โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน

จำนวน 2,360
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ Action
1 1010720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย 1 3,109 ขนาดใหญ่พิเศษ 022255605
2 1010720040 สตรีวิทยา 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 022816505
3 1010720042 วัดราชบพิธ 1 1,843 ขนาดใหญ่พิเศษ 0222630712
4 1010720043 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 1,721 ขนาดใหญ่พิเศษ 022227880
5 1010720048 โยธินบูรณะ 2 3,437 ขนาดใหญ่พิเศษ 021073785
6 1010720050 ราชวินิต มัธยม 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 022820117
7 1010720052 มัธยมวัดหนองจอก สหวิทยาเขตที่ 1 2,585 ขนาดใหญ่พิเศษ 0298954016
8 1010720059 เตรียมอุดมศึกษา 1 4,487 ขนาดใหญ่พิเศษ 022527302
9 1010720063 เทพศิรินทร์ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 022239756
10 1010720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 3,263 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 2906 3972
11 1010720069 พรตพิทยพยัต 2,829 ขนาดใหญ่พิเศษ 022364050
12 1010720070 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สหวิทยาเขตที่ 4 3,185 ขนาดใหญ่พิเศษ 027378914
13 1010720075 สามเสนวิทยาลัย 2 3,015 ขนาดใหญ่พิเศษ 022791992
14 1010720076 ศึกษานารี 4 3,308 ขนาดใหญ่พิเศษ 024667223
15 1010720080 ทวีธาภิเศก 3 2,559 ขนาดใหญ่พิเศษ 024650072
16 1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สหวิทยาเขตที่ 6 2,507 ขนาดใหญ่พิเศษ 0264527003
17 1010720090 ชิโนรสวิทยาลัย 3 1,792 ขนาดใหญ่พิเศษ 0286618813
18 1010720091 สตรีวัดระฆัง 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 024129103
19 1010720097 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 5 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 024152312
20 1010720099 วัดนวลนรดิศ 6 2,350 ขนาดใหญ่พิเศษ 024672817
21 1010720101 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 6 1,837 ขนาดใหญ่พิเศษ 024570505
22 1010720103 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 6 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 028696465
23 1010720104 มัธยมวัดหนองแขม 6 2,975 ขนาดใหญ่พิเศษ 024293402
24 1010720105 บางปะกอกวิทยาคม 5 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 02-428-8980-4
25 1010720109 สุรศักดิ์มนตรี สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 022773690
26 1010720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 029441225-6
27 1010720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 3,882 ขนาดใหญ่พิเศษ 029479161
28 1010720115 วัดสุทธิวราราม 2,899 ขนาดใหญ่พิเศษ 022114192
29 1010720122 หอวัง สหวิทยาเขตที่ 6 3,994 ขนาดใหญ่พิเศษ 025126000
30 1010720123 สารวิทยา 2,812 ขนาดใหญ่พิเศษ 025793646
31 1010720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 2,547 ขนาดใหญ่พิเศษ 022583348
32 1010720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 4,210 ขนาดใหญ่พิเศษ 027227970
33 1010720128 วัดราชโอรส 0 ขนาดใหญ่พิเศษ
34 1010720129 มัธยมวัดสิงห์ 5 3,045 ขนาดใหญ่พิเศษ 024151681
35 1010720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 2,719 ขนาดใหญ่พิเศษ 025662718
36 1010720132 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 025661456
37 1010720134 ศรีอยุธยา 3,005 ขนาดใหญ่พิเศษ 022451717
38 1010720138 สตรีวิทยา ๒ สหวิทยาเขตที่ 3 4,339 ขนาดใหญ่พิเศษ 025709939
39 1010720141 ปัญญาวรคุณ 6 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 024131657
40 1010720144 ฤทธิยะวรรณาลัย 4,062 ขนาดใหญ่พิเศษ 0252334025
41 1010720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สหวิทยาเขตที่ 4 3,214 ขนาดใหญ่พิเศษ 023731473
42 1010720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2,981 ขนาดใหญ่พิเศษ
43 1010720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4,054 ขนาดใหญ่พิเศษ 025383964
44 1010720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 021811100
45 1010720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สหวิทยาเขตที่ 1 2,683 ขนาดใหญ่พิเศษ 029932353
46 1010720152 สิริรัตนาธร 2,761 ขนาดใหญ่พิเศษ 023961984
47 1010720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 024413591
48 1010720157 ศึกษานารีวิทยา 2,792 ขนาดใหญ่พิเศษ 0245035014
49 1010720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 3,123 ขนาดใหญ่พิเศษ 024968322
50 1011570149 สมุทรปราการ 3,413 ขนาดใหญ่พิเศษ 023950016
51 1011570150 สตรีสมุทรปราการ 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 027029990
52 1011570152 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 2,602 ขนาดใหญ่พิเศษ 023846320
53 1011570154 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 023301987
54 1011570155 บางบ่อวิทยาคม 2,710 ขนาดใหญ่พิเศษ 027086118
55 1011570158 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2,542 ขนาดใหญ่พิเศษ 021818142
56 1011570159 บางพลีราษฏร์บำรุง 3,356 ขนาดใหญ่พิเศษ 02 7511507
57 1011570160 พูลเจริญวิทยาคม 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 023127109
58 1011570161 ราชวินิตบางแก้ว 3,257 ขนาดใหญ่พิเศษ 023166313
59 1011570165 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3,040 ขนาดใหญ่พิเศษ 024635143
60 1011570166 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 2,666 ขนาดใหญ่พิเศษ 023830166
61 1012230147 วัดเขมาภิรตาราม 3,159 ขนาดใหญ่พิเศษ 025250470
62 1012230149 สตรีนนทบุรี นนทบุรี 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 025251506
63 1012230150 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 025951240
64 1012230151 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 02-580-6676
65 1012230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 1 3,006 ขนาดใหญ่พิเศษ 029851995
66 1012230162 ปากเกร็ด 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 029606060
67 1012230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 3,693 ขนาดใหญ่พิเศษ 025838311ต่อ311
68 1012230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 029618891-2
69 1013270177 ปทุมวิไล สหวิทยาเขตที่ 1 3,234 ขนาดใหญ่พิเศษ 025816773
70 1013270178 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 025816559
71 1013270180 หอวัง ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 021941455
72 1013270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 025290661
73 1013270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สหวิทยาเขตที่ 3 3,561 ขนาดใหญ่พิเศษ 029049803
74 1013270184 ธัญบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 2,777 ขนาดใหญ่พิเศษ 025238840
75 1013270185 ธัญรัตน์ สหวิทยาเขตที่ 3 3,404 ขนาดใหญ่พิเศษ 025771577
76 1014310399 อยุธยาวิทยาลัย 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035243399
77 1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 3,172 ขนาดใหญ่พิเศษ 035252269
78 1015670160 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 2,861 ขนาดใหญ่พิเศษ 035612643
79 1015670161 สตรีอ่างทอง 8 3,093 ขนาดใหญ่พิเศษ 035611511
80 1016490393 พิบูลวิทยาลัย 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 036411051
81 1016490397 พระนารายณ์ 2,667 ขนาดใหญ่พิเศษ 036413111
82 1016490405 ชัยบาดาลวิทยา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 036689991
83 1017610141 สิงห์บุรี 6 2,821 ขนาดใหญ่พิเศษ 036507171
84 1018090208 ชัยนาทพิทยาคม ธรรมจักร 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056411645
85 1019600300 สระบุรีวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 036211206
86 1019600303 แก่งคอย สหวิทยาเขตที่ 8 2,833 ขนาดใหญ่พิเศษ 036244033
87 1019600306 หนองแค(สรกิจพิทยา) สหวิทยาเขตที่ 7 2,580 ขนาดใหญ่พิเศษ 036371211
88 1019600316 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 036-391217
89 1019600318 มวกเหล็กวิทยา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 036342066
90 1020080308 ชลบุรี (สุขบท) ชลบุรี 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038282294
91 1020080309 ชลราษฏรอำรุง ชลบุรี 1 3,400 ขนาดใหญ่พิเศษ 038282078
92 1020080310 ชลกันยานุกูล ชลบุรี 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038282559
93 1020080316 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี 1 3,165 ขนาดใหญ่พิเศษ 038 444480
94 1020080322 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี 3 2,714 ขนาดใหญ่พิเศษ 038226229
95 1020080324 พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038452305
96 1020080326 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 2 3,075 ขนาดใหญ่พิเศษ 461201 461167
97 1020080330 ศรีราชา ชลบุรี 3 2,805 ขนาดใหญ่พิเศษ 038321015
98 1020080337 สิงห์สมุทร ชลบุรี 3 3,637 ขนาดใหญ่พิเศษ 038437095
99 1020080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038119649
100 1021470219 ระยองวิทยาคม ระยอง 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038614332
101 1021470221 มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 1 2,691 ขนาดใหญ่พิเศษ 038694195
102 1021470222 วัดป่าประดู่ ระยอง 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038611320
103 1021470228 แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง 2 2,679 ขนาดใหญ่พิเศษ 038671160
104 1022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 2,844 ขนาดใหญ่พิเศษ 039311170
105 1022060230 ศรียานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 4 2,751 ขนาดใหญ่พิเศษ 039311225
106 1024070320 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3,588 ขนาดใหญ่พิเศษ 038511249
107 1024070321 ดัดดรุณี ดัดดรุณี 2,775 ขนาดใหญ่พิเศษ 038512547
108 1024070322 วัดโสธรวรารามวราวิหาร แก้วโกวิท 2,560 ขนาดใหญ่พิเศษ 038511989
109 1024070342 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" พนมสารคาม 2,850 ขนาดใหญ่พิเศษ 038551127
110 1025290265 ปราจิณราษฏรอำรุง สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 037211070
111 1026170152 นครนายกวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 2,655 ขนาดใหญ่พิเศษ 0373321
112 1027740294 สระแก้ว 2,945 ขนาดใหญ่พิเศษ 037241091
113 1030201355 ราชสีมาวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044214557
114 1030201356 สุรนารีวิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044255740
115 1030201357 บุญวัฒนา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044920211
116 1030201361 สุรธรรมพิทักษ์ กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 2,875 ขนาดใหญ่พิเศษ 044357990
117 1030201376 เสิงสาง กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044447127
118 1030201386 โชคชัยสามัคคี กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 3,250 ขนาดใหญ่พิเศษ 044491087
119 1030201398 โนนสูงศรีธานี กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044-379250
120 1030201410 ปักธงชัยประชานิรมิต กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044441080
121 1030201414 พิมายวิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044471105
122 1030201435 ปากช่อง กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 3,031 ขนาดใหญ่พิเศษ 044311098
123 1031260846 บุรีรัมย์พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 3,547 ขนาดใหญ่พิเศษ 044611098
124 1031260859 กระสังพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044691036
125 1031260863 นางรอง สหวิทยาเขตที่ 8 3,387 ขนาดใหญ่พิเศษ 044 632298
126 1031260871 หนองกี่พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 9 2,687 ขนาดใหญ่พิเศษ 044641324
127 1031260873 ละหานทรายรัชดาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 4 2,614 ขนาดใหญ่พิเศษ 044649007
128 1031260877 ประโคนชัยพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 2,895 ขนาดใหญ่พิเศษ 044671484
129 1031260884 พุทไธสง สหวิทยาเขตที่ 6 2,618 ขนาดใหญ่พิเศษ 044689014
130 1031260886 ลำปลายมาศ สหวิทยาเขตที่ 5 2,608 ขนาดใหญ่พิเศษ 044661432
131 1032650757 สุรวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 1 3,381 ขนาดใหญ่พิเศษ 044511193
132 1032650758 สิรินธร สหวิทยาเขตที่ 2 3,225 ขนาดใหญ่พิเศษ 044511189
133 1032650791 ประสาทวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044551245
134 1032650822 สังขะ สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044571126
135 1033530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 1 3,686 ขนาดใหญ่พิเศษ 045612611
136 1033530886 สตรีสิริเกศ สหวิทยาเขตที่ 2 3,066 ขนาดใหญ่พิเศษ 045612868
137 1033530897 กันทรารมณ์ สหวิทยาเขตที่ 3 2,542 ขนาดใหญ่พิเศษ 045651143
138 1033530905 กันทรลักษ์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 3,576 ขนาดใหญ่พิเศษ 045661420
139 1033530914 ขุขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 6 3,427 ขนาดใหญ่พิเศษ 045671249
140 1033530957 ศรีรัตนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 1,766 ขนาดใหญ่พิเศษ 045677094
141 1034711095 เบ็ญจะมะมหาราช สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045474423
142 1034711096 นารีนุกูล สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045245784
143 1034711110 เขื่องในพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045391105
144 1034711119 เดชอุดม สหวิทยาเขตที่ 8 3,598 ขนาดใหญ่พิเศษ 045959676
145 1034711132 มัธยมตระการพืชผล สหวิทยาเขตที่ 4 2,897 ขนาดใหญ่พิเศษ 045481168
146 1034711144 ลือคำหาญวารินชำราบ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045321467
147 1035430394 ยโสธรพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045711655
148 1035430406 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045791035
149 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล สหวิทยาเขตที่ 1 2,875 ขนาดใหญ่พิเศษ 044811849
150 1036100758 สตรีชัยภูมิ สหวิทยาเขตที่ 2 3,064 ขนาดใหญ่พิเศษ 044811162
151 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 2,735 ขนาดใหญ่พิเศษ 044872827
152 1036100799 ภูเขียว สหวิทยาเขตที่ 5 2,947 ขนาดใหญ่พิเศษ 044861430
153 1036100807 แก้งคร้อวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 2,619 ขนาดใหญ่พิเศษ 044882908
154 1037750262 อำนาจเจริญ สหวิทยาเขตที่ 10 3,512 ขนาดใหญ่พิเศษ 045511959
155 1038660507 บึงกาฬ 6 2,702 ขนาดใหญ่พิเศษ 042491188
156 1039760327 หนองบัวพิทยาคาร บัวบาน 3,521 ขนาดใหญ่พิเศษ 042312547
157 1040051089 ขอนแก่นวิทยายน 1 4,616 ขนาดใหญ่พิเศษ 043246958
158 1040051090 กัลยาณวัตร 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043224175
159 1040051091 แก่นนครวิทยาลัย 3 4,307 ขนาดใหญ่พิเศษ 043221783
160 1040051112 หนองเรือวิทยา 10 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043294073
161 1040051115 ชุมแพศึกษา 11 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043311118
162 1040051128 น้ำพองศึกษา 8 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043431701
163 1040051142 ศรีกระนวนวิทยาคม 9 2,653 ขนาดใหญ่พิเศษ 043251350
164 1040051146 บ้านไผ่ 4 2,802 ขนาดใหญ่พิเศษ 043272622
165 1041680822 อุดรพิทยานุกูล 7 4,705 ขนาดใหญ่พิเศษ 042212693
166 1041680823 สตรีราชินูทิศ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042244415
167 1041680828 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 7 2,822 ขนาดใหญ่พิเศษ 042221331
168 1041680855 หนองหานวิทยา 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042261184
169 1041680868 บ้านดุงวิทยา 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 0422713234
170 1042520456 เลยพิทยาคม หลักเมืองเลย 3,376 ขนาดใหญ่พิเศษ 042811290
171 1042520475 ศรีสงครามวิทยา วังภูผา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042841409
172 1043660494 ปทุมเทพวิทยาคาร 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042411203
173 1043660514 ชุมพลโพนพิสัย 5 3,035 ขนาดใหญ่พิเศษ 042471050
174 1044410580 สารคามพิทยาคม สหวิทยาเขต 1 3,820 ขนาดใหญ่พิเศษ 043711585
175 1044410581 ผดุงนารี สหวิทยาเขต 2 3,865 ขนาดใหญ่พิเศษ 043711075
176 1044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สหวิทยาเขต 5 2,686 ขนาดใหญ่พิเศษ 043791427
177 1044410618 วาปีปทุม สหวิทยาเขต 4 3,112 ขนาดใหญ่พิเศษ 043799373
178 1045450804 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043511795
179 1045450805 สตรีศึกษา สหวิทยาเขตที่ 2 3,631 ขนาดใหญ่พิเศษ 043511410
180 1045450828 โพนทองพัฒนาวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043571338
181 1045450839 เสลภูมิพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 2,590 ขนาดใหญ่พิเศษ 043551395
182 1045450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043581034
183 1046030581 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043 811278
184 1046030582 อนุกูลนารี สหวิทยาเขตที่ 1 3,448 ขนาดใหญ่พิเศษ 043811271
185 1046030632 สมเด็จพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043861137
186 1047540626 สกลราชวิทยานุกูล สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042711488
187 1047540628 สกลนครพัฒนศึกษา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042728195
188 1047540629 ธาตุนารายณ์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 3,133 ขนาดใหญ่พิเศษ 042970128
189 1047540644 พังโคนวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 1,818 ขนาดใหญ่พิเศษ 042771218
190 1047540650 มัธยมวานรนิวาส สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042791644
191 1047540658 บ้านม่วงพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 1,998 ขนาดใหญ่พิเศษ 042794116
192 1047540664 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหวิทยาเขตที่ 7 2,672 ขนาดใหญ่พิเศษ 042721181
193 1047540669 สว่างแดนดิน สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042721030
194 1050130984 ยุพราชวิทยาลัย 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 053418673
195 1050130985 วัฒโนทัยพายัพ 1 2,854 ขนาดใหญ่พิเศษ 053277151
196 1050131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 053112181
197 1051510293 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน หริภุญชัย 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 053525746
198 1051510294 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จามเทวี 3,152 ขนาดใหญ่พิเศษ 053535303
199 1052500513 บุญวาทย์วิทยาลัย บุญวาทย์ 3,982 ขนาดใหญ่พิเศษ 054230432
200 1052500514 ลำปางกัลยาณี กัลยา 3,163 ขนาดใหญ่พิเศษ 054227654
201 1053690315 อุตรดิตถ์ สหวิทยาเขตที่ 7 2,604 ขนาดใหญ่พิเศษ 055411104
202 1053690316 อุตรดิตถ์ดรุณี สหวิทยาเขตที่ 9 3,013 ขนาดใหญ่พิเศษ 055411105
203 1054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ พลนคร 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 054511124
204 1054390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ โกศักนคร 3,030 ขนาดใหญ่พิเศษ 054511104
205 1055250427 สตรีศรีน่าน 2,702 ขนาดใหญ่พิเศษ 054710373
206 1056320291 พะเยาพิทยาคม 3,406 ขนาดใหญ่พิเศษ 054431275
207 1056320297 เชียงคำวิทยาคม 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 054451982
208 1057120694 สามัคคีวิทยาคม ริมกก 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 053711018
209 1057120695 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ริมกก 2,655 ขนาดใหญ่พิเศษ 053711450
210 1057120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สุดถิ่นไทย 2,961 ขนาดใหญ่พิเศษ 053731007
211 1060220620 นครสวรรค์ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056221151
212 1060220621 สตรีนครสวรรค์ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056221207
213 1060220625 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056226967
214 1060220629 ชุมแสงชนูทิศ 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056282040
215 1060220638 ตาคลีประชาสรรค์ 5 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056261158
216 1060220644 ท่าตะโกพิทยาคม 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056249419
217 1061700267 หนองฉางวิทยา อู่ไท 2,430 ขนาดใหญ่พิเศษ 056531146
218 1062040430 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 055711212
219 1063160237 ตากพิทยาคม สหวิทยาลุ่มน้ำปิง 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 055511134
220 1063160251 สรรพวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 055531094
221 1065360459 พิษณุโลกพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 055265000
222 1065360460 เฉลิมขวัญสตรี สหวิทยาเขตที่ 1 3,101 ขนาดใหญ่พิเศษ 055241947
223 1066350373 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 094-9968609
224 1066350377 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056608830
225 1066350385 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056631577
226 1067380580 วิทยานุกูลนารี 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056711454
227 1067380590 หล่มสักวิทยาคม 3 2,810 ขนาดใหญ่พิเศษ 056701755
228 1070480358 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 3,108 ขนาดใหญ่พิเศษ 032337302
229 1070480359 ราชโบริกานุเคราะห์ สหวิทยาเขตที่ 2 3,566 ขนาดใหญ่พิเศษ 032337039
230 1070480369 รัตนราษฏร์บำรุง สหวิทยาเขตที่ 5 2,704 ขนาดใหญ่พิเศษ 032211400
231 1070480375 โพธาวัฒนาเสนี สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 032231011
232 1071020447 กาญจนานุเคราะห์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 034511060
233 1071020463 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 034511773
234 1072630447 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035525629
235 1072630448 สงวนหญิง สุพรรณบุรี 1 2,793 ขนาดใหญ่พิเศษ 0-3552-1659
236 1072630457 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035595005
237 1072630465 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035591012
238 1072630468 บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035531051
239 1072630472 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 4 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035571244
240 1072630475 อู่ทอง สุพรรณบุรี 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035551046
241 1073180258 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 1 3,604 ขนาดใหญ่พิเศษ 034252613
242 1073180259 ราชินีบูรณะ นครปฐม 3 2,990 ขนาดใหญ่พิเศษ 034258345
243 1073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 034250934
244 1073180265 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 034250948
245 1073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 034996460
246 1073180284 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 3 3,157 ขนาดใหญ่พิเศษ 034318087
247 1073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 4 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 02-4313614
248 1074590111 สมุทรสาครวิทยาลัย 3,056 ขนาดใหญ่พิเศษ 034411885
249 1074590112 สมุทรสาครบูรณะ 2,682 ขนาดใหญ่พิเศษ 034411787
250 1076370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 2,781 ขนาดใหญ่พิเศษ 032425070
251 1076370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 3 2,995 ขนาดใหญ่พิเศษ 032425404
252 1077280255 หัวหิน สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 032511127
253 1080210774 เบญจมราชูทิศ สหวิทยาเขต 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 075447004
254 1080210775 กัลยาณีศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 075356137
255 1080210804 ทุ่งสง สหวิทยาเขต 4 2,690 ขนาดใหญ่พิเศษ 075773152
256 1081010234 อำมาตย์พานิชนุกูล สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 075611181
257 1083400058 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2,921 ขนาดใหญ่พิเศษ 076212075
258 1083400059 สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2,794 ขนาดใหญ่พิเศษ 076211034,22236
259 1084640538 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 4,092 ขนาดใหญ่พิเศษ 077272300
260 1084640539 สุราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 1 2,868 ขนาดใหญ่พิเศษ 077275860
261 1086110284 ศรียาภัย ชุมพร 1 3,338 ขนาดใหญ่พิเศษ 077503376
262 1086110285 สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 1 2,564 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 7751 1014
263 1086110297 สวนศรีวิทยา ชุมพร 2 2,614 ขนาดใหญ่พิเศษ 077541050
264 1090550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 074311006
265 1090550486 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1 3,402 ขนาดใหญ่พิเศษ 074314415
266 1090550513 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 4,150 ขนาดใหญ่พิเศษ 074243599
267 1090550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2,261 ขนาดใหญ่พิเศษ 074253272
268 1090550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2 2,751 ขนาดใหญ่พิเศษ 074251886
269 1090550519 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 2 3,012 ขนาดใหญ่พิเศษ 074553107
270 1092140330 วิเชียรมาตุ สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 0755720578
271 1092140331 สภาราชินี จังหวัดตรัง สหวิทยาเขตที่ 4 2,855 ขนาดใหญ่พิเศษ 075218792
272 1092140346 ห้วยยอด สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 075235179
273 1093340260 พัทลุง สหวิทยาเขต 14 3,067 ขนาดใหญ่พิเศษ 074613022
274 1093340261 สตรีพัทลุง สหวิทยาเขต 14 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 074613023
275 1010720046 วัดราชาธิวาส 0 ขนาดใหญ่ 022432159
276 1010720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สหวิทยาเขตที่ 1 1,778 ขนาดใหญ่ 021766010
277 1010720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2,034 ขนาดใหญ่ 022365758
278 1010720057 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2,303 ขนาดใหญ่ 029480621
279 1010720058 บางกะปิ 2,022 ขนาดใหญ่ 023775870
280 1010720060 เทพลีลา 2,078 ขนาดใหญ่ 023180625
281 1010720064 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 ขนาดใหญ่ 022210196
282 1010720065 พระโขนงพิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 5 1,675 ขนาดใหญ่ 023115185
283 1010720071 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 2,343 ขนาดใหญ่ 025439521
284 1010720072 นนทรีวิทยา 1,648 ขนาดใหญ่ 022862105
285 1010720077 วัดอินทาราม 1,502 ขนาดใหญ่ 024653310
286 1010720089 มหรรณพาราม 4 1,428 ขนาดใหญ่ 024486258
287 1010720094 มัธยมวัดนายโรง 3 951 ขนาดใหญ่ 0922826530
288 1010720098 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 5 1,318 ขนาดใหญ่ 028493310
289 1010720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง 1,785 ขนาดใหญ่ 023760462
290 1010720116 สตรีศรีสุริโยทัย 1,817 ขนาดใหญ่ 022110383
291 1010720124 ราชดำริ 1,981 ขนาดใหญ่ 023374429
292 1010720125 ปทุมคงคา สหวิทยาเขตที่ 5 1,525 ขนาดใหญ่ 023912444
293 1010720130 บางมดวิทยา 2,100 ขนาดใหญ่ 024683877
294 1010720135 สันติราษฏร์วิทยาลัย 1,828 ขนาดใหญ่ 023544990
295 1010720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 1,634 ขนาดใหญ่ 025707343
296 1010720143 ราชวินิตบางเขน สหวิทยาเขตที่ 6 1,707 ขนาดใหญ่ 025801555
297 1010720145 ศรีพฤฒา 1,684 ขนาดใหญ่ +6623682148
298 1010720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 2,336 ขนาดใหญ่ 025302326
299 1010720155 วัดพุทธบูชา 5 2,058 ขนาดใหญ่ 024263441
300 1010720156 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 5 0 ขนาดใหญ่ 024261369
301 1010720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1,580 ขนาดใหญ่ 025360017
302 1010720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 0 ขนาดใหญ่ 021306445
303 1011570151 มัธยมวัดด่านสำโรง 1,692 ขนาดใหญ่ 023843679
304 1011570153 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 0 ขนาดใหญ่ 023890800
305 1011570163 วัดทรงธรรม 2,098 ขนาดใหญ่ 0246333456
306 1011570164 วิสุทธิกษัตรี 1,786 ขนาดใหญ่ 024625428
307 1011570168 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 0 ขนาดใหญ่ 024258547
308 1011570170 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1,892 ขนาดใหญ่ 023151456
309 1011570171 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 ขนาดใหญ่ 023232853
310 1011570172 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 1,988 ขนาดใหญ่ 0814301710
311 1012230146 รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 3 0 ขนาดใหญ่ 025276128
312 1012230148 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี 3 2,171 ขนาดใหญ่ 029691402
313 1012230157 ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี 2 1,513 ขนาดใหญ่ 029277239
314 1012230158 บางบัวทอง นนทบุรี 2 0 ขนาดใหญ่ 025717595
315 1012230160 ไทรน้อย นนทบุรี 3 2,121 ขนาดใหญ่ 025971199
316 1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สหวิทยาเขตที่ 3 2,270 ขนาดใหญ่ 028067492
317 1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 1,997 ขนาดใหญ่ 024210652
318 1013270186 สายปัญญารังสิต สหวิทยาเขตที่ 4 2,149 ขนาดใหญ่ 025363544
319 1013270187 หนองเสือวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่ 025491124
320 1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 2,142 ขนาดใหญ่ 020110991
321 1013270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 4 2,451 ขนาดใหญ่ 02-569-1051
322 1013270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่ 021496400
323 1014310401 อยุธยานุสรณ์ 2,255 ขนาดใหญ่ 035251028
324 1014310403 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 1,536 ขนาดใหญ่ 035341120
325 1014310409 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 0 ขนาดใหญ่ 035261922
326 1014310420 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 0 ขนาดใหญ่ 035201311
327 1016490403 โคกสำโรงวิทยา 1,716 ขนาดใหญ่ 036441641
328 1016490410 บ้านหมี่วิทยา 1,523 ขนาดใหญ่ 036471031
329 1018090217 คุรุประชาสรรค์ ขุนสรรค์ 1,511 ขนาดใหญ่ 056481439
330 1018090220 หันคาพิทยาคม ขุนสรรค์ 0 ขนาดใหญ่ 056451184
331 1019600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 036214099
332 1019600309 ประเทียบวิทยาทาน 0 ขนาดใหญ่ 036377456
333 1019600321 เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สหวิทยาเขตที่ 6 1,836 ขนาดใหญ่ 0897422356
334 1020080311 แสนสุข ชลบุรี 1 1,629 ขนาดใหญ่ 038381669
335 1020080312 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี 1 2,172 ขนาดใหญ่ 038273174
336 1020080321 บางละมุง ชลบุรี 3 2,194 ขนาดใหญ่ 038221620
337 1020080325 พานทอง ชลบุรี 2 0 ขนาดใหญ่ 038206000
338 1020080331 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี 3 1,618 ขนาดใหญ่ 038350456
339 1020080335 สัตหีบวิทยาคม ชลบุรี 3 0 ขนาดใหญ่ 038237299
340 1021470227 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง 1 2,336 ขนาดใหญ่ 038602333
341 1021470229 ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง 2 1,601 ขนาดใหญ่ 038669383
342 1021470233 วังจันทร์วิทยา ระยอง 2 0 ขนาดใหญ่ 038666247
343 1021470235 ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง 1 1,892 ขนาดใหญ่ 038659071
344 1021470238 นิคมวิทยา ระยอง 1 1,692 ขนาดใหญ่ 038636110
345 1022060232 เบญจมานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 2 1,694 ขนาดใหญ่ 039325990
346 1022060236 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) สหวิทยาเขตที่ 3 1,586 ขนาดใหญ่ 039431341
347 1023150122 ตราษตระการคุณ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 039511151
348 1023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ สหวิทยาเขตที่ 8 1,845 ขนาดใหญ่ 039511209
349 1024070324 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2,134 ขนาดใหญ่ 038981614
350 1025290266 ปราจีนกัลยาณี สหวิทยาเขตที่ 2 2,425 ขนาดใหญ่ 037211071
351 1025290272 กบินทร์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่ 037480727
352 1025290285 ประจันตราษฏร์บำรุง สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่
353 1026170153 นวมราชานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 4 982 ขนาดใหญ่ 037311467
354 1026170157 บ้านนา(นายกพิทยากร) สหวิทยาเขตที่ 5 2,165 ขนาดใหญ่ 037381785
355 1026170160 องครักษ์ สหวิทยาเขตที่ 5 1,518 ขนาดใหญ่ 037291299
356 1027740303 วังน้ำเย็นวิทยาคม 2,116 ขนาดใหญ่ 037251429
357 1027740308 อรัญประเทศ 2,355 ขนาดใหญ่ 037231135
358 1030201360 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 1,975 ขนาดใหญ่ 044000825
359 1030201364 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 0 ขนาดใหญ่ 044214935
360 1030201378 เมืองคง กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 0 ขนาดใหญ่ 044459133
361 1030201383 จักราชวิทยา กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 2,300 ขนาดใหญ่ 044399167
362 1030201389 มัธยมด่านขุนทด กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 1,842 ขนาดใหญ่ 044389333
363 1030201417 ห้วยแถลงพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 2,133 ขนาดใหญ่ 044391202
364 1031260848 บัวหลวงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 1,659 ขนาดใหญ่ 044183101
365 1031260855 คูเมืองวิทยาคม 1,158 ขนาดใหญ่ 044699055
366 1031260880 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สหวิทยาเขตที่ 2 2,026 ขนาดใหญ่ 044670431
367 1031260882 บ้านกรวดวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 2 2,497 ขนาดใหญ่ 044679098
368 1031260891 สตึก สหวิทยาเขตที่ 7 2,054 ขนาดใหญ่ 04461124
369 1032650769 วีรวัฒน์โยธิน สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 044519689
370 1032650779 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 044591159
371 1032650787 จอมพระประชาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 3 1,877 ขนาดใหญ่ 044581138
372 1032650803 รัตนบุรี สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 044599249
373 1032650812 ศีขรภูมิพิสัย สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่ 044560087
374 1032650829 สุรพินท์พิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 1,511 ขนาดใหญ่ 044541096
375 1032650833 บัวเชดวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 1,848 ขนาดใหญ่ 044579107
376 1032650835 พนมดงรักวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่ 044558953
377 1033530923 ปรางค์กู่ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่ 045697088
378 1033530945 กำแพง สหวิทยาเขตที่ 4 2,029 ขนาดใหญ่ 045691536
379 1033530952 ห้วยทับทันวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่ 045699080
380 1034711098 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 045314709
381 1034711106 ศรีเมืองวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 045251623
382 1034711117 เขมราฐพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 045491783
383 1034711127 น้ำยืนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่ 045371105
384 1034711129 บุณฑริกวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่ 045201228
385 1035430399 ทรายมูลวิทยา สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่ 045787063
386 1035430401 กุดชุมวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 12 1,762 ขนาดใหญ่ 045789101
387 1035430416 เลิงนกทา สหวิทยาเขตที่ 11 2,380 ขนาดใหญ่ 045781116
388 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 044811768
389 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 044897109
390 1036100814 คอนสารวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 044867177
391 1037750274 ปทุมราชวงศา สหวิทยาเขตที่ 11 1,559 ขนาดใหญ่ 045459229
392 1037750280 หัวตะพานวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 12 0 ขนาดใหญ่ 045469506
393 1038660511 พรเจริญวิทยา 8 1,728 ขนาดใหญ่ 042487097
394 1038660521 โซ่พิสัยพิทยาคม 9 1,681 ขนาดใหญ่ 042485055
395 1038660530 เซกา 7 1,746 ขนาดใหญ่ 042489156
396 1038660536 ปากคาดพิทยาคม 9 0 ขนาดใหญ่ 042481123-4
397 1038660541 ศรีวิไลวิทยา 8 0 ขนาดใหญ่ 042497429
398 1039760331 คำแสนวิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ 0 ขนาดใหญ่ 042359125
399 1039760338 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร บัวบาน 0 ขนาดใหญ่ 042354079
400 1040051095 นครขอนแก่น 3 0 ขนาดใหญ่ 043255272
401 1040051096 ขามแก่นนคร 1 1,605 ขนาดใหญ่ 043241720
402 1040051153 พล 6 1,623 ขนาดใหญ่ 043414211
403 1040051167 ภูเวียงวิทยาคม 10 0 ขนาดใหญ่ 043291711
404 1040051171 มัญจาศึกษา 5 1,852 ขนาดใหญ่ 043289167
405 1041680824 ประจักษ์ศิลปาคาร 2,392 ขนาดใหญ่ 042223279
406 1041680842 หนองวัวซอพิทยาคม 7 0 ขนาดใหญ่ 042298660
407 1041680845 กุมภวาปี 7 2,170 ขนาดใหญ่ 042334687
408 1041680862 ศรีธาตุพิทยาคม 7 1,553 ขนาดใหญ่ 042382452
409 1041680874 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 7 0 ขนาดใหญ่ 042281279
410 1041680881 เพ็ญพิทยาคม 7 1,681 ขนาดใหญ่ 042279116
411 1042520461 เชียงคาน หลักเมืองเลย 0 ขนาดใหญ่ 042821159
412 1043660501 ท่าบ่อ 4 0 ขนาดใหญ่ 042431728
413 1044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 6 2,027 ขนาดใหญ่ 043761654
414 1044410601 เชียงยืนพิทยาคม สหวิทยาเขต 6 1,526 ขนาดใหญ่ 043781463
415 1044410604 บรบือ สหวิทยาเขต 3 1,991 ขนาดใหญ่ 043771049
416 1044410605 บรบือวิทยาคาร สหวิทยาเขต 3 2,113 ขนาดใหญ่ 043771026
417 1044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 5 1,829 ขนาดใหญ่ 043779225
418 1045450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 3 1,880 ขนาดใหญ่ 043589161
419 1045450814 ปทุมรัตต์พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่ 043587071
420 1045450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่ 043561149
421 1045450825 พนมไพรวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 043030251
422 1045450847 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 4 1,751 ขนาดใหญ่ 043580649
423 1046030591 กมลาไสย สหวิทยาเขตที่ 2 2,304 ขนาดใหญ่ 043899037
424 1046030596 ร่องคำ สหวิทยาเขตที่ 2 2,248 ขนาดใหญ่ 043897030
425 1046030607 ยางตลาดวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่ 043891378
426 1047540633 กุสุมาลย์วิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 042769056
427 1047540637 พรรณาวุฒาจารย์ สหวิทยาเขตที่ 2 1,295 ขนาดใหญ่ 042779117
428 1047540646 มัธยมวาริชภูมิ สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่ 042781190
429 1047540647 ธรรมบวรวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่ 042774113
430 1047540656 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 042796084
431 1047540661 อากาศอำนวยศึกษา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 042799121
432 1047540662 โพนงามศึกษา สหวิทยาเขตที่ 5 1,042 ขนาดใหญ่ 042168095
433 1047540671 เต่างอยพัฒนศึกษา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่ 042761022
434 1047540672 ร่มเกล้า สหวิทยาเขตที่ 4 1,473 ขนาดใหญ่ 042766063
435 1048190456 ปิยะมหาราชาลัย สหวิทยาเขตที่ 1 2,204 ขนาดใหญ่ 042511188
436 1048190458 นครพนมวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 2,369 ขนาดใหญ่ 042511509
437 1048190478 ธาตุพนม สหวิทยาเขตที่ 3 2,314 ขนาดใหญ่ 042540842
438 1048190483 เรณูนครวิทยานุกูล สหวิทยาเขตที่ 3 2,073 ขนาดใหญ่ 042579295
439 1048190486 นาแกสามัคคีวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 1,965 ขนาดใหญ่ 042571254
440 1048190490 สหราษฏร์รังสฤษดิ์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 042190131
441 1048190496 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สหวิทยาเขตที่ 4 1,058 ขนาดใหญ่ 042597131
442 1049730247 มุกดาหาร 0 ขนาดใหญ่ 042611087
443 1050130991 จอมทอง 1 0 ขนาดใหญ่ 053341163
444 1050130994 เชียงดาววิทยาคม 3 0 ขนาดใหญ่ 053455245
445 1050130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 1 733 ขนาดใหญ่ 053104811
446 1050131001 แม่ริมวิทยาคม 2 1,573 ขนาดใหญ่ 053297520
447 1050131005 ฝางชนูปถัมภ์ 3 1,650 ขนาดใหญ่ 053346740
448 1050131009 สันป่าตองวิทยาคม 4 0 ขนาดใหญ่ 053311360
449 1050131011 สันกำแพง 1 2,435 ขนาดใหญ่ 053331907
450 1050131012 สันทรายวิทยาคม 2 1,505 ขนาดใหญ่ 053498220
451 1051510301 เวียงเจดีย์วิทยา ศรีวิชัย 0 ขนาดใหญ่ 053979822
452 1052500531 เถินวิทยา เถินบุรินทร์ 1,400 ขนาดใหญ่ 054291624
453 1052500537 สบปราบพิทยาคม เถินบุรินทร์ 0 ขนาดใหญ่ 054296161
454 1053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่ 055479933
455 1053690327 พิชัย สหวิทยาเขตที่ 8 2,050 ขนาดใหญ่ 055421402
456 1055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 2,155 ขนาดใหญ่ 054710411
457 1055250433 ปัว 1,949 ขนาดใหญ่ 054719753
458 1055250437 ท่าวังผาพิทยาคม 0 ขนาดใหญ่ 054799115
459 1057120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคม ริมกก 1,034 ขนาดใหญ่ 053705944
460 1057120708 เทิงวิทยาคม อิงโขง 0 ขนาดใหญ่ 053795474
461 1057120710 พานพิทยาคม เวียงกาหลง 1,717 ขนาดใหญ่ 053721512
462 1057120716 แม่จันวิทยาคม สุดถิ่นไทย 2,011 ขนาดใหญ่ 053771787
463 1057120719 เชียงแสนวิทยาคม สุดถิ่นไทย 0 ขนาดใหญ่ 053650754
464 1058420347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 6 0 ขนาดใหญ่ 053611349
465 1060220631 หนองบัว 2 1,793 ขนาดใหญ่ 056251281
466 1060220649 พยุหะพิทยาคม 1 0 ขนาดใหญ่ 056341505
467 1060220652 ลาดยาววิทยาคม 4 1,798 ขนาดใหญ่ 056271397
468 1060220654 เทพศาลาประชาสรรค์ 4 0 ขนาดใหญ่ 056000818
469 1060220658 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 4 1,415 ขนาดใหญ่ 056293056
470 1061700260 อุทัยวิทยาคม 2,021 ขนาดใหญ่ 056511334
471 1061700272 บ้านไร่วิทยา พนารักษ์ 0 ขนาดใหญ่ 056539014
472 1062040431 วชิรปราการวิทยาคม 1,494 ขนาดใหญ่ 055799035
473 1062040433 วัชรวิทยา 0 ขนาดใหญ่ 055 711 901
474 1062040445 ขาณุวิทยา 1,968 ขนาดใหญ่ 055779226
475 1062040452 พรานกระต่ายพิทยาคม 1,752 ขนาดใหญ่ 055775655
476 1063160238 ผดุงปัญญา สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง 1,646 ขนาดใหญ่ 055511135
477 1064620359 สุโขทัยวิทยาคม สหวิทยาเขตเจ้าราม 2,487 ขนาดใหญ่ 055611786
478 1064620360 อุดมดรุณี สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 0 ขนาดใหญ่ 055611271
479 1064620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 0 ขนาดใหญ่ 055681344
480 1064620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 1,548 ขนาดใหญ่ 055659217
481 1065360461 จ่านกร้อง สหวิทยาเขตที่ 6 2,313 ขนาดใหญ่ 055245743
482 1065360467 พุทธชินราชพิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 1,929 ขนาดใหญ่ 055304180
483 1065360470 นครไทย สหวิทยาเขตที่ 3 1,583 ขนาดใหญ่ 055389892
484 1066350382 ตะพานหิน ตะพานหิน 2,154 ขนาดใหญ่ 056621054
485 1066350395 เขาทรายทับคล้อพิทยา ตะพานหิน 0 ขนาดใหญ่ 056649372
486 1066350397 สากเหล็กวิทยา เมืองพิจิตร 0 ขนาดใหญ่ 056699331
487 1067380579 เพชรพิทยาคม 1 0 ขนาดใหญ่ 056711453
488 1067380597 หล่มเก่าพิทยาคม 4 0 ขนาดใหญ่ 056709283
489 1067380599 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 6 1,768 ขนาดใหญ่ 056792132
490 1067380608 หนองไผ่ 5 1,978 ขนาดใหญ่ 056781622
491 1070480362 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 032261390
492 1070480365 สายธรรมจันทร์ สหวิทยาเขตที่ 3 1,666 ขนาดใหญ่ 032241004
493 1071020449 เทพมงคลรังษี สหวิทยาเขตที่ 6 1,633 ขนาดใหญ่ 034511320
494 1071020458 ท่ามะกาวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดใหญ่ 034541044
495 1071020464 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่ 034611034
496 1071020471 อุดมสิทธิศึกษา 0 ขนาดใหญ่ 034595027
497 1072630451 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1 2,364 ขนาดใหญ่ 035494715
498 1072630453 ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี 2 2,134 ขนาดใหญ่ 035578088
499 1072630459 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) สุพรรณบุรี 1 0 ขนาดใหญ่ 035587339
500 1072630462 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 4 969 ขนาดใหญ่ 035 581 970
501 1073180261 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 1 0 ขนาดใหญ่ 034-261587
502 1073180266 กำแพงแสนวิทยา นครปฐม 2 2,033 ขนาดใหญ่ 034351047
503 1073180276 คงทองวิทยา นครปฐม 2 1,974 ขนาดใหญ่ 034381769
504 1073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม 4 1,628 ขนาดใหญ่ 024821153
505 1074590116 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 2,010 ขนาดใหญ่ 034471902
506 1074590118 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 7 1,627 ขนาดใหญ่ 024202435
507 1075580096 ศรัทธาสมุทร สหวิทยาเขตที่ 9 2,187 ขนาดใหญ่ 034 711221
508 1075580097 ถาวรานุกูล 2,232 ขนาดใหญ่ 034711238
509 1076370250 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สหวิทยาเขตที่ 4 1,522 ขนาดใหญ่ 032425383
510 1076370251 คงคาราม สหวิทยาเขตที่ 2 2,166 ขนาดใหญ่ 032425492
511 1076370265 บ้านลาดวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 032491343
512 1077280239 ประจวบวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 032611103
513 1077280242 กุยบุรีวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 032681574
514 1077280246 บางสะพานวิทยา 2,113 ขนาดใหญ่ 032691385
515 1077280258 สามร้อยยอดวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 1,718 ขนาดใหญ่ 032688488
516 1080210778 โยธินบำรุง สหวิทยาเขต 2 1,990 ขนาดใหญ่ 075313271
517 1080210786 ฉวางรัชดาภิเษก สหวิทยาเขต 7 0 ขนาดใหญ่ 075481169
518 1080210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สหวิทยาเขต 13 0 ขนาดใหญ่ 075521052
519 1080210805 สตรีทุ่งสง สหวิทยาเขต 5 2,098 ขนาดใหญ่ 075411348
520 1080210818 ปากพนัง สหวิทยาเขต 10 2,088 ขนาดใหญ่ 075517186
521 1081010235 เมืองกระบี่ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่ 075663646
522 1081010237 พนมเบญจา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 075689028
523 1081010243 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 0 ขนาดใหญ่ 075699209
524 1081010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 7 2,157 ขนาดใหญ่ 075619068
525 1081010250 เหนือคลองประชาบำรุง สหวิทยาเขตที่ 5 1,821 ขนาดใหญ่ 075691470
526 1082330174 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 1,863 ขนาดใหญ่ 076412065
527 1082330178 ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 0 ขนาดใหญ่ 076494338
528 1082330181 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) พังงา 0 ขนาดใหญ่ 076421118
529 1082330185 ท้ายเหมืองวิทยา พังงา 0 ขนาดใหญ่ 0
530 1083400060 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2,244 ขนาดใหญ่ 076224125
531 1083400062 เมืองถลาง ภูเก็ต 1,822 ขนาดใหญ่ 076621142
532 1084640540 เมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 2,380 ขนาดใหญ่ 077285686
533 1084640543 สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี 1 0 ขนาดใหญ่ 077355351
534 1084640553 ทีปราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 1 0 ขนาดใหญ่ 077425053
535 1084640555 ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 0 ขนาดใหญ่ 077431079
536 1084640562 บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 1,432 ขนาดใหญ่ 077397115
537 1084640567 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 3 1,565 ขนาดใหญ่ 077341044
538 1084640575 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 3 2,230 ขนาดใหญ่ 077361996
539 1084640577 พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 1,701 ขนาดใหญ่ 077369121
540 1084640579 พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 2,027 ขนาดใหญ่ 077311321
541 1084640583 ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี 3 0 ขนาดใหญ่ 077367081
542 1085460093 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 2,064 ขนาดใหญ่ 077811078
543 1085460094 สตรีระนอง ระนอง 1,918 ขนาดใหญ่ 077811484
544 1090550488 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1 2,134 ขนาดใหญ่ 074802131
545 1090550496 นาทวีวิทยาคม 3 2,193 ขนาดใหญ่ 074371018
546 1090550510 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 3 0 ขนาดใหญ่ 074411070
547 1090550516 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 2 910 ขนาดใหญ่ 074291157
548 1091560167 สตูลวิทยา 4 0 ขนาดใหญ่ 074711955
549 1091560168 พิมานพิทยาสรรค์ 4 1,873 ขนาดใหญ่ 074711086
550 1091560174 กำแพงวิทยา 4 0 ขนาดใหญ่ 074701204
551 1092140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่ 075281474
552 1093340271 ตะโหมด สหวิทยาเขต 16 0 ขนาดใหญ่ 074695392
553 1094300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 0 ขนาดใหญ่ 073336575
554 1094300330 เดชะปัตตนยานุกูล 3 0 ขนาดใหญ่ 073336182
555 1095440214 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 2,322 ขนาดใหญ่ 073212820
556 1096240348 นราธิวาส 2,154 ขนาดใหญ่ 073541771
557 1096240362 สุไหงโกลก 1,511 ขนาดใหญ่ 073611053
558 1010720044 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 2 621 ขนาดกลาง 022813535
559 1010720045 วัดสังเวช 1 270 ขนาดกลาง 026292509
560 1010720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สหวิทยาเขตที่ 4 1,445 ขนาดกลาง 021754825
561 1010720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1,180 ขนาดกลาง 023647335
562 1010720067 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1,461 ขนาดกลาง 025407202
563 1010720074 ไตรมิตรวิทยาลัย 919 ขนาดกลาง 026230904
564 1010720078 มัธยมวัดดาวคนอง 4 0 ขนาดกลาง 024682163
565 1010720079 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 4 0 ขนาดกลาง 024657753
566 1010720082 ฤทธิณรงค์รอน 0 ขนาดกลาง 024654580
567 1010720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 771 ขนาดกลาง 022772653
568 1010720085 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 4 671 ขนาดกลาง 024182911
569 1010720086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 0 ขนาดกลาง 024247882
570 1010720092 สุวรรณารามวิทยาคม 1,474 ขนาดกลาง 024241671
571 1010720093 มัธยมวัดดุสิตาราม 3 1,027 ขนาดกลาง 024248870
572 1010720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 ขนาดกลาง 024524740
573 1010720100 วัดรางบัว 0 ขนาดกลาง
574 1010720107 วัดบวรมงคล 3 0 ขนาดกลาง 024247483
575 1010720110 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 761 ขนาดกลาง 0-269-9152
576 1010720117 ยานนาเวศวิทยาคม 1,395 ขนาดกลาง 022113518
577 1010720120 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 ขนาดกลาง 025870978
578 1010720121 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 0 ขนาดกลาง 029593747
579 1010720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา 1,343 ขนาดกลาง 025653725
580 1010720140 มัธยมวัดธาตุทอง สหวิทยาเขตที่ 5 1,362 ขนาดกลาง 023902543
581 1010720158 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 0 ขนาดกลาง 024293740
582 1011570073 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 512 ขนาดกลาง 021706512
583 1011570157 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 0 ขนาดกลาง 023301276
584 1011570162 บางแก้วประชาสรรค์ 0 ขนาดกลาง 027102005
585 1012230154 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี 1 719 ขนาดกลาง 024475774
586 1012230161 ราษฏร์นิยม นนทบุรี 2 491 ขนาดกลาง 029855662
587 1012230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 0 ขนาดกลาง 025017463
588 1012230165 โพธินิมิตวิทยาคม 1,044 ขนาดกลาง 025843878
589 1013270179 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 025811825
590 1013270188 บัวแก้วเกษร สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 0962536525
591 1013270191 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 1 720 ขนาดกลาง 025994462
592 1013270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 3 878 ขนาดกลาง 021901003
593 1013270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 025320569
594 1013270199 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 2 1,159 ขนาดกลาง 025931965
595 1014310405 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 0 ขนาดกลาง 035259201
596 1014310407 บางไทรวิทยา 0 ขนาดกลาง 038371250
597 1014310412 บางปะหัน 934 ขนาดกลาง 035381630
598 1014310413 ผักไห่(สุทธาประมุข) 0 ขนาดกลาง 035391381
599 1014310416 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 1,401 ขนาดกลาง 035311131
600 1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 708 ขนาดกลาง 035951542
601 1014310418 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 0 ขนาดกลาง 035271010
602 1014310419 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 0 ขนาดกลาง 035257262
603 1014310423 บางซ้ายวิทยา 542 ขนาดกลาง 035959719
604 1014310424 อุทัย 0 ขนาดกลาง 035356502
605 1015670164 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 9 596 ขนาดกลาง 035661274
606 1015670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 1,047 ขนาดกลาง 035691828
607 1015670168 แสวงหาวิทยาคม 8 507 ขนาดกลาง 035610960
608 1015670170 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 9 1,396 ขนาดกลาง 035631206
609 1015670173 สามโก้วิทยาคม 0 ขนาดกลาง 035631425
610 1016490394 โคกกะเทียมวิทยาลัย 0 ขนาดกลาง 036486333
611 1016490395 โคกตูมวิทยา 0 ขนาดกลาง 036499176
612 1016490400 พัฒนานิคม 0 ขนาดกลาง 036491338
613 1016490404 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 721 ขนาดกลาง 036776925
614 1016490406 ชัยบาดาลพิทยาคม 0 ขนาดกลาง 036689817
615 1016490408 ท่าวุ้งวิทยาคาร 0 ขนาดกลาง 036481206
616 1016490414 ท่าหลวงวิทยาคม 0 ขนาดกลาง 036689228
617 1016490416 โคกเจริญวิทยา 562 ขนาดกลาง 036651123
618 1016490418 ลำสนธิวิทยา 0 ขนาดกลาง 036689836
619 1016490419 หนองม่วงวิทยา 0 ขนาดกลาง 036431737
620 1017610143 บางระจันวิทยา 7 0 ขนาดกลาง 036591470
621 1017610149 อินทร์บุรี 7 1,317 ขนาดกลาง 036581528
622 1018090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ธรรมจักร 668 ขนาดกลาง 056491323
623 1018090213 วัดสิงห์ ธรรมจักร 700 ขนาดกลาง 056461603
624 1018090214 สรรพยาวิทยา ธรรมจักร 585 ขนาดกลาง 056499154
625 1018090219 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ ขุนสรรค์ 0 ขนาดกลาง 056 489115
626 1019600310 หนองแซงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 522 ขนาดกลาง 036399161
627 1019600311 บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) สหวิทยาเขตที่ 6 959 ขนาดกลาง 036202106
628 1019600314 สุธีวิทยา 0 ขนาดกลาง 036239314
629 1020080313 อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี 1 0 ขนาดกลาง 038397054
630 1020080317 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร ชลบุรี 1 0 ขนาดกลาง 0800657345
631 1020080318 คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี 1 530 ขนาดกลาง 038201393
632 1020080319 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 1 714 ขนาดกลาง 038485149
633 1020080320 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี 1 0 ขนาดกลาง 038219193
634 1020080327 ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี 2 0 ขนาดกลาง 038466110
635 1020080332 บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี 3 1,043 ขนาดกลาง 038347815
636 1020080333 สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี 3 1,249 ขนาดกลาง 038338053
637 1020080338 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี 2 1,135 ขนาดกลาง 038211446
638 1020080339 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ชลบุรี 2 0 ขนาดกลาง 038209278
639 1021470220 เพรักษมาตาวิทยา ระยอง 1 762 ขนาดกลาง 038651971
640 1021470224 ระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง 1 884 ขนาดกลาง 038 940381
641 1021470225 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 1 1,025 ขนาดกลาง 038029050
642 1021470230 สุนทรภู่พิทยา ระยอง 2 702 ขนาดกลาง 038657658
643 1021470232 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 2 972 ขนาดกลาง 038671112
644 1022060233 ขลุงรัชดาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 2 813 ขนาดกลาง 039441789
645 1022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 654 ขนาดกลาง 039447020
646 1022060241 หนองตาคงพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 5 633 ขนาดกลาง 039496030
647 1022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" สหวิทยาเขตที่ 2 879 ขนาดกลาง 039434135
648 1022060246 สอยดาววิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 039381140
649 1022060247 ทุ่งขนานวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 587 ขนาดกลาง 039497546
650 1022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 3 866 ขนาดกลาง 039308273
651 1022060249 นายายอามพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 818 ขนาดกลาง 039491061
652 1022060251 คิชฌกูฏวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 674 ขนาดกลาง 039309099
653 1023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 526 ขนาดกลาง 039511251
654 1023150129 คลองใหญ่วิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 039581192
655 1023150130 เขาสมิงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 1,031 ขนาดกลาง 039619095
656 1023150133 บ่อไร่วิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 773 ขนาดกลาง 039591043
657 1023150136 แหลมงอบวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 039597020
658 1024070331 บางน้ำเปรี้ยววิทยา ดัดดรุณี 0 ขนาดกลาง 038581109
659 1024070332 ดอนฉิมพลีพิทยาคม แก้วโกวิท 633 ขนาดกลาง 038585097
660 1024070337 บางปะกง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1,078 ขนาดกลาง 038531400
661 1024070338 พุทธิรังสีพิบูล แก้วโกวิท 788 ขนาดกลาง 038577021
662 1024070344 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 0 ขนาดกลาง 038553884
663 1024070346 สนามชัยเขต พนมสารคาม 0 ขนาดกลาง 038-086431
664 1024070350 แปลงยาวพิทยาคม ดัดดรุณี 0 ขนาดกลาง 038589123
665 1024070351 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 847 ขนาดกลาง 038556062
666 1025290275 วังตะเคียนวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 683 ขนาดกลาง 037452743
667 1025290279 มณีเสวตรอุปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 3 772 ขนาดกลาง 037289096
668 1025290282 ชิตใจชื่น สหวิทยาเขตที่ 1 520 ขนาดกลาง 037271223
669 1025290288 ศรีมหาโพธิ สหวิทยาเขตที่ 2 1,189 ขนาดกลาง 037279200
670 1025290290 ศรีมโหสถ สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 037276486
671 1026170154 ปิยชาติพัฒนา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 037393055
672 1027740296 ท่าเกษมพิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 วังบูรพา 542 ขนาดกลาง 037447058
673 1027740298 คลองหาดพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 วังบูรพา 1,027 ขนาดกลาง 037512233
674 1027740300 ตาพระยา 959 ขนาดกลาง 037269079
675 1027740301 ทัพราชวิทยา 711 ขนาดกลาง 037247898
676 1027740312 ทัพพระยาพิทยา 0 ขนาดกลาง 037441111
677 1027740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม 765 ขนาดกลาง 037449190
678 1030201358 มหิศราธิบดี กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 902 ขนาดกลาง 044415231
679 1030201362 สุรนารีวิทยา ๒ กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 0 ขนาดกลาง 044927070
680 1030201366 บุญวัฒนา 2 กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดกลาง 044924533
681 1030201375 โนนสมบูรณ์วิทยา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดกลาง 044961088
682 1030201382 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 701 ขนาดกลาง 044387122
683 1030201403 ขามสะแกแสง กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 1,347 ขนาดกลาง 044 014017
684 1030201406 เกล็ดลิ้นวิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 0 ขนาดกลาง 044975228-9
685 1030201416 นิคมพิมายศึกษา กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 0 ขนาดกลาง 044965448
686 1030201420 ชุมพวงศึกษา กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 0 ขนาดกลาง 044477223
687 1030201427 ขามทะเลสอวิทยา กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 971 ขนาดกลาง 044397229
688 1030201432 หนองน้ำใสพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 742 ขนาดกลาง 044985121
689 1030201436 มัธยมวชิราลงกรณวราราม กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดกลาง 044328668
690 1030201442 หนองบุญมากประสงค์วิทยา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดกลาง 044001650
691 1030201445 ภู่วิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 0 ขนาดกลาง 044475070
692 1030201460 สีดาวิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 1,009 ขนาดกลาง 044329034
693 1030201462 ท่าช้างราษฏร์บำรุง กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 0 ขนาดกลาง 044300504
694 1031260847 ภัทรบพิตร 1,369 ขนาดกลาง 044611984
695 1031260849 พระครูพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 837 ขนาดกลาง 044666122
696 1031260856 ตูมใหญ่วิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 818 ขนาดกลาง 044699981
697 1031260864 สิงหวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 566 ขนาดกลาง 044666858
698 1031260865 นางรองพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 044631065
699 1031260879 ไพศาลพิทยาคม 601 ขนาดกลาง 044110113
700 1031260883 โนนเจริญพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 612 ขนาดกลาง 044197228
701 1031260885 ธารทองพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 1,407 ขนาดกลาง 044661207
702 1031260892 เมืองแกพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 833 ขนาดกลาง 044193416
703 1031260893 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 719 ขนาดกลาง 044 681 947
704 1031260897 ไทยเจริญวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 044654229
705 1031260899 นาโพธิ์พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 990 ขนาดกลาง 044686116
706 1031260901 หนองหงส์พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 9 995 ขนาดกลาง 044669030
707 1031260903 พลับพลาชัยพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 044608090
708 1031260904 ห้วยราชพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 1,095 ขนาดกลาง 044696097
709 1031260905 โนนสุวรรณพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดกลาง 044607150
710 1031260908 กู่สวนแตงพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 971 ขนาดกลาง 044650316
711 1031260909 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 044606169
712 1031260910 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 1 878 ขนาดกลาง 044186439
713 1031260911 แคนดงพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 706 ขนาดกลาง 044193064
714 1032650759 สวายวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 1 613 ขนาดกลาง 044546597
715 1032650761 นาดีวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 514 ขนาดกลาง 044069732
716 1032650763 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 2 1,089 ขนาดกลาง 044549072
717 1032650776 ชุมพลวิทยาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 5 1,210 ขนาดกลาง 044596104
718 1032650793 ตานีวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 044146206
719 1032650795 ทุ่งมนวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 044558905
720 1032650799 กาบเชิงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 821 ขนาดกลาง 044559120
721 1032650800 แนงมุดวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 625 ขนาดกลาง 044069765
722 1032650801 โคกตะเคียนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 504 ขนาดกลาง 044069951
723 1032650805 เบิดพิทยาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 6 541 ขนาดกลาง 044144065
724 1032650809 สนมวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 831 ขนาดกลาง 044589043
725 1032650814 ห้วยจริงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 0885906080
726 1032650818 หนองแวงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 521 ขนาดกลาง 044558797
727 1032650823 กระเทียมวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 979 ขนาดกลาง 044060537
728 1032650825 ขนาดมอญพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 0885909597
729 1032650831 สำโรงทาบวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 044569334
730 1032650837 สินรินทร์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 044582044
731 1032650840 นารายณ์คำผงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 0885908851
732 1033530895 ยางชุมน้อยพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 1,013 ขนาดกลาง 045687116
733 1033530898 ละทายวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 045915172
734 1033530907 บึงมะลูวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 985 ขนาดกลาง 045924657
735 1033530910 กระแชงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 643 ขนาดกลาง 045810509
736 1033530911 กันทรลักษ์วิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 580 ขนาดกลาง 0900427055
737 1033530918 สวงษ์วิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 045685088
738 1033530949 จตุรภูมิพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 0895798395
739 1033530954 โนนค้อวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 611 ขนาดกลาง 045659051
740 1033530959 เขื่อนช้างวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 3 702 ขนาดกลาง 045655080
741 1033530960 น้ำเกลี้ยงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 504 ขนาดกลาง 045960560
742 1033530962 นครศรีลำดวนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 504 ขนาดกลาง 045969807
743 1033530965 ละลมวิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 045920112
744 1033530969 เบญจลักษ์พิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 999 ขนาดกลาง 045605041
745 1033530972 พยุห์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 0801647621
746 1034711097 ปทุมพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 790 ขนาดกลาง 045244283
747 1034711107 เอือดใหญ่พิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 632 ขนาดกลาง 0 4534 6040
748 1034711108 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 045409112
749 1034711109 โขงเจียมวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 045351005
750 1034711120 นาส่วงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 045251587
751 1034711123 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 045865045
752 1034711124 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สหวิทยาเขตที่ 8 721 ขนาดกลาง 045865644
753 1034711125 นาจะหลวย สหวิทยาเขตที่ 9 1,371 ขนาดกลาง 045379112
754 1034711130 นาโพธิ์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดกลาง 045 405 876
755 1034711134 โนนกุงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 045239015
756 1034711137 กุดข้าวปุ้นวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 045959765
757 1034711140 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 1,496 ขนาดกลาง 045429613
758 1034711146 วารินชำราบ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 0956012223
759 1034711147 วิจิตราพิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 821 ขนาดกลาง 045321022
760 1034711150 อ่างศิลา สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดกลาง 0897216319
761 1034711153 ตาลสุมพัฒนา สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 045427258
762 1034711155 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 045496030
763 1034711157 สำโรงวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 7 809 ขนาดกลาง 045854426
764 1034711159 ดอนมดแดงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 045308005
765 1034711160 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 045428560
766 1034711161 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 0858595403
767 1034711163 ทุ่งศรีอุดม สหวิทยาเขตที่ 8 545 ขนาดกลาง 045959943
768 1034711164 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 045306095
769 1034711165 พังเคนพิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 684 ขนาดกลาง 045861438
770 1035430403 โพนงามพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 11 0 ขนาดกลาง 0
771 1035430411 ป่าติ้ววิทยา สหวิทยาเขตที่ 9 612 ขนาดกลาง 045795064
772 1035430413 มหาชนะชัยวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 10 1,010 ขนาดกลาง 045799097
773 1035430415 ค้อวังวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 10 766 ขนาดกลาง 045 797061
774 1035430419 ศรีแก้วประชาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 11 201 ขนาดกลาง 045979874
775 1035430421 คำเตยวิทยา สหวิทยาเขตที่ 11 525 ขนาดกลาง 045718128
776 1036100761 บ้านค่ายวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 521 ขนาดกลาง 044899115
777 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน สหวิทยาเขตที่ 1 635 ขนาดกลาง 044839036
778 1036100772 คอนสวรรค์ สหวิทยาเขตที่ 3 815 ขนาดกลาง 044848022
779 1036100773 สามหมอวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 0627230920
780 1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 4 563 ขนาดกลาง 044056570
781 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 044851163
782 1036100795 เทพสถิตวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 910 ขนาดกลาง 044857108
783 1036100796 นายางกลักพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 044874120
784 1036100805 บ้านแท่นวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 044887107
785 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 604 ขนาดกลาง 044883100
786 1036100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 044100226
787 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 044133111
788 1036100818 เจียงทองพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 594 ขนาดกลาง 044810411
789 1037750263 คึมใหญ่วิทยา สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดกลาง 045553098
790 1037750270 อำนาจเจริญพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดกลาง 045-525463
791 1037750272 ชานุมานวิทยาคม 0 ขนาดกลาง 080 334 0630
792 1037750276 พนาศึกษา สหวิทยาเขตที่ 13 0 ขนาดกลาง 045463510
793 1037750278 เสนางคนิคม สหวิทยาเขตที่ 10 918 ขนาดกลาง 045461009
794 1037750283 ลืออำนาจวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 13 0 ขนาดกลาง 045272336
795 1038660522 ศรีชมภูวิทยา 9 0 ขนาดกลาง 042018014
796 1038660539 บึงโขงหลงวิทยาคม 7 0 ขนาดกลาง 042416191
797 1038660543 บุ่งคล้านคร 6 706 ขนาดกลาง 042499078
798 1039760328 บ้านขามพิทยาคม บัวบาน 0 ขนาดกลาง 042000234
799 1039760332 กุดดินจี่พิทยาคม วังแสน-สุวรรณ 0 ขนาดกลาง 042357457
800 1039760333 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ 510 ขนาดกลาง 042004255
801 1039760334 โนนสังวิทยาคาร บัวบาน 1,102 ขนาดกลาง 042375308
802 1039760336 กุดดู่พิทยาคม บัวบาน 608 ขนาดกลาง 042356162
803 1039760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ 0 ขนาดกลาง 042372068
804 1039760346 นาวังศึกษาวิช วังแสน-สุวรรณ 1,350 ขนาดกลาง 042004090
805 1040051101 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1 585 ขนาดกลาง 043337811
806 1040051107 ฝางวิทยายน 3 0 ขนาดกลาง 043269096
807 1040051117 จตุรมิตรวิทยาคาร 11 0 ขนาดกลาง 043296087
808 1040051138 อุบลรัตน์พิทยาคม 8 0 ขนาดกลาง 043446100
809 1040051147 บ้านลานวิทยาคม 4 557 ขนาดกลาง 043210016
810 1040051149 บ้านไผ่พิทยาคม 4 0 ขนาดกลาง 0864514156
811 1040051160 แวงน้อยศึกษา 7 0 ขนาดกลาง 043499060
812 1040051163 หนองสองห้องวิทยา 6 1,145 ขนาดกลาง 043491131
813 1040051169 เวียงวงกตวิทยาคม 10 530 ขนาดกลาง 043438044
814 1040051177 ชนบทศึกษา 5 1,102 ขนาดกลาง 043286208
815 1040051186 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 5 0 ขนาดกลาง 0821141140
816 1040051188 หนองนาคำวิทยาคม 10 0 ขนาดกลาง 043217118
817 1040051189 บ้านแฮดศึกษา 4 0 ขนาดกลาง 043218214
818 1040051191 โนนศิลาวิทยาคม 7 0 ขนาดกลาง 043281060
819 1041680827 โนนสูงพิทยาคาร 7 609 ขนาดกลาง 042295203
820 1041680833 อุดรพัฒนาการ 7 426 ขนาดกลาง 042123115
821 1041680839 กุดจับประชาสรรค์ 7 0 ขนาดกลาง 042293311
822 1041680846 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 7 0 ขนาดกลาง 042398578
823 1041680847 สีออศิลปศาสตร์ 7 0 ขนาดกลาง 042135244
824 1041680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 739 ขนาดกลาง 042392090
825 1041680858 ทุ่งฝนวิทยาคาร 7 627 ขนาดกลาง 042268036
826 1041680860 ไชยวานวิทยา 7 543 ขนาดกลาง 042265392
827 1041680865 วังสามหมอวิทยาคาร 7 0 ขนาดกลาง 042387593
828 1041680882 สุมเส้าพิทยาคาร 7 0 ขนาดกลาง 042146585
829 1041680885 สร้างคอมวิทยา 7 666 ขนาดกลาง 042276300
830 1041680887 หนองแสงวิทยศึกษา 7 0 ขนาดกลาง 042396367
831 1041680888 ยูงทองพิทยาคม 7 747 ขนาดกลาง 042257105
832 1041680889 พิบูลย์รักษ์พิทยา 7 531 ขนาดกลาง 042258141
833 1042520457 เลยอนุกูลวิทยา หลักเมืองเลย 0 ขนาดกลาง 042812428
834 1042520460 นาด้วงวิทยา หลักเมืองเลย 632 ขนาดกลาง 042887108
835 1042520465 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หลักเมืองเลย 717 ขนาดกลาง 042877025
836 1042520467 เชียงกลมวิทยา หลักเมืองเลย 0 ขนาดกลาง 042075075
837 1042520469 ศรีสองรักษ์วิทยา ศรีสองรัก 1,023 ขนาดกลาง 042891313
838 1042520473 ภูเรือวิทยา ศรีสองรัก 1,034 ขนาดกลาง 042899432
839 1042520474 ท่าลี่วิทยา หลักเมืองเลย 0 ขนาดกลาง 042889214
840 1042520483 ภูกระดึงวิทยาคม วังภูผา 972 ขนาดกลาง 042810827
841 1042520484 ภูหลวงวิทยา วังภูผา 639 ขนาดกลาง 042039965
842 1042520485 สันติวิทยาสรรพ์ วังภูผา 1,030 ขนาดกลาง 042818074
843 1042520489 หนองหินวิทยาคม วังภูผา 989 ขนาดกลาง 042852296-7
844 1043660498 หนองคายวิทยาคาร 2 0 ขนาดกลาง 042422775
845 1043660499 พระธาตุบังพวนวิทยา 2 0 ขนาดกลาง 042414565
846 1043660515 เซิมพิทยาคม 10 0 ขนาดกลาง 042017136
847 1043660519 กุดบงพิทยาคาร 5 724 ขนาดกลาง 0864563011
848 1043660528 สังคมวิทยา 3 845 ขนาดกลาง 042441118
849 1043660544 น้ำสวยวิทยา 1 0 ขนาดกลาง 042419880
850 1043660546 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 10 819 ขนาดกลาง 042414520
851 1043660550 โพธิ์ตากพิทยาคม 3 0 ขนาดกลาง 04248133
852 1044410589 เขวาไร่ศึกษา สหวิทยาเขต 6 0 ขนาดกลาง 043756074
853 1044410595 โรงเรียนกันทรวิชัย สหวิทยาเขต 2 687 ขนาดกลาง 043789036
854 1044410626 นาดูนประชาสรรพ์ สหวิทยาเขต 4 1,167 ขนาดกลาง 043797074
855 1044410630 มัธยมยางสีสุราช สหวิทยาเขต 5 524 ขนาดกลาง 0819541659
856 1044410634 ชื่นชมพิทยาคาร สหวิทยาเขต 6 0 ขนาดกลาง 043751173
857 1045450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 759 ขนาดกลาง 043624180
858 1045450807 ขัติยะวงษา สหวิทยาเขตที่ 1 698 ขนาดกลาง 043512950
859 1045450819 ธวัชบุรีวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 043569113
860 1045450829 โพนทองวิทยายน สหวิทยาเขตที่ 7 725 ขนาดกลาง 043571389
861 1045450834 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 7 627 ขนาดกลาง 043567079
862 1045450835 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 043625079
863 1045450836 หนองพอกวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 7 1,294 ขนาดกลาง 043 579 173
864 1045450841 เสลภูมิ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 043551336
865 1045450851 เมืองสรวงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 043597072
866 1045450853 ทรายทองวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 693 ขนาดกลาง 043595088
867 1045450855 อาจสามารถวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 918 ขนาดกลาง 0435990856
868 1045450859 เมยวดีพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 749 ขนาดกลาง 043577021
869 1045450860 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 808 ขนาดกลาง 043508150
870 1046030583 เมืองกาฬสินธุ์ สหวิทยาเขตที่ 1 1,066 ขนาดกลาง 043811678
871 1046030589 นามนพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 043867046
872 1046030593 ดอนไทรงามพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 0890416054
873 1046030595 ธัญญาพัฒนวิทย์ สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 043830296
874 1046030598 กุฉินารายณ์ สหวิทยาเขตที่ 5 1,439 ขนาดกลาง 043851366
875 1046030604 เขาวงพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 5 895 ขนาดกลาง 043859115
876 1046030615 ห้วยเม็กวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 043889016
877 1046030620 สหัสขันธ์ศึกษา สหวิทยาเขตที่ 3 957 ขนาดกลาง 043871100
878 1046030623 คำม่วง สหวิทยาเขตที่ 3 1,318 ขนาดกลาง 043879050
879 1046030625 ท่าคันโทวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 043877036
880 1046030627 หนองกุงศรีวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 957 ขนาดกลาง 043881026
881 1046030639 ห้วยผึ้งพิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 043869036
882 1046030641 สามชัย สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 043818138
883 1046030642 บ้านนาคูพัฒนา สหวิทยาเขตที่ 4 694 ขนาดกลาง 043126939
884 1047540627 ดงมะไฟวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 042759107
885 1047540630 ท่าแร่ศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 557 ขนาดกลาง 042704938
886 1047540632 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 042090210
887 1047540634 โพธิแสนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 042162422
888 1047540635 กุดบากพัฒนาศึกษา สหวิทยาเขตที่ 3 1,267 ขนาดกลาง 042784026
889 1047540640 ภูริทัตต์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง -
890 1047540649 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 042789247
891 1047540651 กุดเรือคำพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 8 514 ขนาดกลาง 042764042
892 1047540654 หนองแวงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 042707201
893 1047540657 ศึกษาประชาสามัคคี สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 042796009
894 1047540665 แวงพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 542 ขนาดกลาง 042729090
895 1047540666 หนองหลวงศึกษา สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 042704615
896 1047540667 โคกสีวิทยาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 042776050
897 1047540668 บงเหนือวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 231 ขนาดกลาง 0981041361
898 1047540670 ส่องดาววิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 042786023
899 1047540673 ด่านม่วงคำพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 248 ขนาดกลาง 042704727
900 1047540675 โพนพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 042170446
901 1047540676 คำเพิ่มพิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 558 ขนาดกลาง 0819759374
902 1047540677 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สหวิทยาเขตที่ 6 573 ขนาดกลาง 042704700
903 1048190461 ศรีบัวบานวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 042587117
904 1048190463 ปลาปากวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 955 ขนาดกลาง 042589089
905 1048190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 042199716
906 1048190469 อุเทนพัฒนา สหวิทยาเขตที่ 5 1,324 ขนาดกลาง 042581261
907 1048190471 พะทายพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 0872217595
908 1048190475 บ้านแพงพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 1,119 ขนาดกลาง 042591228
909 1048190480 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 3 633 ขนาดกลาง 042199522
910 1048190485 นาแกพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 729 ขนาดกลาง 042571238
911 1048190493 บ้านข่าพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 202 ขนาดกลาง 042055310
912 1048190500 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา สหวิทยาเขตที่ 5 1,025 ขนาดกลาง 042595072
913 1048190502 นาทมวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 532 ขนาดกลาง 042519174
914 1048190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 042053059
915 1049730249 ผึ่งแดดวิทยาคาร 644 ขนาดกลาง 042636196
916 1049730250 นวมินทราชูทิศ อีสาน 573 ขนาดกลาง 042672056
917 1049730253 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 ขนาดกลาง 042676305
918 1049730254 มุกดาวิทยานุกูล 0 ขนาดกลาง 042639219
919 1049730255 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 876 ขนาดกลาง 042660445
920 1049730259 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 ขนาดกลาง 042681135
921 1049730264 ดอนตาลวิทยา 1,078 ขนาดกลาง 042689088
922 1049730267 ดงหลวงวิทยา 738 ขนาดกลาง 042697040
923 1049730275 หนองสูงสามัคคีวิทยา 775 ขนาดกลาง 042635113
924 1050130986 หอพระ 1 0 ขนาดกลาง 053221419
925 1050130987 กาวิละวิทยาลัย 1 1,081 ขนาดกลาง 053 247724
926 1050130992 แม่แจ่ม 5 0 ขนาดกลาง 0–5348–5104
927 1050130995 อรุโณทัยวิทยาคม 3 974 ขนาดกลาง 053045559
928 1050130998 แม่แตง 2 784 ขนาดกลาง 053471102
929 1050131004 สะเมิงพิทยาคม 2 581 ขนาดกลาง 053487097
930 1050131008 พร้าววิทยาคม 2 1,212 ขนาดกลาง 053475303
931 1050131010 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 4 515 ขนาดกลาง 052000185
932 1050131013 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 4 1,208 ขนาดกลาง 053441809
933 1050131014 ฮอดพิทยาคม 5 1,073 ขนาดกลาง 053461109
934 1050131015 ดอยเต่าวิทยาคม 5 0 ขนาดกลาง 053469103
935 1050131016 อมก๋อยวิทยาคม 5 1,085 ขนาดกลาง 053467061
936 1050131017 แม่ตื่นวิทยาคม 5 652 ขนาดกลาง 053903924
937 1050131018 สารภีพิทยาคม 4 847 ขนาดกลาง 053321254
938 1050131019 เวียงแหงวิทยาคม 3 0 ขนาดกลาง 053477053
939 1050131020 ไชยปราการ 3 0 ขนาดกลาง 053457031
940 1050131021 บ้านกาดวิทยาคม 4 654 ขนาดกลาง 053489170
941 1050131023 สองแคววิทยาคม 4 538 ขนาดกลาง 052-808838
942 1051510299 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ศรีวิชัย 0 ขนาดกลาง 053591335
943 1051510304 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ศรีวิชัย 503 ขนาดกลาง 053975144
944 1052500516 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กัลยา 1,084 ขนาดกลาง 054230475
945 1052500522 แม่เมาะวิทยา บุญวาทย์ 812 ขนาดกลาง 054266031
946 1052500526 เสริมงามวิทยาคม เถินบุรินทร์ 917 ขนาดกลาง 054286123
947 1052500527 ประชารัฐธรรมคุณ บุญวาทย์ 837 ขนาดกลาง 054261413
948 1052500529 แจ้ห่มวิทยา พญาวัง 1,096 ขนาดกลาง 054271399
949 1052500530 วังเหนือวิทยา พญาวัง 1,197 ขนาดกลาง 054279074
950 1053690322 ตรอนตรีสินธุ์ สหวิทยาเขตที่ 8 679 ขนาดกลาง 0864454224
951 1053690323 ท่าปลาประชาอุทิศ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 055499094
952 1053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 7 825 ขนาดกลาง 055481003
953 1053690325 ฟากท่าวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 596 ขนาดกลาง 055489075
954 1053690326 บ้านโคกวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 620 ขนาดกลาง 055486363
955 1054390308 ร้องกวางอนุสรณ์ โกศักนคร 962 ขนาดกลาง 054597300
956 1054390310 ลองวิทยา พลนคร 1,224 ขนาดกลาง 054581439
957 1054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ พลนคร 883 ขนาดกลาง 054541604
958 1054390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ พลนคร 672 ขนาดกลาง 054613377
959 1054390314 สองพิทยาคม โกศักนคร 927 ขนาดกลาง 054591709
960 1054390316 วังชิ้นวิทยา พลนคร 784 ขนาดกลาง 054589102
961 1055250430 แม่จริม 425 ขนาดกลาง 054769057
962 1055250432 นาน้อย 0 ขนาดกลาง 054789093
963 1055250441 สา 1,310 ขนาดกลาง 054781764
964 1055250447 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 721 ขนาดกลาง 054797017
965 1055250452 บ่อเกลือ 525 ขนาดกลาง 054778078
966 1055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 506 ขนาดกลาง 054711751
967 1056320292 ฟากกว๊านวิทยาคม 562 ขนาดกลาง 0864285731
968 1056320294 จุนวิทยาคม 961 ขนาดกลาง 054459238
969 1056320298 ฝายกวางวิทยาคม 550 ขนาดกลาง 054883516
970 1056320299 เชียงม่วนวิทยาคม 519 ขนาดกลาง 054495121
971 1056320300 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 ขนาดกลาง 054491486
972 1056320303 ปงรัชดาภิเษก 0 ขนาดกลาง 054497229
973 1056320304 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 ขนาดกลาง 054448356
974 1056320306 แม่ใจวิทยาคม 0 ขนาดกลาง 054499023
975 1056320307 ภูซางวิทยาคม 725 ขนาดกลาง 054445582
976 1056320308 ดงเจนวิทยาคม 581 ขนาดกลาง 054422776
977 1056320309 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 0 ขนาดกลาง 0882581538 , 08
978 1057120697 ห้วยสักวิทยาคม ริมกก 518 ขนาดกลาง 053678723
979 1057120700 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ริมกก 0 ขนาดกลาง 053174551 ถึง 4
980 1057120705 เชียงของวิทยาคม อิงโขง 0 ขนาดกลาง 053791434
981 1057120709 ปล้องวิทยาคม อิงโขง 0 ขนาดกลาง 053954170
982 1057120723 แม่สรวยวิทยาคม เวียงกาหลง 612 ขนาดกลาง 053786078
983 1057120724 วาวีวิทยาคม เวียงกาหลง 708 ขนาดกลาง 053760029
984 1057120725 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงกาหลง 669 ขนาดกลาง 053789302
985 1057120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงกาหลง 0 ขนาดกลาง 053781376
986 1057120727 พญาเม็งราย อิงโขง 545 ขนาดกลาง 053799200
987 1057120730 เวียงแก่นวิทยาคม อิงโขง 743 ขนาดกลาง 053608130
988 1057120733 สันติคีรีวิทยาคม สุดถิ่นไทย 0 ขนาดกลาง 053765248
989 1057120734 แม่ลาววิทยาคม เวียงกาหลง 0 ขนาดกลาง 053666619
990 1057120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ริมกก 476 ขนาดกลาง 053953275
991 1058420349 ขุนยวมวิทยา 6 1,082 ขนาดกลาง 053691107
992 1058420350 ปายวิทยาคาร 6 1,121 ขนาดกลาง 053699216
993 1058420353 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 7 1,468 ขนาดกลาง 053681251
994 1058420355 สบเมยวิทยาคม 7 703 ขนาดกลาง 053618106
995 1058420358 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 7 0 ขนาดกลาง 053689242
996 1060220623 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 3 0 ขนาดกลาง 056347090
997 1060220628 โกรกพระ 1 0 ขนาดกลาง 056883600
998 1060220630 ทับกฤชพัฒนา 3 401 ขนาดกลาง 056289 091
999 1060220632 วังบ่อวิทยา 2 0 ขนาดกลาง 056879557
1000 1060220633 บรรพตพิสัยพิทยาคม 4 0 ขนาดกลาง 056279259
1001 1060220634 หนองกรดพิทยาคม 3 630 ขนาดกลาง 056288166
1002 1060220636 เก้าเลี้ยววิทยา 3 0 ขนาดกลาง 056383528
1003 1060220641 ทหารอากาศอนุสรณ์ 5 507 ขนาดกลาง 056262346
1004 1060220643 ช่องแคพิทยาคม 5 0 ขนาดกลาง 056009562
1005 1060220646 ไพศาลีพิทยา 2 0 ขนาดกลาง 056259200
1006 1060220655 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 5 843 ขนาดกลาง 056241342
1007 1060220656 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 5 0 ขนาดกลาง 056387331
1008 1060220657 แม่วงก์พิทยาคม 4 505 ขนาดกลาง 056238046
1009 1061700263 ทัพทันอนุสรณ์ สะแกกร้ง 838 ขนาดกลาง 056591285
1010 1061700264 ตลุกดู่วิทยาคม สะแกกร้ง 0 ขนาดกลาง 056040140
1011 1061700277 ลานสักวิทยา อู่ไท 755 ขนาดกลาง 056040228
1012 1062040432 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 771 ขนาดกลาง 055736235
1013 1062040434 คณฑีพิทยาคม 0 ขนาดกลาง 055729168
1014 1062040435 นาบ่อคำวิทยาคม 0 ขนาดกลาง 055763308
1015 1062040436 นครไตรตรึงษ์ 0 ขนาดกลาง 055796114
1016 1062040438 หนองกองพิทยาคม 0 ขนาดกลาง 055741714
1017 1062040439 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 ขนาดกลาง 055773504
1018 1062040440 ไทรงามพิทยาคม 664 ขนาดกลาง 055791165
1019 1062040442 คลองลานวิทยา 0 ขนาดกลาง 055786129
1020 1062040446 โค้งไผ่วิทยา 608 ขนาดกลาง 055741568
1021 1062040448 สลกบาตรวิทยา 776 ขนาดกลาง 055772029
1022 1062040449 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 1,452 ขนาดกลาง 055781587
1023 1062040450 วังแขมวิทยาคม 502 ขนาดกลาง 055870227
1024 1062040454 เรืองวิทย์พิทยาคม 0 ขนาดกลาง 055853063
1025 1062040455 ลานกระบือวิทยา 1,049 ขนาดกลาง 055769099
1026 1062040458 ทุ่งทรายวิทยา 0 ขนาดกลาง 055-12345678
1027 1062040459 ปางศิลาทองศึกษา 928 ขนาดกลาง 055727117
1028 1062040460 ระหานวิทยา 932 ขนาดกลาง 055733176
1029 1063160244 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง 733 ขนาดกลาง 055591026
1030 1063160246 สามเงาวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง 539 ขนาดกลาง 055599026
1031 1063160248 แม่ระมาดวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 0 ขนาดกลาง 055581238
1032 1063160250 ท่าสองยางวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 716 ขนาดกลาง 055589101
1033 1063160254 แม่กุวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 653 ขนาดกลาง 055030153
1034 1063160255 พบพระวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 1,016 ขนาดกลาง 055569081
1035 1063160256 อุ้มผางวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 1,420 ขนาดกลาง 055561005
1036 1064620364 บ้านด่านลานหอยวิทยา สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 0 ขนาดกลาง 055689118
1037 1064620366 คีรีมาศพิทยาคม สหวิทยาเขตเจ้าราม 1,056 ขนาดกลาง 055695022
1038 1064620368 กงไกรลาศวิทยา สหวิทยาเขตเจ้าราม 0 ขนาดกลาง 055691221
1039 1064620371 เมืองเชลียง สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ 0 ขนาดกลาง 055671034
1040 1064620383 ศรีนคร สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ 0 ขนาดกลาง 055652988
1041 1065360462 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก สหวิทยาเขตที่ 5 1,222 ขนาดกลาง 055322685
1042 1065360466 บ้านกร่างวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 055298427
1043 1065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สหวิทยาเขตที่ 5 724 ขนาดกลาง 055245115
1044 1065360479 ชาติตระการวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 1,071 ขนาดกลาง 055381044
1045 1065360481 บางระกำวิทยศึกษา สหวิทยาเขตที่ 4 847 ขนาดกลาง 055371822
1046 1065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 973 ขนาดกลาง 055371556
1047 1065360485 บางกระทุ่มพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 943 ขนาดกลาง 055391123
1048 1065360486 พรหมพิรามวิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 1,199 ขนาดกลาง 055369100
1049 1065360491 วังทองพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 1,016 ขนาดกลาง 055986555
1050 1065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 815 ขนาดกลาง 0559921456
1051 1066350379 วังทรายพูนวิทยา เมืองพิจิตร 0 ขนาดกลาง 056619855
1052 1066350383 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 0 ขนาดกลาง 0908995877
1053 1066350386 วังตะกูราษฏร์อุทิศ บางมูลนาก 0 ขนาดกลาง 056693267
1054 1066350387 โพธิธรรมสุวัฒน์ บางมูลนาก 1,068 ขนาดกลาง 056681431
1055 1066350391 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 568 ขนาดกลาง 056691244
1056 1066350393 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 0 ขนาดกลาง 056900345
1057 1066350394 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 536 ขนาดกลาง 056901108
1058 1067380588 ชนแดนวิทยาคม 2 700 ขนาดกลาง 056761262
1059 1067380589 ดงขุยวิทยาคม 2 918 ขนาดกลาง 056769251
1060 1067380605 ศรีเทพประชาสรรค์ 6 1,081 ขนาดกลาง 056799333
1061 1067380609 เพชรละครวิทยา 5 764 ขนาดกลาง 056927133
1062 1067380610 นาเฉลียงพิทยาคม 5 0 ขนาดกลาง 056789222
1063 1067380612 บึงสามพันวิทยาคม 5 1,151 ขนาดกลาง 056731263
1064 1067380613 วังพิกุลพิทยาคม 5 504 ขนาดกลาง 056757019
1065 1067380619 แคมป์สนวิทยาคม 519 ขนาดกลาง 056750334
1066 1070480361 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 032352018
1067 1070480363 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 524 ขนาดกลาง 032265300
1068 1070480364 สวนผึ้งวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 1,288 ขนาดกลาง 032395442
1069 1070480366 ประสาทรัฐประชากิจ สหวิทยาเขตที่ 3 1,085 ขนาดกลาง 032249109
1070 1070480371 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 1,018 ขนาดกลาง 032291252
1071 1070480372 มัธยมวัดดอนตูม สหวิทยาเขตที่ 5 609 ขนาดกลาง 032211415
1072 1070480373 บางแพปฐมพิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 032381186
1073 1070480376 หนองโพวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 032389491
1074 1070480377 ช่องพรานวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 588 ขนาดกลาง 032919128
1075 1070480379 ปากท่อพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 625 ขนาดกลาง 032281056
1076 1070480381 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 032719222
1077 1070480382 โสภณศิริราษฏร์ สหวิทยาเขตที่ 3 510 ขนาดกลาง 032399226
1078 1070480383 บ้านคาวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 032721011
1079 1071020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 034589242
1080 1071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 1,057 ขนาดกลาง 034591016
1081 1071020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดกลาง 034581235
1082 1071020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 034-601967
1083 1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 356 ขนาดกลาง 034586114
1084 1071020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สหวิทยาเขตที่ 9 1,257 ขนาดกลาง 034600631
1085 1071020469 ทองผาภูมิวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 034599464
1086 1071020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 034684266
1087 1071020472 พนมทวนชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 6 825 ขนาดกลาง 034579228
1088 1071020475 เลาขวัญราษฏร์บำรุง สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดกลาง 034576210
1089 1071020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 1,146 ขนาดกลาง 034642023
1090 1071020477 ประชามงคล สหวิทยาเขตที่ 10 1,057 ขนาดกลาง 034675057
1091 1072630449 สวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี 1 750 ขนาดกลาง 035599200
1092 1072630450 ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี 1 0 ขนาดกลาง 035431571
1093 1072630458 ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี 2 571 ขนาดกลาง 035595651
1094 1072630466 สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี 4 0 ขนาดกลาง 035557115
1095 1072630467 สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี 3 690 ขนาดกลาง 035437021
1096 1072630469 บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี 3 0 ขนาดกลาง 035402036
1097 1072630470 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี 3 0 ขนาดกลาง 035528308
1098 1072630474 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สุพรรณบุรี 4 0 ขนาดกลาง 035571017
1099 1072630476 อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 3 0 ขนาดกลาง 035-565455
1100 1072630478 ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี 3 620 ขนาดกลาง 035495559
1101 1072630479 หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี 2 1,202 ขนาดกลาง 035577337
1102 1073180260 พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม 1 544 ขนาดกลาง 034229715
1103 1073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม 1 605 ขนาดกลาง 034387038
1104 1073180268 ศาลาตึกวิทยา นครปฐม 2 530 ขนาดกลาง 032291307
1105 1073180270 ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 3 1,273 ขนาดกลาง 034331803
1106 1073180278 บางเลนวิทยา นครปฐม 4 0 ขนาดกลาง 034391983
1107 1073180282 สามพรานวิทยา นครปฐม 3 1,365 ขนาดกลาง 034222888
1108 1073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม 4 616 ขนาดกลาง 034311278
1109 1074590113 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 1,287 ขนาดกลาง 034839201
1110 1074590114 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 0 ขนาดกลาง 034869663
1111 1074590115 สมุทรสาครวุฒิชัย 1,144 ขนาดกลาง 034468043
1112 1074590119 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 851 ขนาดกลาง 034481468
1113 1075580098 ท้ายหาด สหวิทยาเขตที่ 9 534 ขนาดกลาง 034 763423
1114 1075580101 อัมพวันวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 9 1,322 ขนาดกลาง 034751371
1115 1076370253 เขาย้อยวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 766 ขนาดกลาง 032562512
1116 1076370255 หนองหญ้าปล้องวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 567 ขนาดกลาง 032494350
1117 1076370256 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 890 ขนาดกลาง 032471372
1118 1076370259 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 717 ขนาดกลาง 032470294
1119 1076370262 ท่ายางวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 032461112
1120 1076370269 แก่งกระจานวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 032465165
1121 1076370270 ป่าเด็งวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 032829086
1122 1077280244 ทับสะแกวิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 032671102
1123 1077280251 เมืองปราณบุรี 604 ขนาดกลาง 032621773
1124 1077280253 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 032622188
1125 1077280256 หัวหินวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 032511399
1126 1080210777 เมืองนครศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 1 1,466 ขนาดกลาง 075764131
1127 1080210781 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 2 718 ขนาดกลาง 075399123
1128 1080210782 พรหมคีรีพิทยาคม สหวิทยาเขต 13 1,230 ขนาดกลาง 075396136
1129 1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 1 0 ขนาดกลาง 075374794
1130 1080210790 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สหวิทยาเขต 7 0 ขนาดกลาง 075499114
1131 1080210792 เชียรใหญ่ สหวิทยาเขต 9 0 ขนาดกลาง 075362135
1132 1080210796 ชะอวด สหวิทยาเขต 11 0 ขนาดกลาง 075381377
1133 1080210797 ชะอวดวิทยาคาร สหวิทยาเขต 11 0 ขนาดกลาง 075381366
1134 1080210806 ทุ่งสงวิทยา สหวิทยาเขต 5 0 ขนาดกลาง 075 757052
1135 1080210808 ก้างปลาวิทยาคม สหวิทยาเขต 4 0 ขนาดกลาง 075363484
1136 1080210812 นาบอน สหวิทยาเขต 5 0 ขนาดกลาง 075491475
1137 1080210813 ทุ่งใหญ่วิทยาคม สหวิทยาเขต 8 0 ขนาดกลาง 075489212
1138 1080210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขต 8 0 ขนาดกลาง 075489775
1139 1080210819 สตรีปากพนัง สหวิทยาเขต 10 0 ขนาดกลาง 075517215
1140 1080210822 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สหวิทยาเขต 6 1,398 ขนาดกลาง 075449104
1141 1080210827 สิชลคุณาธารวิทยา สหวิทยาเขต 12 0 ขนาดกลาง 075367523
1142 1080210829 สิชลประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 12 860 ขนาดกลาง 075376186
1143 1080210831 ขนอมพิทยา สหวิทยาเขต 12 0 ขนาดกลาง 075529501
1144 1080210833 หัวไทรบำรุงราษฏร์ สหวิทยาเขต 9 1,450 ขนาดกลาง 075389489
1145 1080210838 บางขันวิทยา สหวิทยาเขต 4 0 ขนาดกลาง 075371170
1146 1080210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สหวิทยาเขต 3 0 ขนาดกลาง 075378888
1147 1080210848 ทางพูนวิทยาคาร สหวิทยาเขต 3 553 ขนาดกลาง 075845001
1148 1080210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 3 0 ขนาดกลาง 075772633
1149 1081010242 คลองยางประชานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 075652517
1150 1081010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 552 ขนาดกลาง 075641161
1151 1081010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สหวิทยาเขตที่ 6 1,298 ขนาดกลาง 075702741
1152 1081010248 ปลายพระยาวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 990 ขนาดกลาง 075687020
1153 1081010249 ลำทับประชานุเคราะห์ สหวิทยาเขตที่ 6 775 ขนาดกลาง 075810504
1154 1082330175 สตรีพังงา พังงา 838 ขนาดกลาง 076412050
1155 1082330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 845 ขนาดกลาง 076491274
1156 1082330184 ทับปุดวิทยา พังงา 0 ขนาดกลาง 076599012
1157 1082330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 0 ขนาดกลาง 076490813
1158 1083400061 กะทู้วิทยา ภูเก็ต 0 ขนาดกลาง 076321311
1159 1084640541 สุราษฎร์พิทยา ๒ สุราษฎร์ธานี 1 0 ขนาดกลาง 077200198
1160 1084640542 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 571 ขนาดกลาง 077211439
1161 1084640546 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1 611 ขนาดกลาง 077379034
1162 1084640547 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 1,020 ขนาดกลาง 077452610
1163 1084640552 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1 1,419 ขนาดกลาง 077423251
1164 1084640554 เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี 1 599 ขนาดกลาง 077377066
1165 1084640557 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2 1,203 ขนาดกลาง 077435200
1166 1084640558 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2 1,212 ขนาดกลาง 077381087
1167 1084640564 พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 2 793 ขนาดกลาง 077399115
1168 1084640568 พรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 500 ขนาดกลาง 077267173
1169 1084640571 บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 507 ขนาดกลาง 077359096
1170 1084640572 เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 0 ขนาดกลาง 077387125
1171 1084640576 คลองฉนวนวิทยา สุราษฎร์ธานี 3 0 ขนาดกลาง 0850697789
1172 1084640578 บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 1,330 ขนาดกลาง 077365011
1173 1085460097 กะเปอร์วิทยา ระนอง 0 ขนาดกลาง 077897014
1174 1085460098 กระบุรีวิทยา ระนอง 1,199 ขนาดกลาง 077891041
1175 1086110289 ท่าแซะรัชดาภิเษก 1,142 ขนาดกลาง 077599179
1176 1086110293 ปะทิววิทยา ชุมพร 1 541 ขนาดกลาง 077591043
1177 1086110294 มาบอำมฤตวิทยา ชุมพร 2 693 ขนาดกลาง 077578577
1178 1086110300 เมืองหลังสวน 830 ขนาดกลาง 077582153
1179 1086110301 ละแมวิทยา ชุมพร 2 1,235 ขนาดกลาง 077559104
1180 1086110302 พะโต๊ะวิทยา ชุมพร 2 0 ขนาดกลาง 077979239
1181 1086110308 ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร 2 0 ขนาดกลาง 077536854
1182 1090550490 สทิงพระวิทยา 1 868 ขนาดกลาง 074397160
1183 1090550493 จะนะชนูปถัมภ์ 3 676 ขนาดกลาง 074890505
1184 1090550498 เทพา 3 1,085 ขนาดกลาง 074376302
1185 1090550500 สะบ้าย้อยวิทยา 3 838 ขนาดกลาง 074377040
1186 1090550502 ระโนดวิทยา 1 0 ขนาดกลาง 074391017
1187 1090550504 ระโนด 1 738 ขนาดกลาง 074391185
1188 1090550508 รัตภูมิวิทยา 2 1,041 ขนาดกลาง 074584107
1189 1090550509 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 2 1,463 ขนาดกลาง 074256117
1190 1090550523 ควนเนียงวิทยา 2 1,180 ขนาดกลาง 074386443
1191 1090550526 สงขลาวิทยาคม 1 819 ขนาดกลาง 074331454
1192 1091560169 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 4 747 ขนาดกลาง 074725985
1193 1091560172 ท่าแพผดุงวิทย์ 4 0 ขนาดกลาง 074839655
1194 1091560175 ละงูพิทยาคม 4 605 ขนาดกลาง 074773094
1195 1091560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 4 734 ขนาดกลาง 0747507277
1196 1092140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สหวิทยาเขตที่ 3 718 ขนาดกลาง 075590367
1197 1092140334 สภาราชินี 2 สหวิทยาเขตที่ 4 1,156 ขนาดกลาง 075570481
1198 1092140336 กันตังพิทยากร สหวิทยาเขตที่ 4 1,339 ขนาดกลาง 075251100
1199 1092140342 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สหวิทยาเขตที่ 2 657 ขนาดกลาง 075291444
1200 1092140343 คันธพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 2 418 ขนาดกลาง 075289900
1201 1092140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 075208009
1202 1092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์ สหวิทยาเขตที่ 4 919 ขนาดกลาง 075291075
1203 1092140347 สามัคคีศึกษา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 075270514
1204 1092140352 วังวิเศษ สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 075270447
1205 1092140353 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 075296030
1206 1092140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข สหวิทยาเขตที่ 2 953 ขนาดกลาง 075299033
1207 1092140356 รัษฎา สหวิทยาเขตที่ 1 1,197 ขนาดกลาง 075286045
1208 1092140357 หาดสำราญวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 075208791
1209 1093340262 พัทลุงพิทยาคม สหวิทยาเขต 14 0 ขนาดกลาง 074 740840
1210 1093340264 ประภัสสรรังสิต 0 ขนาดกลาง 074820212
1211 1093340267 กงหราพิชากร สหวิทยาเขต 16 0 ขนาดกลาง 074687028
1212 1093340269 เขาชัยสน สหวิทยาเขต 16 0 ขนาดกลาง 074691187
1213 1093340273 ควนขนุน สหวิทยาเขต 15 1,019 ขนาดกลาง 074681773
1214 1093340279 หารเทารังสีประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 17 0 ขนาดกลาง 074676064
1215 1093340280 ปากพะยูนพิทยาคาร สหวิทยาเขต 17 0 ขนาดกลาง 074699033
1216 1093340286 บางแก้วพิทยาคม สหวิทยาเขต 17 0 ขนาดกลาง 074697164
1217 1093340287 ป่าพะยอมพิทยาคม สหวิทยาเขต 15 848 ขนาดกลาง 074624412
1218 1094300331 โพธิ์คีรีราชศึกษา 3 747 ขนาดกลาง 073431683
1219 1094300339 สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 3 0 ขนาดกลาง 073411031
1220 1095440215 สตรียะลา 5 1,136 ขนาดกลาง 073212965
1221 1095440218 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 736 ขนาดกลาง 073288015
1222 1095440219 เบตง 0 ขนาดกลาง 073230449
1223 1096240349 นราสิกขาลัย 5 1,084 ขนาดกลาง 073511115
1224 1096240354 ร่มเกล้า 1,014 ขนาดกลาง 073591519
1225 1096240355 ตันหยงมัส 589 ขนาดกลาง 073671083
1226 1096240356 รือเสาะชนูปถัมภ์ 6 697 ขนาดกลาง 073571035
1227 1096240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม 5 919 ขนาดกลาง 073659140
1228 1096240363 มัธยมสุไหงปาดี 610 ขนาดกลาง 073651151
1229 1096240365 สวนพระยาวิทยา 0 ขนาดกลาง 073589009
1230 1010720041 วัดบวรนิเวศ 2 309 ขนาดเล็ก 022820025
1231 1010720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0 ขนาดเล็ก 022814050
1232 1010720049 วัดน้อยนพคุณ 2 477 ขนาดเล็ก 022433219
1233 1010720056 พุทธจักรวิทยา 227 ขนาดเล็ก 026371178
1234 1010720062 วัดสระเกศ 1 0 ขนาดเล็ก 022216028
1235 1010720066 วชิรธรรมสาธิต สหวิทยาเขตที่ 5 ขนาดเล็ก 02 361 6692
1236 1010720073 เจ้าพระยาวิทยาคม 341 ขนาดเล็ก 022951338
1237 1010720081 วัดประดู่ในทรงธรรม 6 420 ขนาดเล็ก 024574430
1238 1010720087 โพธิสารพิทยากร ขนาดเล็ก 024486130
1239 1010720088 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 3 0 ขนาดเล็ก 024107803
1240 1010720095 สวนอนันต์ 3 129 ขนาดเล็ก 024110721
1241 1010720102 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 0 ขนาดเล็ก 024101662
1242 1010720106 แจงร้อนวิทยา 5 401 ขนาดเล็ก 028168591
1243 1010720108 วิมุตยารามพิทยากร 3 0 ขนาดเล็ก 024242598
1244 1010720119 ศีลาจารพิพัฒน์ 426 ขนาดเล็ก 025852901
1245 1010720136 มักกะสันพิทยา 300 ขนาดเล็ก 022528642
1246 1010720142 ราชวินิตบางแคปานขำ 6 0 ขนาดเล็ก 024210119
1247 1011570156 เปร็งวิสุทธาธิบดี 0 ขนาดเล็ก 020002947
1248 1011570167 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 63 ขนาดเล็ก 028484380
1249 1011570169 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 213 ขนาดเล็ก 028156936
1250 1012230152 นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี 1 0 ขนาดเล็ก 025882826
1251 1013270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดเล็ก 025994305
1252 1013270198 ชัยสิทธาวาส สหวิทยาเขตที่ 2 254 ขนาดเล็ก 025815570
1253 1013270200 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดเล็ก 029049803
1254 1014310402 ปากกรานพิทยา 0 ขนาดเล็ก 035210878
1255 1014310404 ท่าหลวงวิทยานุกูล 165 ขนาดเล็ก 035951755
1256 1014310406 ท่าช้างวิทยาคม 374 ขนาดเล็ก 035761274