โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปข้อมูล

จำนวน 2,358
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อภาษาอังกฤษ ปีที่ตั้งโรงเรียน เขตพื้นที่ฯ สหวิทยาเขต ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ email facebook website จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนครูและบุคลากร ขนาดโรงเรียน จำนวนห้องเรียน ระยะห่างจากเขตพื้นที่ฯ(ก.ม.) เวลาเดินทางถึงเขตพื้นที่ฯ(นาที) ระยะห่างจากอำเภอ(ก.ม.) เวลาเดินทางถึงอำเภอ(นาที) ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ติดต่อ Action
1 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย Suankularbwittayalai สพม.1  (กทม.1) วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 022255605 http://www.sk.ac.th 3,121 117 ขนาดใหญ่พิเศษ 80 0.00 0.00 0.00 0.00
2 10012008 โยธินบูรณะ yothinburana school สพม.1  (กทม.1) ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 021073785 http://www.yothinburana.ac.th 3,310 114 ขนาดใหญ่พิเศษ 99 15.24 18.58 5.54 16.98 นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์
3 10012017 เตรียมอุดมศึกษา Triam Udom Suksa สพม.1  (กทม.1) ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 022527302 http://www.triamudom.ac.th 4,398 277 ขนาดใหญ่พิเศษ 106 0.00 0.00 0.00 0.00
4 10012019 เทพศิรินทร์ สพม.1  (กทม.1) วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022239756 3,090 120 ขนาดใหญ่พิเศษ 68 0.00 0.00 0.00 0.00 นายสุพจน์ หล้าธรรม
5 10012026 สามเสนวิทยาลัย Samsenwittayalai School สพม.1  (กทม.1) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022791992 http://samsenwit.ac.th 3,015 110 ขนาดใหญ่พิเศษ 83 0.00 0.00 0.00 0.00
6 10012030 วัดสุทธิวราราม WatSuthiwararam School สพม.2 (กทม.2) ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022114192 www.suthi.ac.th 2,899 164 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 23.49 29.10 1.33 4.72 นายอารีย์ วีระเจริญ
7 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ Sainampeung สพม.2 (กทม.2) คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022583348 http://www.sainampeung.ac.th 2,547 96 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 18.83 27.73 1.69 6.62 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
8 10012039 ศรีอยุธยา Sriayudhya Shool สพม.1  (กทม.1) ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022451717 http://www.sriayudhay.ac.th 3,005 160 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 18.93 30.75 2.73 9.58 นายไชยา กัญญาพันธุ์
9 10012043 สิริรัตนาธร Sirirattanathorn สพม.2 (กทม.2) บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 023961984 http://www.srt.ac.th 2,761 92 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 20.02 28.03 3.35 8.23
10 10022009 พรตพิทยพยัต protpitayapayat สพม.2 (กทม.2) ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 022364050 http://www.prot.ac.th 2,829 184 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 36.46 41.27 1.92 6.92 นายประทีป ไชยเมือง 023269997
11 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ Bodindecha(Sing Singhaseni) 2 School สพม.2 (กทม.2) คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 029479161 http://www.bodin2.ac.th 3,882 188 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 14.23 26.90 2.77 8.62 นายเกษม สมภักดี
12 10022018 สารวิทยา sarawithaya สพม.2 (กทม.2) ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 025793646 http://www.srv.ac.th 2,812 126 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 9.22 23.05 6.38 12.42 นายประวัติ สุทธิประภา
13 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Triamudomsuksapattanakarn สพม.2 (กทม.2) สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027227970 http://www.tup.ac.th 4,210 284 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 14.13 24.35 2.32 7.13 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ 081-892-6569
14 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า NAWAMINTRACHINUTHIT TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO สพม.2 (กทม.2) สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 http://www.ntun.ac.th 2,981 139 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 13.79 41.45 9.62 21.87 นายประภาส พริพล
15 10032009 โพธิสารพิทยากร Potisarn Pittayakorn สพม.1  (กทม.1) บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024486130 http://www.ps.ac.th 2,633 96 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 8.93 15.95 2.93 4.90
16 10032028 บางปะกอกวิทยาคม Bangpakok Wittayakom School สพม.1  (กทม.1) บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 02872308087 http://www.bpk.ac.th 2,912 108 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 10.80 25.35 2.13 8.07 นายโสภณ กมล
17 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon สพม.1  (กทม.1) ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 024413591 http://school.bed.go.th/sw3 2,945 105 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 18.24 23.35 2.18 4.42
18 10032038 ศึกษานารีวิทยา SUKSANAREEWITTAYA 2521 สพม.1  (กทม.1) 1122 - - บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 0245035014 - https://www.facebook.com/ศึกษานารีวิทยา http://www.snws.ac.th 2,792 132 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 31.04 32.87 10.23 17.68 นายนฤภพ ขันทับไทย 0876970243
19 10032041 วัดราชโอรส WATRATCHAOROT SCHOOL สพม.1  (กทม.1) บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 http://www.ro.ac.th/ 2,796 90 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 11.86 20.17 3.84 12.68 นายบุญชู กล้าแข็ง
20 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.1  (กทม.1) ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 024968322 3,123 147 ขนาดใหญ่พิเศษ 83 27.86 33.87 4.56 8.20 นางสาวประทินพร แก้วศรี
21 12012001 วัดเขมาภิรตาราม Khemapirataram สพม.3 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025250470 http://www.kma.ac.th 3,143 122 ขนาดใหญ่พิเศษ 91 10.97 19.32 17.75 23.32 นางจรุญ จารุสาร
22 12012003 สตรีนนทบุรี Satrinonthaburi School สพม.3 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025251506 http://www.satrinon.ac.th 2,670 97 ขนาดใหญ่พิเศษ 76 11.17 19.80 17.75 23.32
23 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ triumudomsuksapattanakanbangyai สพม.3 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025951368 http://www.tpy.ac.th 3,215 109 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 6.48 12.50 17.75 23.32
24 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี Debsirin Nonthaburi สพม.3 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130 029851995 http://www.tsn.ac.th 3,063 104 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 14.86 19.85 17.75 23.32
25 12022004 ปากเกร็ด PAKKRED SCHOOL สพม.3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 029606060 http://www.pk.ac.th 3,175 112 ขนาดใหญ่พิเศษ 77 14.61 21.23 17.75 23.32
26 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี suankulhabwittayalai nonthaburi สพม.3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025838311ต่อ311 http://www.skn.ac.th 3,759 160 ขนาดใหญ่พิเศษ 93 12.96 26.42 17.75 23.32
27 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี Nawamintharachinutit Horwang Nonthaburi สพม.3 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025836158 http://www.hwn.ac.th 3,032 118 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 22.53 27.43 17.75 23.32 นายโชคดี วิหคเหิร
28 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ Chomsurang Upatham School 2460 สพม.3 117 5 - หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035252269 chomsurang@chomsurang.ac.th - http://www.chomsurang.ac.th 3,080 183 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 75.81 74.70 17.75 23.32 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ 0843402457
29 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม Angthongpattamarojwittayakom 2414 สพม.5 97/2 4 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 035612643 apwschool@apw.ac.th https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.apw.ac.th 2,829 122 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 40.65 30.32 17.75 23.32 บันลือ พลมาลา 089-540255
30 31042005 พุทไธสง putthaisong สพม.32 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 044689014 http://www.ptss.ac.th 2,678 111 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 69.29 64.03 0.00 0.00
31 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ Lukhamhanwarinchamrab สพม.29 แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 045321467 http://www.lu.ac.th 2,946 154 ขนาดใหญ่พิเศษ 73 19.92 18.95 0.00 0.00 นายนพรัตน์ ทองแสง
32 67012002 วิทยานุกูลนารี Wittayanukulnaree 2553 สพม.40 208 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 056711454 WKphetchabun@gmail.com facebook.com/wk.sec40/ http://www.wk.ac.th 2,794 130 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 13.00 18.68 0.00 5.00 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ 0817587801
33 72022010 อู่ทอง uthong school สพม.9 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035551046 krukanungha@gmail.com http://www.uthong.ac.th/ 2,814 167 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 40.73 47.23 0.00 0.00 นายเตชทัต ชัยชีวานนท์ 0867699650
34 73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน mattayomthanbinkamphaengsaen สพม.9 กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 73180 034996460 www.mtbk.ac.th 2,630 116 ขนาดใหญ่พิเศษ 65 64.32 66.18 0.00 0.00 นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข 082-353132
35 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย Samutsakhonwittayalai school 1916-07-19 สพม.10 1200 0 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034411885 sksc@gmail.com https://www.facebook.com/picturesksc http://www.skwittayalai.ac.th 2,910 155 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 0.00 0.00 0.00 0.00 นายประพจน์ แย้มทิม
36 74012002 สมุทรสาครบูรณะ samutsakhonburana school สพม.10 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034411787 http://skburana.ac.th 2,682 111 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 90.95 72.15 0.00 0.00
37 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ Mahavachirawut Changwatsongkhla 2439 สพม.16 19 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 074311006 decha2856@gmail.com https://th-th.facebook.com/mahavajiravudhschool/ http://www.mvsk.ac.th 3,629 177 ขนาดใหญ่พิเศษ 92 4.01 10.55 0.10 5.00 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ 0819576700
38 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา HATYAIWITTAYALAISOMBOONKULKANYA 2467 สพม.16 2/1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 074253272 yorsor54@hotmail.com http://www.yorsor.ac.th 3,494 177 ขนาดใหญ่พิเศษ 79 34.18 45.03 0.00 0.00 นายสมเกียรติ แสงหว้า 0887825048
39 92012001 วิเชียรมาตุ Wichienmatu สพม.13 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 0755720578 ้http://school.obec.go.th/wichienmatu 2,813 170 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 8.70 14.95 0.00 0.00 นางยุภา พรเศรษฐ์ 086-741-42
40 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Satreewatmahapruttaram School สพม.2 (กทม.2) มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 022365758 http://www.mps.ac.th 2,034 113 ขนาดใหญ่ 0 15.53 29.53 18.75 23.05 นางสาวเสาวภาคย์ ช่างสาน 062-3137070
41 10012010 วัดราชบพิธ watrajabopit สพม.1  (กทม.1) พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0222630712 http://www.rb.ac.th 1,789 77 ขนาดใหญ่ 58 13.70 19.00 1.76 6.13 นายมนัส ปิ่นนิกร
42 10012013 ราชวินิต มัธยม RAJAVINIT MATHAYOM สพม.1  (กทม.1) สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022820117 http://www.rnm.ac.th 2,127 76 ขนาดใหญ่ 56 15.33 21.58 2.11 6.52 นายณรงค์ คงสมปราชญ์
43 10012023 นนทรีวิทยา Nonsi withaya สพม.2 (กทม.2) ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022862105 http://www.nonsi.ac.th 1,648 87 ขนาดใหญ่ 63 19.49 21.98 7.04 13.63 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา
44 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย SATRI SI SURIYOTHAI SCHOOL สพม.2 (กทม.2) ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022110383 www.SURIYOTHAI.NET 1,817 98 ขนาดใหญ่ 52 23.50 29.12 1.35 4.73
45 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 RATCHANANTHACHARN SAMSENWITAYALAI 2 SCHOLL สพม.1  (กทม.1) บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 029593747 http://samsen2.th.edu 1,510 67 ขนาดใหญ่ 45 18.96 27.33 5.08 11.23 นายไชยา กัญญาพันธุ์
46 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย สพม.1  (กทม.1) ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 023544990 http://www.str.ac.th 1,828 77 ขนาดใหญ่ 60 17.38 28.50 3.23 10.42 นายอารีย์ วีระเจริญ
47 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน Ratanakosinsomphodbangkhen สพม.2 (กทม.2) ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029480621 http://www.rsb.ac.th 2,303 93 ขนาดใหญ่ 58 19.91 25.22 5.81 14.58 นางเตือนใจ ปิ่นนิกร
48 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง Rattanakosinsompojladkhabang สพม.2 (กทม.2) คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 025439521 http://www.rsl.ac.th 2,343 156 ขนาดใหญ่ 64 32.33 38.27 11.74 20.60 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ 0915253619
49 10032004 วัดอินทาราม Watintharam School สพม.1  (กทม.1) บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024653310 http://www.ir.ac.th 1,502 72 ขนาดใหญ่ 49 6.70 18.33 3.68 10.68 นายบุญชู กล้าแข็ง
50 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย CHINOROTWITTAYARAI 2444 สพม.1  (กทม.1) 45 บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0286618813 chinorot@thaimail.com http://www.chinorot.ac.th 2,079 105 ขนาดใหญ่ 69 3.39 12.12 3.19 11.72 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ 028661882
51 10032014 สตรีวัดระฆัง Stri Wat Rakhang สพม.1  (กทม.1) ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024129103 http://www.sr.ac.th 1,730 72 ขนาดใหญ่ 48 3.75 14.55 3.55 14.15
52 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม Suwannaramwittayakom สพม.1  (กทม.1) ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024241671 http://school.bed.go.th/suwannaram 1,556 71 ขนาดใหญ่ 50 3.79 14.15 3.59 13.75 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
53 10032022 วัดนวลนรดิศ Watnuannorradit Secondary School สพม.1  (กทม.1) ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 024672817 http://www.nd.ac.th 2,349 94 ขนาดใหญ่ 70 8.63 14.55 4.39 11.22 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
54 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ Satrewatabsornsawan สพม.1  (กทม.1) ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 024570505 http://www.absorn.ac.th 2,071 77 ขนาดใหญ่ 57 9.13 17.83 4.89 14.48
55 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม Chanpradittharamwitthayakhom สพม.1  (กทม.1) บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 028696465 http://www.chanpradit.ac.th 1,775 86 ขนาดใหญ่ 51 9.72 17.52 0.84 3.52 นางสุนิดา เตชะทัตตานนท์
56 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ RAJWINITBANGKAEPANKHUM SCHOOL สพม.1  (กทม.1) บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 024210119 ้http://www.pankhum.net 1,638 58 ขนาดใหญ่ 46 14.30 23.72 6.96 16.95 นายธนะกุล ช้อนแก้ว
57 10032036 วัดพุทธบูชา WATPUTTHABUCHA SCHOOL สพม.1  (กทม.1) บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 024263222 http://www.wpb.ac.th 1,980 59 ขนาดใหญ่ 51 18.60 34.77 4.68 14.25 นางบุสบง พรหมจันทร์
58 10032042 บางมดวิทยา bangmodwittaya สพม.1  (กทม.1) บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024683877 http://www.thai.net/bmv 2,100 68 ขนาดใหญ่ 51 13.65 24.77 1.18 4.92 นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
59 12012002 ศรีบุณยานนท์ sriboonyanoon สพม.3 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 029691402 http://www.sb.ac.th 2,162 74 ขนาดใหญ่ 61 5.11 11.02 17.75 23.32
60 12012005 เบญจมราชานุสรณ์ BENJAMARACHANUSORN สพม.3 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 http://www.bs.ac.th 2,489 93 ขนาดใหญ่ 66 11.78 26.30 17.75 23.32
61 12012008 รัตนาธิเบศร์ RATTANATHIBATE สพม.3 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025250027 th,2000402 1,632 61 ขนาดใหญ่ 52 7.80 17.02 17.75 23.32
62 12022003 ไทรน้อย Sainoi School สพม.3 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150 025971199 http://school.obec.go.th/sainoi 1,847 60 ขนาดใหญ่ 46 26.48 34.60 17.75 23.32
63 12022011 บางบัวทอง Bangbuathong School สพม.3 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 025717595 http://www.bbt.ac.th 2,150 93 ขนาดใหญ่ 57 9.66 19.38 17.75 23.32
64 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ Dipangkornwittayapat Taweewattana School สพม.1  (กทม.1) ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10160 http:// 2,154 47 ขนาดใหญ่ 62 69.32 67.70 17.75 23.32 นางลัดดา เจียมจูไร
65 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา worrarachatinaddamadvittaya 2536 สพม.4 59 2 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 029260485 james0909bond@gmail.com http://school.obec.go.th/woraracha 2,109 109 ขนาดใหญ่ 56 17.34 23.40 17.75 23.32 นายสาคร ไปด้วย
66 13022002 สายปัญญารังสิต Saipanyarangsit สพม.4 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 025363544 http://www.spr.ac.th 2,192 72 ขนาดใหญ่ 54 17.34 29.60 17.75 23.32
67 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) Bangpainrachanukroa1 สพม.3 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035261922 http://www.rach1.ac.th 2,034 73 ขนาดใหญ่ 52 56.16 58.72 17.75 23.32
68 16012012 บ้านหมี่วิทยา Banmiwittaya สพม.5 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110 036471031 combanmi4@gmail.com http://www.banmi.ac.th 1,505 67 ขนาดใหญ่ 43 34.92 35.17 17.75 23.32 นายวรเทพ หอมจันทร์
69 19012011 เทพศิรินทร์ พุแค debsirin phukhae school 2519 สพม.4 175 1 - พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 0897422356 Turakarndspu@gmail.com http://www.debsirinphukhae.ac.th 1,721 93 ขนาดใหญ่ 47 10.00 90.00 2.00 25.00 นายธนาพล จีรเดชภัทร์ 0871114122
70 19022003 ประเทียบวิทยาทาน prateabwittayatan 2504 สพม.4 259 1 หนองสรวง หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 18150 036377456 - โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน prateab.ac.th 1,629 96 ขนาดใหญ่ 47 80.66 70.18 0.18 2.32 เชิดพงษ์ ชูพันธ์
71 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร Buntharikwittayakarn สพม.29 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 045201228 http://school.obec.go.th/bt_vittaya 1,816 110 ขนาดใหญ่ 53 102.45 94.72 0.00 0.00 นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์ 0821533087
72 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ khamkuankaeochanupatham สพม.28 ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110 045791035 http://www.chanupatham.ac.th 2,176 85 ขนาดใหญ่ 63 80.95 73.75 0.00 0.00
73 37012003 ปทุมราชวงศา PATHUMRATCHAVONGSA สพม.29 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 37110 045459229 http://www.patum.ac.th 1,559 100 ขนาดใหญ่ 49 88.38 87.70 0.00 0.00
74 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร Prajaksinlapakarn สพม.20 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042223279 http://school.obec.go.th/prajakschool 2,392 135 ขนาดใหญ่ 67 9.31 15.08 0.00 0.00 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ 0813803184
75 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา weingjedeewittaya สพม.35 ลี้ ลี้ ลำพูน 51110 http://www.wjd.ac.th 1,506 82 ขนาดใหญ่ 46 97.12 106.22 0.00 0.00
76 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) Maesariang Boripatsuksa School 2472 สพม.34 315 1 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 053681251 boripat@obec.go.th http://www.boripat.ac.th 1,714 85 ขนาดใหญ่ 49 203.59 222.28 3.57 9.10 บำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ 0862028203
77 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Banharn Jamsai Wittaya 1 School สพม.9 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 035591012 http://www.banhan1.ac.th/ 2,236 70 ขนาดใหญ่ 56 30.02 28.58 0.00 0.00
78 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) Krathumbaen wisetsamuthakhun 2494 สพม.10 422/30 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 034471902 supattra-pho@hotmail.com http://www.wsk.ac.th 2,010 118 ขนาดใหญ่ 57 104.18 94.03 0.00 0.00
79 75012002 ถาวรานุกูล Thawaranukul 2462 สพม.10 34/9 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 034711238 thawaraweb@yahoo.com http://web.school.net.th/thawara 0 103 ขนาดใหญ่ 60 58.29 49.42 0.00 3.00 นางสาวปนัดดา เพชรฉวี 0922696626
80 77012006 บางสะพานวิทยา bangsaphanvitaya สพม.10 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 032691385 http://www.bspwit.ac.th 2,113 94 ขนาดใหญ่ 55 240.06 189.67 0.00 0.00 นายประสงค์ กลิ่นบรม 0624165940
81 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ Klongtomratrungson School 2507 สพม.13 207 หมู่ที่ 2 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 81120 075699209 ktsschool@kts.ac.th.com https://www.facebook.com/klongtomratrangsan/ http://www.kts.ac.th 1,736 125 ขนาดใหญ่ 49 90.14 80.60 0.00 0.00 นายโกศล อุ่นชู 0865947460
82 81012017 เหนือคลองประชาบำรุง hneaklongprachabumrung สพม.13 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130 075691470 http://school.obec.go.th/nhoaklong 1,854 127 ขนาดใหญ่ 52 114.10 98.57 0.00 0.00 นางพวงรัตน์ ซื่อตรง 081-078382
83 84032006 พระแสงวิทยา praseangwittaya สพม.11 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210 077369121 http://www.psv.ac.th 1,572 0 ขนาดใหญ่ 42 80.01 71.47 0.00 0.00
84 92022004 ห้วยยอด huaiyod สพม.13 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130 075235179 2000402 2,356 141 ขนาดใหญ่ 0 29.79 36.60 0.00 0.00
85 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี BENJAMARACHUTHIT PATANI 2455 สพม.15 2 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 073336575 benjamapn@gmail.com http://www.bengamapn.ac.th 2,110 117 ขนาดใหญ่ 64 95.12 89.12 0.05 2.00 นายจุมพล ทองใหม่
86 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา Kanarassadornbumroong Yala School 2542 สพม.15 125 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 073212820 - - http://www.kbyala.ac.th/ 2,250 113 ขนาดใหญ่ 70 77.70 100.00 2.20 6.00 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล
87 96012001 นราธิวาส narathiwat 2456 สพม.15 143/45 13 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 073541771 narathiwat@hotmail.com https://www.facebook.com/nts.ac.th/ http://school.obec.go.th/narathiwat 2,272 109 ขนาดใหญ่ 66 3.34 6.93 3.34 6.93 นายประภาส ขุนจันทร์
88 96022005 สุไหงโกลก SUNGAIKOLOK สพม.15 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 073611053 office@sungaikolok.ac.th www.sungaikolok.ac.th 1,539 81 ขนาดใหญ่ 51 7.00 59.60 0.20 0.03 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ 080-648852
89 10012005 วัดราชาธิวาส Rajadhivas สพม.1  (กทม.1) วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022432159 http://www.rajadhivas.net 789 52 ขนาดกลาง 42 15.90 23.68 2.95 9.03
90 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Saipanya School สพม.1  (กทม.1) ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022210196 www.saipanya.ac.th 1,300 76 ขนาดกลาง 48 9.75 28.23 2.03 7.22 นางสุภาณี ธรรมาธิคม
91 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย trimitwitayalai สพม.1  (กทม.1) ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 026230904 http://www.trimitschool.com 919 72 ขนาดกลาง 37 9.21 28.00 1.36 5.50 นางสาวบุษกร เขียวมั่น 0859781534
92 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2540 สพม.2 (กทม.2) 818 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 023647335 sukumbook@gmail.com http://www.bps.ac.th/ 1,180 70 ขนาดกลาง 39 11.63 30.35 8.88 15.67 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ 0896114591
93 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม Suwanplubplapittayakom 2492 สพม.1  (กทม.1) บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024182911 plubpla23@gmail.com https://www.swpp.ac.th/ 671 0 ขนาดกลาง 24 1.82 5.45 6.75 642.00
94 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ watnoinai สพม.1  (กทม.1) ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024247882 http://watnoinai.ac.th 700 39 ขนาดกลาง 30 9.38 15.40 7.64 13.13 นางสิริกร สุกิน
95 10032008 ฤทธิณรงค์รอน Ritthinarongron สพม.1  (กทม.1) วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 024654580 http://www.nr.ac.th 771 30 ขนาดกลาง 28 0.00 0.00 0.00 0.00 นายไสว บรรณาลัย
96 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ Thnoburiworatapeepalark School สพม.1  (กทม.1) ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024657753 http://school.obec.go.th/thonbure 537 32 ขนาดกลาง 27 10.57 16.17 3.31 10.38 นายชนินทร์ คะอังกุ 0942812695
97 10032012 มหรรณพาราม MAHANNAPARAM สพม.1  (กทม.1) ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024486258 http://www.mh.ac.th 1,200 45 ขนาดกลาง 36 6.51 9.68 3.72 6.02 นายวุฒิชัย วรชิน
98 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม Watdusitaram Secondary School สพม.1  (กทม.1) อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024248870 http://www.dusitaram.ac.th 1,013 63 ขนาดกลาง 35 5.26 19.12 5.06 18.73 นางลักขณา เจริญแพทย์
99 10032017 มัธยมวัดนายโรง Matthayomwatnairong สพม.1  (กทม.1) อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0922826530 http://www.nairong.ac.th 1,124 34 ขนาดกลาง 36 9.20 13.90 11.18 18.88
100 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Nuannoradit Wittayakom Rutchamonklapisek สพม.1  (กทม.1) บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 024293740 http://www.ndr.ac.th/ 749 42 ขนาดกลาง 25 25.28 33.50 7.16 13.58 นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ 085 059852
101 12012006 นนทบุรีพิทยาคม Nonthaburipittayakom สพม.3 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 025882826 http://www.npschool.ac.th 515 35 ขนาดกลาง 23 9.71 16.52 17.75 23.32 นางธราภรณ์ พรหมคช
102 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี BODINDECHA (SING SINGHASENI) NONTHABURI สพม.3 วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130 024475774 http://www.bodinnon.ac.th 730 38 ขนาดกลาง 23 14.43 24.92 17.75 23.32
103 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี Triamudomsuksanomklao nonthaburi school สพม.3 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025017463 http://www.tunn.ac.th 1,082 45 ขนาดกลาง 31 10.75 15.52 17.75 23.32
104 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม POTINIMITWITTAYAKOM สพม.3 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 025843878 http://www.potinimit.ac.th 1,151 50 ขนาดกลาง 35 18.33 31.02 17.75 23.32 นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล
105 12022010 ราชวินิต นนทบุรี Satrinonthaburibangyai (Nonthakitphisal) สพม.3 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 029277239 http://www.satrinonthaburibangyai.net 1,299 41 ขนาดกลาง 34 16.81 29.03 17.75 23.32 นายรังสิมันต์ ยาละ
106 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ Wichean Klinsukon Uppathum สพม.3 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035271010 http://www.vichian.ac.th/ 676 36 ขนาดกลาง 20 65.56 63.12 17.75 23.32 นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี
107 14012013 อุทัย Uthaischool สพม.3 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035356502 http://www.uthaischool.ac.th 857 34 ขนาดกลาง 23 74.87 77.98 17.75 23.32
108 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) wisetchaichan tantiwithayapoom สพม.5 ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 035631206 http://www.tanti.ac.th 1,324 66 ขนาดกลาง 41 43.32 40.62 17.75 23.32 นายรณชัย นิ่มกุล
109 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) Phothong Jindamanee สพม.5 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 035691828 1,047 43 ขนาดกลาง 27 0.00 0.00 17.75 23.32
110 15012014 สามโก้วิทยาคม samkowittayakom สพม.5 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160 035697075 http://school.obec.go.th/samkw 518 31 ขนาดกลาง 18 56.07 52.63 17.75 23.32 นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ
111 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย KHOKKATHIAMWITAYALAI สพม.5 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160 036486333 narinrat_s@hotmail.com http://school.bed.go.th/ 562 35 ขนาดกลาง 21 39.71 44.02 17.75 23.32 นายสำรวย วัฒนวงค์ 0899021257
112 16022011 ลำสนธิวิทยา Lamsonthiwitthaya 2522 สพม.5 439 1 หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 15190 036689836 admin@lamsonthiwit.ac.th http://www.lamsonthiwit.ac.th 589 37 ขนาดกลาง 18 139.69 134.67 17.75 23.32 นายเผด็จ สุพันธนา
113 16022012 หนองม่วงวิทยา Nongmuangwittaya สพม.5 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 15170 036431737 Thun_ge@hotmail.com http://www.school.obec.go.th/nm_wittaya 924 53 ขนาดกลาง 27 64.34 64.88 17.75 23.32 นางชูศรี คำกัน 0879944785
114 19012001 สุธีวิทยา SUTEEWITTAYA SCHOOL สพม.4 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120 036239314 http://www.sutheewit.ac.th 1,137 56 ขนาดกลาง 32 112.75 103.87 17.75 23.32 นายมนูญ ชัยสูงเนิน
115 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม Thunghiengpittayakom สพม.18 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 038466110 http://www.school.obec.go.th/tpk1 544 28 ขนาดกลาง 18 46.99 59.92 17.75 23.32
116 26012003 นวมราชานุสรณ์ nawamaracharnusorn 2515 สพม.7 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 26000 037311467 nawama@hotmail.com - http://www.nawama.ac.th 751 35 ขนาดกลาง 27 24.62 29.87 17.75 23.32
117 31012002 ภัทรบพิตร Phattharaborpitr สพม.32 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044611984 http://www.phatthara.ac.th 1,369 73 ขนาดกลาง 44 8.80 16.12 0.00 0.00 ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล 0652479652
118 31012004 พระครูพิทยาคม Prakrupittayakom สพม.32 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044666122 http://www.prakru.ac.th 815 43 ขนาดกลาง 22 14.57 18.17 0.00 0.00 นายวีระศักดิ์ พินิจ
119 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Romburipitthayakhom rachamungklaphisake สพม.32 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000 044186439 http://www.rbp.ac.th/ 827 54 ขนาดกลาง 26 14.31 19.92 0.00 0.00 ภูวนาถ ยุพานวิทย์
120 31022007 ไพศาลพิทยาคม phaisan pittayakhom สพม.32 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 044110113 http://school.obec.goo.th/paisan_br2 572 49 ขนาดกลาง 20 62.93 60.52 0.00 0.00 นายสมคิด สิทธิสาร 0851569153
121 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม Plubplachai Pittayakom School สพม.32 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250 044608090 http://www.plubplachai.ac.th 672 46 ขนาดกลาง 23 38.30 50.18 0.00 0.00 นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์ 0652655191
122 31022013 ห้วยราชพิทยาคม HOUYRAT PHITTAYAKHOM สพม.32 ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 044696097 http://school.obec.go.th/hauwrat 1,034 57 ขนาดกลาง 30 12.07 20.23 0.00 0.00 นายไพบูลย์ มั่นยืน
123 31032016 ไทยเจริญวิทยา THAICHAROENVITTAYA สพม.32 ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220 044654229 http://202.143.167.214 502 26 ขนาดกลาง 16 85.52 81.07 0.00 0.00 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
124 31032018 หนองหงส์พิทยาคม nonghongpitthayakhom สพม.32 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 044669030 http://www.nhp.ac.th/ 955 37 ขนาดกลาง 26 59.53 58.83 0.00 0.00 นายชาตรี อัครสุขบุตร
125 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม NONSUWANPITTAYAKOM สพม.32 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 044607150 746 37 ขนาดกลาง 21 80.80 75.02 0.00 0.00
126 31042001 คูเมืองวิทยาคม Khumuangwittayakhom สพม.32 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 044699055 http://www.kmu.ac.th 1,035 49 ขนาดกลาง 33 35.12 35.08 0.00 0.00 นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า
127 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ Princess Chulabhorn s college สพม.32 สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150 044 681 947 www.pccbr.ac.th 719 115 ขนาดกลาง 30 43.62 45.05 0.00 0.00 นางสาวสมพิศ ผาดไธสง 081-265250
128 31042015 แคนดงพิทยาคม kandong pittayakom 2527 สพม.32 275 11 อนามัย แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 31150 044193064 kandong_p@hotmail.com https://www.facebook.com/kaendonpit/ www.kd-p.ac.th 706 43 ขนาดกลาง 24 45.49 50.07 0.00 0.00 นายวิรัตน์ แสงกุล 0872395333
129 33042008 บึงมะลูวิทยา bungmaluwithaya สพม.28 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 045924657 www.blwsc.ac.th 0 56 ขนาดกลาง 38 81.82 80.95 0.00 0.00 นายสุพล วรรณจู
130 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม Donmoddangvitayakhom. สพม.29 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000 045308005 http://www.donmoddang.com 628 34 ขนาดกลาง 16 22.20 31.47 0.00 0.00 นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
131 34032004 โขงเจียมวิทยาคม Khongchiamwittayacom สพม.29 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 045351005 http://www.area/school.go.th/khongschool 756 55 ขนาดกลาง 22 69.39 61.18 0.00 0.00 นายชาคริต พิมพ์หล่อ
132 34032006 เอือดใหญ่พิทยา AUEDYAIPITTAYA สพม.29 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 045346040 http://ubon.obec.go.th/school/auedyaipitaya 665 33 ขนาดกลาง 20 70.31 59.07 0.00 0.00 ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
133 34042008 วิจิตราพิทยา Vichitrapittaya School สพม.29 แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 045321022 rungsun7470@gmail.com www.vichitra.ac.th 906 36 ขนาดกลาง 27 18.28 17.37 0.00 0.00 นายอภิชาติ ทองแจ่ม
134 34052002 นาจะหลวย Nachaluay สพม.29 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 045379112 http://www.nl.ac.th 1,390 81 ขนาดกลาง 41 109.96 111.05 0.00 0.00
135 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา THAPHOSRIPITAYA สพม.29 ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 045865045 http://www.thaphosri.ac.th 778 40 ขนาดกลาง 24 67.32 64.50 0.00 0.00 นางนารี สิงห์คง 0848294594
136 34052009 น้ำยืนวิทยา Namyuenwittaya School สพม.29 สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260 045371105 http://www.norwor.com 1,442 96 ขนาดกลาง 43 111.49 105.57 0.00 0.00 นายปัญจพล โคตรคันทา
137 37012002 ชานุมานวิทยาคม chanumanwitthayakom สพม.29 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210 080 334 0630 http://203.172.138.186/chanu.ac.th 1,191 81 ขนาดกลาง 35 127.44 117.00 0.00 0.00 นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
138 37012013 อำนาจเจริญ 2 amnajareon2 สพม.29 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045980112 596 45 ขนาดกลาง 19 662.65 700.12 0.00 0.00 นายนิยม รักพรม
139 37012017 เสนางคนิคม SENANGKANIKHOM สพม.29 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290 045461009 2012sriraksa@gmail.com http://senangkhanikhom.ac.th 858 44 ขนาดกลาง 25 106.96 97.62 0.00 0.00 นางพัชราวลัย ศรีรักษา 0833845120
140 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม lueamnatwittayakhom สพม.29 อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000 045272336 http://www.lueamnat.ac.th 573 39 ขนาดกลาง 20 62.72 57.85 0.00 0.00 อชิระ วิริยสุขหทัย 0872456938
141 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ NONSAATPITTAYASAN สพม.20 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 41240 042392090 http://www.udesa2.go.th/nonsa_adpit/ 739 52 ขนาดกลาง 25 56.36 49.30 0.00 0.00 เนตรชนก ชมภูธร 0885728491
142 47022018 หนองหลวงศึกษา Nongluangsuksa School สพม.23 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 042704615 thidarat2008@gmail.com https://nongluangsuksa.wordpress.com/ 727 39 ขนาดกลาง 22 98.78 98.73 0.00 0.00
143 50022008 พร้าววิทยาคม PHRAOWITTAYAKOM 2515 สพม.34 196 1 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190 053475303 admin@pwks.ac.th https://www.facebook.com/phraowittayakom/ http://www.pwks.ac.th 1,356 98 ขนาดกลาง 39 91.79 87.75 3.40 5.00 นางลภัสนันท์ เรียนยอย
144 67022011 แคมป์สนวิทยาคม campsonewittayakom 2519 สพม.40 13 เหล่าหญ้า แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280 056750334 cswk@gmail.com www.cswk.ac.th 519 37 ขนาดกลาง 16 71.51 81.28 0.02 20.00 นายธีรวิชญ์ เข็มมี 0886066199
145 70012005 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ Dantubtako Ratupatham 2523 สพม.8 888 2 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150 032265300 dantubtako8@gmail.com http://Dantubtako1.th.gs 514 34 ขนาดกลาง 17 52.59 60.37 2.40 30.00 นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
146 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ PRASARTRATPRACHARKIT สพม.8 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70210 032249109 http://www.school.obec.go.th/pp_school 1,044 52 ขนาดกลาง 33 35.84 52.10 0.00 0.00
147 71032004 อุดมสิทธิศึกษา Udomsittisuksa 2519 สพม.8 161/1 3 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 034595027 Parintorn.pan@gmail.com www.uds.ac.th 1,484 64 ขนาดกลาง 39 292.99 264.60 0.00 0.00 นายเจริญ พรหมมา
148 72032010 ด่านช้างวิทยา DANCHANGWITTAYA สพม.9 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 http://www.danchangwittaya.tht.in 577 36 ขนาดกลาง 18 87.15 80.43 0.00 0.00
149 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม.9 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม 73110 034311278 http://www2.kc.ac.th 836 98 ขนาดกลาง 32 122.37 98.93 0.00 0.00 นายโสภณ ภาณุลาวัณย์ 0818808495
150 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร Srinagarindrathe Princess mother school samutsakhon สพม.10 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034839201 WWW.SWSAKHON.TH.GS 1,287 45 ขนาดกลาง 40 76.58 59.07 0.00 0.00
151 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา Phanthainorasingwitthaya สพม.10 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034869663 http://www.phanthai.ac.th 608 27 ขนาดกลาง 21 102.34 88.38 0.00 0.00 นายอุดม สมพร้อม 0897877356
152 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย SAMUTSAKHONWUTICHAI สพม.10 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034468043 1,144 48 ขนาดกลาง 30 96.64 83.07 0.00 0.00 นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย 0894465118
153 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ Watthumjariyapirom สพม.10 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 034481468 http://www.wd.ac.th/ 851 36 ขนาดกลาง 27 87.63 73.62 0.00 0.00 นายอภิเชษฐ์ วันทา
154 77022003 เมืองปราณบุรี MUANGPRANBURI 2502 สพม.10 73 2 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032621773 muangpran@gmail.com https://www.facebook.com/pg/mb.school.official/about/?ref=page_internal http://www.muangpran.ac.th 604 23 ขนาดกลาง 23 90.80 77.93 10.64 17.40 นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
155 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม Plaiprawitthayakhom สพม.13 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 81160 075687020 http://www.pv.ac.th 996 74 ขนาดกลาง 35 190.55 166.03 0.00 0.00 นายกฤษณกันต์ เปาะทอง 0869581949
156 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี Mattayompatcharakitiyapha 3 suratthani สพม.11 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84100 077211439 http://www.mpp3.ac.th 571 58 ขนาดกลาง 24 17.91 24.17 0.00 0.00 นางณัฐนันท์ เครือรัตน์ 0905205945
157 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก Thasae Ratchadapisake 2514 สพม.11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140 077599179 trp@rachada.ac.th http://www.rachada.ac.th 1,122 54 ขนาดกลาง 30 220.00 180.00 3.00 0.00
158 86022004 เมืองหลังสวน Mounglangsuan สพม.11 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 077582153 http://school.obec.go.th/mounglangsuan 830 43 ขนาดกลาง 29 123.80 108.65 0.00 0.00 นางพรศรี ยอดสุดา 0878933865
159 86022005 ละแมวิทยา Lamaewitthaya สพม.11 ละแม ละแม ชุมพร 86170 077559104 http://www.lw.ac.th 1,184 64 ขนาดกลาง 36 101.36 92.48 0.00 0.00 นายเจริญ ทองศิริ
160 86022006 พะโต๊ะวิทยา phatao wittaya school สพม.11 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 86180 077539049 http://school.obec.go.th/phataowit 517 22 ขนาดกลาง 15 166.74 147.40 0.00 0.00 นายประทีป มณีบางกา
161 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา Tungtagowittaya สพม.11 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220 077536854 http://school.obec.go.th/tungtagowit 836 44 ขนาดกลาง 26 0.00 0.00 0.00 0.00 นางสาวบุษยมาศ เพชรพรหม 0629895146
162 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา Srinagarindra The Princess Mother School Yala 2539 สพม.15 135 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา 95000 073288015 admin@swyl.ac.th https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.swyl.ac.th 745 94 ขนาดกลาง 29 77.00 77.00 4.50 11.00 นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา 0897354420
163 95022001 เบตง Betong Wiraratprasan School 2500 สพม.15 19 ถนนรวมวิทย์ เบตง เบตง ยะลา 95110 073230449 ws.wirarat@gmail.com www.wirarat.ac.th 1,336 74 ขนาดกลาง 40 190.45 12,350.00 1.50 10.00 ประจักษ์ ชูศรี
164 96012005 ร่มเกล้า ROMKLAO SCHOOL สพม.15 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 96180 073591519 www.rkschool.ac.th 927 39 ขนาดกลาง 25 0.00 0.00 0.00 0.00 นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม
165 96012006 ตันหยงมัส tanyongmas 2503 สพม.15 161 1 ตันหยงมัส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 073671083 tanyongmas1@hotmail.co.th - http://www.tanyongmas1.com 550 25 ขนาดกลาง 24 19.57 25.35 4.94 8.70 นายสมกิจ อาแว 0947961929
166 96022007 มัธยมสุไหงปาดี mattayomsungaipadi 2512 สพม.15 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 073651151 msd878@hotmail.com www.msdschool.ac.th 612 89 ขนาดกลาง 24 48.00 1.00 1.20 0.03 นายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์
167 96022008 สวนพระยาวิทยา suanprayawithaya 2524 สพม.15 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 96220 073589009 chaimeepiyatu6@gmail.com www.facebook.com/โรงเรียนสวนพระยาวิทยา-883492968372975/ http://www.sys.ac.th 1,003 66 ขนาดกลาง 32 56.86 73.07 0.00 0.00 นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ 0987736383
168 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร benjamaborpit สพม.1  (กทม.1) ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 022814050 www.mwbb.ac.th 458 13 ขนาดเล็ก 22 0.00 0.00 0.00 0.00
169 10012006 พุทธจักรวิทยา buddhajak wittaya สพม.2 (กทม.2) สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 026371178 www.buddhajak.ac.th 227 18 ขนาดเล็ก 12 14.65 29.38 1.82 7.57 นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์
170 10012018 วัดสระเกศ Watsaket สพม.1  (กทม.1) บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022216028 http://www.watsaket.ac.th 275 16 ขนาดเล็ก 15 14.86 21.07 1.64 5.03 นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก
171 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.1  (กทม.1) บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 025852901 http;//silacharn.com 443 38 ขนาดเล็ก 27 0.00 0.00 0.00 0.00
172 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ํYOTHINBURANA 2 (SUWANSUTTHARAM) SCHOOL 2522 สพม.1  (กทม.1) 279/1 - - บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 025870978 Sarabanyotin2@gmail.co.th - http://www.ssw.ac.th 416 48 ขนาดเล็ก 22 19.54 27.08 5.66 10.97 นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์ 0833778571
173 10012041 มักกะสันพิทยา Makkasanphitaya school สพม.1  (กทม.1) มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10320 022528642 makkasan.ac.th 300 21 ขนาดเล็ก 20 56.03 54.18 61.19 60.03 นางคนึงนาถ จันทวงษ์
174 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ CHANHUNBUMPHEN SCHOOL 2509 สพม.2 (กทม.2) 568 สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 022772653 chanhun http://www.chanhun.ac.th/ 0 45 ขนาดเล็ก 30 5.00 30.00 2.00 15.00 นายธงชัย อินทรพาณิชย์ 0814078232
175 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม Watprodunaisongtham สพม.1  (กทม.1) วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 024574430 http://school.bed.go.th/prado 420 22 ขนาดเล็ก 19 9.09 15.58 2.45 8.72
176 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง Mathayomwatdaokhanong สพม.1  (กทม.1) บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 024682163 http://school.obec.go.th/dndao 366 18 ขนาดเล็ก 18 9.38 24.88 3.41 9.57 นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
177 10032018 สวนอนันต์ suananan 2520 สพม.1  (กทม.1) 65 บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 024110721 suananun1234@gmail.com http://www.snuananun.ac.th 256 26 ขนาดเล็ก 13 2.00 45.00 1.00 30.00 นายวิจิตร สมบัติวงศ์
178 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม Pittayalongkornpittayakom สพม.1  (กทม.1) ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 024524740 www.pittayalongkorn.ac.th 313 20 ขนาดเล็ก 15 35.16 41.12 11.86 15.43
179 10032023 วัดรางบัว Wat Rangbua School สพม.1  (กทม.1) บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 http://www.watrangbua.ac.th 411 16 ขนาดเล็ก 36 0.00 0.00 0.00 0.00
180 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม CHAICHIMPLEEWITTAYACOM สพม.1  (กทม.1) บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 024101662 WWW.CHAICHIMPLEE.AC.TH 472 31 ขนาดเล็ก 23 6.97 13.23 2.80 7.50 ชัยเดช ไสยเดช 0917120057
181 10032029 แจงร้อนวิทยา chaengron wittaya school สพม.1  (กทม.1) ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 028168591 2000402 411 30 ขนาดเล็ก 19 14.44 32.83 4.63 13.20 นายปรเวธฎ์ เกษมโชค
182 10032030 วัดบวรมงคล Watborworrnmongkol school สพม.1  (กทม.1) บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 024247702 http://www.borwornmongkol.com 400 26 ขนาดเล็ก 24 6.81 21.15 3.14 10.50
183 10032031 วิมุตยารามพิทยากร Wimuttayarampittayakorn สพม.1  (กทม.1) บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 024242598 http://www.wimut.moe.go.th 331 28 ขนาดเล็ก 15 0.00 0.00 0.00 0.00 นายกิตติศักดิ์ สมพล
184 12022005 ราษฏร์นิยม ratniyom สพม.3 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150 029855660 http://www.ratniyom.net 414 23 ขนาดเล็ก 13 36.92 40.57 17.75 23.32 นายชลัท ทิพย์ลมัย
185 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม nongnumsomwittayakom สพม.3 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035255237 http:// 193 11 ขนาดเล็ก 9 77.17 76.70 17.75 23.32 นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์
186 14012016 มหาราช(ประชานิมิต) maharatprachanimit 2494 สพม.3 60/10 2 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 035389131 maharatprachanimit@hotmail.com http://www.maharach.ac.th 120 12 ขนาดเล็ก 8 97.10 85.33 7.42 12.30 นายสมชาย คำรักษ์ 0870792887
187 14022002 บางบาล BANGBAN 2497 สพม.3 86 1 - บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 035950402 bangbansch@gmail.com http://www.bangban.ac.th 299 19 ขนาดเล็ก 12 83.00 81.58 17.75 23.32 นางธนภร เกิดนาวี 0851164944
188 14022012 ลาดงาประชาบำรุง Lardngaprachabumrung School สพม.3 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035720063 68 11 ขนาดเล็ก 6 75.61 82.68 17.75 23.32 ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
189 15012005 ราชสถิตย์วิทยา Ratchasathit สพม.5 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง 14140 035862404 www.labschools.net/ratchasatit/ 232 19 ขนาดเล็ก 15 30.64 27.08 17.75 23.32 นายประสิทธิ์ รักงาม
190 15012006 บางเสด็จวิทยาคม BANGSADETVITHAYAKOM สพม.5 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 14130 035868395 http://school.obec.go.th/bangsadej 273 22 ขนาดเล็ก 11 57.29 49.98 17.75 23.32 นายบรรจบ เฉลยมรรค
191 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม phothongpittayakom สพม.5 โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 035861471 101 17 ขนาดเล็ก 16 38.09 38.50 17.75 23.32 นายวิชาญ กิ่งก้าน
192 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม wisetchaichanwitayakom สพม.5 ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 035631503 132 9 ขนาดเล็ก 6 46.58 46.28 17.75 23.32 นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา
193 16012008 โคกตูมวิทยา KOKTOOMWITTAYA สพม.5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15210 036499176 jantana_tim@hotmail.com http://www.sites.google.com/site/ktw2554 457 18 ขนาดเล็ก 13 55.98 57.15 17.75 23.32
194 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม banberk สพม.5 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 036655403 venich82@gmail.com http:// 170 13 ขนาดเล็ก 6 31.60 27.65 17.75 23.32 นายสมบูรณ์ สุขเกษ 0868031157
195 16022005 ขุนรามวิทยา Kunramwitthaya สพม.5 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 18220 036776572 Nantawan.april2519@gmail.com http://school.obec.go.th/kunram 157 14 ขนาดเล็ก 6 119.29 113.47 17.75 23.32 นายสมเกียรติ ชมภูนุช
196 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร Sabotwittayakan 2518 สพม.5 1 1 สระโบสถ์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240 036439077 sabotschool@gmail.com www.sabotschool.ac.th 391 34 ขนาดเล็ก 16 95.00 95.00 3.00 6.00 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
197 16022010 ยางรากวิทยา YANGRAK WITTAYA สพม.5 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 15250 036796477 phueng81@hotmail.com http://www.yangrag.lopburi2.net 176 12 ขนาดเล็ก 10 112.06 106.10 17.75 23.32
198 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม KAIBANGRACHANWITTAYAKOM สพม.5 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 036699353 www.kbws.ac.th 0 24 ขนาดเล็ก 14 19.74 25.32 17.75 23.32 นางนัฐวรรณ ศรีทอง 0898012293
199 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก promburiratchadapisek สพม.5 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120 prp.singburi@gmail.com 158 17 ขนาดเล็ก 8 20.40 16.87 17.75 23.32 นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ 0895075364
200 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา Khokgratornkittiwutwittaya School สพม.4 งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี 18160 036301023 http://www.kratorn.ac.th 0 27 ขนาดเล็ก 15 93.89 85.15 17.75 23.32 อรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
201 19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา Banthamaprangwittaya สพม.4 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 18110 036227227 http://www.btmw.org 456 33 ขนาดเล็ก 20 98.49 87.47 17.75 23.32 นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
202 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม Muangfakpitthayakhom สพม.32 เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044605944 http://school.obec.go.th/fagpit 142 13 ขนาดเล็ก 6 30.23 36.72 0.00 0.00 นายสง่า วิโสรัมย์
203 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม Tamenchaipitthayakhom สพม.32 ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044605081 http://school.obec.go.th/tamenchaipit 109 14 ขนาดเล็ก 6 20.97 31.07 0.00 0.00 นายถนอม เยี่ยมรัมย์
204 31012016 ชำนิพิทยาคม Chumnipittayakhom สพม.32 เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 31110 044609978 http://school.obec.go.th/chamnipit/ 238 21 ขนาดเล็ก 9 45.89 51.73 0.00 0.00 นายบุญหนา อินทร์สิลา
205 31022003 ชุมแสงพิทยาคม chumsang pittayakom สพม.32 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 31160 044029327 http://school.obec.go.th/chumsang 326 18 ขนาดเล็ก 15 46.41 57.37 0.00 0.00
206 31022009 แสลงโทนพิทยาคม salangtonpittayakom สพม.32 แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 http://school.obec.go.th/salangtonpit 339 25 ขนาดเล็ก 12 25.18 29.90 0.00 0.00
207 31032007 ถนนหักพิทยาคม TANONHAKPITTAYAKOM สพม.32 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 31110 044634639 http://www.tnhpit.com 442 30 ขนาดเล็ก 15 57.51 52.95 0.00 0.00 นายสุรธี เครือบคนโท
208 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา Ruamjitvittaya สพม.32 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 http://school.obec.go.th/ruamjitvittaya1/ 329 16 ขนาดเล็ก 14 95.98 103.28 0.00 0.00
209 31032013 ละหานทรายวิทยา LAHANSAIWITTHAYA สพม.32 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 0801747314 http://school.obec.go.th/saiwitt/ 260 16 ขนาดเล็ก 12 77.82 73.17 0.00 0.00
210 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ Tajongpittayasan สพม.32 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 044029475 http://school.obec.go.th/tajongpit/ 190 13 ขนาดเล็ก 11 77.10 84.52 0.00 0.00 นายทักษิณ แผ้วพลสง
211 31032019 ห้วยหินพิทยาคม Huayhinpittayakhom สพม.32 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 0897131574 http://school.obec.go.th/huyhinpit 437 23 ขนาดเล็ก 17 69.23 64.77 0.00 0.00 นายวัชราบูรณ์ บุญชู
212 31042003 มัธยมพรสำราญ Mattayomphonsamran สพม.32 พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 0817256856 www.mprschool.net 275 13 ขนาดเล็ก 9 21.14 24.07 0.00 0.00 นายศักดิ์ ซารัมย์
213 33012027 บัวเจริญวิทยา Buajareanwittaya 2540 สพม.28 ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 045821015 bjwsc28@gmail.com www.bjwsc28.thai.ac 199 11 ขนาดเล็ก 7 0.02 30.00 0.02 23.00 นายไสว มีสติ
214 33032008 โนนกระสังวิทยาคม สพม.28 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 045920470 kea28092529@hotmail.com 133 11 ขนาดเล็ก 12 53.87 50.03 0.00 0.00
215 34012004 สหธาตุศึกษา Sahathadsuksa School สพม.29 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 34140 045846090 188 18 ขนาดเล็ก 6 58.25 56.95 0.00 0.00
216 34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี Chithuanwitayasamakee สพม.29 ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 045232057 http://ubon.obec.go.th/school/huanwit 139 14 ขนาดเล็ก 6 40.55 44.72 0.00 0.00
217 34012011 เสียมทองพิทยาคม Siamtongpittayakom school สพม.29 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 045412219 http://www.ubon.obec.go.th/school/seamtong 120 15 ขนาดเล็ก 6 36.95 37.25 0.00 0.00 นายวสันต์ นวลอินทร์
218 34012012 หนองขอนวิทยา Nongkornwittaya สพม.29 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 http://nongkornschool.com 219 12 ขนาดเล็ก 8 30.25 33.72 0.00 0.00 นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
219 34012020 ศรีน้ำคำศึกษา Srinamkhamsuksa School สพม.29 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 0906203194 http://ubon.obec.go.th/school/srinam 161 14 ขนาดเล็ก 6 41.90 43.55 0.00 0.00 นายถนอม บรรลุศิลป์
220 34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา Phaiyaisuksa School สพม.29 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 045342081 326 21 ขนาดเล็ก 13 61.93 57.58 0.00 0.00 นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก
221 34012022 ดงยางวิทยาคม Dongyangwittayakom 2538 สพม.29 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 045857242 http://www.dongyang.ob.tc 189 15 ขนาดเล็ก 9 57.35 57.82 0.00 0.00
222 34022004 โนนสวางประชาสรรค์ nonsawangprachasan สพม.29 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 0898441257 http://ubon.obec.go.th/school/nonsawang 221 18 ขนาดเล็ก 10 82.48 77.05 0.00 0.00
223 34022007 ขุมคำวิทยาคาร khumkhamvithtayakhan สพม.29 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 0914720588 http://ubon.obec.go.th/school/khumkham 321 22 ขนาดเล็ก 12 72.36 62.90 0.00 0.00 นายบุญสอน สามัคคี
224 34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร Kaseamsrimawittayakarn School สพม.29 เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 http://ubon.obec.go.th/school/kaseam 394 21 ขนาดเล็ก 15 56.88 52.25 0.00 0.00 นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
225 34022014 พะลานวิทยาคม palanvithayacom สพม.29 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 34170 149 16 ขนาดเล็ก 8 112.31 104.00 0.00 0.00 นายถนอม หลุมทอง
226 34032010 ตาลสุมพัฒนา TAN SUM PHATTHANA SCHOOL สพม.29 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 045427258 http://www.tansumphatthana.ac.th 459 31 ขนาดเล็ก 18 27.42 29.97 0.00 0.00 นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี
227 34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา Dompraditwittaya สพม.29 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260 045859649 http://labschools.net/dompradit/ 486 33 ขนาดเล็ก 20 123.40 129.63 0.00 0.00 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา 0817251985
228 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม BUNGKAWITAYACHOM สพม.28 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 35120 045584890 http://www.bw.ac.th 352 25 ขนาดเล็ก 15 162.70 153.82 0.00 0.00 นางวัชรินทร์ ภูมลี 0814896272
229 35022013 เมืองกลางประชานุกูล Maungklangprachanukul สพม.28 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140 0813898581 n_kchuenta@hotmail.com www.mkp.ac.th 134 14 ขนาดเล็ก 6 149.70 135.45 0.00 0.00 นายชาญวิทย์ หมุนอุดม 0813898581
230 37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ PLAKHAOWITTAYANUSORN สพม.29 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045543035 447 31 ขนาดเล็ก 15 80.27 75.28 0.00 0.00 นายอชิระ วิริยสุขหทัย 8724556938
231 37012008 น้ำปลีกศึกษา nampleaksuksa 2522 สพม.29 9 น้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045540411 nampleek.fc@gmail.com nampleeksuksa www.nampleeksuksa 455 34 ขนาดเล็ก 15 94.10 86.28 0.00 0.00 นายสุเมธ หน่อแก้ว 818786366
232 37012009 นาวังวิทยา NAWUNGWITTHAYA สพม.29 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 045525774 krooduang1977@gmail.com 331 31 ขนาดเล็ก 18 105.07 97.33 19.00 28.45 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย 821497684
233 37012020 ศรีเจริญศึกษา SRICHAROENSUKSA สพม.29 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240 045469910 www.amnated.go.th/srecharoen 90 18 ขนาดเล็ก 6 85.16 77.72 0.00 0.00 นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี 821164486
234 40022006 กู่ทองพิทยาลัย Kutongpittayalai School 1970-01-01 สพม.25 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 40340 043210010 http://www.kutong.ac.th 110 18 ขนาดเล็ก 6 79.66 71.40 10.55 14.30 นางเบ็ญจมาตร์ สันทิตย์
235 40022010 มัธยมโพนเพ็ก Mattayomponpek สพม.25 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 101 14 ขนาดเล็ก 6 32.98 31.07 0.00 0.00 นายอดุล อิงแก้ว 0885730199
236 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ สพม.25 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180 043245365 2000402 221 15 ขนาดเล็ก 6 59.98 60.80 0.00 0.00 นายวัชระ คงแสนคำ
237 40032005 โนนข่าวิทยา Nonkhawittaya สพม.25 โนนข่า พล ขอนแก่น 40120 043418240 http://203.172.162.118/nonkhawit/index.htm 249 18 ขนาดเล็ก 12 88.44 79.60 0.00 0.00 นายวุฒิชัย แสงสุดตา
238 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา SANTIPATTANAKITVITAYA สพม.25 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110 043622027 110 16 ขนาดเล็ก 6 0.00 0.00 0.00 0.00 นายสุธรรม โพธิ์งาม
239 40052008 ชุมแพพิทยาคม chumphaepittayacom 2539 สพม.25 407 9 นาดี วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130 043210096 chumphaepit@cpp.ac.th https://www.facebook.com/โรงเรียนชุมแพพิทยาคม-912518035464274/ www.cpp.ac.th 304 23 ขนาดเล็ก 11 76.27 65.42 5.07 7.97 นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 0817494873
240 41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม Thatpontongwitayakom สพม.20 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042219930 140 14 ขนาดเล็ก 8 17.86 22.47 0.00 0.00 นางจิรกานต์ สุภสร 0872480745
241 41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา Phongsungpattanasuksa สพม.20 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 41290 042910929 http://www.phonsungpat.com 193 14 ขนาดเล็ก 9 69.74 67.53 0.00 0.00
242 41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา supudom 2537 สพม.20 1 1 บ้านจันทน์ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190 042138457 sup-udom@chaiyo.com https://th-th.facebook.com/pages/category/Publisher/ http://www.supudom.udonthani3.net 258 16 ขนาดเล็ก 9 106.23 5,845.00 17.90 1,219.00 นายบัณฑิต วรรณราม 0887439058
243 42022011 ผาสามยอดวิทยาคม Phasamyodwitthayakhom 2533 สพม.19 191 1 บ้านห้วยป่าน ผาสามยอด เอราวัณ เลย 42220 042810964 admin@psywit.ac.th http://www.pskloei.net 340 26 ขนาดเล็ก 12 60.43 61.07 1.00 10.00 นายธีระพงษ์ ศรีภูธร 0818725140
244 43012004 เวียงคำวิทยาคาร Vienkamwittayakarn school สพม.21 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042438157 http://viengkhum.org.th 209 22 ขนาดเล็ก 10 19.98 21.03 0.00 0.00 นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
245 43012016 วรลาโภนุสรณ์ Woralaphonuson สพม.21 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042414938 http://www.lapho.org 204 20 ขนาดเล็ก 12 40.86 53.18 0.00 0.00 นายไพรัตน์ แดนขนบ 0819652380
246 43032006 หนองหัวช้างวิทยา Nonghuachang Witthaya สพม.21 38180 042020648 http://www.nonghuachangvittaya.com 280 32 ขนาดเล็ก 12 115.33 105.87 0.00 0.00 นายไสว จันทร์อ้วน 0821141728
247 43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม Thadokkhamvittayakhom สพม.21 43220 042490863 http://www.twks.ac.th 137 2 ขนาดเล็ก 6 204.89 170.53 0.00 0.00
248 47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม Danmoungkumpittayakom 2537 สพม.23 239 1 ด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 042701024 danmuangkompittayacom@gmail.com school.obec.go.th/dadpith 288 23 ขนาดเล็ก 12 30.86 39.72 0.00 0.00 นายณรงค์ชัย มลาวาสน์
249 47032004 ศึกษาประชาสามัคคี SUKSAPRACHASAMAKKHEE สพม.23 แพด คำตากล้า สกลนคร 47250 042981047 http://school.obec.go.th/spkschool/ 428 17 ขนาดเล็ก 15 95.67 99.18 0.00 0.00
250 50042007 สันติสุข santisuk 2536 สพม.34 89 6 ใหม่หนองหอย สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160 053106871 santisukschoolcm@gmail.com http://www.santisuk.ac.th 334 30 ขนาดเล็ก 15 46.24 71.08 0.00 0.00 นายณรงศักดิ์ จำรูญหิน 0819803151
251 50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.34 053317626 214 21 ขนาดเล็ก 9 143.15 204.95 0.00 0.00 อุดร พุทธโส 0987911939
252 52022003 เกาะคาวิทยาคม KOKHAWITTAYAKOM 2001-06-23 สพม.35 1 5 เกาะคา เกาะคา เกาะคา ลำปาง 52130 054281382 kokhawittayakom@gmail เกาะคาวิทยาคม เกาะคา http://kwsch..ac.th 106 5 ขนาดเล็ก 7 20.16 33.23 0.00 0.00
253 60032004 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ chansenengsuwan anusorn สพม.42 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 60210 056009685 http://school.obec.go.th/jansean 318 26 ขนาดเล็ก 10 93.34 83.53 0.00 0.00 นายประหัส ปุ้มกระโทก
254 60032005 หนองโพพิทยา Nongphophittaya 2519 สพม.42 480 14 Nongpho หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140 056338158 kam.orn@gmail.com 226 16 ขนาดเล็ก 12 62.04 58.85 0.00 0.00 นายสุกิจ ดั่นเจริญ 0879053401
255 67032008 เมืองศรีเทพ Muangsrithep สพม.40 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 056784072 http://www.mstpbn3.com 488 17 ขนาดเล็ก 15 128.47 100.35 0.00 0.00
256 71022006 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลื้มสุคนธ) PHANOMTAUNPITTAYAKOM สพม.8 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 71140 034571396 nopp.don@hotmail.com ptpit.ac.th 255 17 ขนาดเล็ก 12 0.00 0.00 0.00 0.00 นายวีระชัย บุญอยู่
257 71022007 นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ Nivitratupatum 2519 สพม.8 222 2 - สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 70190 034691166 Krudada59@gmail.com www.niwit.ac.th 409 28 ขนาดเล็ก 17 78.00 81.75 0.00 0.00 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ 0941919895
258 72012005 สรวงสุทธาวิทยา Suangsutthawittaya สพม.9 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140 035446829 http://school.obec.go.th/suangsutthawittaya 299 15 ขนาดเล็ก 12 25.05 23.05 0.00 0.00
259 72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม tungfagpittayakom 2524 สพม.9 409 11 ทุ่งแฝก วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 72130 035681251 tungfag_school@yahoo.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 www.tfk.ac.th 298 21 ขนาดเล็ก 12 35.42 34.12 0.00 0.00 นายวัชระ ดอกไม้เทศ 062-554996
260 73012013 บ้านหลวงวิทยา Banlaungwittaya สพม.9 บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม 73150 034965525 http://school.obec.go.th/banlaung 330 20 ขนาดเล็ก 13 93.11 79.35 0.00 0.00
261 73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม PROKKAEWWITTAYA สพม.9 บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120 http://www.school.obec.go.th/prokkeaw 482 12 ขนาดเล็ก 21 97.16 96.20 0.00 0.00 นายชัชวาลย์ สิงหาทอง
262 73022009 บางหลวงวิทยา Bangluangwittaya สพม.9 บางหลวง บางเลน นครปฐม 73190 034399070 http://school.obec.go.th/blv2503/ 271 21 ขนาดเล็ก 11 48.27 44.47 0.00 0.00 นายฉลอง ดอนมูลไพร
263 75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย Mateechuhawanwittayalai 2481 สพม.10 52 5 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120 034703043 mateechunhawan@hotmail.com http://www.matee.sskedarea.net/ 79 14 ขนาดเล็ก 6 60.00 45.00 3.50 5.00 นางสุชาดา นิลศรี 0895483579
264 75012005 สกลวิสุทธิ skolwisuth สพม.10 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม 75120 034702829 http://www.skolwisuth.sskedarea.net 120 11 ขนาดเล็ก 6 57.43 59.50 0.00 0.00 นายวชิระ อาจเอื้อม
265 76022007 หนองชุมแสงวิทยา Nongchumseangwittaya school สพม.10 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032772333 http://nongchumsengvittaya.phetburi2.net 362 36 ขนาดเล็ก 18 32.83 33.07 0.00 0.00 นายยอดเพชร งามคง
266 77012003 หว้ากอวิทยาลัย Whakhor Wittayalai 2538 สพม.10 7 บ้านดอนซอ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 032820105 whakhor@hotmail.com http://school.obec.go.th/whakhor 64 14 ขนาดเล็ก 6 133.48 107.57 26.50 22.00 นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค 0835998292
267 77012005 ห้วยยางวิทยา สพม.10 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 032906106 http://www.hws.ac.th 162 21 ขนาดเล็ก 6 179.31 140.35 0.00 0.00 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ
268 77012007 ธงชัยวิทยา Thongchaiwittaya สพม.10 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 032816253 446 28 ขนาดเล็ก 15 222.99 174.13 0.00 0.00 ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา
269 77012008 ชัยเกษมวิทยา CHAIKASEMWITTAYA 2534 สพม.10 33 7 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 0864786523 chaikasem@hotmail.com ดูรูปภาพ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา http://www.chaikasemwit.ac.th 398 28 ขนาดเล็ก 15 213.27 167.03 0.00 0.00 นายสุชาติ หูทิพย์ 0899272139
270 77022004 ปากน้ำปราณวิทยา PAKNAMPRANWITTAYA สพม.10 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220 032631270 http://www.paknampranwittaya.com 302 21 ขนาดเล็ก 12 92.32 77.75 0.00 0.00 นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
271 77022009 หนองพลับวิทยา Nongplubwittaya school สพม.10 516 2 หนองพลับ หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032571200 nwa_huahin@hotmail.com โรงเรียนหนองพลับวิทยา http://www.nongplub.ac.th 445 23 ขนาดเล็ก 15 80.20 67.25 0.00 0.00 นายจงรัก จันทวงศ์
272 84022005 คีรีรัฐวิทยาคม Kereratwittayakom สพม.11 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 077391186 admin@krvs.ac.th krvs@ac.th 430 29 ขนาดเล็ก 16 54.30 63.72 0.00 0.00 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
273 84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก Sawiad Wittaya Rachamungkalapisek สพม.11 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150 077461336 179 14 ขนาดเล็ก 12 49.89 52.15 0.00 0.00 นายอู๊ต ตรีอุดม
274 84022018 มัธยมวิภาวดี MATTHAYOMVIPHAWADEE สพม.11 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180 077292019 http://viphawadee.ac.th 349 24 ขนาดเล็ก 12 56.16 62.68 0.00 0.00 นายบุญเลิศ ชุมจุล
275 84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม Bansadet Pittayakom School สพม.11 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 84260 077403338 http://www.bansadet.com 191 13 ขนาดเล็ก 11 68.12 62.75 0.00 0.00 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร
276 84032011 ควนสุบรรณวิทยา KHUANSUBANWITTAYA SCHOOL สพม.11 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 077450350 http://www.surat3.net/~kbwv 135 15 ขนาดเล็ก 6 32.97 37.12 0.00 0.00
277 86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร thungkhapittayakarn สพม.11 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 86100 077554111 thungkap@gmail.com http://school.obec.go.th/thungkha/ 157 14 ขนาดเล็ก 9 177.21 147.95 0.00 0.00 นายนวพล ตันสูงเนิน
278 86022003 ชลธารวิทยา chollatarnwithaya สพม.11 บ้านควน หลังสวน ชุมพร 86110 077596058 http://school.bed.go.th/chontanwit 78 6 ขนาดเล็ก 6 114.15 102.13 0.00 0.00
279 86022011 ครนพิทยาคม Kronpittayakom สพม.11 ครน สวี ชุมพร 86130 077557153 http://203.172.212.131 224 18 ขนาดเล็ก 11 160.63 137.12 0.00 0.00 นายสนอง ศิลปกุล
280 90032009 ปาดังติณสูลานนท์ Padang Tinsulanonda School 2500 สพม.16 15 5 - ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 90240 074521022 padangtin@gmail.com โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ - 280 18 ขนาดเล็ก 9 80.43 97.15 0.00 0.00 นายสุริยา สัมภาวนะ 0816090735
281 94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี siriratsamakkee 2514 สพม.15 119/2 1 ดูวา ถนน มายอ ปัตตานี 94140 073497021 naratip.school@gmail.com 2000402 400 22 ขนาดเล็ก 14 76.00 70.00 5.00 15.00 นายอดุลย์ สะมาแอ
282 94022008 สะนอพิทยาคม Sanorpittayakhom 2525 สพม.15 1 สะนอ สะนอ ยะรัง ปัตตานี 94160 073719709 sanor-pit@hotmail.com https://www.facebook.com/sanorpittayakhom/ www.sanorpit.ac.th 0 35 ขนาดเล็ก 13 90.84 84.70 7.00 0.20 นายยาการียา อาแว
283 95022006 กาบังพิทยาคม Kabangpittayakom 2538 สพม.15 3 5 ลาแล กาบัง กาบัง ยะลา 95120 073239309 kabang_pit@hotmail https://www.facebook.com/kabangpitschool/ www.kabang.ac.th 284 30 ขนาดเล็ก 12 113.30 121.03 14.29 20.58 นายพนา อรัญภาค 0950879559
284 96012009 ศรีวารินทร์ sriwarin 2519 สพม.15 50 3 คลองหงส์ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 96210 073554532 sriwarin2557@gmail.com 390 16 ขนาดเล็ก 13 49.53 57.55 15.93 21.73
285 96022006 ธัญธารวิทยา Thanyatarn Wittaya 2539 สพม.15 90 ม.6 บ้านควน สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 0902141904 tts2539@gmail.com http://nara2.homeip.net/~thanyathan/news.php 139 13 ขนาดเล็ก 12 0.04 44.00 0.01 11.00 นายไพโรจน์ หมีนหวัง 0801377972
286 96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์ Bukitprachaupathum 2519 สพม.15 ปีแนมูดอ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130 073515250 bukitpracha@gmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 252 32 ขนาดเล็ก 10 0.35 36.00 0.57 9.00 นางกานต์ชนก มางัดสาเระ 0937628558
287 44012001 สารคามพิทยาคม Sarakhampittayakhom 1913-07-08 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 462 0 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043711585 mail@mail.com https://www.facebook.com/sarakhampittayakhom/ http://www.spk.ac.th/ 0 154 ขนาดใหญ่พิเศษ 102 5.98 10.68 0.56 1.72 นายนิพนธ์ ยศดา 086-223332
288 44012003 มหาวิชานุกูล Mahawichanukool 1956-05-17 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 12 บ้านโนนสำราญ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043777981 mahawichanukool@gmail.com โรงเรียนมหาวิชานุกูล http://mahawicha.ac.th 80 14 ขนาดเล็ก 6 0.01 3.00 5.00 5.00 นายกษม บุญบรรจง 0956681492
289 44012005 มหาชัยพิทยาคาร Mahachaipitthayakharn 1985-04-10 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 - - ท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043758125 mahachaipit.p@gmail.com โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร www.mhc.ac.th 0 22 ขนาดเล็ก 11 15.82 20.48 10.00 20.00 นายอธิการ สุขศรี 0973430692
290 44012025 กุดรังประชาสรรค์ kudrangprachasan 1976-04-20 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 168 7 ดอนโมง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130 043728186 plangpin2551@gmail.com https://www.facebook.com/ http://www.kudrang.net 84 15 ขนาดเล็ก 6 44.09 37.92 5.90 9.00 นายเชิดชัย พลกุล 0973070386
291 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ื์์ืืNaphophitthayasan 1984-03-02 สพม.26 สหวิทยาเขต 1 84 13 ปทุมทอง นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 44130 043706888 naphopittayasan@hotmail.com โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ www.naphonps.ac.th 0 35 ขนาดเล็ก 15 49.78 39.52 8.94 9.08 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร 0822295841
292 32022012 รัตนบุรี rattanaburi 2493 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 138 12 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044599249 rattanaburi_school@hotmail.com RB School http://www.rattanaburi.ac.th 2,025 109 ขนาดใหญ่ 65 76.20 75.08 1.23 2.10 นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ 0898443903
293 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ Berdphitthayason 2525 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 133 14 เบิด เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044144065 berdphittayasan@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0 http://www.berdphit.ac.th/ 559 38 ขนาดกลาง 21 87.40 81.00 10.54 13.62 นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงิน 0878166538
294 32022020 สนมวิทยาคาร Sanomwittayakarn 2516 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 190 1 สนม สนม สนม สุรินทร์ 32160 044589043 sanomwittayakarnschool@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100012004606834 http://www.sanomwitt.ac.th 994 64 ขนาดกลาง 32 56.07 57.72 3.75 6.70 นายสมโภชน์ นอบน้อม 0895847999
295 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา Naraikhamphongwitthaya 2520 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 5 12 อีแฮด คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 0885908851 admin@nkw.ac.th โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา www.nkw.ac.th 542 36 ขนาดกลาง 18 79.15 75.47 10.64 19.73 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข 0955452529
296 32022013 ดอนแรดวิทยา DONRAEDWITTAYA SCHOOL 2522 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 - 8 หนองตอ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 0819676796 Donraedwittaya@gmail.com http://www.facebook.com/donreadwit/ http://www.drvschool.org 266 16 ขนาดเล็ก 9 103.85 98.33 23.30 26.60 นายสุพินทร์ พุฒตาล
297 32022015 ธาตุศรีนคร thatsrinakorn 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 29 หมู่ 1 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044598016 thatsrinakorn@hotmail.com http://www.facebook.com/โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 285 25 ขนาดเล็ก 10 92.50 86.22 11.95 14.48 ยุทธศาสตร์ แก้วดี 044599564
298 32022016 แกศึกษาพัฒนา Kaesuksapattana School 2537 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 - 9 หนองบัวน้อย แก รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044590190 kaesuksapattana2537@gmail.com โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 230 21 ขนาดเล็ก 11 75.44 78.38 9.22 13.93 นางพรสวรรค์ พนัส 0898478413
299 32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ tapphopattanawit school 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 1 10 โพธิ์ ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044590128/08493 thapphopattanawit@gmail.com https://www.facebook.com/thapphopattanawit http://tpw.thai.ac 141 13 ขนาดเล็ก 6 87.84 90.00 12.85 16.37 นายวีรเดช มะแพทย์ 0933569534
300 32022018 หนองอียอวิทยา NongEyor Vittaya 2533 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 0 1 หนองอียอ หนองอียอ สนม สุรินทร์ 32160 0895732990 lamai2710@gmail.com http://www.neyschool.sesao33.net 120 14 ขนาดเล็ก 6 44.66 45.98 9.12 9.27 ทัศนีย์ เนตรประโคน 0895732990
301 32022019 หนองขุนศรีวิทยา NongKhunSriWittaya 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 100 11 แคน สนม สุรินทร์ 32160 044590145 khunsriwit@hotmail.com khunsiwit.hopto.org 240 20 ขนาดเล็ก 10 62.91 64.77 10.60 14.23 นายฉัตรนพดล คงยืน 087-874445
302 32022022 โนนเทพ nonthep 2535 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 138 2 nongthep หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 0623864901 jaiklamakmak@hotmai.co.th http://m.facebook.com/nonthepschool?ref=content_filter www.nonthep.ac.th 247 18 ขนาดเล็ก 12 69.04 70.62 2.86 6.85 นายวีรพงศ์ หมายสุข 09-8457-79
303 32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์ pradookaewprachasan 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 6 81 8 ปลาเดิด ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 044ุุ069753 pradookaew@gmail.com www.pdk.ac.th 173 19 ขนาดเล็ก 7 70.89 73.13 3.08 8.25 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
304 32032001 ประสาทวิทยาคาร Prasatwittayakarn 2513 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 424 1 ปะอาว กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140 044551245 webmaster@pwk.ac.th https://www.facebook.com/pwksurin https://www.pwk.ac.th/ 2,906 172 ขนาดใหญ่พิเศษ 80 29.39 26.20 5.71 8.95 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต 0885116134
305 32032003 ตานีวิทยา Taneewittaya 2531 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 - 9 บ้านเดื่อพัฒนา ตานี ปราสาท สุรินทร์ 32140 044146206 sirikiat2020@gmail.com http://www.taneewit.ac.th 565 39 ขนาดกลาง 21 45.75 41.73 20.78 22.50 นายนิเวศ ทิวทอง 0857693753
306 32032008 กาบเชิงวิทยา Kapchoeng Wittaya School 2519 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 43 17 กาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044559120 Wasankg280@gmail.com https://www.facebook.com/kapchengwittaya/?fb_dtsg_ag=AdwcWzBZgeOh3iblCITi3gh2iJXNXn1Fx9WNGSbQappQiA% http://www.kwit.ac.th 778 48 ขนาดกลาง 24 57.57 50.03 7.47 16.40 นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์ 093056979
307 32032009 แนงมุดวิทยา NANGMUDWITTAYA 2532 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 153 9 แนงมุด แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044512087 nmw_50@nangmud.ac.th http://school.obec.go.th/nangmudwittaya 618 35 ขนาดกลาง 19 54.62 47.93 30.62 32.20
308 32032010 โคกตะเคียนวิทยา Koktakean Wittaya 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 44 2 หินโคน โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069951 koktakean33@gmail.com www.facebook.com/koktakean www.koktakean.ac.th 502 34 ขนาดกลาง 17 45.02 38.70 16.27 17.82 นางจุไรวรรณ หนุนชู 0833853072
309 32032021 พนมดงรักวิทยา Phanomdongrakwittaya 2527 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 101 หมู่ 10 บ้านสายกุหลาบ จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ 32140 044558953 04263.84@gmail.com พนมดงรักวิทยา http://www.dongrak.ac.th 1,012 60 ขนาดกลาง 33 60.68 57.10 10.95 16.05 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต 0885116134
310 32032002 โคกยางวิทยา Khokyangwittaya 2529 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 197 7 ผักหว้า โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ 32140 044512190 khokyangwittaya@gmail.com http://school.obec.go.th/khokyangwittaya/ 352 23 ขนาดเล็ก 12 35.00 35.03 22.75 28.40 อนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
311 32032004 ไทรแก้ววิทยา SAIKAEWWITTHAYA 2533 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 - 3 ตาแก้ว กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ 32140 044558794 saikaewschool@hotmail.com http://www.saikaewschool.ac.th 297 25 ขนาดเล็ก 15 46.44 43.98 21.36 24.07 นายชาตรี วรรณโย 0833736133
312 32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร THUNGMONWITTAYAKARN 2535 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 2 โชคบรันพัฒนา สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140 044712069 thungmonwit@gmail.com http://www.thungmonwit.ac.th 295 27 ขนาดเล็ก 12 43.44 42.18 22.55 27.27 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 0948042994
313 32032006 เชื้อเพลิงวิทยา Chuaploengwittaya 2535 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 108-111 7 เสม็ด เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 32140 044042552 chpw.๒๗๗๘@hoitmail.com http://www.chpw.ac.th 300 25 ขนาดเล็ก 13 23.17 20.98 13.45 15.43 นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม 0903624615
314 32032007 ตาเบาวิทยา Tabaowitthaya 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 99 10 ละเบิก ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 32140 044712081 admin@tabaowitthaya.ac.th https://www.facebook.com/tbw2015/ tabaoschool.sesao33.net 200 18 ขนาดเล็ก 9 33.92 34.62 13.94 17.50
315 32032011 ปราสาทเบงวิทยา prasatbengwittaya 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 7 1 19 ปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 044069767 prasatbeng33@gmail.com www.pbwschool.ac.th 292 24 ขนาดเล็ก 15 52.45 44.75 8.02 10.37 นางพิจิตรา คำมันตรี
316 32032012 สังขะ Sangkha 2514 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 422 ขวาว สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150 044571126 sangkha_sk@sangkha.ac.th https://www.facebook.com/sangkaschool http://www.sangkha.ac.th 1,858 95 ขนาดใหญ่ 62 51.01 51.37 15.27 20.55 นายสมชัย นามสว่าง
317 32032019 บัวเชดวิทยา Buachedwittaya 2523 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 457 4 หมื่นสังข์ บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 32230 044579107 buachedwittaya@buached.ac.th http://th-th.facebook.com/buachedwittaya2559 http://www.buached.ac.th 1,753 115 ขนาดใหญ่ 57 68.52 68.95 8.96 13.90 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 0892827821
318 32032013 กระเทียมวิทยา Krathiamwittaya 2524 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 240 2 กระเทียม สังขะ สุรินทร์ 32150 044149208 - 903 54 ขนาดกลาง 28 41.97 45.55 15.40 24.67 นางอุดมพร สิงห์ชัย
319 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม Knardmonphithayakom 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 - 16 ขนาดมอญ ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 32150 0885909597 kanardmon@monpit.ac.th - www.monpit.ac.th 811 51 ขนาดกลาง 28 64.46 68.85 13.33 18.03 นายอายุ คิดดี
320 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก Takongwittaya Rajamungklapisake 2531 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 95 4 ตาคง ตาคง สังขะ สุรินทร์ 32150 0902548845 tossaporn.chan@gmail.com https://fb.me/sctakongwit http://tkw.ac.th 341 22 ขนาดเล็ก 19 72.22 68.67 34.25 33.53 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร 0833846776
321 32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 muttayomtubtimsiam 04 2539 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 - 6 ลันแต้ เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ 32150 044712061 matrixserverx@gmail.com https://web.facebook.com/tubtimsiam04 http://www.tubtimsiam04.com 244 28 ขนาดเล็ก 12 70.85 74.90 25.04 29.42 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ 0833505184
322 32032017 พระแก้ววิทยา prakeawittaya 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 13 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 32150 044558800 prakaewwit@gmail.com sites.google.com/site/prakaewwitschool/ 227 23 ขนาดเล็ก 13 60.97 60.73 22.99 25.60 นายเพียว พรหมแก้ว 0894250105
323 32032018 เทพอุดมวิทยา Thepudomwittaya 2540 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 13 11 เทพอุดมวิทยา ดม สังขะ สุรินทร์ 32150 044148293 admin@thepudom.ac.th https://www.facebook.com/theptuv http://www.thepudom.ac.th 250 24 ขนาดเล็ก 10 60.98 62.35 22.98 26.63 วุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร 0973350412
324 32032020 มัธยมศรีสำเภาลูน MATAYOMSRISOMPAOLOON 2537 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 301 3 ไทยเดิม สำเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ 32230 044060248 msl.vk33@gmail.com https://www.facebook.com/sumpaoloonschool?hc_ref=ARTauSijgwwPZ3E5QR6SCDHUYL2vD5qsHRlheMbhWASsg8-t5AE http://school.obec.go.th/msl/ 220 21 ขนาดเล็ก 9 69.48 69.68 13.55 19.10 นายขันติ จารัตน์
325 32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย SRINARONGPITTHAYALAI 2536 สพม.33 สหวิทยาเขตที่ 8 96 หมู่ 1 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150 044558634 srinarongpittayalai@gmail.com https://www.facebook.com/srinarongpit http://www.snl.ac.th 417 30 ขนาดเล็ก 16 47.76 55.82 13.94 20.80 นางสาววรกร สิงห์ทอง
326 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร PATHUMTEP WITTAYACARN 4-05-10 สพม.21 1 - - - โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042411203 school-ptk@hotmail.com - http://www.schoolptk.ac.th 3,397 182 ขนาดใหญ่พิเศษ 99 4.00 5.00 2.00 3.00 นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี
327 43012019 น้ำสวยวิทยา NUMSUAYWITTAYA SCHOOL 2520 สพม.21 1 72 14 โนนอุดม สระใคร สระใคร หนองคาย 43100 042419880 sriphoom59@gmail.com น้ำสวยวิทยา http://www.namsuaywit.ac.th 689 40 ขนาดกลาง 19 18.62 18.88 0.00 0.00 นายบุญมี พาพิมพ์ 810487668
328 43012002 หินโงมพิทยาคม HINNGOMPITTAYAKOM 2521 สพม.21 1 123 4 ศาลาคำ หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042 414 805 anucha813@gmail.com http://www.hinngompittakom.ac.th 283 23 ขนาดเล็ก 10 31.95 31.45 31.95 31.45 นายนิมิตร กวีกรณ์
329 43012007 ค่ายบกหวานวิทยา khaibokwanwittaya 2537 สพม.21 1 205 2 ค่ายบกหวาน ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100 042407273 khaiwitthaya@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010421760621 www.khaiwit.ac.th 54 14 ขนาดเล็ก 0 9.83 10.82 14.40 16.23 นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน 0811831933
330 43012005 หนองคายวิทยาคาร Nongkhai Wittayakarn School 2535 สพม.21 2 0 0 หนองกอมเกาะ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042422775 nkwitschool1@gmail.com https://www.facebook.com/infromation.nkwit/ http://www.nkwit.info 1,158 74 ขนาดกลาง 32 6.00 15.00 1.00 3.00 นายเฉลียว สรสิทธิ์ 0812637876
331 43012003 กวนวันวิทยา kuanwanwittaya 2522 สพม.21 2 - 3 บ้านพร้าวเหนือ กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042011077 kuanwanwittaya@gmail.com www.kww.ac.th 74 10 ขนาดเล็ก 6 10.81 17.60 8.00 12.00
332 43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา prathatbangphuanwittaya 2536 สพม.21 2 13 โพธิ์ทอง ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43100 021070863 prathatbangphun@hotmail.com www.ptw-nk.ac.th 306 20 ขนาดเล็ก 10 22.77 27.20 0.00 0.00 ชนาวุธ ประทุมชาติ 0615589795
333 43012020 ฝางพิทยาคม FHANGPITAYAKOM SCHOOLS 2533 สพม.21 2 163 10 บ้านฝาง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 43100 042414909 jddkam59@gmail.com http://fhangpit.net/index.php 239 21 ขนาดเล็ก 10 33.98 37.90 0.00 0.00
334 43012017 สังคมวิทยา Sangkhomwittaya 2518 สพม.21 3 167 4 เจื้อง แก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160 042441118 sangkhomwittaya@gmail.com https://www.facebook.com/sangkhomsw/?rf=509206355770412 http://www.sangkhomwittaya.com 824 48 ขนาดกลาง 27 81.55 87.53 0.00 0.00
335 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม Photakpittayakhom สพม.21 3 37 7 ศรีวิไล โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 43130 04248133 photakpit@hotmail.com https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0 http://www.photakpit.net 506 43 ขนาดกลาง 17 46.52 60.57 0.00 0.00 นายสุริยา มะโยธี 0818715219
336 43012014 พานพร้าว panpraow 2503 สพม.21 3 86 5 สะพานทอง พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042451165 panpraow@gmail.com https://www.facebook.com/panpraow.ac.th http://www.panpraow.ac.th 465 31 ขนาดเล็ก 15 43.49 47.73 8.63 11.47 นายศุภชัย พัดพรม 0910616351
337 43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม Prabuddhabatwittayakom 2534 สพม.21 3 100 7 ไทรงาม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 042014891 prabuddhabatwittayakom@gmail.com @prabuddhabatschool http://www.buddhabat.org 299 12 ขนาดเล็ก 12 58.90 65.73 0.00 0.00
338 43012018 วังม่วงพิทยาคม Wungmuang Pittayakom 2540 สพม.21 3 243 2 ม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 43130 042414740 wangmuangpit@yahoo https://www.facebook.com/wangmungpit/ http://wangmuangpittayakom.com/ 277 10 ขนาดเล็ก 12 99.66 106.07 0.00 0.00 นางสาวนวลอนงค์ สมพร 0801781967
339 43012008 ท่าบ่อ THABO สพม.21 4 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042431728 http://www.thaboschool.com 2,436 115 ขนาดใหญ่ 74 28.32 37.05 0.00 0.00 นายสมพงษ์ โสภิณ 819649994
340 43012009 โคกคอนวิทยาคม KHOKKHONWITTAYAKOM 2519 สพม.21 4 113 6 โคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042443070 khokkhonvittayakom@gmail.com โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม http://www.khokkhonwittayakom.ac.th 406 13 ขนาดเล็ก 14 40.85 43.38 0.00 0.00
341 43012010 ถ่อนวิทยา thonwitthaya 2523 สพม.21 4 210 4 บ้านถ่อน บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042458023 thonwitthaya@gmail.com http://www.thonwittaya.com 195 23 ขนาดเล็ก 14 22.05 19.03 15.27 16.75 นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
342 43012011 ท่าบ่อพิทยาคม Thabopitthayakhom School 2534 สพม.21 4 270 9 ป่าสัก กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042409022 - ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม http://www.thabopit.ac.th 170 16 ขนาดเล็ก 8 32.50 41.70 0.00 0.00
343 43012012 หนองนางพิทยาคม nongnangpitayakhom 2537 สพม.21 4 คำป่าก้าว หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042014470 nongnangpit@gmail.com http://www.nongnangpit.ac.th 125 16 ขนาดเล็ก 6 28.24 28.50 0.00 0.00 วีระศักดิ์ มาตย์นอก 0935437676
344 43012013 เดื่อวิทยาคาร Duawittayakan 2535 สพม.21 4 294 4 บ้านเสี่ยน บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 042445067 duawit@gmail.com https://www.facebook.com/duawittayakarn http://www.duawit.ac.th 247 20 ขนาดเล็ก 12 31.50 40.00 9.41 705.00 นายราชันต์ ทิพยโสด ๐๙-๑๘๖๒-๙๔
345 43022001 ชุมพลโพนพิสัย Chumpholphonphisai School 2500 สพม.21 5 240 2 จอมนาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 042471050 chumphol.pps@gmail.com www.facebook.com/chumpholphonphisai www.facebook.com/chumpholphonphisai 2,911 153 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 51.36 43.87 13.83 17.27 นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
346 43022003 ปากสวยพิทยาคม PAKSUAIPITTAYAKHOM 2534 สพม.21 5 390 4 ปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120 042414735 dukekung17@gmail.com http://www.paksuai.org 515 39 ขนาดกลาง 18 40.37 36.70 0.00 0.00
347 43022006 กุดบงพิทยาคาร Kudbongphittayakarn School 2540 สพม.21 5 156 9 โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120 0864563011 hkhd4821@gmail.com https://www.facebook.com/PublicrelationsKudBngPhithyakharschool/ http://school.obec.go.th/kpk/ 758 2 ขนาดกลาง 25 68.23 66.57 0.00 0.00
348 43022004 นาหนังพัฒนศึกษา nanangpattanasuksa 2536 สพม.21 5 267 1 นาหนัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120 042015117 info@nanangpat.ac.th https://www.facebook.com/nanangpat/ http://www.nanangpat.ac.th 399 30 ขนาดเล็ก 15 63.84 62.55 0.00 0.00 นายอาทิต กันธินาม 817801526
349 43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ romtharmmanusorn 2540 สพม.21 5 112 2 ต่างคำวิทยา เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120 042422973 romthamschool@gmail.com - http://www.romthamschool.ac.th/ 270 21 ขนาดเล็ก 11 39.80 42.70 0.00 0.00 นายอนันต์ สำราญจิตร 0945418607
350 43032001 บึงกาฬ Bungkan School 2509 สพม.21 6 211 1 เมืองบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042491188 bungkan_school@yahoo.com https://www.facebook.com/BungkanSchool http://www.bksc.ac.th 2,788 150 ขนาดใหญ่พิเศษ 75 1,360.00 90.00 1.00 1.00
351 43032018 บุ่งคล้านคร Bungkhlanakorn 2527 สพม.21 6 155 2 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 38000 042499078 bnksc๑@hotmail.com http://www.bnkschool.ac.th 677 45 ขนาดกลาง 21 182.75 152.47 1.00 5.00 นายเดชา แสงจันทร์
352 43032002 หนองเข็งวิทยาคม nongkhengwittayakom 2533 สพม.21 6 102 9 พรนิยม หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042024500 nongkhengvchakarn@gmail.com หนองเข็งวิทยาคม http://www.nongkhengwit.ac.th 277 16 ขนาดเล็ก 10 130.95 112.75 0.00 0.00 นายสุรชัย ไกรรัตน์ 0905922998
353 43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ Phothongvittayanusorn สพม.21 6 199 หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042490910 photongwit@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100008139704651 http://school.obec.go.th/photongvitt/ 336 1 ขนาดเล็ก 11 157.45 132.87 0.00 0.00
354 43032004 นาสวรรค์พิทยาคม nasawanpitthayakhom 2532 สพม.21 6 199 4 หนองแสง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042023433 nspe2551@gmail.com https://web.facebook.com/nspbk http://www.nsp.ac.th 476 36 ขนาดเล็ก 15 157.00 133.00 17.00 23.00 เทวินทร์ แสนวงษ์ 0984459378
355 43032008 เซกา Seka School 2512 สพม.21 7 205 7 เซกา เซกา บึงกาฬ 38150 042489156 PONKRIS@GMAIL.COM www.sekaschool.ac.th 1,746 5 ขนาดใหญ่ 47 174.56 163.35 0.00 0.00
356 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม BUNGKHONGLONGWITTAYAKOM 2530 สพม.21 7 393 11 โนนสว่าง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220 042416191 bwk04251.26@Outlook.co.th http://www.bkl21.ac.th 970 65 ขนาดกลาง 30 186.65 176.55 0.00 0.00 ดิเรก โพธิ์สว่าง 0818724145
357 43032009 หนองหิ้งพิทยา Nonghingpittaya 2525 สพม.21 7 85 16 โชคอำนวย ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 38150 042490599 nonghingpittaya@gmail.com http://www.nonghingpittaya.ac.th 331 31 ขนาดเล็ก 12 154.74 142.40 20.00 20.00 นายเถลิง ศรีนนท์ 0862370365
358 43032010 โสกก่ามวิทยา sokkarmwittaya 2529 สพม.21 7 170 1 โสกก่าม โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 38150 042490702 sokkarmvittaya@gmail.com www.facebook.com/sokkarmwit http://thcity.com/sokkarmvittaya 219 21 ขนาดเล็ก 9 201.97 175.78 30.00 41.67 นางอุบลวรรณ ขอดคำ 0956703122
359 43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Laokhampittayakhom Ratchamangkhalapisek 2531 สพม.21 7 141 3 ท่าม่วง น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ 38000 042490965 laokhamrat@laohkampit.ac.tc http://laokhampit.ac.th 422 32 ขนาดเล็ก 13 159.00 152.38 1.30 0.33 สัตตบุษย์ โพธิรุท
360 43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร Jedsee witthayakarn School 2537 สพม.21 7 283 3 บ้านดอนเสียด บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 38150 0834132821 sawitree.tew3030@gmail.com www.jsw.ac.th 372 31 ขนาดเล็ก 14 220.00 200.00 33.00 32.00 ประทิน ไชโสดา 042086294
361 43032005 พรเจริญวิทยา porncharoenwittaya 2519 สพม.21 8 1 หมู่ 6 เอราวัณ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 38180 042487097 pcwschool@gmail.com http://www.pcw.ac.th 1,666 96 ขนาดใหญ่ 46 134.61 124.35 5.00 5.00 นายนิมิตร กวีกรณ์ 0652707309
362 43032016 ศรีวิไลวิทยา Sriwilaiwittaya 2519 สพม.21 8 500 1 ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 042497429 www.swwschool@hotmail.com www.facebook.com/sriwilaiwittaya www.sww.ac.th 1,933 107 ขนาดใหญ่ 50 164.00 150.00 1.00 2.00 นางสาวกาญจนา เนื่องราชา 0918680479
363 43032007 ศรีสำราญวิทยาคม Srisamranwittayakhom 2537 สพม.21 8 217 หมู่ 1 บ้านนาคำ ศรีสำราญ พรเจริญ บึงกาฬ 43180 0951937164 srisamran.ict@gmail.com https://www.facebook.com/srisamranwit/ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1038660513 136 18 ขนาดเล็ก 6 120.00 120.00 20.00 30.00 นายวิทยา ทัศมี 0801796667
364 43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล Prachanimitpittayanukul 2536 สพม.21 8 14 9 อุดมพร ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 38150 042021090 prachanimit@gmail.com http://Prachanimit.com 201 17 ขนาดเล็ก 9 146.88 136.67 0.00 0.00 อมรเทพ วิภาวิน 095 662301
365 43032017 ภูทอกวิทยา PHUTOKWITTAYA SCHOOL 2542 สพม.21 8 236 3 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 - phutokwittayaschool@gmail.com 209 25 ขนาดเล็ก 10 155.58 9,035.00 1.70 20.00 นายสุรจิตย์ ผิวงาม 0818725841
366 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม sopisaipittayakom 2518 สพม.21 9 394 3 หนองเอี่ยน โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042485055 sopithschool@gmail.com https://www.facebook.com/Sopisaipittayakhom/?ref=br_rs http://www.sopith.org 1,738 95 ขนาดใหญ่ 47 97.40 87.98 0.10 0.17 นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร 0857431895
367 43022012 ปากคาดพิทยาคม Pakkhatpittayakom School 2522 สพม.21 9 45 10 โนนยาง ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 38190 042481123-4 pakkhatpitt@gmail.com https://www.facebook.com/pakkhatpittayakom?fb_dtsg_ag=AdxAV_qq_M8_NJKXlPNQpEsHYGIP6xQXeggxoU4lRQ9tZw http://www.pakkhatpit.ac.th 1,765 4 ขนาดใหญ่ 52 104.17 96.08 0.00 0.00
368 43022009 ศรีชมภูวิทยา Srichompoowittaya 2528 สพม.21 9 126 หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042018014 scwyschool@hotmail.com http://school.obec.go.th/scwy 609 39 ขนาดกลาง 20 117.38 105.35 0.00 0.00 นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ 0872257154
369 43022010 โนนคำพิทยาคม Nonkhampittayakom 2536 สพม.21 9 87 3 คำเตาะเลาะ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042088233 nonkhampit@gmail.com https://www.facebook.com/nkp.ac.th www.nonkhampit.net 171 18 ขนาดเล็ก 8 117.46 120.00 19.00 22.00 นางศศิธร วงศ์ชาลี
370 43022011 โพนทองประชาสรรค์ Phonthongprachasan 2539 สพม.21 9 202 3 โพนทอง หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 042490979 cykypavit@gmail.com 316 2 ขนาดเล็ก 15 94.41 88.60 0.00 0.00 ภวิษ ขุนใหญ่ 0910505553
371 43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Nongyongpittayakom Rutchamungkalapisek สพม.21 9 35 6 โคกสะอาด หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 38190 042490620 nyp356@hotmail.com http://www.facebook.com/nyp.nongyong http://www.nypk.ac.th 353 22 ขนาดเล็ก 14 106.27 90.88 0.00 0.00
372 43022014 สมสนุกพิทยาคม Somsanookpittayakom 2535 สพม.21 9 - 4 สมสนุก สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ 38190 042490523 gpasnk61@hotmail.com https://web.facebook.com/somsanukpittayakom.som?ref=br_rs - 198 14 ขนาดเล็ก 6 111.06 98.93 0.00 0.00
373 43022002 เซิมพิทยาคม SERMPITTAYAKHOM SCHOOL 2519 สพม.21 10 3 8 สุขสำราญ เซิม โพนพิสัย หนองคาย 43120 042017136 sermpittayakhom@gmail.com โรงเรียนเซิมพิทยาคม http://www.sermpit.ac.th/ 619 43 ขนาดกลาง 21 0.08 71.77 0.03 31.00 นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
374 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ wangluangpittayasan 2528 สพม.21 10 192 1 วังหลวง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 042414520 wangluangpitschool@gmail.com wangluangpitt https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1043660546 820 53 ขนาดกลาง 25 76.54 4,529.00 15.00 15.00
375 43022017 ประชาบดีพิทยาคม prachabodeepittayakom 2518 สพม.21 10 117 13 โนนโพธิ์ทอง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120 042019090 pcppit@gmail.com https://www.facebook.com/pcp.pit http://www.pcp.ac.th 510 41 ขนาดกลาง 0 84.60 80.00 8.80 10.00 นายพงษ์พร อินพินิจ
376 43022016 นาดีพิทยาคม Nadeepitayakom 2535 สพม.21 10 - 1 นาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 042414806 nadeepit@hotmail.com นาดีพิทยาคม www.nadeepit.ac.th 369 29 ขนาดเล็ก 16 85.73 78.83 0.00 0.00 นายรังสรรค์ จันทจร 097-306689
377 43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม PRABATNASING PITTAYAKOM 2535 สพม.21 10 299 2 นาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 43120 042019507 prabatpit@gmail.com เพจ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม http://www.prabatpit.ac.th 250 21 ขนาดเล็ก 11 83.75 73.58 0.00 0.00 ศุภกิต ถิ่นทอง 0911265277
378 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม Kamphaengphet Pittayakom 2454 สพม.41 1 188 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055711212 kpp.school@hotmail.com https://www.facebook.com/KamphaengphetPittayakom/ http://www.kp.ac.th/ 2,646 123 ขนาดใหญ่พิเศษ 65 1.20 10.00 0.80 5.00 นายสอิ้ง กันยะมูล 088-272501
379 62012004 วัชรวิทยา watcharawittaya 2521 สพม.41 1 93 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055 711 901 chatreewr@gmail.com http://www.wr.ac.th./ 1,782 99 ขนาดใหญ่ 46 3.40 7.00 3.50 8.00 นายไพชยนต์ ศรีม่วง
380 62012002 วชิรปราการวิทยาคม Wachiraprakarn Wittayakom 2514 สพม.41 1 99/5 3 นครชุม นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055799035 school@wachira.ac.th http://www.facebook.com/wachiraprakarn www.wachira.ac.th 0 80 ขนาดกลาง 36 3.12 7.05 2.10 4.15 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน 055-799035
381 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา tungpoetalaepittaya 2519 สพม.41 1 289 หมู่7 แปดอ้อม นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055736235 jindalukko@gmail.com ทุงโพธิ์ทะเล พิทยา http://www.tungphotalae.com 759 46 ขนาดกลาง 21 22.35 25.60 22.52 28.33 นายเกรียงศักดิ์ คงไทย 0998721965
382 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL KAMPHAENGPHET Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 2539 สพม.41 1 27 16 บ้านนครอินทร์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055773504 office@swkp.ac.th https://www.facebook.com/swkpfanpage/ www.swkp.ac.th 609 40 ขนาดกลาง 22 8.00 25.00 9.00 30.00 นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ 081-039494
383 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม nabokhamwittayakhom 2527 สพม.41 1 141 8 นาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055763308 nabokham040@hotmail.com https://www.facebook.com/nabokham/?ref=aymt_homepage_panel www.nabokham.ac.th 0 44 ขนาดเล็ก 13 19.75 21.00 19.20 20.00 นายเฉลิม ทองหาญ 081887992
384 62012009 หนองกองพิทยาคม Nongkongpittayakom 2539 สพม.41 1 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055741714 saowanee4155@gmail.com www.nongkong.ac.th 322 24 ขนาดเล็ก 10 38.71 45.00 38.71 45.00 สุรพงษ์ แสงแก้ว 0882825943
385 62012019 โกสัมพีวิทยา KOSAMPHEEWITAYA 2523 สพม.41 1 16 4 มะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000 0 kw.kosamphee@gmail.com https://www.facebook.com/kosampheewittaya www.kosampee.com 0 32 ขนาดเล็ก 15 33.70 35.00 5.10 5.00 นางสุภา อารมภ์ 0864467309
386 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม Prankrataipittayakhom 2515 สพม.41 2 118 1 พรานกระต่าย ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 055775655 pp_school@outlook.com https://www.facebook.com/PR.PranPit/ www.prankratai.ac.th/ 0 93 ขนาดใหญ่ 48 29.00 28.00 2.80 7.00 นายนิกูล เปียมาลย์ 0956397527
387 62012011 ไทรงามพิทยาคม Saingampittayakom 2519 สพม.41 2 39 หมู่ 3 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 62150 055791165 saingampittayakom2562@gmail.com http://www.saingam.ac.th 0 40 ขนาดกลาง 138 23.74 33.22 3.00 7.00 นางสุวิมล ภูนคร 0879924644
388 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม Ruangwitpittayakom 2540 สพม.41 2 1 วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 055853063 email@rwps.ac.th www.rwps.ac.th 697 49 ขนาดกลาง 22 32.49 38.38 0.00 0.00 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว 055-702032
389 62012016 ลานกระบือวิทยา lankrabuewitthaya 2521 สพม.41 2 100/1 6 ลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 055769099 admin@lkb.ac.th https://www.facebook.com/โรงเรียนลานกระบือวิทยา www.lkb.ac.th 1,049 50 ขนาดกลาง 33 48.56 45.35 3.69 8.15
390 62012012 บ่อแก้ววิทยา BORKAEWWITTAYA 2538 สพม.41 2 96 10 บ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 62150 055860151 SBorkaewwittaya@hotmail.com บ่อแก้ววิทยา ไทรงาม http://www.borkeawwit.com 263 27 ขนาดเล็ก 12 44.58 2,614.00 8.00 8.00 นายปุณณวิช แก้วปัน 0875721149
391 62012014 พิไกรวิทยา Pikriwittaya 2534 สพม.41 2 89 หมู่ 3 บ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 055858093 sesao41_056@secondary41.go.th https://www.facebook.com/pikraiwittayaschool/?fb_dtsg_ag=AdwjEQazB4uGbLrfw_MGP5Q7jaw4mhjU_wsyCLhyhR0 http://www.pikrai.ac.th 472 33 ขนาดเล็ก 16 44.90 42.00 18.30 20.00 นางสาวสุธเนตร ถาวร 081-046550
392 62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร mattayombhatchara 2 kamphangphet 2532 สพม.41 2 8 3 ประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 055856343 mbp2@hotmail.com www.phatcharakitiyabha2.com 0 28 ขนาดเล็ก 10 60.00 60.00 20.00 20.00 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ 089-958715
393 62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม Ratpricha Witthayakhom 2535 สพม.41 2 204 3 จันทิมา จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 0863971040 ratpricha@gmail.com โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 055854076 0 27 ขนาดเล็ก 15 38.57 42.00 8.61 14.00 เอกวิทย์ มั่งอะนะ 055854076
394 62012007 นครไตรตรึงษ์ nakorntritrung school 2533 สพม.41 4 9 ม.1 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62160 055796114 nakorntritrung@hotmail.com https://www.facebook.com/prnakorntritrung nakorntritrung.ac.th 719 52 ขนาดกลาง 21 17.40 26.00 18.00 26.00 นายภิญโญ แก่งศิริ 819996078
395 62022008 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ KHLONGKHLUNGRATRANGSAN 2514 สพม.41 4 640 2 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 055781587 klongkhlung@gmail.com https://www.facebook.com/klongkhlungratrangsan/ http://www.kkrs.ac.th 0 87 ขนาดกลาง 36 43.71 37.42 8.40 9.25 นายมานิตย์ นาคเมือง 0896388347
396 62022011 ทุ่งทรายวิทยา THUNGSAIWITTAYA 1990-09-18 สพม.41 4 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190 055-12345678 school@thungsaiwittaya.org http://www.thungsaiwittaya.org 1,175 63 ขนาดกลาง 30 36.04 37.48 0.00 0.00 นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ 861193909
397 62012005 คณฑีพิทยาคม Khontee Pittayakom 2522 สพม.41 4 999 9 โคนเหนือ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055729168 khontee08@gmail.com https://www.facebook.com/khonteeschool คณฑีพิทยาคม 478 43 ขนาดเล็ก 18 20.31 26.60 0.00 0.00 นายวิรัช วันบรรเจิด 0898608185
398 62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ wangtakianprachanusorn 2537 สพม.41 4 173 18 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055869045 wichakranws@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.wkschool.com 296 27 ขนาดเล็ก 12 42.09 40.55 41.07 37.65 นายมิตรชัย สมสำราญกุล
399 62022001 คลองลานวิทยา Khlonglanwitaya School 2521 สพม.41 4 145 18 ไร่อุดม คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180 055786129 klv2554@gmail.com https://www.facebook.com/klvpicture/ www.klvschool.ac.th 0 94 ขนาดเล็ก 2 44.80 43.33 3.10 7.00 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
400 62022002 สักงามวิทยา sakngamwitaya 2531 สพม.41 4 1 6 สักงาม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 62180 055745572 999@sakngam.ac.th http://www.sakngam.ac.th 0 31 ขนาดเล็ก 15 2,580.02 24.33 21.50 24.33 นายนิมิตร ปานช้าง 0
401 62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ Klonglanphattanajindasak สพม.41 4 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180 055868655 koyss152523@gmail.com งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ www.jindasak.ac.th 0 34 ขนาดเล็ก 0 54.40 50.00 26.60 36.00 นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์ 089-859025
402 62022010 วังไทรวิทยาคม WangSai Wittayakom 2524 สพม.41 4 233 2 วังไทร วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 055864702 wsmshool@gmail.com http://gg.gg/wangsai 0 21 ขนาดเล็ก 12 42.00 24.00 19.00 9.00 นายอานนท์ เชาว์ไว 0818441795
403 66012001 พิจิตรพิทยาคม PHICHITPITTAYAKOM SCHOOL 2515 สพม.41 5 31 - - ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056990341 phichitpittayakom.ppk@gmail.com www.sppk.ac.th 0 143 ขนาดใหญ่พิเศษ 61 89.37 80.00 5.00 15.00 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
404 66012005 สระหลวงพิทยาคม Saluangphittayakom School 2537 สพม.41 5 229 หมู่ 3 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056608830 slp_phichit@slp.ac.th http://www.facebook.com/saluangpittayakhom http://www.slp.ac.th 0 77 ขนาดกลาง 38 1.00 5.00 2.00 10.00 นายสุนทร เข็มทอง 0818867454
405 66012014 สากเหล็กวิทยา Saklekwittaya School 2536 สพม.41 5 154 4 ถ้ำคะนอง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160 056699331 saklekwittaya@hotmail.com https://www.facebook.com/saklekwittayaschool/ http://www.sw-sch.net 0 59 ขนาดกลาง 30 120.00 95.00 0.50 5.00 นายอุกฤษฏ์ จันทฤก 0864450353
406 66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ Huadongratchanupatam school 2498 สพม.41 5 82 หมู่ที่ 1 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056697251 rch350374@gmail.com www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ www.rch.ac.th 322 22 ขนาดเล็ก 12 106.00 96.00 14.40 15.00 นายสำราญ เขม้นกิจ 0818879889
407 66012003 วังกรดพิทยา Wangkrotpittaya 2523 สพม.41 5 213 4 วังกรด บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056685255 wangkrotpittaya@hotmail.co.th www.wangkrotpittaya.com 173 16 ขนาดเล็ก 6 99.90 60.00 8.00 20.00 นายทวี เจริญหุ่น 081-044826
408 66012004 เมธีพิทยา Mateephittaya 2532 สพม.41 5 7 ท่าฬ่อ ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 056615620 info@met.ac.th โรงเรียนเมธีพิทยา www.metheepittaya.ac.th 180 15 ขนาดเล็ก 0 90.84 83.87 8.00 10.00 นิรุตติ ครุฑหลวง
409 66012007 วังทรายพูนวิทยา Wangsaipoonwittaya 2519 สพม.41 5 105 2 หนองพระ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 66180 056619855 Wangsaipoon2011@hotmail.com วังทรายพูนวิทยา 226 22 ขนาดเล็ก 12 128.00 90.00 7.00 7.00 นายสุชาติ สิงห์สง่า 089-050884
410 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย Roietwittayalai 2453 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 275/14 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043511795 school@rw.ac.th www.rw.ac.th 3,282 179 ขนาดใหญ่พิเศษ 90 0.31 1.35 0.67 2.87 นายชอบ ธาระมนต์ 911415599
411 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม Thawatburiwittayakhom 2516 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 4 14 นิเวศน์ นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043569113 twk811@twk.ac.th https://www.facebook.com/101TWK/ http://www.twk.ac.th/ 652 36 ขนาดกลาง 24 8.30 41,280.00 2.10 240.00 นายวิคิด ทินบุตร 0956651026
412 45012009 ขัติยะวงษา khattiyawongsa School 2527 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 17 ไทยนิยม เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043512950 sirilak.ks@gmail.com โรงเรียนขัติยะวงษา http:/kys.ac.th 731 44 ขนาดกลาง 23 2.35 8.20 2.00 10.00 นายสันติรัฐ ไชยโย 0813209749
413 45012003 โคกล่ามพิทยาคม khoklarmpittayakom 2522 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 195 2 โคกล่าม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043650718 admin@klp.ac.th https://web.facebook.com/klpschool http://www.klp.ac.th 0 33 ขนาดเล็ก 15 24.86 30.83 6.10 10.00 นายสายัณห์ ศรีมงคล 0813217357
414 45012004 ธงธานี Thongthanee 2520 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 101 1 ธวัชบุรี ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043631071 ttnschool@gmail.com โรงเรียนธงธานี http://www.ttn.ac.th. 451 30 ขนาดเล็ก 16 25.00 27.42 17.00 24.17 นายสุบิน แสงสระคู 0862285209
415 45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์ doonoiprachasun 2528 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 139 6 หนองผง อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043611140 dupracha@gmail.com http://www.dupracha.ac.th 197 23 ขนาดเล็ก 9 45.00 46.00 13.00 17.00
416 45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย Sritawatwitthayalai 2537 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 0 2 จอมพล นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043569255 krukai101@gmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย http://www.sritawat.ac.th 136 21 ขนาดเล็ก 7 10.00 10.00 1.00 3.00 นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ 0810556981
417 45012016 เชียงขวัญพิทยาคม Chiangkwanpittayakom 2525 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 - 2 บ้านแมต เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000 043509092 chiangkwan@hotmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://school.obec.go.th/chiangkwan 331 24 ขนาดเล็ก 14 18.27 28.00 3.00 5.00 ทิวา วรโยธา 0636645935
418 45012017 พลับพลาวิทยาคม PLUBPLAVITTAYAKHOM 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 29 6 หนองเต่า พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170 - plubplawittayakom2538@gmail.com - https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450865 91 17 ขนาดเล็ก 6 22.86 29.68 11.65 15.88 ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว้า 0511706200
419 45012018 เทอดไทยวิทยาคม Thoedthai wittayakhom 2532 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 1 - 5 ขมิ้น เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45000 043611185 info@ttwsc.ac.th http://www.ttwsc.ac.th 185 15 ขนาดเล็ก 9 26.13 32.48 3.50 6.00 นายจตุพล ไกรยบุตร 828382209
420 45012005 สตรีศึกษา STRISUKSA 2460 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 149 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043511410 strisuksa@gmail.com https://www.facebook.com/StrisuksaSchool http://www.strisuksa.ac.th 0 186 ขนาดใหญ่พิเศษ 98 1.14 3.48 0.50 3.00 นายศิริ ธนะมูล 0899449759
421 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก CHATURAPHUKPIMANRATCHADAPISEK 2514 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 209 4 - หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043561149 ratchadapisek_chatu@hotmail.com http://www.cpr.ac.th 1,818 125 ขนาดใหญ่ 53 25.69 28.52 1.00 3.00 นายเพิ่ม นาก้อนทอง 0819646145
422 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด Triam Udomsuksa Pattanakan Roiet 2522 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 269 15 พลาญชัย หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043624180 ppk@ppks.ac.th http://www.ppks.ac.th 785 54 ขนาดกลาง 27 7.87 14.70 0.01 15.00 นายว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธ์ 081-975368
423 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา srisomdejpimpattanawittaya 2518 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 64 1 พิมพ์พัฒนา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45260 043508150 pimpattanawittaya101@gmail.com www.pimpat101.ac.th 808 61 ขนาดกลาง 0 26.70 31.47 0.00 0.00 นายพัชรินทร์ หยาดไธสง 845194279
424 45012010 สตรีศึกษา 2 Strisuksa2 2537 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 195 4 บ้านแมต สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043651623 str2roiet@gmail.com https://th-th.facebook.com/StriSuksa2 http://school.obec.go.th/str2 0 18 ขนาดเล็ก 9 13.00 13.00 12.00 12.00 นางนพพร พันธุ์เสือ 43653052
425 45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด Srinagarindra The Princess Mother School Roiet 2539 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 109 7 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 043039834 swroiet@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.sw101.ac.th 337 48 ขนาดเล็ก 18 19.21 24.95 15.00 10.00 นายสุนทร สีหานาม 0849532882
426 45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร muangladwitayakan สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 189 4 ม่วงลาด ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 043656552 muanglad@gmail.com 150 22 ขนาดเล็ก 12 23.81 32.08 15.00 15.00 นายปรีชา ภูมิผักแว่น 0844006494
427 45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ Junghantitawiriyaprachasun 2528 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 190 5 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 043507137 tawichai.at@gmail.com http://School.obec.go.th/Janghan 0 35 ขนาดเล็ก 18 11.10 16.78 0.50 5.00 นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 0819545690
428 45012020 เมืองน้อยวิทยาคม muannoywitayakom 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 2 45 8 nongpainoi เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 0983316598 ying_45170@hotmail.com 102 19 ขนาดเล็ก 6 16.75 21.28 0.00 0.00 จิรภา สบายดี 0818394313
429 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ Chantarubeksaanusorn 2507 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 429 8 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043589161 cba2507@cba.ac.th http://www.facebook.cbafanpage http://www.cba.ac.th 0 96 ขนาดใหญ่ 52 50.07 90.00 1.00 5.00 นายจักรวาล เจริญทอง 0810488855
430 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม Phatumratpittayakom school 2517 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 254 1 บัวแดง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 043587071 ppkschool2010@gmail.com https://www.facebook.com/PTPKschool/ http://www.ptpk.ac.th 1,816 131 ขนาดใหญ่ 56 67.34 67.58 1.00 3.00 นายวิคิด ทินบุตร
431 45022017 เมืองสรวงวิทยา Muangsuangwittaya 2518 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 132 4 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 043597072 nattapong@msw101.ac.th http://www.msw101.ac.th 766 51 ขนาดกลาง 24 27.18 27.80 1.00 1,000.00 นายประวีณ เชิงสะอาด 0956093845
432 45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร Nongphungwittayakarn 2523 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 - เหล่า หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043612013 yainuan2520@gmail.com - http://phungwit.ac.th 321 29 ขนาดเล็ก 16 58.00 60.00 15.00 13.33 นายบุญส่ง จอมหงษ์ 0819741857
433 45022006 โพนสูงประชาสรรค์ Phonsungprachasan School 2529 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 1 หมู่ที่ 2 สามขา โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 043671203 phonsung101@hotmail.com โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 208 21 ขนาดเล็ก 9 60.00 60.00 15.00 15.00 นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ 0864278033
434 45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ kukasing prachasan 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 359 1 กู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043632150 kspsschool7@hotmail.com https://www.facebook.com/โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ www.ksps.ac.th 107 15 ขนาดเล็ก 6 66.05 69.18 0.02 20.00 นางสาวนงเยาว์ สวนงาม 897114751
435 45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ Laoluangprachanusorn 2536 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 106 8 - เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043611052 lpsspm27.101@gmail.com https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8 www.lps.ac.th 0 14 ขนาดเล็ก 6 42.98 44.68 1.30 15.00 เชิดศักดิ์ เอกปริญญา 0918616016
436 45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ SOONGYANGWITTAYAPRACHASAN 2537 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 3 201 7 สูงยาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 0807578639 sywit02@gmail.com https://www.facebook.com/SungYangWithyaPrachasrrkh/ http://www.school.obec.go.th/sywit 125 17 ขนาดเล็ก 6 35.08 34.28 8.00 10.00 นายภูวนาท คำพมัย 0807578639
437 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล Suwannaphumpittayapaisarn 2515 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 559 20 โพนสูง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043581034 suwanpit@gmail.com www.swp.ac.th 2,688 153 ขนาดใหญ่พิเศษ 79 54.83 53.90 0.10 2.00 นายบุญภพ จันทมัตตุการ
438 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย SUWANNAPHUMWITTAYALAI school 2497 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 108 3 สระคู สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043580649 atom@gmail.com https://www.facebook.com/swschoolfb www.swschool.ac.th 1,795 126 ขนาดใหญ่ 61 53.07 49.63 0.50 5.00 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
439 45022019 ทรายทองวิทยา Saithongwittaya 2520 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 71 14 บ้านสุขเกษม โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 043595088 moo_swu@hotmail.co.th http://school.obec.go.th/saithong 662 45 ขนาดกลาง 23 90.00 90.00 3.00 10.00 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 0812604313
440 45022012 หัวโทนวิทยา Huathonwittaya สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043611971 nsittichan@gmail.com http://school.obec.go.th/thonwitt 0 19 ขนาดเล็ก 9 53.10 54.83 7.00 10.00 นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 819742995
441 45022014 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043626031 297 30 ขนาดเล็ก 11 71.08 69.80 0.00 0.00 นายภิญโญ หอมไกล 830394070
442 45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย TUNGLUANGPLUBPLACHAI 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 235 หมู่ 13 บ้านตาหยวก ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 - boss1@schooltlp.ac.th http://www.schooltlp.ac.th 0 14 ขนาดเล็ก 6 79.00 57,542,400,000.00 25.00 19,440,000,000.00 นายชวลิต ไชยฮะนิจ 0625947223
443 45022016 หินกองวิทยาคาร Hinkongwittayakan 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 58 หมู่ 7 บ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 043673056 ้hinkongwith@gmail.com 95 13 ขนาดเล็ก 6 54.33 50.47 14.00 15.00 อธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 0641341741
444 45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา samkhatahadyaowittaya 2533 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 4 98 4 ศรีโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 043611249 samkhawit@gmail.com 247 17 ขนาดเล็ก 9 92.00 79.80 15.00 20.00 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา
445 45022001 พนมไพรวิทยาคาร Phanomphraiwittayakarn 2504 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 351 3 ศิลาเลข พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 043030251 ppw@ppw.ac.th https://www.facebook.com/ppw101/ www.ppw.ac.th 1,986 89 ขนาดใหญ่ 57 0.00 65.00 0.20 2.00 นายอนุสรณ์ ทาสระคู 812614133
446 45022021 อาจสามารถวิทยา Atsamatwittaya สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 0435990856 http://www.atsamat.ac.th 930 56 ขนาดกลาง 26 36.96 39.68 0.00 0.00 นายทินกร โสรถาวร 089-576098
447 45022004 น้ำใสวรวิทย์ NAMSAIWORAWIT สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 35 4 ท่าสะพาน กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 043039864 nsw101@nsw.ac.th www.nsw101.ac.th 168 17 ขนาดเล็ก 9 61.50 60.48 19.00 20.00 นายเสนอ แก้วนาคูณ 0895602942
448 45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา Nongmeuntanwittaya 2519 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 150 13 หนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 043565022 detpume9@gmail.com https://www.facebook.com/nongmuantanwit.nw http://school.obec.go.th/meuntanwit/ 312 33 ขนาดเล็ก 21 54.32 55.92 25.00 25.00 เกรียงไกร ป้องศรี 0821514828
449 45022024 โพนเมืองประชารัฐฯ PHONMAUNGPRACHARUT 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 157 1 โพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 043030497 amornrat@phonmuang.ac.th https://www.facebook.com/phonmuangpracharat phonmuang.ac.th 200 19 ขนาดเล็ก 0 32.80 39.77 9.00 10.00 นายสรศักดิ์ สีตาชัย 0956646713
450 45022025 หนองฮีเจริญวิทย์ NONGHEECHAROENWIT สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 45140 043506116 pornchai.naba@obecmail.org htp://school.obec.go.th/njw 348 29 ขนาดเล็ก 15 73.00 68.00 0.50 2.00 นายวงศกร ประกอบนันท์ 0912291136
451 45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี Dukungprachasamakee 2539 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 5 ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 45140 0890550251 admin@duk.ac.th www.duk.ac.th 173 17 ขนาดเล็ก 14 82.47 85.67 0.02 30.00 สายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง
452 45032008 เสลภูมิพิทยาคม Selaphumpittayakom 2499 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 99 1 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043551395 spksapit@gmail.com http://www.Sapit.ac.th 2,556 139 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 32.83 36.65 0.01 1.00 นายไพฑูรย์ มนตรี 0819549389
453 45032013 เสลภูมิ selaphum 2494 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 156 1 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043551336 sp.school101@gmail.com http://www.facebook.com/selaphum.school www.selaphumschool.ac.th 594 38 ขนาดกลาง 20 32.28 35.57 0.20 2.00 นายสุริยา สิงห์ชา
454 45032001 โนนชัยศรีวิทยา Nonchaisriwittaya 2529 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 167 งิ้วเหนือ โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 0892753919 ncsw101@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.nw101.ac.th 220 32 ขนาดเล็ก 0 41.94 41.27 12.00 12.00 ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ 084-742-82
455 45032003 วังหลวงวิทยาคม Wangluangwittayakom 2538 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 8 กกทัน วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043 611 895 wangluangwittayakom@gmail.com https://www.facebook.com/Wangluangwittayakom/ https://sites.google.com/a/wwk.ac.th/wangluangwittayakom/home 0 20 ขนาดเล็ก 0 0.04 43.00 0.01 14.00 นายนพดล ศรีระกิจ
456 45032010 ขวาววิทยาคาร khaowwittayakarn 2519 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 16 11 ขวาว ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043665651 khaowwit@gmail.com - http://school.obec.go.th/khwit 152 19 ขนาดเล็ก 8 45.00 60.00 10.00 10.00 เรวดี มนตรีพิลา 0818714543
457 45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม Muangmitwitayakhom School 2524 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 - 9 โคกพัฒนา โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043 611780 ukraiyabut@yahoo.com www.mmit.ac.th 369 25 ขนาดเล็ก 15 0.05 60.10 0.02 15.00 นพรัตน์ มูลศรีแก้ว 0861023770
458 45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร Pothongwitthayakarn School 2537 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 162 3 นาโพธิ์ โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 0868844292 nuch072009@hotmail.com http://school.obec.go.th/pwks 335 25 ขนาดเล็ก 12 57.74 62.07 0.00 0.00 นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 897133173
459 45032015 ท่าม่วงวิทยาคม Thamuangwittayakhom 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 - 4 ท่าม่วง ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043030558 linkin_22p@hotmail.com www.tmwk.ac.th 242 20 ขนาดเล็ก 10 25.00 30.00 22.70 30.00 อัญญรัตน์ แสนภูมิ 0929708919
460 45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา PHOSRISAWANGWITTAYA 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 6 131 3 สร้างบุ โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043611006 punritDoc@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://school.obec.go.th/psw3423 140 18 ขนาดเล็ก 6 40.00 60.00 12.00 20.00
461 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา PHONTONGPATTANAWITTAYA SCHOOL 2512 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 15 โคกวัฒนา สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043571338 Patwittschool@gmail.com โพนทองพัฒนาวิทยา http://patwit.ac.th 2,753 156 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 49.11 45.18 1.75 4.93 นายเทิดทูน สุจารี 0935092278
462 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ changmaiprachanusorn 2521 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 209 8 เชียงใหม่ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 043625079 maipracha60@gmail.com https://www.facebook.com/maipracha62/ http://www.cmps.ac.th 603 39 ขนาดกลาง 24 29.07 39.83 22.00 30.00 นายสมชาติ สุขใส
463 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ Phochaichanupathum 2518 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 114 17 ชัยวารี ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 043567079 chaichanu@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 htttp://School.obec.goth./chuichanu 640 53 ขนาดกลาง 26 0.00 90.00 1.00 10.00 นายวัฒนา พลอาษา 844189526
464 45032007 หนองพอกวิทยาลัย Nongphokwittayalai 2517 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 240 9 หนองพอก รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043 579 173 phokwit@gmail.com https://www.facebook.com/phokwit http://www.phokwit.ac.th 1,224 81 ขนาดกลาง 38 67.00 90.00 1.00 1.00 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 0818730497
465 45032009 โพนทองวิทยายน Phonthongwittayayon 2491 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 459 3 โนนสวรรค์ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043571389 aiawaiaw@gmail.com http://ptw.ac.th 753 51 ขนาดกลาง 24 59.81 3,486.00 0.50 5.00 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 0817087195
466 45032004 เมยวดีพิทยาคม Moeiwadeepittayakom school 2520 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 44 8 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250 043577021 moeimail@moeipit.ac.th http://www.moeipit.ac.th 0 58 ขนาดเล็ก 27 74.57 76.10 72.00 60.00 นายเดชา บุตรพรม 0652696785
467 45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ phokaewpachasan 2540 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 142 8 หนองผักแว่น กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043611004 kruetaengmo@hotmail.com http://www.phokaew.th.gs 205 25 ขนาดเล็ก 9 60.00 50.00 15.00 15.00 นายวิเชียร แสนทอง
468 45032016 คำนาดีพิทยาคม KhamnadeePittayakhom 2535 สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 116 5 คำบัวใน คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043501921 khamnadeepit@hotmail.com https://www.facebook.com/khamnadeepit/ http://www.khamnadeepit.ac.th 231 22 ขนาดเล็ก 10 6.00 60.00 0.01 10.00 นายวนัส พรมสว่าง 0876361133
469 45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา Phanamtipwittaya สพม.27 สหวิทยาเขตที่ 7 135 9 - ผาน้ำย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043625551 pnt@phanamtip.ac.th http://school.obec.go.th/pnt/ 303 24 ขนาดเล็ก 13 0.09 78.00 0.01 15.00 นายไพรวัลย์ สมภูงา 089-278763
470 10022004 มัธยมวัดหนองจอก Mattayomwatnongchok School 2497 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 1 21 - หนองจอก กระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 0298954016 njinfo@nj.ac.th https://www.facebook.com/NJShcool/ http://www.nj.ac.th 0 135 ขนาดใหญ่พิเศษ 69 37.74 54.67 1.07 3.47 นายสมศักดิ์ แสวงการ
471 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย Nawamintrachinuthit Benjamarachalai 2534 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 1 333 - - สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 021811100 nawaminben@nbr.ac.th - http://nbr.ac.th 2,535 127 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 24.26 30.42 6.64 15.13
472 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ NAWAMINTRACHINUTHIT SATRIWITTHAYA 2 2535 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 1 200 - - สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 029932353 nmrsw2@nmrsw2.ac.th http://www.nmrsw2.ac.th 2,683 137 ขนาดใหญ่พิเศษ 66 35.24 40.98 10.77 18.83 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
473 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ Bodindecha(sing singhaseni)4 2538 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 1 87 ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 021766010 bodin@bodin4.ac.th https://www.facebook.com/bodin4school 2000402 1,778 95 ขนาดใหญ่ 53 54.49 68.97 21.92 32.22 นางสอางค์ ตั้นไทย -
474 10012027 สุรศักดิ์มนตรี surasakmontreeschool 2517 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 2 54 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 022773690 surasak@mail.surasak.ac.th https://www.facebook.com/SurasakmontreeSchool/ http://www.surasak.ac.th/ 2,780 196 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 6.97 21.35 2.88 6.70 นายจรักกิจ จันทะเวช 0806214106
475 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม Kunnateerutharamwittayakom 2501 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 2 199 -- - ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0-269-9152 webmaster@kunnatee.ac.th https://www.facebook.com/KNSchool/ http://kunnatee.ac.th 761 54 ขนาดกลาง 25 3.17 9.22 6.78 15.02 นายสุรชัย โสภาพรม
476 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร NAVAMINDARAJUDIS KRUNGTHEPMAHANAKHON SCHOOL 2528 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 3 115 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 029441225-6 nmk.ac.th@hotmail.com www.nmk.ac.th 2,614 119 ขนาดใหญ่พิเศษ 64 14.37 25.57 4.90 13.85 นายสุรศักดิ์ การุญ
477 10022025 สตรีวิทยา ๒ Satriwittaya 2 School 2516 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 3 29 สุคนธสว ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 025709939 http://sw2.ac.th/ http://sw2.ac.th/ 0 214 ขนาดใหญ่พิเศษ 105 6.39 18.50 0.02 15.00 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
478 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม LATPLAKHAOPITTAYAKHOM 2510 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 3 540 จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 025707343 admin@lpp.ac.th http://www.lpp.ac.th 1,634 89 ขนาดใหญ่ 51 9.08 24.78 6.48 14.68 นายอัฏฐพล ถิรพรพงษ์ศิริ 0844306665
479 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า DEBSIRINROMKLAO 2521 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 4 2 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 027378914 - http://www.dsr.ac.th 0 106 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 28.60 34.40 8.01 16.73 นายพิทักษ์ เอ็นดู
480 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO SCHOOL 2526 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 4 78 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 023731473 admin@tun.ac.th http://www.tun.ac.th 3,214 158 ขนาดใหญ่พิเศษ 78 27.26 31.33 2.71 4.05 ดร.สมพร สังวาระ
481 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ TRIAMUDOMSUKSA SUWINTAWONGS 2550 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 4 67 8 ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 021754825 traimsuwin@gmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0 http://www.tusw.net 1,445 89 ขนาดกลาง 43 38.18 51.83 12.29 18.12 นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม 0991203058
482 10012022 วชิรธรรมสาธิต wachirathamsatit 2018-05-08 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 5 1253 ซอวชิ บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 02 361 6692 wachirathamsatit@wt.ac.th ้htpps://www.facebook.com/wachirathamsatitofficial/ http://www.wt.ac.th 2,785 71 ขนาดใหญ่พิเศษ 68 19.24 34.83 3.81 12.65 นายสมพร สังวาระ
483 10012021 พระโขนงพิทยาลัย Prakhanong Pittayalai 2500 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 5 182 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 023115185 pkcenter2010@gmail.com https://www.facebook.com/prakhanongpittayalai http://www.prakanong.ac.th/ 1,809 97 ขนาดใหญ่ 57 14.75 18.43 3.19 10.27 นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท
484 10012037 ปทุมคงคา PATUMKONGKA 2443 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 5 920 พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 023912444 planpatumkongka@gmail.com http://www.patumkongka.ac.th 1,525 111 ขนาดใหญ่ 58 14.50 23.28 2.19 6.27 นางสุภัทร เงินดี
485 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง Matthayom Watthatthong School 2494 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 5 1325 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 023902543 mtt.school@mtt.ac.th http://www.mtt.ac.th 1,362 70 ขนาดกลาง 43 14.01 20.62 1.88 6.88 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
486 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School 2504 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 6 170 - - ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0264527003 - triamudomsuksapattanakarn ratchada school http://www.tupr.ac.th 0 121 ขนาดใหญ่พิเศษ 43 5.00 30.00 2.00 10.00 นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ 0892042943
487 10022017 หอวัง Horwang School 2509 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 6 16/9 จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 025126000 office@horwang.ac.th www.horwang.ac.th 3,994 242 ขนาดใหญ่พิเศษ 93 6.54 16.35 3.52 14.05
488 10022026 ราชวินิตบางเขน RAJAVINITBANGKHEN 2530 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 6 22/18 - - ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 025801555 inforvb60@gmail.com - http://www.rvb.ac.th 90 ขนาดเล็ก 18.57 35.72 6.40 15.02 ชาย จันทร์งาม
489 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม Yannawate Wittayakom 2501 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 7 146 ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022113518 - http://www.yn.ac.th 0 77 ขนาดกลาง 41 22.61 27.07 1.32 5.10 นายรื่น หมื่นโกตะ
490 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม Chaopraya Wittayakom 2507 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 7 786 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022951338 chaopraya.ac.th@gmail.com chaoprayawittayakom school http://www.chaophya.ac.th 341 18 ขนาดเล็ก 12 25.68 30.03 2.56 7.62 นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย
491 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง Mottayomwatbeungthonglang 2522 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 8 195 0 0 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023760462 thonglang101@thonglang.ac.th - http://www.thonglang.ac.th 0 96 ขนาดใหญ่ 58 6.69 19.80 4.70 14.67 นายประหยัด ทองทา 935291331
492 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา Nawaminthrachinuthit Bodindecha 2535 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 8 5/23 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10230 025302326 nmrbd@bodin3.ac.th https://www.facebook.com/NawaminBodinSC http://www.bodin3.ac.th 2,336 107 ขนาดใหญ่ 61 0.00 10.00 0.01 13.00 นายมนัส ปิ่นนิกร
493 10022005 เทพลีลา tepleela school 2505 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 8 281 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023180625 admin@tepleela.ac.th http://www.tepleela.ac.th 0 104 ขนาดเล็ก 51 6.68 17.35 4.75 15.02 นายรังสรรรค์ นกสกุล 081-815-93
494 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Bodindecha(sing singhaseni) 2514 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 8 40 ซอยรามคำแหง 43/1 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025383964 bodin@bodin.ac.th https://www.facebook.com/bodin.ac.th/ http://www.bodin.ac.th 0 203 ขนาดเล็ก 99 5.62 14.25 2.70 9.48 นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ 0626596454
495 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง DONMUANG TAHARNARGARDBUMRUNG SCHOOL 2479 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 337 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 025662718 DM.school2479@gmail.com http://donschool.ac.th 2,719 154 ขนาดใหญ่พิเศษ 79 27.50 227.90 257.03 214.28 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ 0896114991
496 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย RITTIYAWANNALAI 2490 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 171/3151 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 0252334025 admin@rittiya.ac.th http://www.rittiya.ac.th 4,062 191 ขนาดใหญ่พิเศษ 97 27.15 37.50 8.06 19.80 นางสุมนา ธิกุลวงษ์
497 10022022 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) SEEKAN(WATTANANUNUPPATHUM) 2507 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 567 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 025661456 n.oina.sasi@gmail.com http://www.seekan.ac.th 1,875 92 ขนาดใหญ่ 54 26.22 37.70 1.10 3.07 นางสาวมุขสุดา วิชาพร 0987476998
498 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ Rittiyawannalai 2 School 2546 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 119 สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 025360017 vck.rw2@gmail.com http://www.rw2.ac.th 0 134 ขนาดใหญ่ 60 3.20 50.00 4.00 30.00 นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ 0989356541
499 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา Donmaungchaturachinda 2521 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 9 153/34 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 025653725 dmj@gmail.com http://www.dmj.ac.th 1,343 59 ขนาดกลาง 42 25.18 38.83 3.50 8.28 นายรังสรรค์ นกสกุล
500 10022019 ราชดำริ Ratchadumri 2518 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 10 163 ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 023374429 rajadamri@rd.ac.th https://www.facebook.com/rdnew/ http://www.rd.ac.th 1,981 117 ขนาดใหญ่ 60 22.17 36.17 6.76 12.47 นายสายัณห์ ต่ายหลี 0818186388
501 10022029 ศรีพฤฒา Sripruetta สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 10 61 16 นักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 +6623682148 sts2521@gmail.com https://www.facebook.com/stscmedia/ http://www.sts.ac.th 1,684 93 ขนาดใหญ่ 72 23.17 31.70 8.48 14.85
502 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ Triamudomsuksapattanakarnsuvarnabhumi 2554 สพม.2 (กทม.2) สหวิทยาเขตที่ 10 199 - ซอยร่มเกล้า 17 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 021306445 admin@tupp.ac.th - http://www.tupp.ac.th 1,683 94 ขนาดใหญ่ 50 30.72 35.40 10.13 17.73 นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดา 0897841233
503 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี prommanuson 2444 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 1 278 - คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425070 academic@promma.ac.th www.promma.ac.th 2,781 160 ขนาดใหญ่พิเศษ 70 3.12 10.00 4.23 10.00 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ 0899184249
504 76022008 ท่ายางวิทยา Thayangwitthaya school 2502 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 1 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032461112 thayangwit112@gmail.com http://www.thayangwit.ac.th 772 45 ขนาดกลาง 24 24.33 1,450.00 8.00 15.00 นายพิชิต อ่วมจันทร์
505 76022009 บ้านลาดวิทยา Banlatwitthaya 2501 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 1 111 7 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150 032491343 ban_lat@hotmail.com http://banlat.ac.th 1,234 63 ขนาดกลาง 34 7.86 12.13 11.04 18.47 นายบุญช่วย วาดวงศ์ 0819817143
506 76022006 หนองจอกวิทยา Nongchokwittaya school 2520 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 1 7 6 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032452375 nongchokwittaya@hotmail.com https://sites.google.com/site/nongchokwittaya/ 196 16 ขนาดเล็ก 11 28.64 28.13 13.58 16.58 นายสุทธิชัย รีทาศรี
507 76012005 คงคาราม Kongkaram School 2525 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 346 ม.4 - บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425492 school@kongkaram.a.th https://facebook.com/kongkaram56 http://www.kongkaram.ac.th 0 139 ขนาดใหญ่ 54 0.75 5.00 1.20 10.00 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ 0992642969
508 76012013 บ้านแหลมวิทยา banlaemwithaya 2501 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 249 9 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 032481141 banlaemwit@hotmail.com http://www.blw.ac.th 596 32 ขนาดกลาง 18 13.23 19.32 2.85 6.10 นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง
509 76022010 แก่งกระจานวิทยา kaengkrachanwittaya 2528 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 300 หมู่ 3 วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 032465165 kangvit@hotmail.com https://www.facebook.com/Kaengkrachanwit www.kaengwit.ac.th 610 47 ขนาดกลาง 20 40.50 38.83 23.67 31.00 นายอภิชาติ ใจกล้า 0895244659
510 76022011 ป่าเด็งวิทยา padengvittaya 2534 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 032829086 teachersukanya023@gmail.com http://padengvittaya.phetburi2.net 610 40 ขนาดกลาง 17 112.63 102.68 0.11 1.70
511 76012003 บางจานวิทยา BANGCHANWITTAYA 2520 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 125 หมู่ 3 . บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032 770009 bangchan@bangjan.ac.th โรงเรียนบางจานวิทยา http://www.bangchan.ac.th 107 19 ขนาดเล็ก 12 7.07 14.42 58.57 64.42 นายเฉลิม จำปาวิจิตร 0867669932
512 76012006 ดอนยางวิทยา Donyangwittaya 2529 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 19 4 หนองนางจีน ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032497100 donyangwit@gmail.com https://www.facebook.com/donyangwittaya http://web.school.net.th/donyang1 88 12 ขนาดเล็ก 9 12.76 18.30 15.70 23.00 นายประสิทธิ์ มากมูล 0815827362
513 76012011 วชิรธรรมโศภิต wachirathamsopit 2520 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 - 4 ปากคลอง บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 032409043 wachira2520@gmail.com http://facebook.com/wachirathamsopit www.gg.gg/wachirathamso-pit 205 16 ขนาดเล็ก 12 10.81 16.67 6.64 13.45 นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 0813784271
514 76012012 บางตะบูนวิทยา bangtaboonwittaya school 2521 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 11 3 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76000 032489174 btw.bangtaboon.school@gmail.com โรงเรียนบางตะบูนวิทยา - 56 14 ขนาดเล็ก 6 22.09 28.95 12.25 17.03 นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย 0809525335
515 76022001 โตนดหลวงวิทยา Tanodluangwittaya school 2518 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 2 105 9 โตนดหลวง บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 76120 032503212 Thanodluang@gmail.com ้้https://facebook.com/Thanodluangwit/ http://school.obec.go.th/wittaya 323 25 ขนาดเล็ก 12 35.00 40.00 13.00 20.00 กชพร มั่งประเสริฐ 0892542530
516 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี Benchamatheputhit Phetchaburi 2460 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 3 184/2 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425404 benchama@bmp.ac.th http://www.bmp.ac.th 3,037 191 ขนาดใหญ่พิเศษ 79 3.13 8.95 0.40 2.00 นายไกรรัฐ สว่างเดือน
517 76012008 เขาย้อยวิทยา Khaoyoiwittaya School 2502 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 3 121/1 3 เขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140 032562512 khaoyoiwit.official@gmail.com https://www.facebook.com/search/top/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9% http://www.khaoyoiwit.ac.th 707 40 ขนาดกลาง 0 23.64 24.53 4.30 7.00 นายสาโรช ระหว่างบ้าน
518 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา Nongyaplongwittaya 2521 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 3 128 9 โคกวัด หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160 032494350 nongyaplongwittaya@gmail.com http://nongyaplongwit.ac.th 552 34 ขนาดกลาง 17 36.50 36.00 2.10 3.00
519 76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี Yothinburana Phetchburi 2521 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 3 72 4 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140 0 3256 2305 yothinphetchaburi@gmail.com ข่าวสารโยธินบูรณะ เพชรบุรี ย.บ.พ. www.yothinphet.net 303 27 ขนาดเล็ก 15 30.00 30.00 5.00 5.00 นายนิติพงษ์ ยาวไธสง 0616585050
520 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) Watjuntrawas 2502 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 4 10/1 - - ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032425383 T421@js.ac.th http://www.js.ac.th/ 1,522 89 ขนาดใหญ่ 45 1.68 4.02 52.64 54.17 นายอรุณ สรรพคุณ
521 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi 2537 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 4 427 8 Ban Hup Kaphong เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032470294 pccphet@hotmail.com http://www.facebook.com/pccphet http://www.pccphet.ac.th 717 97 ขนาดกลาง 30 40.66 2,255.00 11.20 14.00 นางกิริยา ภูเงิน 0899167052
522 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี chaamkhunyingnuangburi 2508 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 4 388 - - ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032471372 nuangburi@hotmail.com https://www.facebook.com/khunying388/ http://www.khunying.ac.th/ 890 65 ขนาดกลาง 30 39.34 1,986.00 0.50 5.00 นายกิตติชัย มาทอง 0830623628
523 76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์ huaysaiprachasan 2522 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 4 58 2 - ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032794239 huaysai@hspss.ac.th http://www.hspss.net 277 27 ขนาดเล็ก 9 55.46 45.98 22.99 24.20 นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง 0895249874
524 77022007 หัวหิน huahin school 2494 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 184 - หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032511127 huahin@huahin.ac.th http://www.huahin.ac.th 0 233 ขนาดใหญ่ 60 65.90 65.00 1.60 5.00 นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ 0887092300
525 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม samroiyodwitthayakhom 2518 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 554 3 ไร่เก่า ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180 032688488 samroiwit@yahoo.com http://www.facebook.com/samroiwit http://www.samroiwit.ac.th 1,718 99 ขนาดใหญ่ 44 107.20 87.68 0.00 0.00 นายเธียรชัย แสงชาตรี 0953956994
526 77022001 กุยบุรีวิทยา Kuiburiwittaya School 2508 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 109 7 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 032681574 kwa_kui@hotmail.com โรงเรียนกุยบุรีวิทยา www.kuiwit.ac.th 860 60 ขนาดกลาง 28 123.66 99.20 0.00 0.00 นายสามารถ รุ่งเรือง 0817057128
527 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี treamaudumsuksapattanakarn pranburi 2497 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 567 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032622188 info@treampran.ac.th http://www.treampran.ac.th 1,391 65 ขนาดกลาง 38 88.26 73.60 9.00 15.00 นายสมชัย สินแท้
528 77022008 หัวหินวิทยาคม Huahinwittayakhom 2497 สพม.10 สหวิทยาเขตที่ 5 7/1 - - หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032511399 huahinwit88@hotmail.co.th http://www.hhwhuahin.ac.th 613 33 ขนาดกลาง 23 67.43 65.88 0.00 0.00