ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 114,698
# ชื่อเขตพื้นที่ ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 สพม.1  (กทม.1) 3103108981011 5013
2 สพม.2 (กทม.2) 365212568099 5726
3 สพม.3 17736976912 3163
4 สพม.4 19756566754 3310
5 สพม.5 11586299044 2695
6 สพม.6 20607938315 3689
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 8603807397 1986
8 สพม.8 144275773372 2941
9 สพม.9 166584711157 3634
10 สพม.10 13718446956 2916
11 สพม.11 14958796342 3010
12 สพม.12 882123617894 3911
13 สพม.13 90388646631 2259
14 สพม.14 7684242113 1406
15 สพม.15 5568082681 1633
16 สพม.16 812129468071 2794
17 สพม.17 6664533885 1512
18 สพม.18 220779392912 3941
19 สพม.ลยนภ 8333609073 2103
20 สพม.20 71041914546 2589
21 สพม.21 11362347203 2093
22 สพม.22 1073413103610 2532
23 สพม.23 74429511865 2230
24 สพม.24 35427013482 1974
25 สพม.25 830426207112 3339
26 สพม.26 39219311073 1695
27 สพม.27 33233318223 2490
28 สพม.28 1067375187791 3329
29 สพม.29 1253506203111 3801
30 สพม.30 5853058614 1755
31 สพม.31 126580713553 3430
32 สพม.32 106062915455 3239
33 สพม.33 101167612131 2901
34 สพม.34 8966947777 2374
35 สพม.35 30567872514 1722
36 สพม.36 631114296271 2743
37 สพม.37 34667578961 1817
38 สพม.38 7095506852 1946
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60961510354 2263
40 สพม.40 3743477923 1516
41 สพม.41 77953910307 2355
42 สพม.42 9446218554 2424