ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 114,562
# ชื่อเขตพื้นที่ ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 สพม.1  (กทม.1) 3103108681010 5009
2 สพม.1  (กทม.1) 365312568099 5727
3 สพม.1  (กทม.1) 17636986692 3132
4 สพม.1  (กทม.1) 19686616704 3303
5 สพม.1  (กทม.1) 11566319053 2695
6 สพม.1  (กทม.1) 20497908435 3687
7 สพม.1  (กทม.1) 8663807387 1991
8 สพม.1  (กทม.1) 143475173762 2930
9 สพม.1  (กทม.1) 165884511088 3619
10 สพม.1  (กทม.1) 13718436966 2916
11 สพม.1  (กทม.1) 14888806332 3003
12 สพม.1  (กทม.1) 884124217754 3905
13 สพม.1  (กทม.1) 90087947431 2257
14 สพม.1  (กทม.1) 7684242113 1406
15 สพม.1  (กทม.1) 5548102681 1633
16 สพม.1  (กทม.1) 812129468071 2794
17 สพม.1  (กทม.1) 6664533845 1508
18 สพม.1  (กทม.1) 219879592112 3926
19 สพม.1  (กทม.1) 8393619053 2108
20 สพม.1  (กทม.1) 71041914546 2589
21 สพม.1  (กทม.1) 11362347203 2093
22 สพม.1  (กทม.1) 1073413103610 2532
23 สพม.1  (กทม.1) 74329611865 2230
24 สพม.1  (กทม.1) 35626613502 1974
25 สพม.1  (กทม.1) 830427207112 3340
26 สพม.1  (กทม.1) 38719911063 1695
27 สพม.1  (กทม.1) 33233318203 2488
28 สพม.1  (กทม.1) 1071368186391 3312
29 สพม.1  (กทม.1) 1244511202711 3793
30 สพม.1  (กทม.1) 5853058614 1755
31 สพม.1  (กทม.1) 128480513363 3428
32 สพม.1  (กทม.1) 106062915455 3239
33 สพม.1  (กทม.1) 102166012381 2920
34 สพม.1  (กทม.1) 8976967787 2378
35 สพม.1  (กทม.1) 30567872514 1722
36 สพม.1  (กทม.1) 631114196371 2743
37 สพม.แพร่ 34967378561 1814
38 สพม.1  (กทม.1) 7105576832 1952
39 สพม.1  (กทม.1) 59961310394 2255
40 สพม.1  (กทม.1) 3743477923 1516
41 สพม.1  (กทม.1) 78053910257 2351
42 สพม.1  (กทม.1) 9436228385 2408