ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 8,654
# ชื่อเขตพื้นที่ ลูกจ้างประจำธุรการโรงเรียนลูกจ้างชั่วคราวครูต่างชาตินักวิชาการการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่หอพัก จำนวนบุคลากร
1 สพม.1  (กทม.1) 4491216 180
2 สพม.1  (กทม.1) 47461883 284
3 สพม.1  (กทม.1) 1917332 71
4 สพม.1  (กทม.1) 3435119107 205
5 สพม.1  (กทม.1) 33257022 132
6 สพม.1  (กทม.1) 28191116 164
7 สพม.1  (กทม.1) 332556193 136
8 สพม.1  (กทม.1) 674868111 186
9 สพม.1  (กทม.1) 3161125264 247
10 สพม.1  (กทม.1) 4726105151 194
11 สพม.1  (กทม.1) 392919072 267
12 สพม.1  (กทม.1) 10885294393 529
13 สพม.1  (กทม.1) 61512708114 405
14 สพม.1  (กทม.1) 323211532 184
15 สพม.1  (กทม.1) 20202365126 308
16 สพม.1  (กทม.1) 5528120136 222
17 สพม.1  (กทม.1) 282010224 174
18 สพม.1  (กทม.1) 60752026616 410
19 สพม.1  (กทม.1) 56491752012 312
20 สพม.1  (กทม.1) 32405581 136
21 สพม.1  (กทม.1) 2735463 111
22 สพม.1  (กทม.1) 24382051 88
23 สพม.1  (กทม.1) 16224982 97
24 สพม.1  (กทม.1) 1931923 145
25 สพม.1  (กทม.1) 284331 102
26 สพม.1  (กทม.1) 181540 73
27 สพม.1  (กทม.1) 4850128821 237
28 สพม.1  (กทม.1) 3045871621 181
29 สพม.1  (กทม.1) 63621715 301
30 สพม.1  (กทม.1) 1720857 129
31 สพม.1  (กทม.1) 282072132 135
32 สพม.1  (กทม.1) 31389533 170
33 สพม.1  (กทม.1) 565812352 244
34 สพม.1  (กทม.1) 382810472 179
35 สพม.1  (กทม.1) 201938 77
36 สพม.1  (กทม.1) 45312304 310
37 สพม.แพร่ 56291471032 247
38 สพม.1  (กทม.1) 292810714 178
39 สพม.1  (กทม.1) 362515841 260
40 สพม.1  (กทม.1) 2824671 120
41 สพม.1  (กทม.1) 635488512 213
42 สพม.1  (กทม.1) 4241202242 311