ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 8,647
# ชื่อเขตพื้นที่ ลูกจ้างประจำธุรการโรงเรียนลูกจ้างชั่วคราวครูต่างชาตินักวิชาการการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่หอพัก จำนวนบุคลากร
1 สพม.1  (กทม.1) 4491216 180
2 สพม.2 (กทม.2) 47461883 284
3 สพม.3 1917332 71
4 สพม.4 3437119107 207
5 สพม.5 34267022 134
6 สพม.6 28191116 164
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 332556193 136
8 สพม.8 674868111 186
9 สพม.9 2861122285 244
10 สพม.10 4726105151 194
11 สพม.11 392919072 267
12 สพม.12 10985294393 530
13 สพม.13 61512708114 405
14 สพม.14 323211532 184
15 สพม.15 20202365126 308
16 สพม.16 5528120136 222
17 สพม.17 282010224 174
18 สพม.18 60762056616 414
19 สพม.ลยนภ 57491762012 314
20 สพม.20 32405581 136
21 สพม.21 2735463 111
22 สพม.22 24382051 88
23 สพม.23 16224982 97
24 สพม.24 1931923 145
25 สพม.25 284331 102
26 สพม.26 181540 73
27 สพม.27 4850128821 237
28 สพม.28 3045901621 184
29 สพม.29 63621726 303
30 สพม.30 1720857 129
31 สพม.31 282072132 135
32 สพม.32 31389533 170
33 สพม.33 585812652 249
34 สพม.34 382810472 179
35 สพม.35 201938 77
36 สพม.36 45312304 310
37 สพม.37 56291471032 247
38 สพม.38 292810514 176
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 362515841 260
40 สพม.40 2824671 120
41 สพม.41 635488512 213
42 สพม.42 4340178251 287