอนวิทยาคม DONGMORNWITTAYAKOM สพม.22 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 042661542 http://www.dmw2538.com 321 20 ขนาดเล็ก 15 101.09 100.05 0.00 0.00 นายราชัน อาจวิชัย
359 49012016 โชคชัยวิทยา chokchaiwittaya สพม.22 โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130 042662534 http://school.obec.go.th/chokechai 156 17 ขนาดเล็ก 9 155.47 139.10 0.00 0.00
360 49012018 โพธิ์ไทรวิทยา PHOSAIWITTAYA สพม.22 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 49120 042640701 http://school.obec.go.th/poosai 181 19 ขนาดเล็ก 7 135.93 121.57 0.00 0.00 นายอำนาจ บุญเติม
361 49012019 ผาเทิบวิทยา สพม.22 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร 49120 042686321 http://school.obec.go.th/phaterbvitaya 339 29 ขนาดเล็ก 14 131.81 118.70 0.00 0.00 นายวิษณุกร จันทรา 091-019837
362 49012021 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม.22 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140 0986549198 2000402 121 10 ขนาดเล็ก 6 137.20 136.15 0.00 0.00
363 49012023 คำบกวิทยาคาร KHAMBOK WITTAYAKARN สพม.22 คำบก คำชะอี มุกดาหาร 49110 042660307 http://www.kbw22.net 243 14 ขนาดเล็ก 9 127.31 125.63 0.00 0.00
364 49012024 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ chaipunyawittayanusorn สพม.22 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 49110 042684099 http://school.obec.go.th/chaipunya 261 22 ขนาดเล็ก 12 116.73 116.70 0.00 0.00 นายวิชัย ช่างถม
365 49012025 คำชะอีพิทยาคม KHAMCHAE PITTAYAKOM SCHOOL สพม.22 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 49110 042642221 www.kppitt.com 232 18 ขนาดเล็ก 12 126.44 123.42 0.00 0.00
366 49012026 เหล่าประชาอุทิศ สพม.22 เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร 49110 http://school.obec.go.th/laopracha 134 12 ขนาดเล็ก 7 112.96 112.87 0.00 0.00
367 49012027 หว้านใหญ่วิทยา wanyaiwittaya สพม.22 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150 042699062 http://school.obec.go.th/wanyai 374 27 ขนาดเล็ก 13 92.90 87.45 0.00 0.00 นายสุทธิพงษ์ ใจตรง
368 49012030 หนองแวงวิทยาคม Nongwangwittayakom สพม.22 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 49160 042642832 http://www.nongwangwit.com 193 14 ขนาดเล็ก 6 158.94 139.12 0.00 0.00 ว่าที่ ร.ต.อัศดา อัญฤาชัย 0844280840
369 50042007 สันติสุข santisuk 2536 สพม.34 89 6 ใหม่หนองหอย สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160 053106871 santisukschoolcm@gmail.com http://www.santisuk.ac.th 334 30 ขนาดเล็ก 15 46.24 71.08 0.00 0.00 นายณรงศักดิ์ จำรูญหิน 0819803151
370 50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.34 053317626 214 21 ขนาดเล็ก 0 143.15 204.95 0.00 0.00 อุดร พุทธโส 0987911939
371 51012004 แม่ทาวิทยาคม maethawitthayakhom สพม.35 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 51140 053976296 http://www.maetha.org 319 37 ขนาดเล็ก 18 53.72 49.07 0.00 0.00 กัมพล ธิติกร 0894320120
372 51012006 ป่าตาลบ้านธิพิทยา patarnbanthipittaya สพม.35 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51180 053501667 http://www.patarn.org 268 3 ขนาดเล็ก 9 84.08 82.08 0.00 0.00 ณัฏฐยศ ป่าหลวง 0861963640
373 51012008 ทาขุมเงินวิทยาคาร takhumgern Vittayakan สพม.35 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 51170 053574679 http://www.school.bed.go.th/thakhum 328 24 ขนาดเล็ก 13 73.09 72.05 0.00 0.00
374 51012010 น้ำดิบวิทยาคม Namdibwittayakom สพม.35 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน 51120 053508546 http://202.143.134.115/namdip/index.html 335 23 ขนาดเล็ก 14 106.50 104.47 0.00 0.00 ประดิษฐ์ วังพฤกษ์
375 51022002 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา Banhongrattanawittaya สพม.35 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130 053578798 http://school.obec.go.th/rattana 131 1 ขนาดเล็ก 6 112.69 109.72 0.00 0.00
376 52022003 เกาะคาวิทยาคม KOKHAWITTAYAKOM 2001-06-23 สพม.35 1 5 เกาะคา เกาะคา เกาะคา ลำปาง 52130 054281382 kokhawittayakom@gmail เกาะคาวิทยาคม เกาะคา http://kwsch..ac.th 106 4 ขนาดเล็ก 7 20.16 33.23 0.00 0.00
377 53012006 ดาราพิทยาคม Darapittayakom 2520 สพม.39 162/5 5 เกาะ บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 53220 055 496136 dara@daraschool.ac.th โรงเรียนดาราพิทยาคม - 152 15 ขนาดเล็ก 9 91.61 81.78 0.03 35.00 นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น 0966989477
378 60032004 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ chansenengsuwan anusorn สพม.42 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 60210 056009685 http://school.obec.go.th/jansean 318 26 ขนาดเล็ก 10 93.34 83.53 0.00 0.00 นายประหัส ปุ้มกระโทก
379 60032005 หนองโพพิทยา Nongphophittaya 2519 สพม.42 480 14 Nongpho หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140 056338158 kam.orn@gmail.com 226 16 ขนาดเล็ก 12 62.04 58.85 0.00 0.00 นายสุกิจ ดั่นเจริญ 0879053401
380 62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ wangtakhianprachanusorn 2537 สพม.41 173 18 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055869045 wichakranws@gmail.com http://www.wkschool.com 296 25 ขนาดเล็ก 12 42.09 40.55 41.07 37.65 นายมิตรชัย สมสำราญกุล
381 63012003 วังหินกิตติวิทยาคม Wanghinkittiwitthayakhom School สพม.38 142 13 วังหิน เมืองตาก ตาก 63000 0864492986 n.ying_p.tum@hotmail.com www.wanghinkittischool.com 74 12 ขนาดเล็ก 6 96.03 84.30 0.00 0.00 ลาวัลย์ เกติมา 0819530609
382 63012004 ถนอมราษฏร์บำรุง thanomratbomrung 2502 สพม.38 691/2 0 หัวเดียด เมืองตาก ตาก 63000 055511762 saowalak.sm90@gmail.com http/www.tnr.ac.th 330 12 ขนาดเล็ก 12 86.47 75.47 0.00 0.00
383 63012005 วังประจบวิทยาคม wangprachopwitthayakhom สพม.38 192 1 วังประจบ วังประจบ เมืองตาก ตาก 63000 055891585 cottonbuzzy@gmail.com http://www.wangprachop.ac.th/ 235 21 ขนาดเล็ก 12 63.32 56.18 0.00 0.00 นายใจ ยอดดำเนิน
384 63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม Thungfawittayakom สพม.38 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 63000 055555271 beephy001@gmail.com http://school.obec.go.th/thungfa 224 22 ขนาดเล็ก 10 116.47 101.83 0.00 0.00 ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ 0865905997
385 63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม yokkrabatwittayakom สพม.38 ยกกระบัตร สามเงา ตาก 63130 055-587173 krunoize123@gmail.com - 183 18 ขนาดเล็ก 12 150.31 122.63 0.00 0.00
386 63012012 นาโบสถ์พิทยาคม nabot phitthayakom 2533 สพม.38 255 7 ท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 63180 055895103 warranipit_p@hotmail.com http://www.nabotpit.com 351 32 ขนาดเล็ก 18 116.13 102.20 15.00 30.00 นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว 0882812926
387 63012013 วังเจ้าวิทยาคม wangchaowittayakom 2538 สพม.38 229 หมู่ 14 สบยม เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63180 055593009 admin@wangchaowit.ac.th https://www.facebook.com/wcwschool/ http://www.wangchaowit.ac.th/ 167 16 ขนาดเล็ก 6 110.45 93.90 4.00 5.00 นายนุตพล ธรรมลังกา 0931854866
388 63022005 แม่ปะวิทยาคม Maepawitthayakhom 2524 สพม.38 462 2 แม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110 0864464380 maepavit@maepa.org https://www.facebook.com/sapha.MPV http://www.maepa.org 344 25 ขนาดเล็ก 11 172.45 165.23 0.00 0.00 นายมานิตย์ เมธานุภาพ
389 63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม danmaelamao witthayakhom สพม.38 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 63130 055595186 mydanmaelamao@hotmail.com www.dmw.ac.th 223 15 ขนาดเล็ก 10 143.42 137.72 0.00 0.00 นายชัยวัฒน์ หนูด้วง 081-950729
390 64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Talingchanwittayanusorn 2540 สพม.38 130/3 3 บ้านลานเถ้าอุ่น ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140 055 talingwit@gmail.com https://www.facebook.com/twschool.sukhothai/ http://www.talingwit.com/ 82 16 ขนาดเล็ก 6 48.94 52.63 0.00 0.00 นายวัลลภ เอี่ยมมะ 0809910855
391 64012006 หนองตูมวิทยา Nongtumwittaya 2525 สพม.38 99 5 หนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 64140 055655243 nongtoomwittiya@hotmail.co.th school.ge.go.th/nongtum/ 225 20 ขนาดเล็ก 12 30.29 34.03 0.00 0.00 นางพนอ เกษประสิทธิ์
392 64012007 บ้านสวนวิทยาคม Bansuanwittayakom สพม.38 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 055699403 http://61.7.155.117/bansuan 282 14 ขนาดเล็ก 10 10.73 15.03 0.00 0.00 นายศราวุธ คำแก้ว 0872062119
393 64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Krai Nai Wittayakhom Rachamangkhlaphisek 2531 สพม.38 180 3 krainai ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 055940628 benjawan.janmung@gmail.com https://www.facebook.com/search/top/?q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8% www.knr.ac.th 420 30 ขนาดเล็ก 16 27.92 25.87 5.36 4.78 นายไพบูลย์ พวงเงิน
394 64012009 ยางซ้ายพิทยาคม yangsaipittayakom 2526 สพม.38 2 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 055612534 yangsai26@gmail.com ้https://www.facebook.com/pg/โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย school.obec.go.th/yangsaipit 82 7 ขนาดเล็ก 6 5.28 9.97 0.00 0.00
395 64012010 ลิไทพิทยาคม Lithai Phittayakhom 2527 สพม.38 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210 055697087 punyawee2554@hotmail.com http://www.lt.ac.th/index.php 319 23 ขนาดเล็ก 12 15.07 24.32 0.00 0.00 นายวีระ พุ่มไม้
396 64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม Banmaicharoenphon Pittayakom School 2539 สพม.38 9 บ้านใหม่เจริญผล ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 64160 055912531 bjp2539school@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100026788999040 http://bjp.spm38.go.th 308 19 ขนาดเล็ก 12 40.00 45.00 14.00 15.00 กฤษณธรรม ถาพันธุ์ 0817722112
397 64022004 หนองปลาหมอวิทยาคม Nongplamowittayakhom 2521 สพม.38 36 หมู่ 7 คลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 64110 055911201 nongplamo.38@gmail.com https://www.facebook.com/korawanjui http://www.nongplamowittayakhom.com 152 13 ขนาดเล็ก 7 32.12 35.95 4.27 5.92 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
398 64022006 วังทองวิทยา Wangthongwittaya School 2540 สพม.38 17 7 วังทอง วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย 64120 055941606 nitsan2507@gmail.com www.wtws.ac.th 99 14 ขนาดเล็ก 6 18.15 24.63 0.00 0.00 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข 0808454874
399 64022007 หนองกลับวิทยาคม Nongkub Vitayakom 2528 สพม.38 208/4 1 หนองกลับ หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 64110 055685040 nongklubwittayakom01@gmail.com https://www.facebook.com/nongklub http://nongklubwittayakom.com 118 16 ขนาดเล็ก 6 37.07 45.10 0.00 0.00 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์
400 64022008 บ้านแก่งวิทยา Bankaengwittaya 2523 สพม.38 343 1 บ้านแก่ง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130 055911508 lookjiabja@hotmail.com www.facebook.com/bgwschool http://www.bankaeng.ac.th/ 273 24 ขนาดเล็ก 12 63.46 59.50 34.34 43.30 นายสารัตน์ พวงเงิน
401 64022009 เมืองด้งวิทยา Muangdong Wittaya School 2535 สพม.38 150 1 แม่รากใต้ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130 055677028 suriyakw@gmail.com www.muangdong.ac.th 392 20 ขนาดเล็ก 12 78.85 87.13 0.00 0.00
402 64022010 ขุนไกรพิทยาคม Khunkraiphittayakom 2537 สพม.38 272 4 บ้านเขาดินไพรวัน นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 64120 055615403 khrunkai@gmail.com kkp.spm38.go.th 204 18 ขนาดเล็ก 12 39.88 41.20 0.00 0.00 นายสังวาลย์ พลอยดำ 0871972951
403 64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 Sawanananwittaya2 school สพม.38 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 64110 055951088 http://202.143.168.11 65 10 ขนาดเล็ก 6 46.82 52.73 0.00 0.00
404 64022012 ท่าชัยวิทยา Thachai Wittaya School สพม.38 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190 055679037 http://www.thachaiwit.net 302 18 ขนาดเล็ก 12 50.22 56.03 0.00 0.00 นายอนุชิต กมล
405 64022015 ชัยมงคลพิทยา Chaimongkolpittaya สพม.38 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64110 055624107 Cmp_sc@hotmail.com 263 24 ขนาดเล็ก 12 54.78 52.72 0.00 0.00 นายชวลิต ทะยะ
406 65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก Nakonchumpittaya ratmagkalapisak 2531 สพม.39 นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120 0959801501 nprschool@gmail.com www.npr.ac.th 259 18 ขนาดเล็ก 12 145.00 136.82 31.50 41.00 ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง 0818888161
407 66012008 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม sanphetattamaphittayakom สพม.41 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190 056689028 166 15 ขนาดเล็ก 6 0.00 0.00 0.00 0.00 นายสมพงษ์ เนียมถนอม
408 66022015 ดงเจริญพิทยาคม DONGCHAROENPITTAYAKOM 1 สพม.41 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 66210 056619646 กำลังปรับปรุง 150 18 ขนาดเล็ก 6 162.21 139.78 0.00 0.00 นายชัยชน หน่อมาก 0817853268
409 67032008 เมืองศรีเทพ Muangsrithep สพม.40 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 056784072 http://www.mstpbn3.com 488 24 ขนาดเล็ก 15 128.47 100.35 0.00 0.00 นายประทีป โตมะนิตย์
410 71022006 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลื้มสุคนธ) PHANOMTAUNPITTAYAKOM สพม.8 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 71140 034571396 nopp.don@hotmail.com ptpit.ac.th 255 17 ขนาดเล็ก 12 0.00 0.00 0.00 0.00 นายวีระชัย บุญอยู่
411 71022007 นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ Nivitratupatum 2519 สพม.8 222 2 - สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 70190 034691166 Krudada59@gmail.com www.niwit.ac.th 409 28 ขนาดเล็ก 17 78.00 81.75 0.00 0.00 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ 0941919895
412 72012005 สรวงสุทธาวิทยา Suangsutthawittaya สพม.9 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140 035446829 http://school.obec.go.th/suangsutthawittaya 299 15 ขนาดเล็ก 12 25.05 23.05 0.00 0.00
413 72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม tungfagpittayakom 2524 สพม.9 409 11 ทุ่งแฝก วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 72130 035681251 tungfag_school@yahoo.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.tfk.ac.th 298 21 ขนาดเล็ก 12 35.42 34.12 0.00 0.00 นายวัชระ ดอกไม้เทศ 062-554996
414 73012013 บ้านหลวงวิทยา Banlaungwittaya สพม.9 บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม 73150 034965525 http://school.obec.go.th/banlaung 330 20 ขนาดเล็ก 13 93.11 79.35 0.00 0.00
415 73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม PROKKAEWWITTAYA สพม.9 บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120 http://www.school.obec.go.th/prokkeaw 482 12 ขนาดเล็ก 21 97.16 96.20 0.00 0.00 นายชัชวาลย์ สิงหาทอง
416 73022009 บางหลวงวิทยา Bangluangwittaya สพม.9 บางหลวง บางเลน นครปฐม 73190 034399070 http://school.obec.go.th/blv2503/ 271 21 ขนาดเล็ก 11 48.27 44.47 0.00 0.00 นายฉลอง ดอนมูลไพร
417 75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย Mateechuhawanwittayalai 2481 สพม.10 52 5 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120 034703043 mateechunhawan@hotmail.com http://www.matee.sskedarea.net/ 79 12 ขนาดเล็ก 6 60.00 45.00 3.50 5.00 นางสุชาดา นิลศรี 0895483579
418 75012005 สกลวิสุทธิ skolwisuth สพม.10 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม 75120 034702829 http://www.skolwisuth.sskedarea.net 120 11 ขนาดเล็ก 6 57.43 59.50 0.00 0.00 นายวชิระ อาจเอื้อม
419 75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา สพม.10 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 034 753 733 http://school.obec.go.th/thepsuwan 163 12 ขนาดเล็ก 7 68.25 64.18 0.00 0.00 นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย 0894094508
420 76022007 หนองชุมแสงวิทยา Nongchumseangwittaya school สพม.10 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032772333 http://nongchumsengvittaya.phetburi2.net 362 36 ขนาดเล็ก 18 32.83 33.07 0.00 0.00 นายยอดเพชร งามคง
421 77012003 หว้ากอวิทยาลัย Whakhor Wittayalai 2538 สพม.10 7 บ้านดอนซอ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 032820105 whakhor@hotmail.com http://school.obec.go.th/whakhor 64 14 ขนาดเล็ก 6 133.48 107.57 26.50 22.00 นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค 0835998292
422 77012005 ห้วยยางวิทยา สพม.10 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 032906106 http://www.hws.ac.th 162 21 ขนาดเล็ก 6 179.31 140.35 0.00 0.00 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ
423 77012007 ธงชัยวิทยา Thongchaiwittaya สพม.10 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 032816253 446 28 ขนาดเล็ก 15 222.99 174.13 0.00 0.00 ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา
424 77012008 ชัยเกษมวิทยา CHAIKASEMWITTAYA 2534 สพม.10 33 7 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 0864786523 chaikasem@hotmail.com ดูรูปภาพ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา http://www.chaikasemwit.ac.th 398 28 ขนาดเล็ก 15 213.27 167.03 0.00 0.00 นายสุชาติ หูทิพย์ 0899272139
425 77022004 ปากน้ำปราณวิทยา PAKNAMPRANWITTAYA สพม.10 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220 032631270 http://www.paknampranwittaya.com 302 21 ขนาดเล็ก 12 92.32 77.75 0.00 0.00 นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
426 77022009 หนองพลับวิทยา Nongplubwittaya school สพม.10 516 2 หนองพลับ หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032571200 nwa_huahin@hotmail.com โรงเรียนหนองพลับวิทยา http://www.nongplub.ac.th 445 23 ขนาดเล็ก 15 80.20 67.25 0.00 0.00 นายจงรัก จันทวงศ์
427 84022005 คีรีรัฐวิทยาคม Kereratwittayakom สพม.11 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 077391186 admin@krvs.ac.th krvs@ac.th 430 29 ขนาดเล็ก 16 54.30 63.72 0.00 0.00 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
428 84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก Sawiad Wittaya Rachamungkalapisek สพม.11 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150 077461336 179 14 ขนาดเล็ก 12 49.89 52.15 0.00 0.00 นายอู๊ต ตรีอุดม
429 84022018 มัธยมวิภาวดี MATTHAYOMVIPHAWADEE สพม.11 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180 077292019 http://viphawadee.ac.th 349 24 ขนาดเล็ก 12 56.16 62.68 0.00 0.00 นายบุญเลิศ ชุมจุล
430 84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม Bansadet Pittayakom School สพม.11 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 84260 077403338 http://www.bansadet.com 191 13 ขนาดเล็ก 11 68.12 62.75 0.00 0.00 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร
431 84032011 ควนสุบรรณวิทยา KHUANSUBANWITTAYA SCHOOL สพม.11 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 077450350 http://www.surat3.net/~kbwv 135 15 ขนาดเล็ก 6 32.97 37.12 0.00 0.00
432 86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร thungkhapittayakarn สพม.11 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 86100 077554111 thungkap@gmail.com http://school.obec.go.th/thungkha/ 157 14 ขนาดเล็ก 9 177.21 147.95 0.00 0.00 นายนวพล ตันสูงเนิน
433 86022003 ชลธารวิทยา chollatarnwithaya สพม.11 บ้านควน หลังสวน ชุมพร 86110 077596058 http://school.bed.go.th/chontanwit 78 6 ขนาดเล็ก 6 114.15 102.13 0.00 0.00
434 86022011 ครนพิทยาคม Kronpittayakom สพม.11 ครน สวี ชุมพร 86130 077557153 http://203.172.212.131 224 18 ขนาดเล็ก 11 160.63 137.12 0.00 0.00 นายสนอง ศิลปกุล
435 90032009 ปาดังติณสูลานนท์ Padang Tinsulanonda School 2500 สพม.16 15 5 - ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 90240 074521022 padangtin@gmail.com โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ - 280 18 ขนาดเล็ก 9 80.43 97.15 0.00 0.00 นายสุริยา สัมภาวนะ 0816090735
436 93012004 ประภัสสรรังสิต Prapassornrangsit 1984-02-29 สพม.12 186 3 ยางงาม นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 074635381 kroolert@gmail.com http://prs.ac.th 482 12 ขนาดเล็ก 20 109.75 98.20 12.87 18.75 ฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
437 93012014 พนางตุง Phanangtung 1959-07-13 สพม.12 312 3 พนางตุง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 93150 074685086 pntpnt555@gmail.com www.phanangtung.ac.th 224 20 ขนาดเล็ก 11 106.48 97.87 0.01 20.00 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์
438 94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี siriratsamakkee 2514 สพม.15 119/2 1 ดูวา ถนน มายอ ปัตตานี 94140 073497021 naratip.school@gmail.com 2000402 400 22 ขนาดเล็ก 14 76.00 70.00 5.00 15.00 นายอดุลย์ สะมาแอ
439 94022008 สะนอพิทยาคม Sanorpittayakhom 2525 สพม.15 1 สะนอ สะนอ ยะรัง ปัตตานี 94160 073719709 sanor-pit@hotmail.com https://www.facebook.com/sanorpittayakhom/ www.sanorpit.ac.th 316 33 ขนาดเล็ก 13 90.84 84.70 7.00 0.20 นายยาการียา อาแว
440 95022005 ยะหาศิรยานุกูล yahasirayanukul 2510 สพม.15 90 6 - ยะหา ยะหา ยะลา 95120 0936867388 sirayasiraya60@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 327 31 ขนาดเล็ก 14 0.09 1.50 0.02 0.43 นายสุทธานนท์ ทองนุ่น 095-036-87
441 95022006 กาบังพิทยาคม Kabangpittayakom 2538 สพม.15 3 5 ลาแล กาบัง กาบัง ยะลา 95120 073239309 kabang_pit@hotmail https://www.facebook.com/kabangpitschool/ www.kabang.ac.th 284 30 ขนาดเล็ก 12 113.30 121.03 14.29 20.58 นายพนา อรัญภาค 0950879559
442 96012009 ศรีวารินทร์ sriwarin 2519 สพม.15 50 3 คลองหงส์ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 96210 073554532 sriwarin2557@gmail.com 390 16 ขนาดเล็ก 13 49.53 57.55 15.93 21.73
443 96022006 ธัญธารวิทยา Thanyatarn Wittaya 2539 สพม.15 90 ม.6 บ้านควน สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 073653048 tts2539@gmail.com http://nara2.homeip.net/~thanyathan/news.php 140 13 ขนาดเล็ก 12 0.04 44.00 0.01 11.00 นางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล 0868029940
444 96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์ Bukitprachaupathum 2519 สพม.15 ปีแนมูดอ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130 073515250 bukitpracha@gmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 252 32 ขนาดเล็ก 10 0.35 36.00 0.57 9.00 นางกานต์ชนก มางัดสาเระ 0937628558
445 44012001 สารคามพิทยาคม Sarakhampittayakhom 1913-07-08 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 462 0 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043711585 mail@mail.com https://www.facebook.com/sarakhampittayakhom/ http://www.spk.ac.th/ 3,920 159 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 5.98 10.68 0.56 1.72
446 44012003 มหาวิชานุกูล Mahawichanukool 1956-05-17 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 12 บ้านโนนสำราญ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043777981 http://mahawicha.ac.th 123 13 ขนาดเล็ก 8 0.57 1.73 0.00 0.00 นายกษม บุญบรรจง
447 44012005 มหาชัยพิทยาคาร Mahachaipitthayakharn 1985-04-10 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 - - ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043758125 mahachaipit.p@gmail.com โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร - 244 28 ขนาดเล็ก 10 15.82 20.48 10.00 20.00 นายบัณฑิต วิเท่ห์ 081-964733
448 44012025 กุดรังประชาสรรค์ kudrangprachasan 1976-04-20 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 168 7 ดอนโมง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130 043728186 https://www.facebook.com/ http://www.kudrang.net 82 14 ขนาดเล็ก 6 44.09 37.92 0.00 0.00 นายมนตรี ลุนสมบัติ 0804009109
449 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ื์์ืืNaphophitthayasan 1984-03-02 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 84 13 ปทุมทอง นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 44130 043706888 naphopittayasan@hotmail.com โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ www.naphonps.ac.th 409 29 ขนาดเล็ก 13 49.78 39.52 8.94 9.08 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร 0822295841
450 32022012 รัตนบุรี rattanaburi 2493 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 138 12 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044599249 rattanaburi_school@hotmail.com RB School http://www.rattanaburi.ac.th 2,025 108 ขนาดใหญ่ 65 76.20 75.08 1.23 2.10 นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ 0898443903
451 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ Berdphitthayason 2525 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 133 14 เบิด เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044144065 berdphittayasan@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0 http://www.berdphit.ac.th/ 559 38 ขนาดกลาง 21 87.40 81.00 10.54 13.62 นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงิน 0878166538
452 32022020 สนมวิทยาคาร Sanomwittayakarn 2516 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 190 1 สนม สนม สนม สุรินทร์ 32160 044589043 sanomwittayakarnschool@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100012004606834 http://www.sanomwitt.ac.th 994 63 ขนาดกลาง 32 56.07 57.72 3.75 6.70 นายสมโภชน์ นอบน้อม 0895847999
453 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา Naraikhamphongwitthaya 2520 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 5 12 อีแฮด คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 0885908851 admin@nkw.ac.th โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา www.nkw.ac.th 542 36 ขนาดกลาง 18 79.15 75.47 10.64 19.73 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข 0955452529
454 32022013 ดอนแรดวิทยา DONRAEDWITTAYA SCHOOL 2522 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 - 8 หนองตอ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 0819676796 Donraedwittaya@gmail.com http://www.facebook.com/donreadwit/ http://www.drvschool.org 266 16 ขนาดเล็ก 9 103.85 98.33 23.30 26.60 นายสุพินทร์ พุฒตาล
455 32022015 โรงเรียนธาตุศรีนคร thatsrinakorn 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 29 หมู่ 1 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044598016 thatsrinakorn@hotmail.com http://www.facebook.com/โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 285 25 ขนาดเล็ก 10 92.50 86.22 11.95 14.48 ยุทธศาสตร์ แก้วดี 044599564
456 32022016 แกศึกษาพัฒนา Kaesuksapattana School 2537 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 - 9 หนองบัวน้อย แก รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044590190 kaesuksapattana2537@gmail.com โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 230 21 ขนาดเล็ก 11 75.44 78.38 9.22 13.93 นางพรสวรรค์ พนัส 0898478413
457 32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ tapphopattanawit school 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 1 10 โพธิ์ ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044590128/08493 thapphopattanawit@gmail.com https://www.facebook.com/thapphopattanawit http://www.thp.ac.th 141 13 ขนาดเล็ก 6 87.84 90.00 12.85 16.38 นายวีรเดช มะแพทย์ 0933569534
458 32022018 หนองอียอวิทยา NongEyor Vittaya 2533 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 0 1 หนองอียอ หนองอียอ สนม สุรินทร์ 32160 0895732990 lamai2710@gmail.com http://www.neyschool.sesao33.net 120 14 ขนาดเล็ก 6 44.66 45.98 9.12 9.27 ทัศนีย์ เนตรประโคน 0895732990
459 32022019 หนองขุนศรีวิทยา NongKhunSriWittaya 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 100 11 แคน สนม สุรินทร์ 32160 044590145 khunsriwit@hotmail.com khunsiwit.hopto.org 240 20 ขนาดเล็ก 10 62.91 64.77 10.60 14.23 นายฉัตรนพดล คงยืน 087-874445
460 32022022 โนนเทพ nonthep 2535 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 138 2 nongthep หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 0623864901 jaiklamakmak@hotmai.co.th http://m.facebook.com/nonthepschool?ref=content_filter www.nonthep.ac.th 247 18 ขนาดเล็ก 12 69.04 70.62 2.86 6.85 นายวีรพงศ์ หมายสุข 09-8457-79
461 32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์ pradookaewprachasan 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 81 8 ปลาเดิด ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 044ุุ069753 pradookaew@gmail.com www.pdk.ac.th 173 19 ขนาดเล็ก 7 70.89 73.13 3.08 8.25 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
462 32032001 ประสาทวิทยาคาร Prasatwittayakarn 2513 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 424 1 ปะอาว กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140 044551245 webmaster@pwk.ac.th https://www.facebook.com/pwksurin https://www.pwk.ac.th/ 2,918 177 ขนาดใหญ่พิเศษ 80 29.39 26.20 5.71 8.95 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต 0885116134
463 32032003 ตานีวิทยา Taneewittaya 2531 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 - 9 บ้านเดื่อพัฒนา ตานี ปราสาท สุรินทร์ 32140 044146206 sirikiat2020@gmail.com http://www.taneewit.ac.th 565 38 ขนาดกลาง 21 45.75 41.73 20.78 22.50 นายนิเวศ ทิวทอง 0857693753
464 32032008 กาบเชิงวิทยา Kapchoeng Wittaya School 2519 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 43 17 กาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044559120 Wasankg280@gmail.com https://www.facebook.com/kapchengwittaya/?fb_dtsg_ag=AdwcWzBZgeOh3iblCITi3gh2iJXNXn1Fx9WNGSbQappQiA% http://www.kwit.ac.th 778 48 ขนาดกลาง 24 57.57 50.03 7.47 16.40 นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์ 093056979
465 32032009 แนงมุดวิทยา NANGMUDWITTAYA 2532 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 153 9 แนงมุด แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044512087 nmw_50@nangmud.ac.th http://school.obec.go.th/nangmudwittaya 618 35 ขนาดกลาง 19 54.62 47.93 30.62 32.20
466 32032010 โคกตะเคียนวิทยา Koktakean Wittaya 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 44 2 หินโคน โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069951 koktakean33@gmail.com www.facebook.com/koktakean www.koktakean.ac.th 502 33 ขนาดกลาง 17 45.02 38.70 16.27 17.82 นางจุไรวรรณ หนุนชู 0833853072
467 32032021 พนมดงรักวิทยา Phanomdongrakwittaya 2527 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 101 หมู่ 10 บ้านสายกุหลาบ จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ 32140 044558953 04263.84@gmail.com พนมดงรักวิทยา http://www.dongrak.ac.th 1,012 60 ขนาดกลาง 33 60.68 57.10 10.95 16.05 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต 0885116134
468 32032002 โคกยางวิทยา Khokyangwittaya 2529 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 197 7 ผักหว้า โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ 32140 044512190 khokyangwittaya@gmail.com http://school.obec.go.th/khokyangwittaya/ 352 23 ขนาดเล็ก 12 35.00 35.03 22.75 28.40 อนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
469 32032004 ไทรแก้ววิทยา SAIKAEWWITTHAYA 2533 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 - 3 ตาแก้ว กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ 32140 044558794 saikaewschool@hotmail.com http://www.saikaewschool.ac.th 297 25 ขนาดเล็ก 15 46.44 43.98 21.36 24.07 นายชาตรี วรรณโย 0833736133
470 32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร THUNGMONWITTAYAKARN 2535 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 2 โชคบรันพัฒนา สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140 044712069 thungmonwit@gmail.com http://www.thungmonwit.ac.th 295 27 ขนาดเล็ก 12 43.44 42.18 22.55 27.27 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 0948042994
471 32032006 เชื้อเพลิงวิทยา Chuaploengwittaya 2535 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 108-111 7 เสม็ด เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 32140 044042552 chpw.๒๗๗๘@hoitmail.com http://www.chpw.ac.th 300 25 ขนาดเล็ก 13 23.17 20.98 13.45 15.43 นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม 0903624615
472 32032007 ตาเบาวิทยา Tabaowitthaya 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 99 10 ละเบิก ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 32140 044712081 admin@tabaowitthaya.ac.th https://www.facebook.com/tbw2015/ tabaoschool.sesao33.net 200 18 ขนาดเล็ก 9 33.92 34.62 13.94 17.50
473 32032011 ปราสาทเบงวิทยา prasatbengwittaya 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 1 19 ปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069767 prasatbeng33@gmail.com www.pbwschool.ac.th 292 24 ขนาดเล็ก 15 52.45 44.75 8.02 10.37 นางพิจิตรา คำมันตรี
474 32032012 สังขะ Sangkha 2514 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 422 ขวาว สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150 044571126 sangkha_sk@sangkha.ac.th https://www.facebook.com/sangkaschool http://www.sangkha.ac.th 1,858 95 ขนาดใหญ่ 62 51.01 51.37 15.27 20.55 นายสมชัย นามสว่าง
475 32032019 บัวเชดวิทยา Buachedwittaya 2523 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 457 4 หมื่นสังข์ บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 32230 044579107 buachedwittaya@buached.ac.th http://th-th.facebook.com/buachedwittaya2559 http://www.buached.ac.th 1,753 115 ขนาดใหญ่ 57 68.52 68.95 8.96 13.90 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 0892827821
476 32032013 กระเทียมวิทยา Krathiamwittaya 2524 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 240 2 กระเทียม สังขะ สุรินทร์ 32150 044149208 - 903 54 ขนาดกลาง 28 41.97 45.55 15.40 24.67 นางอุดมพร สิงห์ชัย
477 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม Knardmonphithayakom 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 - 16 ขนาดมอญ ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 32150 0885909597 kanardmon@monpit.ac.th - www.monpit.ac.th 811 51 ขนาดกลาง 28 64.46 68.85 13.33 18.03 นายอายุ คิดดี
478 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก Takongwittaya Rajamungklapisake 2531 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 95 4 ตาคง ตาคง สังขะ สุรินทร์ 32150 0902548845 tossaporn.chan@gmail.com https://fb.me/sctakongwit http://tkw.ac.th 341 22 ขนาดเล็ก 19 72.22 68.67 34.25 33.53 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร 0833846776
479 32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 muttayomtubtimsiam 04 2539 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 - 6 ลันแต้ เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ 32150 044712061 matrixserverx@gmail.com https://web.facebook.com/tubtimsiam04 http://www.tubtimsiam04.com 244 28 ขนาดเล็ก 12 70.85 74.90 25.04 29.42 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ 0833505184
480 32032017 พระแก้ววิทยา prakeawittaya 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 13 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 32150 044558800 prakaewwit@gmail.com sites.google.com/site/prakaewwitschool/ 227 23 ขนาดเล็ก 13 60.97 60.73 22.99 25.60 นายเพียว พรหมแก้ว 0894250105
481 32032018 เทพอุดมวิทยา Thepudomwittaya 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 13 11 เทพอุดมวิทยา ดม สังขะ สุรินทร์ 32150 044148293 admin@thepudom.ac.th https://www.facebook.com/theptuv http://www.thepudom.ac.th 250 24 ขนาดเล็ก 10 60.98 62.35 22.98 26.63 วุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร 0973350412
482 32032020 มัธยมศรีสำเภาลูน MATAYOMSRISOMPAOLOON 2537 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 301 3 ไทยเดิม สำเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ 32230 044060248 msl.vk33@gmail.com https://www.facebook.com/sumpaoloonschool?hc_ref=ARTauSijgwwPZ3E5QR6SCDHUYL2vD5qsHRlheMbhWASsg8-t5AE http://school.obec.go.th/msl/ 220 21 ขนาดเล็ก 9 69.48 69.68 13.55 19.10 นายขันติ จารัตน์
483 32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย SRINARONGPITTHAYALAI 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 96 หมู่ 1 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150 044558634 srinarongpittayalai@gmail.com https://www.facebook.com/srinarongpit http://www.snl.ac.th 417 30 ขนาดเล็ก 16 47.76 55.82 13.94 20.80 นางสาววรกร สิงห์ทอง
484 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร PATHUMTEP WITTAYACARN 4-05-10 สพม.21 1 - - - โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042411203 school-ptk@hotmail.com - http://www.schoolptk.ac.th 3,397 182 ขนาดใหญ่พิเศษ 99 4.00 5.00 2.00 3.00 นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี
485 43012019 น้ำสวยวิทยา NUMSUAYWITTAYA SCHOOL 2520 สพม.21 1 72 14 โนนอุดม สระใคร สระใคร หนองคาย 43100 042419880 sriphoom59@gmail.com น้ำสวยวิทยา http://www.namsuaywit.ac.th 689 40 ขนาดกลาง 19 18.62 18.88 0.00 0.00 นายบุญมี พาพิมพ์ 810487668
486 43012002 หินโงมพิทยาคม HINNGOMPITTAYAKOM 2521 สพม.21 1 123 4 ศาลาคำ หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042 414 805 anucha813@gmail.com http://www.hinngompittakom.ac.th 283 19 ขนาดเล็ก 10 31.95 31.45 31.95 31.45 นายนุชา อินทรสูต
487 43012007 ค่ายบกหวานวิทยา khaibokwanwittaya 2537 สพม.21 1 205 2 ค่ายบกหวาน ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100 042407273 khaiwitthaya@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010421760621 www.khaiwit.ac.th 62 14 ขนาดเล็ก 3 9.83 10.82 14.40 16.23 นายพงษ์พร อินพินิจ
488 43012005 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร Nongkhai Wittayakarn School 2535 สพม.21 2 0 0 หนองกอมเกาะ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042422775 nkwitschool1@gmail.com https://www.facebook.com/infromation.nkwit/ http://www.nkwit.info 1,158 75 ขนาดกลาง 32 6.00 15.00 1.00 3.00 นายเฉลียว สรสิทธิ์ 0812637876
489 43012003 กวนวันวิทยา kuanwanwittaya 2522 สพม.21 2 - 3 บ้านพร้าวเหนือ กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042011077 kuanwanwittaya@gmail.com www.kww.ac.th 74 12 ขนาดเล็ก 6 10.81 17.60 8.00 12.00 ธเนตร มีรัตน์ 0933978998
490 43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา prathatbangphuanwittaya 2536 สพม.21 2 13 โพธิ์ทอง ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43100 021070863 prathatbangphun@hotmail.com www.ptw-nk.ac.th 306 20 ขนาดเล็ก 10 22.77 27.20 0.00 0.00 ชนาวุธ ประทุมชาติ 0615589795
491 43012020 ฝางพิทยาคม FHANGPITAYAKOM SCHOOLS 2533 สพม.21 2 163 10 บ้านฝาง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 43100 042414909 jddkam59@gmail.com http://fhangpit.net/index.php 239 21 ขนาดเล็ก 10 33.98 37.90 0.00 0.00
492 43012017 สังคมวิทยา Sangkhomwittaya 2518 สพม.21 3 167 4 เจื้อง แก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160 042441118 sangkhomwittaya@gmail.com https://www.facebook.com/sangkhomsw/?rf=509206355770412 http://www.sangkhomwittaya.com 824 47 ขนาดกลาง 27 81.55 87.53 0.00 0.00
493 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม Photakpittayakhom สพม.21 3 37 7 ศรีวิไล โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 43130 04248133 photakpit@hotmail.com https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0 http://www.photakpit.net 506 42 ขนาดกลาง 17 46.52 60.57 0.00 0.00 นายสุริยา มะโยธี 0818715219
494 43012014 พานพร้าว panpraow 2503 สพม.21 3 86 5 สะพานทอง พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042451165 panpraow@gmail.com https://www.facebook.com/panpraow.ac.th http://www.panpraow.ac.th 465 30 ขนาดเล็ก 15 43.49 47.73 8.63 11.47 นายศุภชัย พัดพรม 0910616351
495 43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม Prabuddhabatwittayakom 2534 สพม.21 3 100 7 ไทรงาม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042014891 prabuddhabatwittayakom@gmail.com @prabuddhabatschool http://www.buddhabat.org 299 12 ขนาดเล็ก 12 58.90 65.73 0.00 0.00
496 43012018 วังม่วงพิทยาคม Wungmuang Pittayakom 2540 สพม.21 3 243 2 ม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 43130 042414740 wangmuangpit@yahoo https://www.facebook.com/wangmungpit/ http://wangmuangpittayakom.com/ 277 11 ขนาดเล็ก 12 99.66 106.07 0.00 0.00 นางสาวนวลอนงค์ สมพร 0801781967
497 43012008 ท่าบ่อ THABO สพม.21 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042431728 http://www.thaboschool.com 2,436 115 ขนาดใหญ่ 74 28.32 37.05 0.00 0.00 นายสมพงษ์ โสภิณ 819649994
498 43012009 โคกคอนวิทยาคม KHOKKHONWITTAYAKOM 2519 สพม.21 4 113 6 โคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042443070 khokkhonvittayakom@gmail.com โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม http://www.khokkhonwittayakom.ac.th 406 13 ขนาดเล็ก 14 40.85 43.38 0.00 0.00
499 43012010 ถ่อนวิทยา thonwitthaya 2523 สพม.21 4 210 4 บ้านถ่อน บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042458023 thonwitthaya@gmail.com http://www.thonwittaya.com 195 23 ขนาดเล็ก 14 22.05 19.03 15.27 16.75 นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
500 43012011 ท่าบ่อพิทยาคม Thabopitthayakhom School 2534 สพม.21 4 270 9 ป่าสัก กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042409022 - ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม http://www.thabopit.ac.th 170 16 ขนาดเล็ก 8 32.50 41.70 0.00 0.00
501 43012012 หนองนางพิทยาคม nongnangpitayakhom 2537 สพม.21 4 คำป่าก้าว หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042014470 nongnangpit@gmail.com http://www.nongnangpit.ac.th 125 16 ขนาดเล็ก 6 28.24 28.50 0.00 0.00
502 43012013 เดื่อวิทยาคาร Duawittayakan 2535 สพม.21 4 294 4 บ้านเสี่ยน บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042445067 duawit@gmail.com https://www.facebook.com/duawittayakarn http://www.duawit.ac.th 247 20 ขนาดเล็ก 12 31.50 40.00 9.41 705.00 นายราชันต์ ทิพยโสด ๐๙-๑๘๖๒-๙๔
503 43022001 ชุมพลโพนพิสัย Chumpholphonphisai School 2500 สพม.21 5 240 2 จอมนาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 042471050 chumphol.pps@gmail.com www.facebook.com/chumpholphonphisai www.facebook.com/chumpholphonphisai 2,911 152 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 51.36 43.87 13.83 17.27 นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
504 43022003 ปากสวยพิทยาคม PAKSUAIPITTAYAKHOM 2534 สพม.21 5 390 4 ปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120 042414735 dukekung17@gmail.com http://www.paksuai.org 515 39 ขนาดกลาง 18 40.37 36.70 0.00 0.00
505 43022006 กุดบงพิทยาคาร Kudbongphittayakarn School 2540 สพม.21 5 156 9 โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120 0864563011 hkhd4821@gmail.com https://www.facebook.com/PublicrelationsKudBngPhithyakharschool/ http://school.obec.go.th/kpk/ 758 2 ขนาดกลาง 25 68.23 66.57 0.00 0.00
506 43022004 นาหนังพัฒนศึกษา nanangpattanasuksa 2536 สพม.21 5 267 1 นาหนัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120 042015117 info@nanangpat.ac.th https://www.facebook.com/nanangpat/ http://www.nanangpat.ac.th 399 30 ขนาดเล็ก 15 63.84 62.55 0.00 0.00 นายอาทิต กันธินาม 817801526
507 43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ romtharmmanusorn 2540 สพม.21 5 112 2 ต่างคำวิทยา เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120 042422973 romthamschool@gmail.com - http://www.romthamschool.ac.th/ 270 21 ขนาดเล็ก 11 39.80 42.70 0.00 0.00 นายอนันต์ สำราญจิตร 0945418607
508 43032001 บึงกาฬ Bungkan School 2509 สพม.21 6 211 1 เมืองบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042491188 bungkan_school@yahoo.com https://www.facebook.com/BungkanSchool http://www.bksc.ac.th 2,788 151 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 160.00 110.00 0.00 0.00 นายศักดาเดช ทาซ้าย
509 43032018 บุ่งคล้านคร Bungkhlanakorn 2527 สพม.21 6 155 2 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 38000 042499078 bnksc๑@hotmail.com http://www.bnkschool.ac.th 677 45 ขนาดกลาง 21 182.75 152.47 1.00 5.00 นายเดชา แสงจันทร์
510 43032002 หนองเข็งวิทยาคม nongkhengwittayakom 2533 สพม.21 6 102 9 พรนิยม หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042024500 nongkhengvchakarn@gmail.com หนองเข็งวิทยาคม http://www.nongkhengwit.ac.th 277 16 ขนาดเล็ก 0 130.95 112.75 0.00 0.00 นายสุรชัย ไกรรัตน์ 0905922998
511 43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ Phothongvittayanusorn สพม.21 6 199 หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042490910 photongwit@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100008139704651 http://school.obec.go.th/photongvitt/ 336 1 ขนาดเล็ก 11 157.45 132.87 0.00 0.00
512 43032004 นาสวรรค์พิทยาคม nasawanpitthayakhom 2532 สพม.21 6 199 4 หนองแสง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042023433 nspe2551@gmail.com https://web.facebook.com/nspbk http://www.nsp.ac.th 476 36 ขนาดเล็ก 15 157.00 133.00 17.00 23.00 เทวินทร์ แสนวงษ์ 0984459378
513 43032008 เซกา Seka School 2512 สพม.21 7 205 7 เซกา เซกา บึงกาฬ 38150 042489156 PONKRIS@GMAIL.COM www.sekaschool.ac.th 1,746 5 ขนาดใหญ่ 47 174.56 163.35 0.00 0.00
514 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม BUNGKHONGLONGWITTAYAKOM 2530 สพม.21 7 393 11 โนนสว่าง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220 042416191 bwk04251.26@Outlook.co.th http://www.bkl21.ac.th 970 65 ขนาดกลาง 30 186.65 176.55 0.00 0.00 ดิเรก โพธิ์สว่าง 0818724145
515 43032009 หนองหิ้งพิทยา Nonghingpittaya 2525 สพม.21 7 85 16 โชคอำนวย ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 38150 042490599 nonghingpittaya@gmail.com http://www.nonghingpittaya.ac.th 331 32 ขนาดเล็ก 12 154.74 142.40 20.00 20.00 นายเถลิง ศรีนนท์ 0862370365
516 43032010 โสกก่ามวิทยา sokkarmwittaya 2529 สพม.21 7 170 1 โสกก่าม โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 38150 042490702 sokkarmvittaya@gmail.com www.facebook.com/sokkarmwit http://thcity.com/sokkarmvittaya 219 21 ขนาดเล็ก 9 201.97 175.78 30.00 41.67 นางอุบลวรรณ ขอดคำ 0956703122
517 43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Laokhampittayakhom Ratchamangkhalapisek 2531 สพม.21 7 141 3 ท่าม่วง น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ 38000 042490965 laokhamrat@laohkampit.ac.tc http://laokhampit.ac.th 422 32 ขนาดเล็ก 13 159.00 152.38 1.30 0.33 สัตตบุษย์ โพธิรุท
518 43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร Jedsee witthayakarn School 2537 สพม.21 7 283 3 บ้านดอนเสียด บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 0834132821 sawitree.tew3030@gmail.com www.jsw.ac.th 372 31 ขนาดเล็ก 14 220.00 200.00 33.00 32.00 ประทิน ไชโสดา 042086294
519 43032005 พรเจริญวิทยา porncharoenwittaya 2519 สพม.21 8 1 หมู่ 6 เอราวัณ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 38180 042487097 pcwschool@gmail.com http://www.pcw.ac.th 1,666 96 ขนาดใหญ่ 46 134.61 124.35 5.00 5.00 นายนิมิตร กวีกรณ์ 0652707309
520 43032016 ศรีวิไลวิทยา Sriwilaiwittaya 2519 สพม.21 8 500 1 ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 042497429 www.swwschool@hotmail.com www.facebook.com/sriwilaiwittaya www.sww.ac.th 1,933 107 ขนาดใหญ่ 50 164.00 150.00 1.00 2.00 นางสาวกาญจนา เนื่องราชา 0918680479
521 43032007 ศรีสำราญวิทยาคม Srisamranwittayakhom 2537 สพม.21 8 217 หมู่ 1 บ้านนาคำ ศรีสำราญ พรเจริญ บึงกาฬ 43180 0951937164 srisamran.ict@gmail.com https://www.facebook.com/srisamranwit/ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1038660513 136 18 ขนาดเล็ก 6 120.00 120.00 20.00 30.00 นายวิทยา ทัศมี 0801796667
522 43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล Prachanimitpittayanukul 2536 สพม.21 8 14 9 อุดมพร ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 38150 042021090 prachanimit@gmail.com http://Prachanimit.com 201 17 ขนาดเล็ก 9 146.88 136.67 0.00 0.00 อมรเทพ วิภาวิน 095 662301
523 43032017 ภูทอกวิทยา PHUTOKWITTAYA SCHOOL 2542 สพม.21 8 236 3 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 - phutokwittayaschool@gmail.com 209 25 ขนาดเล็ก 10 155.58 9,035.00 1.70 20.00 นายสุรจิตย์ ผิวงาม 0818725841
524 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม sopisaipittayakom 2518 สพม.21 9 394 3 หนองเอี่ยน โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042485055 sopithschool@gmail.com https://www.facebook.com/Sopisaipittayakhom/?ref=br_rs http://www.sopith.org 1,738 95 ขนาดใหญ่ 47 97.40 87.98 0.10 0.17 นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร 0857431895
525 43022012 ปากคาดพิทยาคม Pakkhatpittayakom School 2522 สพม.21 9 45 10 โนนยาง ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 38190 042481123-4 pakkhatpitt@gmail.com https://www.facebook.com/pakkhatpittayakom?fb_dtsg_ag=AdxAV_qq_M8_NJKXlPNQpEsHYGIP6xQXeggxoU4lRQ9tZw http://www.pakkhatpit.ac.th 1,765 2 ขนาดใหญ่ 52 104.17 96.08 0.00 0.00
526 43022009 ศรีชมภูวิทยา Srichompoowittaya 2528 สพม.21 9 126 หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042018014 scwyschool@hotmail.com http://school.obec.go.th/scwy 609 39 ขนาดกลาง 20 117.38 105.35 0.00 0.00 นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ 0872257154
527 43022010 โนนคำพิทยาคม Nonkhampittayakom 2536 สพม.21 9 87 3 คำเตาะเลาะ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042088233 nonkhampit@gmail.com https://www.facebook.com/nkp.ac.th www.nonkhampit.net 171 18 ขนาดเล็ก 8 117.46 120.00 19.00 22.00 นางศศิธร วงศ์ชาลี
528 43022011 โพนทองประชาสรรค์ Phonthongprachasan 2539 สพม.21 9 202 3 โพนทอง หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042490979 cykypavit@gmail.com 316 2 ขนาดเล็ก 15 94.41 88.60 0.00 0.00 ภวิษ ขุนใหญ่ 0910505553
529 43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Nongyongpittayakom Rutchamungkalapisek สพม.21 9 35 6 โคกสะอาด หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 38190 042490620 nyp356@hotmail.com http://www.facebook.com/nyp.nongyong http://www.nypk.ac.th 353 22 ขนาดเล็ก 14 106.27 90.88 0.00 0.00
530 43022014 สมสนุกพิทยาคม Somsanookpittayakom 2535 สพม.21 9 - 4 สมสนุก สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ 38190 042490523 gpasnk61@hotmail.com https://web.facebook.com/somsanukpittayakom.som?ref=br_rs - 198 14 ขนาดเล็ก 6 111.06 98.93 0.00 0.00
531 43022002 เซิมพิทยาคม SERMPITTAYAKHOM SCHOOL 2519 สพม.21 10 3 8 สุขสำราญ เซิม โพนพิสัย หนองคาย 43120 042017136 sermpittayakhom@gmail.com โรงเรียนเซิมพิทยาคม http://www.sermpit.ac.th/ 619 42 ขนาดกลาง 21 0.08 71.77 0.03 31.00 นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
532 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ wangluangpittayasan 2528 สพม.21 10 192 1 วังหลวง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 042414520 wangluangpitschool@gmail.com wangluangpitt https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1043660546 820 53 ขนาดกลาง 25 76.54 4,529.00 15.00 15.00
533 43022017 ประชาบดีพิทยาคม prachabodeepittayakom 2518 สพม.21 10 117 13 โนนโพธิ์ทอง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120 042019090 pcppit@gmail.com https://www.facebook.com/pcp.pit http://www.pcp.ac.th 516 40 ขนาดกลาง 17 84.60 80.00 8.80 10.00 นางธมลวรรณ เเก้วรอด 0812621556
534 43022016 นาดีพิทยาคม Nadeepitayakom 2535 สพม.21 10 - 1 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 042414806 nadeepit@hotmail.com นาดีพิทยาคม www.nadeepit.ac.th 369 29 ขนาดเล็ก 16 85.73 78.83 0.00 0.00 นายรังสรรค์ จันทจร 097-306689
535 43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม PRABATNASING PITTAYAKOM 2535 สพม.21 10 299 2 นาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 43120 042019507 prabatpit@gmail.com เพจ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม http://www.prabatpit.ac.th 250 21 ขนาดเล็ก 11 83.75 73.58 0.00 0.00 ศุภกิต ถิ่นทอง 0911265277
536 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม Kamphaengphet Pittayakom 2454 สพม.41 1 188 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055711212 kpp.school@hotmail.com https://www.facebook.com/KamphaengphetPittayakom/ http://www.kp.ac.th/ 2,646 126 ขนาดใหญ่พิเศษ 65 1.20 10.00 0.80 5.00 นายสอิ้ง กันยะมูล 088-272501
537 62012004 วัชรวิทยา watcharawittaya 2521 สพม.41 1 93 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055 711 901 chatreewr@gmail.com http://www.wr.ac.th./ 1,782 88 ขนาดใหญ่ 46 3.40 7.00 3.50 8.00 นายไพชยนต์ ศรีม่วง
538 62012002 วชิรปราการวิทยาคม Wachiraprakarn Wittayakom 2514 สพม.41 1 99/5 3 นครชุม นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055799035 school@wachira.ac.th http://www.facebook.com/wachiraprakarn www.wachira.ac.th 0 77 ขนาดกลาง 36 3.12 7.05 2.10 4.15